Bibliografi:Evje og Hornnes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Hornnes. Gards- og ættesoge. Red. Olav O. Uleberg. Utg. Hornnes bygdesogenemnd. 1969. 701 s.
  • Melding: Try, Hans i Heimen, b. XV, s. 189–192.
 • Jol i Setesdal. Utg. Mållaga i Iveland, Evje/Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. 1962-. ISSN 0801-8448.
 • Uleberg, Olav O. og Olav Arne Kleveland: Kultursoge for Evje og Hornnes. Manuskriptet etter Uleberg er ferdigskrive og lagt til rette for trykking av Olav Arne Kleveland. Utg. Evje og Hornnes bygdeboknemnd. 1990-
  • B.1: 1990. 562 s. ISBN 82-992203-1-9
  • B.2: 2003. 534 s. ISBN 82-992203-2-7

Bygdebøker under arbeid

 • Evje og Hornnes: Det er i gang arbeid med gards- og slektshistorie for Evje. Forfatter er Reidar Vollen. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2007.
  • Skrivearbeidet ble påbegynt september 2012. Forfatter Reidar Vollen samlet inn mye stoff. Han gikk bort sommeren 2011.

Hovedoppgaver 1907-

 • Attestog, Valborg, Brenne, Ragna: Deltidsbondens og bondekonas psykososiale arbeidsmiljø. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Evje og Hornnes, Bygland og Varteig. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Allsidig jordbruk. Kommune: Evje og Hornnes [Merknad: Bygland: se også Evje og Hornnes, Sarpsborg: se også Evje og Hornnes]
 • Kleveland, Olav Arne: Gjennombrotet for arbeidarrørsla i Evje. Bergen 1967 Fag: Historie
 • Kristoffersen, Ingar Andre: Avvirkningsanalyse i Evje og Hornnes kommune. Ulike faktorers innvirkning på avvirkningsnivået til de private skogeierne. NLH 1981 Fag: Skogtaksasjon
 • Moseid, Jørgen: Nokre ord og uttrykk nytta ved tømmerdrift i fem sørlandsbygder. (Evje og Hornnes, Vennesla, Marnadal, Audnedal). Oslo 1935 Fag: Norsk??

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev - kyrkjebygg (1054 EVJE OG HORNNES)
Hornnes kyrkje. Nokre gamle brev. Utg. Agder historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 21 (1938). S. 65-75. Red. Torgeir Berulvson. Merknad: 3 brev frå 1823.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev (1055 EVJE OG HORNNES)
Litt gamalt frå Hornnes-garden i Hornnes. I: Årsskrift for Agder historielag. Nr 28 (1948). S. 22-27. Red. Daniel Danielsen. Merknad: Frå 1632.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (1056 EVJE OG HORNNES)
Sylvskatten. Utg. Agder historielag. I: Bidrag til Agders historie. B.21 (1938). S. 76-80. Red. Torgeir Berulvson. Merknad: For Evje sokn.
 • Skolefundas (1057 EVJE OG HORNNES)
Då almugeskulen skulle skipast i Evje prg. Utskrift av ein gamal prostiprotokoll. I: Årsskrift for Agder historielag. Nr 29 (1949). S. 11-16. Red. Olaf Kallhovd. Merknad: Frå 1765.

Aviser