Bibliografi:Birkenes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Birkenes. Utg. Birkenes bygdeboknemnd. 1969-75
  • B.1. Tveite, Johan: Gard og grend. 1969. 696 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2. Tveite, Johan: Ætt og odel. 1969. 346 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding (av b. 1 og 2): Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. XV, s. 251–255.
  • B.3. Dolven, Kristian: Arv og vekst. Kulturbind. 1975. 340 s.
 • Dalan, S.: Kirkeliv i Tveit i prestegjeld gammel og ny tid. Eget forlag. 1947. 196 s.
  • Melding: Mannsåker, Jon i Heimen, b. VII, s. 379–380.
 • Flaa, Arnfinn: Birkenes Avholdslag 100 år: 1904-2004, Birkeland 2004
 • Løland, Arne: Ord og uttrykk fra Herefoss og ellers rundt i landet. Utg. Setesdalsforl. 2008. 151 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Birkenes: Birkenes kommune ved kulturleder skal nedsette en foreløpig komité som skal se på muligheter for å få skrevet en ny bygdebok for Birkenes. Kilde: Birkenes avisa 02.05.2007

Hovedoppgaver 1907-

 • Birkeland, Anne Kari: Historisk utvikling av landbruket i Birkenes. - Beskrivelse og analyse med vekt på ressursbruken. Landbruksøkonomi. NLH 1984 Fag: NLH
 • Feste, Jan og Oterholm, Alf-Ivar: Fattbarhet og estetikk i naturlandskapet. Verdsetting av strukturelle og estetiske landskapskvaliteter med eksempler fra Birkenes og Kjerringøy. NLH 1971 Fag: NLH
 • Jakobsen, Gerd Jorunn Mjøs: Friluftsområder i ei mellombygd. Ei drøfting av friluftsområder i ei mellombygd, med eksempler fra Birkenes kommune i Aust-Agder. NLH 1971 Fag: NLH
 • Haslum, Vidar: Stadnamn i Birkenes kyrkjesokn. Ein grammatisk og semantisk analyse. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Nordisk. Kommune: Birkenes
 • Kønig, Magnhild Vollan: Ordforrådet i Birkenes - en undersøkelse av kjennskapen til en del "gamle" ord. Bergen 1979 Fag: Norsk
 • Aas, Toralf: Stadnamn frå Søre Herefoss, Birkenes i Aust-Agder. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Nordisk. Kommune: Birkenes

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1050 BIRKENES)
Ein lærestrid i Vegusdal i 1833. Utg. Agder historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 26 (1943). S. 3-15. Red. Olaf Kallhovd. Merknad: 14 brev.
 • Kongebrev - løyve (1051 BIRKENES)
Kongebrevet som plutselig kom for dagen. I: Årsskrift. Birkenes historielag. Nr 10 (1991). S. 23-26. Red. Vidar Haslum. Merknad: Løyve til sagbruksdrift for bønder på Tveit 1790.
 • Legdsliste (1052 BIRKENES)
Null i fattigkommisjonen. I: Årsskrift. Birkenes historielag. Nr 11 (1992). S. 4-12. Red. Gisle Guldal. Merknad: Frå 1820.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1053 BIRKENES)
Beskrivelse over Birkenæs Herreds særskilte skyldsatte Brug, samt Forslag til ny Skatteskyld for Herredet. 1867. 36 s.

Aviser