Bibliografi:Vegårshei kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjorvatn, Øyvind: Livet rundt Vegår. Utg. Vegår grunneierlag. 2006. 275 s. ISBN 978-82-303-0781-6
 • Tveiten, Hallvard: Vegårsheiboka. 2 b. Utg. J. Saabyes forlag. 1965-1971.
  • B.1: Vegårshei i eldre tid. Bygdesoge. 1965. 872 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2: del I-II. Vegårshei i nyare tid. Gardssoge. Frå 1723 til i dag. 1968-1971. 536 s. og 351 s.
 • Tørdal, Knut: Gårdar og plassar på Vegårshei. Utg. Vegårshei kommune. 2010. 1240 s. ISBN 978-82-998364-0-1.
 • Vegårshei kjørke. red. Øyvind Bjorvatn. Utg. Vegårshei menighetsråd. 2008. 204 s. ISBN 978-82-303-1051-9.
 • Aas, John: Fortegnelse over Ord af Almuesproget i Gjerestad og Wigarsheien. Ved Sigurd Kolsrud. Utg. Universitetsforlaget. 1955. 94 s.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. X, s. 429–431.

Bygdebøker under arbeid

 • I Vegårshei vurderes det om avdøde Knut Tørdals manuskript skal fullføres for en gards- og slektshistorie for Vegårshei. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2007
 • Formannskapet i Vegårshei har vedtatt at Knut Tørdals manuskript skal utgis med forfatterens målform. I Tørdals manuskript er to tredjedeler av gårdene ført fra til 1801, men for enklete gårder og plasser er historien ført fram til 1865. Tørdal hadde avtale med kommunen om å skrive bygdebok for Vegårshei allerede i 1975, men boka ble ikke utgitt. Tørdal døde i 2002. Kilde: Agderposten 16.8.07
 • Vegårshei kommune vil ikke sette i gang bygdebokprosjektet med det første og saken er dermed lagt på is inntil videre. Kilde: Tvedestrandposten 1.12.2007

Hovedoppgaver 1907-

 • Aas, Åsulv Sveinung: Aktivitetsnivået til skogeiere i Dypvåg og Vegårshei Skogeierlag. En analyse av beslutningspåvirkende faktorer. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Skogfag. Kommune: Tvedestrand [Merknad: Vegårshei: se også Tvedestrand]
 • Drageset, Oddvin og Aanesland, Normann: Jordbruks- og skogbruksnæringen i Vegårshei. NLH 1963 Fag: NLH
 • Holen, Sigvald: Vegårsheimålføret. Ljodverket og verbalbøygninga. Med 2 målprøver. Oslo 1929 Fag: Norsk??
 • Skalleberg, Tore: Vegårsvassdraget i Aust-Agder: Verneverdig i naturgeografisk sammenheng? Universitetet i Oslo 1985. Fag: Naturgeografi. Kommune: Vegårshei
 • Winje, Karen Marie: Stadnamn frå sørlege del av Vegårshei. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Nordisk. Kommune: Vegårshei

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- (1113 VEGÅRSHEI)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Vegarsheiens Herred, med Forslag til Skyldens Fordeling.... 1867. 37 s.

Aviser