Bibliografi:Arendal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bakka jr., Dag: Flosta bygdebok. 2010-
  • B.1: Sjøfart. Skogen, vinden og havet. 2010. 360 s. ISBN 978-82-91258-28-7
 • Foss, Frithjof: Arendals Byes Historie. Utg. Udarb. med Bidrag af offentlige Midler. [1889]-93.
  • Del 1.(1889)-93. 524 s.
  • Del 2. 1890. 32 s.
 • Holberg, Eirin og Knut Dørum: Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723. Cappelen Damm. Oslo 2018.
 • Weierholt, Kristen: Austre Moland : ei bygdebok. Tvedestrand. 1959. 450 s.
  • Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. XII, s. 76–78.

Bygdebøker under arbeid

 • Arendal: Tre bind planlegges for den nye bygdeboka for Flosta. Første bind om sjøfart er gitt ut, neste bok er påbegynt. Andre og tredje bind skal inneholde gards- og sleksthistorie samt kulturhistorie. Bøkene beregnes å bli utgitt i perioden 2008-2012. Kilde: Agderposten 17.11.2007, Kommuneundersøkelsen 2012.
 • Arendal: Gunnar Molden skriver Tromøys historie. Han arbeider tett sammen med en bygdebokkomité fra lokalsamfunnet. Kilde: Arendals tidende (digital) 19.01.2008
 • Arendal: I forbindelse med Arendals 300-årsjubileum vil det bli utgitt en by- og regionshistorie for Arendal. Bokverket vil være ferdig ca. 2020 (Holberg og Dørums bind kom ut i 2018, se ovenfor).

Hovedoppgaver 1907-

 • Bjørkhaug, Lasse og Aanensen, Hans-Olaf: Tyholmen i Arendal. NTH 1969 Fag: Arkitekturhistorie
 • Flodda, Harald: Samholdsbevegelsen i Arendalsområdet i 1880-åra - bakgrunn og innhold. Oslo 1980 Fag: Historie
 • Gjerstad, Jan Oddvar: Arendals tilbakegang som sjøfartsby ca. 1880-1900. NHH 1975 Fag: Økonomisk historie
 • Jakobsen, Trude: Hjertet av Arendal - en studie av Nedre Tyholmens stedsidentitet, et vernet område i Arendal sentrum. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Geografi. Kommune: Arendal
 • Justvik, Nils Martinius: Frikirkelige og lavkirkelige miljøers forhold til arbeiderbevegelsen i Stokken 1912-1945. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Historie. Kommune: Arendal
 • Kallevig, Elisabeth: Sjøfarten i Arendal 1815-1850. Oslo 1921 Fag: Historie
 • Kristoffersen, Gjert: Mi brægå' så i æ'ndal. En sosiofonologisk undersøkelse av sekvenser med vokal + R i talemålet til skolebarn i Arendal. Bergen 1978 Fag: Norsk
 • Lyngseth, Kjell: Eldre hager i og omkring Arendal. NLH 1961 Fag: NLH
 • Løvland, Karen: Utvandringen fra Arendal/Barbu 1875-1900. En studie i urban sørlandsutvandring. Oslo 1979 Fag: Historie
 • Molden, Gunnar: Metodismens begynnelse i Arendalsdistriktet. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: Arendal
 • Sætra, Gustav Grunde: Embetsmann, bonde, borger. Konflikten mellom trelasthandlerne i Arendal og bøndene i opplandet. (Deler av Aust-Agder og Vest-Telemark.) Bergen 1980 Fag: Historie
 • Sageidet, Morten: Arendalittens bilde av Arendal kommune. Universitetet i Trondheim 1994. Fag: Geografi. Kommune: Arendal
 • Skjævestad, Eilert: Stadnamn frå Tromøya. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Nordisk. Kommune: Arendal
 • Tostveit, Johannes G.: Vår ære og vår makt. Ei næringsøkonomisk undersøking av skipsfarten i Arendal i 1870-åra. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Historie. Kommune: Arendal

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1881 Fra: ? (sønn), Arendal, Aust-Agder Til: "Kjære Fader", USA Eier: Rodney Olson (jnr.34/1994), Duluth, Minnesota, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, billett, asyl,
 • År: 19050502 Fra: Thor Christensen, Arendal, Aust-Agder Til: Yngvar Sønnichsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: trykksaker, galleri, kunstmaler,
 • År: 19051026 Fra: Thor Christensen, Arendal, Aust-Agder Til: Yngvar Sønnichsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettmaler, galleri,
 • År: 19060108 Fra: Thor Christensen, Arendal, Aust-Agder Til: Yngvar Sønnichsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portettmaleri,
 • År: 19060214 Fra: Thor Christensen, Arendal Til: Yngvar Sønnichsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettmaleri,
 • År: 19320422 Fra: Hans Pettersen, Arendal, Aust-Agder Til: Yngvar Sønnichsen, Los Angeles, CA, USA Eier: NAHA,
Stikkord: portrettmaler, Familieforhold, galleri, kunstsamling,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1029 ARENDAL)
«Gamle brev: Charleston, 7 mars 1886.» I: Stokken. Årsskrift for Eydehavn museet og Stokken historielag. Nr 4 (1992). S. 73-74. Merknad: Avsendar: Martinius Iversen.
 • Branntakst (1030 ARENDAL)
«På besøk hos Jens Krøger på Holmen i året 1792.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1983. S. 4-7. Red. Gustav Grunde Sætra.
 • Bymatrikkel (1031 ARENDAL)
Arendals Bys Matrikul tilligemed Oplysninger om Eiendommenes Skattetaxter og Bygningernes Brandforsikringssummer ved Udgangen af Aaret 1894. [1894]. 17 s.
 • Diplom (1032 ARENDAL)
«En 550 år gammel drapssak fra Øyestad.» Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1967. S. 33. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Frå 1427. I omsetjing.
 • Diplom (1033 ARENDAL)
«Elgjakt i 1425.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1976. S. 46-47. Merknad: Drapssak. I omsetjing.
 • Diplom (1034 ARENDAL)
«En gårdhandel i 1503.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1978. S. 28. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Gjeld Øvre Øyestad og Løddesøl. I omsetjing.
 • Diplom (1035 ARENDAL)
«En panteseddel fra 1430.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1978. S. 32. Red. Bergår Gundersen. Merknad: I omsetjing.
 • Diplom ; eigedomsdokument - forlik (1036 ARENDAL)
«En 500 årig ættefar. Slekten etter Gunder Jonssen på Bringsvær i Fjære er vidt forgrenet.» Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1968. S. ::20-22. Red. Bergår Gundersen. Merknad: 3 brev, frå 1486 (i omsetjing), 1507 og 1574. GRIMSTAD
 • Eigedomsdokument - kontrakt (1037 ARENDAL)
«Da Bråstad blev solgt i 1689.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1981. S. 11-13.
 • Forliksbrev (1038 ARENDAL)
«Tvist mellom strandsitterne og Øyestad kirke.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1978. S. 16-18. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Frå 1733.
 • Føderådskontrakt (1039 ARENDAL)
«Fledførings(follougs)contract.» Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1972. S. 7. Merknad: Frå Lindtveit 1827.
 • Jordebok - kyrkje, odel ; skattemanntal - landskatt 1610 (1040 ARENDAL)
«Fra det gamle Øyestad. Utg. Øyestad historielag». I: Julehilsen fra Øyestad. 1968. S. 11-16. Red. Harald F. H. Roscher. Merknad: Frå ::Stavanger stifts jordebok ca. 158798, landskatt 1610, odelsjordebok 1624.
 • Kaperlisens (1041 ARENDAL)
«Øyestad skipper i kaperfart». Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1977. S. 6-10. Red. Lilly Walle Skarpnes. Merknad: Frå 1808.
 • Kongebrev - løyve (1042 ARENDAL)
«En liten beretning om Strengereid.» I: Stokken. Årsskrift for Eydehavn museet og Stokken historielag. Nr 4 (1992). S. 37-43. Red. Nils Hjelmtveit. Merknad: Gjestgjevarløyve 1777.
 • Kyrkjeskøyte (1043 ARENDAL)
«Skjøte for Øyestad gamle kirke.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1973. S. 32-38. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Utstedt av kongen 1723.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1044 ARENDAL)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Østre Molands Herred, med hosføiet Forslag til ny Skylddeling. 1867. 144 s.
 • Skattemanntal - koppskatt 1645 (1045 ARENDAL)
«Fra det gamle Øyestad. Lensregnskap Nedenes etc. Nr 35. Koppskatt 1645-46 Øyestad.» Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1969. S. 30-33.
 • Skattemanntal - dagskatt 1712 (1046 ARENDAL)
«Dagskatten i Arendal og Risør 1712-13.» Utg. Aust Agder historielag. I: Bidrag til Aust-Agders historie. Nr 3 (1924). S. 48-51. Red. Tallak Lindstøl.
 • Skifte (1047 ARENDAL)
«Et skifte på Nævesdal i 1617.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1980. S. 17-18. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Også trykt med modernisert ortografi i Årsskrift for ::Agder historielag nr 30 (1950) s. 40)42.
 • Skifte (1048 ARENDAL)
«Et skifte på Lille Assev i 1713.» Utg. Øyestad historielag. I: Hilsen fra Øyestad. 1979. S. 13-19. Red. Bergår Gundersen. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Supplikk (1049 ARENDAL)
Bidrag til Kjøbstaden Arendals Beskrivelse.» I: Årbok. Aust-Agder-Museet, Aust-Agder-Arkivet. 1958. S. 24-47. Red. Morten Smith Dedekam. Merknad: Søkjer om skattereduksjon 1712.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Ny kongl. S. Fol. 1656 :
Bidrag til Byen Arendals Historie. (Betegn. som "Gjenpart"). 85
 • Ulldals S. Fol. 42 :
Christiansands Privilegier, samt Confirmation paa Arendals og ØsterRiisøers Privilegier. 90 b