Bibliografi:Farsund kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

Farsund kring 1840. Henta frå boka Omkring Lindesnes av Daniel Koren (1914).
Farsund i 1953.
Farsund i 1951.
Vanse i 1952.
Sundtehuset i 1956.
Vanse kyrkje og prestegard.
Farsund kyrkje føre brannen i 1901.
 • Austvoll, Knut Ivar: Constructing Identities. Structure and Practice in the Early Bronze Age – Southwest Norway. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2014. Fag: Arkeologi. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Berge, Abraham: Listerlandets kystværn og kaperfart 1807-1814. 1914. Ny identisk utg. Klokkhammer forlag, 2006. 44 s. ISBN 978-82-92792-00-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brastad, Harald Dag: Kommunesammenslåingen i Farsunddistriktet. Hovedoppgave i historie, Trondheim, 1978.
 • Børtnes, Knut Forr: Lista Aluminiumsverk, veien frem 1960-1971. Bakgrunnen for opprettelsen av Lista Aluminiumsverk. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1999.
 • Carrasco, Lotte: Maritim praksis i senneolitikum og eldre bronsealder : en analyse av båtristningene på Lista fra et maritimt perspektiv. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2009. Fag: Arkeologi. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Espeland, Arne: Vårherres palett. Lista. Lyriske tekster. 1924. Ny utg. Klokkhammer forlag, 2008. 160 s. ISBN 978-82-92792-03-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espeland, Arne: Svensken. Sørlandsbilleder. Roman. 1924. Replikker på listemål. Ny utg. 2009. 288 s. ISBN 978-82-92792-04-9.
 • Espeland, Arne: Marténgel. (Unge år). Roman. 1925. Replikker på listemål. Ny utg. 2010. 240 s. ISBN 978-82-92792-05-6.
 • Espås, Ole Magne, Lande, Kristin: Jordskifte og kulturlandskap på Lista. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole, 1992.
 • Finne-Grønn, S.H.: Familien Tostrup fra Lister (med 6 autotypier) samt FogedTostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743. Utg. [s.n.]. 1897. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frestad, Randi Lohndal: Lydverket og formverket i Lista-målet. Utviklinga i dette hundreåret. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen, 1991.
 • Grimsrud, Ole: Økonomisk ideologi i jernalder. En diskusjon om samfunnsorganisering i jernalder med utgangspunkt i arkeologisk materiale fra Lista. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 1998.
 • Hagerup, Eiler: Ceremonierne og hans høiædle Høiærværdigheds Dr. Eiler Hagerups Tale ved Fahrsunds Kirkes Indvielse, efter Vedkommendes Forlangende til Trykken befordret af Søren Bugge. Utg. Kongl. Stifts privilegerede Bogtrykkerie. 1785. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Silje: Symbolsk alkymisme : maktrelasjoner i bronsealderen i Farsund og Lyngdal. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2007. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Kristensen, Audun: "Øysædgudan" : brødrene Samuel og Aslak Aslaksen, Gjeldal, & en samling gamle frierbrev fra garden Rudjord på Lista. Utg. A. Kristensen. 1998. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ringdal, Siv: Screendører og kjøkkenmøbler. En undersøkelse av det amerikanske Lista. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1999.
 • Rudjord, Kåre og Arnfinn Høyland: Herad. Bygda mellom fjorder og fjell. Utg. Farsund kommune. 1977. 667 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Slettan, Bjørn i Heimen, b. XVIII, s. 184–186.
 • Seland, Johannes: En by og en bank. Farsunds historie og Farsunds sparebanks 100 års historie. 3 bind. Utg. Farsund sparebank. 1942-47.
  • B.1. 1947. 392 s.
  • B.2. 1942. 344 s.
  • B.3. 1947. 220 s.
 • Seland, Johannes: En by og en bank : Farsunds historie og Farsund sparebanks 125 års historie. Utg. Farsund sparebank, 1967. 705 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjoldal, Terje og Svein Olav Pedersen: Hilsen fra Farsund. Postkort fra Farsund, Herad, Lista og Spind. 2009. 207 s. ISBN 978-82-997852-0-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ueland, Ragnar: Utnytting av landbruksressursene i Farsund- Lyngdalregionen gjennom nabosamarbeid, jordleie og bruksplanlegging. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt, 1976. Digital versjonNettbiblioteket
 • Valum, Maria Spitalen: Hellig eller profan? : hus og husoffer som kilde til kosmologi i senneolitikum og bronsealder på Lista i Vest-Agder fylke. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2009. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Walker, Janne: Sykkelopplevelse på Lista. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole, 1998.
 • Wendt, Sissel: To bybranner, Mandal 1810 - Farsund 1901: gjenoppbyggingen satt inn i regulerings- og arkitekturhistorisk sammenheng. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 1992.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18400908 Fra: C.D. Reymert (bror), Farsund, Vest-Agder Til: James D. Reymert, Leith, Skottland Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, Familieforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1320
 • År: 18790912 Fra: Malle Reymert? (søster), Farsund, Vest-Agder Til: James D. Reymert, Leith, Skottland Eier: NAHA,
Stikkord: bakeri, ferietur, Familieforhold, dikting, Nærmiljø, Hverdagsliv,
 • År: 18870422 Fra: T.D. Reymert (far), Farsund, Vest-Agder Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, sesjon, gravsted, Familieforhold, flytting, ekteskap, Nærmiljø, Helse og sykdom, giktfeber, søskenbarnekteskap, basar. Fulltekstversjon vav brev nr. 1357

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1126 FARSUND)
Amerikabrev. The Mebergs. Utg./ Red. Kåre Rudjord. 1989. 295 s. Merknad: Avsendarar: Jakob, Bjarne, David, Lina, Arne, Leif og Torvald Meberg 1910-54. Dei fleste breva er i utdrag.

Aviser