Bibliografi:Flekkefjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

Flekkefjord i 1953.
Eie i 1973.
Allegata 15 i 1953.
Fisketorget i Flekkefjord.
Sjøboder ved Grisefjorden. Bilete frå boka Omkring Lindesnes av Daniel Koren (1914).
 • Andreassen, Stein, Morten Eek, Thomas Ringard: Poesi fra en liten by. Utg. Alf-15-år-produksjoner. Flekkefjord. 1992. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Kaare S.: Bygdebok for Nes herred. Vest-Agder. Utg. Nes bygdeboknemnd. 1980-1988. 3 b. i 4.
  • Bind 1: Gards- og slektshistorie. 1980. 794 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Lian, Oddleif i Heimen, b. XXII, s. 92–93.
  • Bind 2:1: Gards- og slektshistorie. 1988. 759 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2:2: Gards- og slektshistorie. 1988. 640 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding (av b. 2:1–2): Seland, Per i Heimen, b. XXVII, s. 258–259.
  • B.3: Seland, Johannes: Kulturhistorie. 1983. 586 s.
  • Melding: Bråstad, Kjell J. i Heimen, b. XXII, s. 94–95.
 • Dybing, Leif: "En stærk og god strøm" : Flekkefjord elektrisitetsverk 1899-1995. Utg. Elektrisitetsverket. 1995. 75 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eege, Ole Chr.: Alvors-Ord mod Landets Ulykke. En Tale, holden i Flekkefjords Maadeholdsselskabs 2det Aarsmøde den 13. April 1841. Utg. Paa O. C. Eeges Forlag, trykt hos S. A. Steen. 1841. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fede, Gabriel Willumsen: Flekkefjords sparebank 1837-1937 : et jubileumsskrift. Utg. Flekkefjords sparebank. 1937. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flekkefjords kommunale høiere almenskole 1884-1909. Utg. Flekkefjords kommunale høiere almenskole. Flekkefjord. 1910. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvernes, Olav Eistein: Terskler: kristne forsamlinger i en småby. En analyse av sosial organisasjon og kommunikative felter. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Ove, John Hanssen, Helge Hansson: Ytterst mot havet- : kystmuseet Fedrenes minne 50 år. Utg. Fedrenes minne. 1994. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nuland, Lars Fr.: Litt heradsoga 1837-1937 : eit stykke bygdesoga frå Bakke, Gyland, Sirdal og det gamle Feda thinglag, med 72 bilæte. Utg. 1938. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Omdal, Bernt: Bakke og Gyland sparebank gjennom hundre år : 1878-1978. Utg. Bakke og Gyland sparebank. 1979. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pallenschat, Eva: Flekkefjord gutte- og pikekorps gjennom 100 år. Utg. Flekkefjord gutte- og pikekorps. 2011. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ramsli, Lars: Bakke bygdebok : gards- og slektshistorie. Utg. Flekkefjord historielag i samarbeid med Bakke bygdeboknemnd. 2002. 2 b. ISBN 82-993970-1-4
 • Seland, Johannes: Nes sparebank 1876-1976 : bygda, byen og banken gjennom hundre år. Utg. S. Bern. Hegland. 1976. 201 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trelsgård, Jan Helge: Bygdebok for Hidra herred : Gård og slekt : Bind 1 : Gårdsnummer 1-12. Utg. Flekkefjord historielag. 2014. 696 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trelsgård, Jan Helge og Tordis Midtbø: Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord. Utg. Midtbø bygdebokforlag. 1995. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1127 FLEKKEFJORD)
Amerikabrev. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 47 [i.e. 48], nr 3 (1962). S. 46-47. Merknad: Avsendar: Tobias Sandsmark 1868.
 • Amerikabrev (1128 FLEKKEFJORD)
Con Preri 4. april 1859. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 43 [i.e. 44], nr 3 (1958). S. 43-44. Merknad: Avsendar: Kristian Sigbjørnsen Tesaker.
 • Amerikabrev (1130 FLEKKEFJORD)
Eit brev frå Elling Eielsen. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 16, nr 1 (1930). S. 1-4. Merknad: Frå 1845.
 • Amerikabrev (1131 FLEKKEFJORD)
Brev frå Trond Torson Konstalid. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 16, nr 2 (1930). S. 18-21. Merknad: Frå 1845.
 • Brev (1132 FLEKKEFJORD)
Da Flekkefjord ikke ønsket kjøpstadrettigheter. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 20, nr 1 (1934). S. 6-8. Red. Zach. B. Torkildsen. Merknad: Frå borgarane i Flekkefjord til Stortinget 1815.
 • Brev (1134 FLEKKEFJORD)
Litt toldhistorie fra Flekkefjord for 130 aar siden. Utg. Flekkefjord mållag. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 2 (1917). S. 9-12. Merknad: 2 brev 1781.
 • Brev ; rekneskap (1135 FLEKKEFJORD)
Frå 1801 og 1812. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 16, nr 1 (1930). S. 12-15. Red. Lars Fr. Nuland. Merknad: Frå Bakke prestearkiv. Innsamling til etterlatne etter slaget ved Lyngør 2. april 1801.
 • Diplom (1136 FLEKKEFJORD)
Ei semja frå 1564. Strengen millom Eigeland i Kvinesdal og Grøtteland i Gyland. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 18, nr 4 (1932). S. 39-40.
 • Diplom (1137 FLEKKEFJORD)
Pergamentbrev om Stordrange. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 32, nr 3 (1946). S. 48. Merknad: Vitnebrev om jordsal 1547.
 • Diplom (1138 FLEKKEFJORD)
Gamle brev fraa Stordrange. Utg. Flekkefjord mållag. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 3/4 (1915). S. 44-45. Merknad: 3 brev, frå 1460, 1465, 1490.
 • Diplom (1139 FLEKKEFJORD)
Gamalnorsk kjøpebrev på Øvre Sandsmark i Bakke, frå 1505. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 26 [i.e. 25], nr 2 (1939). S. 19-20.
 • Diplom (1140 FLEKKEFJORD)
Det ældste brev vedrørende Nap laksefiskeri i Hidra. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 7, nr 3 (1921). S. 22-23. Merknad: Frå 1568.
 • Diplom (1141 FLEKKEFJORD)
22. mai 1565. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 32, nr 4 (1946). S. 56-57. Merknad: Jordskifte vedrørande Fåsdal, Modal og Sporkland.
 • Diplom (1142 FLEKKEFJORD)
Brynjulv Loga og ætti hans. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 2 (1919). S. 17-21. Merknad: 3 brev, frå 1561, 1562, 1563.
 • Eigedomsdokument - bygsel (1143 FLEKKEFJORD)
Bøxelbrev. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 23, nr 1 (1937). S. 16. Merknad: Frå Nes 1743.
 • Eigedomsdokument - bygsel (1144 FLEKKEFJORD)
Torje Gundersen Tonstads gjesteopptreden i Flekkefjord. Utg./ I: Julehilsen fra Flekkefjord. Årg. 37 (1976). S. 20-21. Red. Tua Ringard. Merknad: Frå 1797.
 • Eigedomsdokument - domsbrev (1146 FLEKKEFJORD)
Lagmandsdom om Napfisket fra 1574. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 7, nr 4 (1921). S. 28-30.
 • Eigedomsdokument - domsbrev (1147 FLEKKEFJORD)
Sandsmarkbrev nr 1. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan årg, nr, år, pag. I RAs bibliotek bunde saman med 1962/63. Merknad: Frå 1658.
 • Eigedomsdokument - kvittering (1148 FLEKKEFJORD)
Sandsmarksbrev nr 8. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan årg, nr, år, pag. I RAs bibliotek bunde saman med 1962/63. Merknad: Frå 1667.
 • Eigedomsdokument - makeskifte (1149 FLEKKEFJORD)
Fiske i Fåsdalsåna. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 33, nr 4 (1947). S. 45-46. Merknad: Frå 1618.
 • Eigedomsdokument - markegang (1150 FLEKKEFJORD)
Semja millom Vestre Fossdal og Netland i Gyland frå 1682. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 19, nr 3 (1933). S. 21-23.
 • Eigedomsdokument - markegang (1151 FLEKKEFJORD)
Tesåk - Eigeland - Fedåk i Gyland sokn. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 12, nr 2 (1926). S. 28-32. Merknad: 3 dokument, frå 1698 og 1700 (2).
 • Eigedomsdokument - markegang (1152 FLEKKEFJORD)
Markegang i Gyland 1781. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 12, nr 3 (1926). S. 37-39.
 • Eigedomsdokument - markegang (1153 FLEKKEFJORD)
Åstedssak mellom Indre Jendal og Ramsli i Bakke 1750. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 47 [i.e. 48], nr 1 (1962). S. 1-4.
 • Eigedomsdokument - markegang (1154 FLEKKEFJORD)
Gamalt delingsbrev frå Voilås i Gyland, 1664. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 35, nr 1 (1948) [i.e. 1949]. S. 4-5.
 • Eigedomsdokument - markegang (1155 FLEKKEFJORD)
Ei semja millom Søyland og Helle. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 21, nr 4 (1935). S. 55-56. Merknad: Frå 1740.
 • Eigedomsdokument - markegang (1156 FLEKKEFJORD)
Tri brev um bytet millom Sunde og Loga. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 4 (1919). S. 35-38. Merknad: Frå 1590, 1591, 1601.
 • Eigedomsdokument - pantebrev (1157 FLEKKEFJORD)
Eit gamalt pantebrev. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 21, nr 3 (1935). S. 40. Merknad: Gjeld Helle 1630.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1158 FLEKKEFJORD)
Skjøde for garden Espelund i Bakke 1729. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 47 [i.e. 48], nr 4 (1962). S. 61.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1159 FLEKKEFJORD)
Sandsmarkbrev nr 5. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 45 [i.e. 46], nr 3 (1960). S. 38. Merknad: Frå 1652.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1160 FLEKKEFJORD)
Skjøde på Ramsli 1714. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 47 [i.e. 48], nr 3 (1962). S. 38-39.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1161 FLEKKEFJORD)
Skøyte frå eigarane av Sokndals kyrkje på 1/2 hud i Nuland i Gyland. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 35, nr 3 (1949). S. 43-44. Merknad: Frå 1810.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1162 FLEKKEFJORD)
På Netland i Nes. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 30 [i.e. 29], nr 2 (1943). S. 25. Merknad: Frå 1671.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1163 FLEKKEFJORD)
Arveskøyte frå Oftedal i Bakke 1746. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 43 [i.e. 44], nr 4 (1958). S. 61-62.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1164 FLEKKEFJORD)
Skinnbrev. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 1 (1915). S. 13-14. Merknad: For Dybvik i Nes og Tonstad i Sirdal 1618.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1165 FLEKKEFJORD)
Gamalt skøyte på Indre Jendal i Bakke. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 32, nr 3 (1946). S. 41-43. Merknad: Frå 1675.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1166 FLEKKEFJORD)
Skinnbrev frå Sandsmark. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 14, nr 2 (1928). S. 31-32. Merknad: Frå 1646.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1167 FLEKKEFJORD)
Skjøde. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 49, nr 4 [1963]. S. 64. Merknad: For Grundevik 1714.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1168 FLEKKEFJORD)
Arvebrev frå Ramsli i Bakke 1796. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 47 [i.e. 48], nr 4 (1962). S. 57.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1169 FLEKKEFJORD)
Skjøde for garden Espelund i Bakke 1729. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan årg, nr, år, pag. I RAs bibliotek bunde saman med 1962/63.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1170 FLEKKEFJORD)
Skjøde for garden Ramsli 1738. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 47 [i.e. 48], nr 3 (1962). S. 36-37.
 • Eigedomsdokument - skøyte, bygsel (1171 FLEKKEFJORD)
[Avskrift av dokument frå Flikka]. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 45 [i.e. 46], nr 2 (1960). S. 18-23. Merknad: Skøyte 1796 og 1816, bygselbrev 1732.
 • Eigedomsdokument - utskifting (1172 FLEKKEFJORD)
Nuland i Gyland. Ei utskifting fraa 1742. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 9, nr 4 (1923). S. 25-31.
 • Eigedomsdokument - utskifting (1173 FLEKKEFJORD)
Delingsforretning. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan årg, nr, år, pag. I RAs biliotek bunde saman med 1962/63. Merknad: Frå Oftedal i Bakke 1809.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev (1174 FLEKKEFJORD)
Avskrift av brev av Sigurd Axelsen Flikka. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 45 [i.e. 46], nr 3 (1960). S. 40. Merknad: Frå 1655.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev, markegang (1175 FLEKKEFJORD)
Tvo gamle brev. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 12, nr 3 (1926). S. 46-48. Merknad: Vitnebrev frå Seland 1596, markegang frå Gyland 1664.
 • Folketeljing 1801 (1176 FLEKKEFJORD)
Optegnelse paa Folketallet i Gyland Sogn - ... 1801. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 11 (1925) nr 3 s. 21-24, nr 4 s. 25-32; årg. 12 (1926) nr 1 s. 1-10.
 • Folketeljing 1801 (1177 FLEKKEFJORD)
Optegnelse paa Folketallet i Næs Sogn .... 1801. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 36 (1950) nr 3 s. 33-40, nr 4 s. 58-64; årg. 37 (1951) nr 1 s. 1-8, nr 2 s. 25-32; årg. 38 (1952) nr 1 s. 10-15.
 • Folketeljing 1801 (1178 FLEKKEFJORD)
Optegnelse paa Folketallet i Bakke Sogn - .... 1801. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 31, nr 3 (1945). S. 35-43. Red. Andreas Omdal.
 • Folketeljing 1801 (1179 FLEKKEFJORD)
Folketelling for Hitterø 1801. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 40 (1954) nr 1 s. 1-9, nr 2 s. 26-32, nr 3 s. 42-48, nr 4 s. 57-64.
 • Føderådskontrakt (1180 FLEKKEFJORD)
Follogscontragt. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 22, nr 1 (1936). S. 15-16. Merknad: Frå 1830. Personnamna er anonymisert.
 • Føderådskontrakt (1181 FLEKKEFJORD)
Follougsbrev frå Bakke. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 39, nr 3 (1953). S. 46-47. Merknad: Frå Rannestad 1835.
 • Haugianarbrev (1182 FLEKKEFJORD)
De første haugianere i Flekkefjord. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 17, nr 3 (1931). S. 26-29. Merknad: Avsendar: J. Hougvalsta 1850.
 • Husmannskontrakt (1183 FLEKKEFJORD)
Bykselseddel. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 40 [i.e. 41], nr 3 (1955). S. 37-38. Merknad: "Rødlen" under Seljord 1847.
 • Kongebrev (1184 FLEKKEFJORD)
Flekkefjordsbriggen "Resolution" som blev prisetatt av engelskmennene 1795 og 1799. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 16, nr 4 (1930). S. 44-48. Red. Zach. B. Torkildsen. Merknad: Frigjevingsbrev frå kong Georg III. Omsett.
 • Kongebrev - bestalling (1185 FLEKKEFJORD)
Hans Koster paa Anabeløy. Utg. Flekkefjord mållag. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 2 (1915). S. 20-21. Merknad: Frå 1635.
 • Kongebrev - løyve (1186 FLEKKEFJORD)
Brevet fraa Christian VII som gav Flekkefjord rett til aa tolla allslag varor. 1780. Utg. Flekkefjord mållag. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 2 (1916). S. 30-31.
 • Kongebrev - løyve (1187 FLEKKEFJORD)
Gjestgjevarbrev frå Bakka. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 19, nr 3 (1933). S. 23-24. Merknad: Frå 1736.
 • Kongeskøyte (1188 FLEKKEFJORD)
Utskrift av Kongeskjøteprotokol nr 8, 1724-1725. Skiøde for Ole Kittelsen Netland og Almuen paa Gullands Annex Kiercke. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 12, nr 3 (1926). S. 42-46.
 • Kongeskøyte (1189 FLEKKEFJORD)
Kongeleg skøyte på garden Eigeland i Gyland. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 35, nr 1 (1948) [i.e. 1949]. S. 1-3. Merknad: Frå 1728.
 • Kongeskøyte (1190 FLEKKEFJORD)
Rannestad i Bakke. Utskrift av Kongeskjøteprotokollen i Riksarkivet. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 41 [i.e. 42], nr 1 (1956). S. 16. Merknad: Frå 1729.
 • Kyrkjerekneskap (1191 FLEKKEFJORD)
"Kyrkjestolen" i Gyland. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 30 [i.e. 29], nr 3 (1943). S. 39-46. Merknad: Liste over kyrkja sin eigedom 1726.
 • Manntal 1664-66 (1192 FLEKKEFJORD)
Manntall for Gyland sokn 1664. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 11, nr 1 (1925). S. 1-5. Red. Lars Fr. Nuland.
 • Manntal 1664-66 (1193 FLEKKEFJORD)
Folketellingsliste fra 1664 for Bakke sogn. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 12, nr 2 (1926). S. 17-22.
 • Manntal 1664-66 (1194 FLEKKEFJORD)
Manntall for Hidra 1665. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 15, nr 3 (1929). S. 37-38.
 • Manntal 1664-66 (1195 FLEKKEFJORD)
Manntall for Nes 1665. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 15, nr 3 (1929). S. 35-37.
 • Manntal 1701 (1196 FLEKKEFJORD)
Folketellingen Bakke 1701. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 33, nr 1 (1947). S. 10-14. Red. Staale Lenne. Merknad: For vestre del av Bakke, som høyrde til Stavanger len.
 • Manntal 1718 (1197 FLEKKEFJORD)
Manntall over allt mandkiøn i Nessogn 1718. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 42 [i.e 43], nr 4 (1958) [i.e. 1957]. S. 52-62.
 • Manntal 1718 (1198 FLEKKEFJORD)
Gyland 1718. Mandtal over Allt Mandkiøn. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 43 [i.e. 44], nr 4 (1958). S. 49-59.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1199 FLEKKEFJORD)
Avskrift av Jordebog 1661, for den Listerske del av Bakke sogn. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 41 [i.e. 42], nr 2 (1956). S. 23-26.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1200 FLEKKEFJORD)
Jordebok for Nes frå 1661. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 41 [i.e. 42], nr 4 (1956). S. 49-56. Red. Lars Fr. Nuland.
 • Matrikkel 1665 (1201 FLEKKEFJORD)
Lister Amts Matricul 1668. Gyllands Soegen. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 11, nr 2 (1925). S. 9-15.
 • Militærrulle (1202 FLEKKEFJORD)
Avskrivt av militære legdslista for 1802 for Fjellse krins. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 49, nr 4 [1963]. S. 60. Red. Daniel Sivertsen.
 • Obligasjon (1203 FLEKKEFJORD)
Då bøndene i Gyland laut låna pengar av staten for å skaffa seg mat. Eit snart 100 år gamalt dokument. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 19, nr 2 (1933). S. 10-12. Merknad: Frå 1838.
 • Sjømannsbrev ; prisonbrev (1204 FLEKKEFJORD)
To brev frå 1809. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 29 [i.e. 28], nr 3 (1942). S. 43-45. Merknad: Avsendarar: Lars H. Netland 1808 (frå "prisonen" i England) og Kornelius Aslaksen Sunde 1809 (frå Gøteborg).
 • Skattemanntal - landskatt 1611 (1205 FLEKKEFJORD)
Skattemanntall 1911 [i.e. 1611]. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 45 [i.e. 46], nr 3 (1960). S. 34. Merknad: Gjeld Hidra.
 • Skattemanntal - landskatt 1630 (1206 FLEKKEFJORD)
Landsskatten i Lister Len 1630. Nes Sogenn. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 30 [i.e. 29], nr 4 (1943). S. 62-63. Red. Ragnar Dybvik.
 • Skattemanntal - odelsskatt 1669 (1207 FLEKKEFJORD)
Mandtal Ofuer Oddel Schatten udi Lister Amt 1669-70. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 46 [i.e. 47], nr 3 (1961). S. 39-42. Merknad: For Liknes, Gyland, Feda, Fjotland, Tonstad og Bakke.
 • Skattemanntal - krigsskatt 1720 (1208 FLEKKEFJORD)
Krigsskatt 1720. Mandtahl Ofver Dend Allernaadigst Paabudne Krigstyhr Udi Lister Fogderi Anno 1720. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 29 [i.e. 28], nr 4 (1942). S. 52-54.
 • Skattemanntal - formueskatt 1743 (1209 FLEKKEFJORD)
Ekstraskatten 1743 for austre del av Bakke-sogn. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 46 [i.e. 47], nr 1 (1961). S. 12-16.
 • Skattemanntal - formueskatt 1743 (1210 FLEKKEFJORD)
Ekstraordinær formuesskatt 1743. (Forfattet av Søren Schanche, datert Flekkefjord 11/12-1743). Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 32, nr 3 (1946). S. 43-47.
 • Skattemanntal - formueskatt 1743 (1211 FLEKKEFJORD)
Ekstraordinær formuesskatt 1743. Gyland. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 15, nr 1 (1929). S. 10-16. Red. Lars Fr. Nuland.
 • Skattemanntal - konsumpsjonsskatt 1788, 1810 (1212 FLEKKEFJORD)
Dei gamle sagene i Sirdal, Bakke og Gyland. (Fra Bakke prestearkiv). Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 16, nr 3 (1930). S. 29-32. Red. Lars Fr. Nuland.
 • Skifte (1213 FLEKKEFJORD)
Sandsmarkbrev nr 12. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 45 [i.e. 46], nr 2 (1960). S. 24-25. Merknad: Skifte av fast eigedom. Frå 1663.
 • Skifte (1214 FLEKKEFJORD)
Eit brev frå 1624. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 14, nr 4 (1928). S. 54-56. Red. Lars Fr. Nuland. Merknad: Skifte av fast eigedom, frå Gyland.
 • Skifte (1215 FLEKKEFJORD)
Gamalt skifte frå Nuland i Gyland. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 35, nr 3 (1949). S. 37-40. Merknad: Frå 1694.
 • Skifte (1216 FLEKKEFJORD)
Arveskifte frå Voilås i Gyland 1712. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 36, nr 3 (1950). S. 43-44.
 • Skifte (1217 FLEKKEFJORD)
Skifte på Grøtteland i Gyland 1696. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 40, nr 2 (1954). S. 21-24.
 • Skifte (1218 FLEKKEFJORD)
Skifte på Sunde ved Flekkefjord 1694. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 43 [i.e. 44], nr 1 (1958). S. 5-6. Merknad: Også trykt i same tidsskrift, årg. 45 [i.e. 46], nr 1 (1960) s. 1516.
 • Skifte (1219 FLEKKEFJORD)
Ein Hollandsfarar frå Bakke. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 37, nr 3 (1951). S. 39. Merknad: Frå 1780.
 • Skolefundas (1220 FLEKKEFJORD)
Den første almueskole i Flekkefjord. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 22, nr 2 (1936). S. 29-32. Red. Zach. B. Torkildsen. Merknad: Frå 1767.
 • Supplikk (1221 FLEKKEFJORD)
Ei underdanig søknad til kongen av Danmark 1772. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 49, nr 4 [1963]. S. 55-56. Merknad: Ber om korntilførsel.
 • Testamente ; skifte ; kyrkjeauksjon ; eigedomsdokument - bygsel, (1222 FLEKKEFJORD)
Eit stykke bygde- og ættarsoga frå Gyland. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 13 (1927) nr 1 s. 1-10, nr 2 s. 18-25. Red. Lars Fr. Nuland. Merknad: Testamente 1596, skifte 1701, bygselbrev 1702, kyrkjeauksjon 1725, skøyte 1741.
 • Visitasmelding (1223 FLEKKEFJORD)
Visitas i Bakke ved biskop Munch. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 18, nr 4 (1932). S. 33-39. Red. Lars Fr. Nuland. Merknad: Frå 1826.

Aviser