Bibliografi:Grimstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

Grimstad i 1951.
Grimstad i 1957.
Fjære kirke. Bilde fra boka Gamle norske kirker av Wladimir Moe (1922).
Dikterstua på Nørholm i 1927.
Drotningborg i 1957.
Reddalskanalen i 1957.
Kirkeheia i Grimstad i 1957. I forgrunnen minnesmerket laget av Ståle Kyllingstad, i bakgrunnen tårnet på Grimstad kirke.
Ibsenhuset i 1939.
 • Asdal, Åsmund: Fra forsøksgården på Landvik til Norsk institutt for Planteforskning : Planteforsk Landvik 50 år. Utg. Planteforsk. Grimstad. 2000. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergwitz, Joh. K.: Grimstad 1800-1850 : som type paa norsk smaaby : med en indledning: Henrik Ibsens ophold i Grimstad 1844-1850. Utg. Gyldendalske boghandel, Nordisk forl.. 1913. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørlykke, Kåre: Kort historikk om Reddalskanalen og vassdraget med omkringliggende bygdelag. Utg. Grunneigarlaget. 1979. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dannevig, Birger: Grimstad sjømannsforening gjennom 100 år : samt noen trekk av byens sjøfarts historie. Utg. Danielsens trykkeri. 1955. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Drevdal, Halfdan I.: Fra de hvite seils dager : beretninger og minner om menn og deres skip. Utg. [Å.K. Drevdal Kringlebotn]. 1994. 191 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engh, Carl Erik, Berit Knudsen, Henrik Kofoed Nielsen (red.): Dømmesmoen 1923-1998. Utg. Høgskolen i Agder, Dømmesmoen. 1998. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Evensen, Erik Aalvik: Amerika-brevene : stjålne amerikabrev, historien bak tyveriet i 1896 samt en studie av utvandringen fra Grimstad-distriktet til Amerika, med særlig vekt på perioden 1875-1900. Utg. Selskapet for Grimstad bys vel. 1996. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøstrup, Johan Christian, Asbjørn Dahl: På banen : glimt fra Grimstad- og Treungenbanens historie. Utg. i samarbeid med Arendalsbanens venner. 2013. 318 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grude, Einar (red.): Grimstad håndverk- og industriforening : glimt fra virksomheten i 150 år : 30. des. 1848 - 30. des. 1998. Utg. Foreningen. 1998. 231 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Havstad, Johannes, Knut Møretrø: En høvding og en tjener : Torjus Hanssen (1836-1926) : minneskrift ved 150-årsjubileet 1986. Utg. Landvik historielag. 1986. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Havstad, Johannes Schrøder: Liv og lagnad i Landvik. Utg. Landvik historielag. 2008-
  • Bind 1: Førhistorisk tid. 2008. 669 s. ISBN 978-82-90694-38-3
 • Hillesund, Terje: Kommunaljournalistikk i "Grimstad adressetidende" : budskap og handling : en kvalitativ analyse. Utg. Høgskolesenteret i Rogaland, Avdeling for kultur- og samfunnsfag. Stavanger. 1991. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kragerud, Håkon: Eldre bebyggelse i nærmere angitt norsk kystby (Grimstad). Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1953.
 • Landvik bygda vår. Red. Astrid Stuestøl Sandkjær, Torstein Jansen og Terje Sandkjær. Utg. Landvik historielag. 2013. 158 s. ISBN 978-82-90694-99-4.
 • Marmøy, Reidar: Et menneske på jorden - Jens S. Haaø, forkynner og fisker. Utg. Selskapet for Grimstad bys vel. 1998. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marmøy, Reidar: Grimstad - byen med skjærgården : Selskapet for Grimstad bys vel 1922-1997. Utg. Selskapet. 1997. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moy, Mathias: Fjæremålet. Hovedoppgave, Det Kongelige Fredriks universitet, 1937.
 • Myrann, Per: Frøavlen ved Statens hagebruksskole Dømmesmoen ved Grimstad 1927-56. Utg. Statens Hagebruksskole. 1957. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nerheim, Gunnar, Kristin Øye Gjerde: Uglandrederiene : verdensvirksomhet med lokale røtter. Utg. Andreas K.L. og Johan Jørgen Ugland. 1996. 567 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noreng, Harald: Samfundets støtter : Henrik Ibsens Grimstad-stykke. Utg. Ibsenhuset - Grimstad bymuseum. 1994. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nyjordet, Bjørg Marit (red.): Kirke i hverdag og helg : Grimstad frikirke 1897-1997. Utg. Frikirken. 1997. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ohrvik, Ane: "Må stjerna komme inn?" En studie av tradisjonsoverføring knyttet til stjernegutt-tradisjonen i Grimstad. Hovedoppgave i folkloristikk, Universitetet i Oslo 2000.
 • Pedersen, Trygve Arvid og Vold, Peder Oluf: Analyse av konflikter og arealbruksproblemer i kystsonen. Med eksempler fra Grimstad kommune. Hovedoppgave i jordskifte, NLH 1984.
 • Repstad, Gunnar Berglund, Lilli Berglund Repstad (red.): Et firma gjennom 100 år : Chr. Repstads sønner AS, 1898-1998. Utg. [Chr. Repstads sønner AS]. 1998. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjeggestad, Per: Hundre år i blomster og vin : Fuhr-Grimstad gartneri A/S 1885-1985. Utg. Sørlands Public. 1985. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjeggestad, Per (red.): Imås 50 år, 1932-1982 : av Landvik-idrettens saga-. Utg. Idrettslaget Imås. 1982. 268 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Soot, Per: Namnetap, kontinuitet og nye namn i Fevik skolekrins. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1991.
 • Strandmyr, Rita: Historiske glimt fra Eide. Ei bygd ved havet. Utg. Eide sognelag. 2006. 399 s. ISBN 978-82-992461-2-5, ISBN 82-992461-2-1
 • Stuestøl, Olav: Landvik kirke : et minneskrift på 150-årsdagen 17. juli 1975. Utg. Menighetsrådet. 1975. 34 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stuestøl, Olav: Skoleliv i Landvik : Landvik skolehistorie gjennom 250 år. Utg. Landvik historielag. 1991. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Støylen, Bernt (professor): Avholdssakens betydning for det kristelige arbeide i vort folk, fordrag i Grimstad kirke under D.N.T.s landsmøte i 1911, Gustav O. Eriksens boktrykkeri, Kristiania 1911.
 • Svendsen, Peter: Grimstad indremisjon gjennom 100 år : 1868-1968 : Grimstad bedehus 1867-1968 : Indremisjonens kvinneforening 1863-1968. Grimstad. 1968. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svennevig, Tom: Grønt yrke : Grimstad kontraktdyrkerlag 50 år. Utg. [Grimstad kontraktdyrkerlag?]. Grimstad. 1987. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torp, Arne: Landvikmålet : eit norsk skagerakmål. Utg. Landvik historielag : [Leif Dalen A/S, distributør]. 1986. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tønnevold, Johan: Grimstad kristelige ungdomsforening : 100 år : 1892-1992. Utg. Grimstad KFUK-KFUM. 1992. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ugland, Karl: Banken og bygda gjennom hundre år : Fjære sogns sparebank 1860 - 28. februar - 1960. 1960. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Veiberg, Randi: Hvem har hevd på naturen? En økelse av samhandling og konflikt i prosessen fram til fredning av Langsjøen og Grimstadvatn. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1983.
 • Vevstad, Andreas: Bergvang shipping AS : Bergshav A/S - et nytt rederi med 60 års tradisjoner. Utg. Rederiet. 1990. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wikander, Johan A.: Gamle havner ved Grimstad. Utg. Selsapet for Grimstad bys vel. 1985. 191 s.
  • Melding: Skarung, Per i Heimen, b. XXIV, s. 196–197.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom ; eigedomsdokument - forlik (1036 ARENDAL)
En 500 årig ættefar. Slekten etter Gunder Jonssen på Bringsvær i Fjære er vidt forgrenet. Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1968. S. 20-22. Red. Bergår Gundersen. Merknad: 3 brev, frå 1486 (i omsetjing), 1507 og 1574. GRIMSTAD
 • Adresse 1814 (1075 GRIMSTAD)
Bygdestyre før formannskapsloven. I: Medlemsskrift for Eide sognelag. Nr 3 (1938). S. 34-39. Red. Kyrre Eide. Merknad: 2 adresser til Christian Frederik 1814, frå Hommedal prestegjeld og Nedenes amt.
 • Amerikabrev (1076 GRIMSTAD)
Emigranter fra Grimstad 1844-1850. I: Medlemsskrift. Selskabet for Grimstad bys vel. Nr 30 (1975). S. 15-44. Red. Sigrun og Olav Uldal. Merknad: Avsendar: Osul Nilsson Enge 1848. Fleire andre brev i utdrag.
 • Diplom ; brev (1077 GRIMSTAD)
Om Bringsverd. I: Aust-Agder-Arv Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet. 1979-80. S. 5-42. Red. O.A. Aalholm. Merknad: 4 brev 1154/1160 - -1599. Fotografisk avtrykk frå DN og NHD.
 • Kongebrev - makeskifte (1078 GRIMSTAD)
Lokalhistoriske smaating. I: Medlemsskrift. Selskapet for Grimstad bys vel. Nr 4/5 (1926). S. 12-17. Merknad: Frå 1646.
 • Matrikkel 1878 (1079 GRIMSTAD)
Matrikuleringsforretning for Fjære Herred, foretaget ifølge Lov af 6te Juni 1863. 1878. 176 s.
 • Supplikk (1080 GRIMSTAD)
Det savnede dokument av 1790. I: Medlemsskrift. Selskapet for Grimstad bys vel. Nr 15 (1935). S. 29-41. Red. Sven Oftedal. Merknad: Supplikk til kongen om ladestadsrettar 1790, samt 2 erklæringar frå 1791.

Kjelder

 • Grimstadkilder. Oversikt over sentrale kilder i arbeidet med bygningshistorie og personalhistorie i gamle Grimstad. Enkelte av kildene og litteraturen vil være tilgjengelig online.

Aviser