Bibliografi:Grimstad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Havstad, Johannes Schrøder: Liv og lagnad i Landvik. Utg. Landvik historielag. 2008-
  • B.1: Førhistorisk tid. 2008. 669 s. ISBN 978-82-90694-38-3
 • Landvik bygda vår. Red. Astrid Stuestøl Sandkjær, Torstein Jansen og Terje Sandkjær. Utg. Landvik historielag. 2013. 158 s. ISBN 978-82-90694-99-4.
 • Strandmyr, Rita: Historiske glimt fra Eide. Ei bygd ved havet. Utg. Eide sognelag. 2006. 399 s. ISBN 978-82-992461-2-5, ISBN 82-992461-2-1
 • Støylen, Bernt (professor): Avholdssakens betydning for det kristelige arbeide i vort folk, fordrag i Grimstad kirke under D.N.T.s landsmøte i 1911, Gustav O. Eriksens boktrykkeri, Kristiania 1911.
 • Wikander, Johan A.: Gamle havner ved Grimstad. Utg. Selsapet for Grimstad bys vel. 1985. 191 s.
  • Melding: Skarung, Per i Heimen, b. XXIV, s. 196–197.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Kragerud, Håkon: Eldre bebyggelse i nærmere angitt norsk kystby (Grimstad). NTH 1953 Fag: Arkitekturhistorie
 • Moy, Mathias: Fjæremålet. Hovedoppgave - Det Kongelige Fredriks universitet, 1937.
 • Ohrvik, Ane: "Må stjerna komme inn?" En studie av tradisjonsoverføring knyttet til stjernegutt-tradisjonen i Grimstad. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Folkloristikk. Kommune: Grimstad
 • Pedersen, Trygve Arvid og Vold, Peder Oluf: Analyse av konflikter og arealbruksproblemer i kystsonen. Med eksempler fra Grimstad kommune. NLH 1984 Fag: Jordskifte
 • Soot, Per: Namnetap, kontinuitet og nye namn i Fevik skolekrins. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Nordisk. Kommune: Grimstad
 • Veiberg, Randi: Hvem har hevd på naturen? En økelse av samhandling og konflikt i prosessen fram til fredning av Langsjøen og Grimstadvatn. Oslo 1983 Fag: Sosiologi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom ; eigedomsdokument - forlik (1036 ARENDAL)
En 500 årig ættefar. Slekten etter Gunder Jonssen på Bringsvær i Fjære er vidt forgrenet. Utg. Øyestad historielag. I: Julehilsen fra Øyestad. 1968. S. 20-22. Red. Bergår Gundersen. Merknad: 3 brev, frå 1486 (i omsetjing), 1507 og 1574. GRIMSTAD
 • Adresse 1814 (1075 GRIMSTAD)
Bygdestyre før formannskapsloven. I: Medlemsskrift for Eide sognelag. Nr 3 (1938). S. 34-39. Red. Kyrre Eide. Merknad: 2 adresser til Christian Frederik 1814, frå Hommedal prestegjeld og Nedenes amt.
 • Amerikabrev (1076 GRIMSTAD)
Emigranter fra Grimstad 1844-1850. I: Medlemsskrift. Selskabet for Grimstad bys vel. Nr 30 (1975). S. 15-44. Red. Sigrun og Olav Uldal. Merknad: Avsendar: Osul Nilsson Enge 1848. Fleire andre brev i utdrag.
 • Diplom ; brev (1077 GRIMSTAD)
Om Bringsverd. I: Aust-Agder-Arv Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet. 1979-80. S. 5-42. Red. O.A. Aalholm. Merknad: 4 brev 1154/1160 - -1599. Fotografisk avtrykk frå DN og NHD.
 • Kongebrev - makeskifte (1078 GRIMSTAD)
Lokalhistoriske smaating. I: Medlemsskrift. Selskapet for Grimstad bys vel. Nr 4/5 (1926). S. 12-17. Merknad: Frå 1646.
 • Matrikkel 1878 (1079 GRIMSTAD)
Matrikuleringsforretning for Fjære Herred, foretaget ifølge Lov af 6te Juni 1863. 1878. 176 s.
 • Supplikk (1080 GRIMSTAD)
Det savnede dokument av 1790. I: Medlemsskrift. Selskapet for Grimstad bys vel. Nr 15 (1935). S. 29-41. Red. Sven Oftedal. Merknad: Supplikk til kongen om ladestadsrettar 1790, samt 2 erklæringar frå 1791.

Kjelder

 • Grimstadkilder. Oversikt over sentrale kilder i arbeidet med bygningshistorie og personalhistorie i gamle Grimstad. Enkelte av kildene og litteraturen vil være tilgjengelig online.

Aviser