Bibliografi:Setesdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bloch-Nakkerud, Tom: Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal. Utg. Oldsaksamlingen. 1987. - 166 s. (Varia, ISSN 0333-1296 ; 15). ISBN 82-7181-058-8
 • Bø, Olav: «Innsamling av folketradisjon i Setesdal». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 2. 1952. S. 237–260.
 • Bø, Olav: «Johannes Skar i arbeid». I: Heimen, b. IX, s. 281–296.
 • Fjeld Halvorsen, Eivind: «Personnavn i Setesdal i middelalderen». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 21. 1978. S. 5–24.
 • Jol i Setesdal. Utg. Mållaga i Iveland, Evje/Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Årg. 1 (1962)-. ISSN 0801-8448.
 • Kolsrud, Sigurd: «Ei skrivebok frå Sætesdal 1587». I: Heimen, b. II, s. 326–350 og 388–396.
 • Løyland, Jon: «Setesdalsmuseet». I: Heimen, b. XIII, s. 79–80.
 • Nersten, Nils: Minner fra Setesdal. Utg. P. M. Danielsen. 1950. 136 s.
  • Melding: Bø, Olav i Heimen, b. VIII, s. 522.
 • Norske bygder I: Setesdalen. 1921. Ved Hans Aall ofl. Utg. Cammermeyer. 1921. 267 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Gunnar Rysstad: «Natur og folkekarakter», s. 9–15.
  • Haldan Bryn: «Antropologi», s. 16–21.
  • Torleiv Hannaas: «Sætesdals-målet», s. 22–29.
  • Helge Gjessing: «Setesdalen i forhistorisk tid», s. 30–45.
  • Edvard Bull: «Økonomisk og administrativ historie», s. 46–85.
  • Reidar Th. Christiansen: «Religiøst liv vesentlig efter Johannes Skar», s. 86–93.
  • Knut Liestøl: «Folkedikting», s. 94–111.
  • Catharinus Elling: «Musik», s. 112–116.
  • Magnus Olsen: «Sætersdalens runeinnskrifter», s. 117–121.
  • Fredrik B. Wallem: «Minnesmerker fra middelalderen», s. 122–133.
  • Gisle Midttun: «Gamle vegar», s. 134–141.
  • Gisle Midttun: «Gardar, hus og husbunad», s. 142–199.
  • Gisle Midttun: «Setesdalsbunaden», s. 200–211.
  • Gisle Midttun: «Liv og levemåte», s. 212–250.
  • Gisle Midttun: «Kunstarbeid og handverk», s. 251–261.
 • Noss, Aagot: Laging av kvinne- og mannsbunader i Setesdal. Utg. Norsk folkemuseum. 1979. Merknad: Særtrykk av Bygd og by, 27. bind.
 • Noss, Aagot: Stakkeklede i Setesdal. Byklaren og valldølen. Utg. Novus forlag. 2008. 225 s. ISBN 978-82-7099-477-9.
 • Rette klede i Setesdal : frå vogge til grav. Utg. Valle bygdekvinnelag. 1999. 184 s. ISBN 82-995252-0-9.
 • Skar, Johannes: Gamalt or Sætesdal, b. 1–3. Ved Olav Bø og Reidar Djupedal. Utg. Samlaget. 1961–63. (1. utg. Norli, 1903-1916, 8 b.)
  • Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. XIII, b. 100–102.
 • Skar, Johannes: Segn og minne : utdrag or Johannes Skar: Gamalt or Sætesdal. Ved K. Liestøl og D.A. Seip. Utg. Olaf Norli. 1912. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skar, Johannes: Segn og tru : utval frå Gamalt or Sætesdal. Ved Olav Bø og Rolf Huus. Utg. Samlaget. 1971. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sundbø, Annemor: Lusekofta fra Setesdal. Setesdalkofta i strikkehistoria. Utg. Høyskoleforlaget. 1998. 157 s. ISBN 82-7634-214-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aamlid, Olav: Krotasokkar. Eit tilfang frå Setesdal. Utg. Norsk folkemuseum. 1979. ISBN 82-90036-15-9. Merknad: Særtrykk frå By og bygd, 27. bind.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bakka, Trygve: Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdaveger mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal, Vest-Telemark. Oslo 1946 Fag: Norsk
 • Bjerregaard, Ragnhild: Middelaldertradisjon i 1700-årenes bygdekunst. Treskurd i øvre Setesdal og vestre Telemark. Oslo 1941 Fag: Kunsthistorie
 • Brastad, Bjørn, Neset, Torgeir: En samfunnsøkonomisk analyse av verneplan for Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiane 1995. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune:
 • Endresen, Mads: Jernbanepersonale ved Setesdalsbanen 1893-1919. Arbeidsliv, faglig organisasjon og faglig virksomhet. Universitetet i Oslo 1987. Fag: Historie. Kommune:
 • Fjermedal, Gunnild: Husmannsstellet i Setesdal i perioden 1865-1910. Oslo 1969 Fag: Historie
 • Hauglid, Roar: Setesdalens stavkirkeportaler. En studie i portalornamentikkens historie. Oslo 1937 Fag: Kunsthistorie
 • Hjermundrud, Ivar: Villrein og tamrein i Setesdal Austhei. En regional forvaltningsanalyse. NLH 1982 Fag: Jordskifte
 • Jansen, Leonard: "Om garden den er liten så er då skogen god". Levekår i Setesdal på 17-1800-talet. Universitetet i Oslo 1987. Fag: Historie. Kommune:
 • Nakkerud, Tom Bloch: Kullgroper i jernvinna øverst i Setesdal. Oslo 1983 Fag: Arkeologi
 • Nielsen, May-Brith Ohman: Trauste menn ved Svarvarnuten. En undersøkelse av årsakene til den store oppslutningen om Nasjonal Samling i Setesdal i årene 1933-1945. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Historie. Kommune
 • Paus, Dagfinn: Tre sogn i Setesdalen. Økonomisk og sosial utvikling i Valle, Bykle og Bygland ca. 1800-1865. Bergen 1982 Fag: Historie
 • Pedersen, Einar Solheim: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiene. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900. Bergen 1979 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1028 SETESDAL)
Aalmannaklage fraa Sætesdalen over bisp Munch til stortinget 1827. Utg. Agders historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 2 (1915). S. 74-77. Red. Thorstein Høverstad.

Aviser

Film