Bibliografi:Setesdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

 • Abrahamson, August: Fra Kristianssand til Bykle : skisser og skildringer fra fortid og nutid : reisehaandbog over Sætersdalen, Mandalsdalen og Tofdal. Utg. Torvik. 1901. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakka, Trygve: Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdaveger mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal, Vest-Telemark. Hovuduppgåve i norsk, Oslo 1946.
 • Bakken, Knut John, Jack Nielsen, Anne Bergit Jørgensen: Norges første museumsjernbane 50 år : Setesdalsbanen. Utg. [Setesdalsbanens venner]. 2014. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bang-Andersen, Sveinung: De første jegerne i Dyraheio : utnyttelsen av Setesdal Vesthei i steinalder ca. 7000-3500 år før nåtid. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 2008. 140 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bang-Andersen, Sveinung: Reinsdyrgraver i Setesdal Vesthei : analyse av gravenes beliggenhet, byggemåte og brukshistorie. Utg. Arkeologisk museum i Stavanger. 2004. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjerregaard, Ragnhild: Middelaldertradisjon i 1700-årenes bygdekunst. Treskurd i øvre Setesdal og vestre Telemark. Hovuduppgåve i kunsthistorie, Oslo 1941-
 • Brastad, Bjørn, Neset, Torgeir: En samfunnsøkonomisk analyse av verneplan for Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiane 1995. Hovuduppgåve i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Bloch-Nakkerud, Tom: Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal. Utg. Oldsaksamlingen. 1987. - 166 s. (Varia, ISSN 0333-1296 ; 15). ISBN 82-7181-058-8
 • Bloch-Nakkerud, Tom: Kullgroper i jernvinna øverst i Setesdal. Hovuduppgåve i arkeologi, Oslo 1983.
 • Bø, Olav: «Innsamling av folketradisjon i Setesdal». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 2. 1952. S. 237–260.
 • Bø, Olav: «Johannes Skar i arbeid». I: Heimen, b. IX, s. 281–296.
 • Edvardsen, Erik Henning: Kvitebjørn kong Valemon. 3 : Gerhard August Schneider - Setesdals folkloristiske oppdager. Utg. Aschehoug. 2010. 314 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Endresen, Mads: Jernbanepersonale ved Setesdalsbanen 1893-1919. Arbeidsliv, faglig organisasjon og faglig virksomhet. Hovuduppgåve i historie, Universitetet i Oslo 1987.
 • Fjeld Halvorsen, Eivind: «Personnavn i Setesdal i middelalderen». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 21. 1978. S. 5–24.
 • Fjermedal, Gunnild: Husmannsstellet i Setesdal i perioden 1865-1910. Hovuduppgåve i historie, Oslo 1969.
 • Frøstrup, Johan Christian (red.): I villreinens rike : Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Utg. Friluftsforl.. 1999. 252 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hallandvik, Jan-Erik (red.): Boka om Heiene : Vest-Telemark, Setesdal, Ryfylke : kultur og tradisjoner. Utg. Grøndahl. 1982. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauglid, Roar: Setesdalens stavkirkeportaler. En studie i portalornamentikkens historie. Hovuduppgåve i kunsthistorie, Oslo 1937. Utg. A. W. Brøggers boktrykkeri. Oslo. 1938. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hedenstad, Jan, Frode Verpe: Rune & Margit & Moi : i Setesdals kulinariske skattkammer. Utg. Vigmostad Bjørke. 2015. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjermundrud, Ivar: Villrein og tamrein i Setesdal Austhei. En regional forvaltningsanalyse. Hovuduppgåve i jordskifte, NLH 1982.
 • Holen, Olav G.: Ferdavegane i Bykleområdet og dei viktigaste vegane til og frå øvre Setesdal. Utg. Fædrelandsvennens trykk.. 1968. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Homme, Ingebjørg Vegestog, May-Lis Flateland: Rette klede i Setesdal : frå vogge til grav. Utg. Valle bygdekvinnelag. 1999. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jansen, Leonard: "Om garden den er liten så er då skogen god". Levekår i Setesdal på 17-1800-talet. Hovuduppgåve i historie, Universitetet i Oslo 1987.
 • Jol i Setesdal. Utg. Mållaga i Iveland, Evje/Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Årg. 1 (1962)-. ISSN 0801-8448.
 • Kolltveit, Gjermund: Torleiv H. Bjørgum og Hallvard T. Bjørgum: Skjoldmøyslaget : Faremoslåttar frå Setesdal. Utg. Falck forl.. 2012. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolsrud, Sigurd: «Ei skrivebok frå Sætesdal 1587». I: Heimen, b. II, s. 326–350 og 388–396.
 • Løyland, Jon: «Setesdalsmuseet». I: Heimen, b. XIII, s. 79–80.
 • Løyning, Ingrid: Kyrkjetæpe til Setesdalsbunaden : forsøk på rekonstruksjon. Utg. Statens lærerhøgskole i forming Oslo. Oslo. 1979. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Metcalfe, Frederick: Norske reiseeventyr i Thelemarken og Sætersdalen for hundre år siden. Utg. Cappelen. 1971. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nersten, Nils: Minner fra Setesdal. Utg. P.M. Danielsens forlag. 1950. 136 s.Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bø, Olav i Heimen, b. VIII, s. 522.
 • Nielsen, May-Brith Ohman: Trauste menn ved Svarvarnuten. En undersøkelse av årsakene til den store oppslutningen om Nasjonal Samling i Setesdal i årene 1933-1945. Hovuduppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1989. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske bygder I: Setesdalen. 1921. Ved Hans Aall ofl. Utg. Cammermeyer. 1921. 267 s. Digital versjonNettbiblioteket. (1. utg. 1919. Digital versjonNettbiblioteket.)
  • Gunnar Rysstad: «Natur og folkekarakter», s. 9–15.
  • Haldan Bryn: «Antropologi», s. 16–21.
  • Torleiv Hannaas: «Sætesdals-målet», s. 22–29.
  • Helge Gjessing: «Setesdalen i forhistorisk tid», s. 30–45.
  • Edvard Bull: «Økonomisk og administrativ historie», s. 46–85.
  • Reidar Th. Christiansen: «Religiøst liv vesentlig efter Johannes Skar», s. 86–93.
  • Knut Liestøl: «Folkedikting», s. 94–111.
  • Catharinus Elling: «Musik», s. 112–116.
  • Magnus Olsen: «Sætersdalens runeinnskrifter», s. 117–121.
  • Fredrik B. Wallem: «Minnesmerker fra middelalderen», s. 122–133.
  • Gisle Midttun: «Gamle vegar», s. 134–141.
  • Gisle Midttun: «Gardar, hus og husbunad», s. 142–199.
  • Gisle Midttun: «Setesdalsbunaden», s. 200–211.
  • Gisle Midttun: «Liv og levemåte», s. 212–250.
  • Gisle Midttun: «Kunstarbeid og handverk», s. 251–261.
 • Noss, Aagot: Stakkeklede i Setesdal. Byklaren og valldølen. Utg. Novus forlag. 2008. 225 s. ISBN 978-82-7099-477-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Roar (red.): Fra gamp til damp : Setesdalsbanen - de første hundre år. Utg. Stiftelsen Setesdalsbanen. 1996. 247 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Omdal, Helge: Med språket på flyttefot : språkvariasjon og språkstrategier blant setesdøler i Kristiansand. Utg. Institutionen. 1994. 253 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Paus, Dagfinn: Tre sogn i Setesdalen. Økonomisk og sosial utvikling i Valle, Bykle og Bygland ca. 1800-1865. Hovuduppgåve i historie, Bergen 1982.
 • Pedersen, Einar Solheim: Tre bygdesamfunn rundt Ryfylke/Setesdalsheiene. Befolkningsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland, 1800-1900. Hovuduppgåve i historie, Bergen 1979.
 • Rette klede i Setesdal : frå vogge til grav. Utg. Valle bygdekvinnelag. 1999. 184 s. ISBN 82-995252-0-9.
 • Rygnestad, Knut: Slik var Setesdal. Utg. I hovedkommisjon Lutherstiftelsen. 1949. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bø, Olav i Heimen, b. VIII, s. 478–479.
 • Setesdal bilruter 1920-1980 : inn i 80 åra : med seksti års erfaring. Utg. Setesdal bilruter. S.l.. 1980. 17 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skar, Johannes: Segn og minne : utdrag or Johannes Skar: Gamalt or Sætesdal. Ved K. Liestøl og D.A. Seip. Utg. Olaf Norli. 1912. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skar, Johannes: Segn og tru : utval frå Gamalt or Sætesdal. Ved Olav Bø og Rolf Huus. Utg. Samlaget. 1971. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skomedal, Sigmund: I skiftende tider : fra Kringsjaa til Vatnedalen : Otteraaens brugseierforening gjennom 85 år, 1900-1985. Utg. Otteraaens brugseierforening. Kristiansand. 1986. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundbø, Annemor: Lusekofta fra Setesdal. Setesdalkofta i strikkehistoria. Utg. Høyskoleforlaget. 1998. 157 s. ISBN 82-7634-214-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Hans Co., John R. Sørensen, Terje Honnemyr: Setesdalsbanen 2004 : museumsjernbane i 40 år : 1964-2004. Utg. Stiftelsen Setesdalsbanen. 2004. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tjeltveit, Njål: Gamle fjellvegar : ferdsla mellom Rogaland og bygdene austanfor. Utg. Statens vegvesen Rogaland. 1999. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aamlid, Olav: Krotasokkar. Eit tilfang frå Setesdal. Utg. Norsk folkemuseum. 1979. ISBN 82-90036-15-9. Merknad: Særtrykk frå By og bygd, 27. bind.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1028 SETESDAL)
Aalmannaklage fraa Sætesdalen over bisp Munch til stortinget 1827. Utg. Agders historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 2 (1915). S. 74-77. Red. Thorstein Høverstad.

Aviser

Film