Bibliografi:Bygland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Setesdal
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bolling, Reidar: Gards- og ættesoge for Bygland. Utg. Bygland bygdesogenemnd. 1952. 449 s.
 • Byglands soge. 1939. 489 s.
 • Jol i Setesdal. Utg. Mållaga i Iveland, Evje/Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. 1962-. ISSN 0801-8448.
 • Orgelet i Årdal kyrkje. Utg. Bygland kyrkjekontor. U.å. 8 bl.
 • Vollen, Reidar: Bygland. Gard og ætt. Utg. Bygland kommune. 2002–
  • B.1: Birkeland, Langeid, Hegland, Ånebjør. 2002. 510 s. ISBN 82–993677–2–7.
  • B.2: Sordal, Tveit, Heistad, Moi. 2003.
  • B.3: Austad, Ose, Skore, Kile. 2005. 219 s. ISBN 82–993677–4–3.
  • B.4: Frøysnes, innleiing til Åraksbø, Nordenå, Gakkestad, Lidtveit, Haugetveit, Rosevall, Segberg. 2006. 647 s. ISBN 82-993677-5-1.
  • B.5: Stoplestog, Nedstoga, Eldhuset, Nordgarden, Haugen. 2008. 629 s. ISBN 978-82-993677-6-9.
  • B.6: Sandnes, Skomedal. 2009. 643 s. ISBN 978-82-993677-7-6.
  • B.7: Nese, Kvåle, Skreland, Innleiing til Jordalsbø, Nørstebø . 2012. 664 s. ISBN 978-82-993677-7-6.

Bygdebøker under arbeid

 • Bygland: Bygdebokarbeidet i Bygland kan verte forsinka med minst to år på grunn av økonomiske problem. Det er planlagt at bygdebokserien med ti band skal vere ferdig i 2010. Hittil er fire band av Bygland gard og ætt utgjeve. Kjelde: Setesdølen 6.3.2007

Hovudoppgåver 1907-

 • Attestog, Valborg, Brenne, Ragna: Deltidsbondens og bondekonas psykososiale arbeidsmiljø. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Evje og Hornnes, Bygland og Varteig. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Allsidig jordbruk. Kommune: Evje og Hornnes [Merknad: Bygland: se også Evje og Hornnes, Sarpsborg: se også Evje og Hornnes]
 • Haugå, Knut Sigurd: Moi og Heistad i Bygland. Jordsmonnkartlegging og dyrkingsklassevurdering. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Allsidig jordbruk.
 • Nersten, Nils K.: Målbryting i Årdal sokn i Bygland. Oslo 1967 Fag: Norsk??
 • Paus, Dagfinn: Tre sogn i Setesdalen. Økonomisk og sosial utvikling i Valle, Bykle og Bygland ca. 1800-1865. Bergen 1982 Fag: Historie
 • Vollen, Reidar: En analyse av befolkning og levebrød i Bygland på 1800-tallet. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Historie.

Lyd og film

Radio

 • Aukland, Lodin: Løylandsloftet i Grendi – om et fyrtøy, sendt 1972-09-27, lengde: 00:04:04, NRK. Medverkande: Olav Løyland, eigar av privat museum. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Bjorvatn, Einar: Agder-målet Bygland-dialekten, sendt 1978-11-15, lengde 00:16:49, NRK. Medverkande: Arne Homme Torp, Siri Skuland + Jon Tveit. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Brauteset, Steinar: Landbrukshalvtimen Litt jord og litt skog i Setesdal, sendt 1975-03-01, lengde: 00:20:34, NRK. Medverkande: Svenn og Ingrid Kvaale. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Fosselie, Inge og Sigmund Skomedal: Setesdølene drøfter framtida si, sendt 1970-07-12, lengde: 00:36:34. Medverkande: Osmund Faremo, stortingsrepresentant Gunnar Gakkestad, ordførar i Bygland. Dreng Brokka, ordførar i Valle. Henrik Svendsen, fylkesmann i Aust-Agder. Hans Grini overlærer ved Bygland skogskule. Gunnar Kvaale, overlærar Bygland skogskule. Torjus Nomeland, bonde på Rysstad. Birgit Fjeldberg, hotelleigar Bygland. Ragnar Karlsen, Hovden. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Haugsgjerd, Sigurd: Giftstoffer på søppelplass i Bygland. Literflaske med nikotinsulfat. Farleg med slikt stoff på ei søppelfylling. Politietterforskning. Sendt 1980-05-12, lengde 00:01:19, NRK. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Skomedal, Sigmund: Minner fra krigen - luftkamp over Bygland, om luftkampen over Bygland i 1941, då eit B-17 bombefly vart skote ned av ein tysk Messerschmidt-jagar. Sendt 1990-04-30, lengde 00:06:35, NRK. Medverkande: Birgit Skjevrak Skeie. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Skomedal, Sigmund: Valget hos oss, sendt 1979-08-27, lengde: 00:12:23. Bernt Krohn Solvang, førsteamanuensis. Vurderinga før valget i desse kommunane i Aust-Agder: BykleValleBygland. Faktiske opplysningar og særtrekk i den einskilde kommunen. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Skomedal, Sigmund: Torjus Pytten - portett, sendt 1982-10-28, lengde: 00:19:13, NRK. 70 år gamle Torjus Pytten frå Åseral som vaks upp på garden Pytten i Bygland fortel frå barndom og ungdom på heigarden. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Skomedal, Sigmund: Otra fra hav til hei (3:4), sendt 1989-08-09, lengde: 00:25:21, NRK. Slusene i Storstraumen, samtale med plan-og tiltakssjef i Bygland kommune Vidar Frøysnes om restaureringa av dei gamle slusene, og planane om å ta dei i bruk att om dampskipet «Bjoren» vert sett i stand. Geir Solberg om fiskeforholda i fjorden. Osmund Faremo om framtidsplanar for turismen i dalen. Tidlegare damvoktar Tobias Gullsmedmoen. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Skomedal, Sigmund: Longerak kraftverk, sendt 1988-07-22, lengde: 00:17:00, NRK. Kraftverket vart bygd i 1914. Medverkande: Reidar Larsen: maskinsjef. Arthur Myra: sjefsingeniør i Aust-Agder Kraftverk. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Skomedal, Sigmund: Lørdagsgjest Sigurd Haugsgjerd, sendt 1989-04-29, lengde: 00:17:41, NRK. Redaktør bladet Setesdølen. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Skomedal, Sigmund og Pål Vollen: Åraksbø i Bygland - et sted på Sørlandet, sendt 1972-12-13, lengde: 00:40:10, NRK. Medverkande: Olav O. Nordgarden: samtale og stev. Om husmannsplassen han bur på, aleine, einsamt, vert ein vane, driv framleis med gamal tradisjon, sylvarbeid, felespel. Gunnar Liestøl, samtale og felespel. Torjus Haugen, bonde. Hallvard Eldhuset, Knut Aaland, Knut P. Sandnes og Hallvard Bjørgum, munnharpe frå arkiv. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Skomedal, Sigmund og Sigurd Rimstad: Ordførartreff i Setesdal, sendt 1987-12-30, lengde: 00:23:34, NRK. Kai Jeiskelid, ordførar Bykle – Pål Åmlid, ordførar Valle – Sigbjørn Horverak, ordførar Bygland kjem med synspunkt på kommune- og fylkespolitikken, og gode råd til rikspolitikerne ved årsskiftet. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Sællmann, Siv Kristin: Ordførerduell, sendt 1989-12-20, lengde: 00:09:39, NRK. Spøkefull morgonduell mellom ordførarane i Arendal og Bygland. Ivar Bollmann Pedersen, Arendal – Sigbjørn Horverak, Bygland. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Udjus, Ragnar: Lørdagsgjesten Kristian Stubseid, sendt 1970-01-17, lengde: 00:14:21, NRK. Byrja som lærar i 1918, arbeidde på Austad og Vestre Kile. Om skulepolitikken i dag. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Ullerø, Thor: Omsorgen for psykisk utviklingshemmede (1:3), sendt 1978-05-23, lengde: 00:14:27, NRK. Situasjonen i Aust- og Vest-Agder og Rogaland. Olav Tendeland, direktør for Helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Holger Straum, diakon ved Nærlandheimen, Rogaland. Einar Nese, bestyrar ved Bakkebø, Rogaland. Arnold Stapnes, bestyrar ved Landeskogen i Bygland. Digital utgåvebokhylla.no.
 • Ulstrup, Åshild: Gamle gravskikker, som folk minnes., produsera 1990-04-05, lengde: 00:23:01, NRK. Nokre korte innslag frå Bygland, [...] 6. Skikk frå Sandnes kapell, Setesdal, røter til katolsk tid: Alle mannfolka la seg ned på kne rundt grava og ba etterat kista var senka. [...] 9. Frå Bygland: Ein ljosestake vert sett på kistelokket samt ei open salmebok og eller Bibel. Musikk. Digital utgåvebokhylla.no.

Musikk