Bibliografi:Bygland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bolling, Reidar: Gards- og ættesoge for Bygland. Utg. Bygland bygdesogenemnd. 1952. 449 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Bø, Olav i Heimen, b. IX, s. 319–320.
 • Bolling, Reidar: Kyrkjeliv i Bygland : festskrift til 100-årsdagen for Bygland kyrkje 18. november 1938. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Byglands soge. 1939. 489 s.
 • Jol i Setesdal. Utg. Mållaga i Iveland, Evje/Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. 1962-. ISSN 0801-8448.
 • Orgelet i Årdal kyrkje. Utg. Bygland kyrkjekontor. U.å. 8 bl.
 • Vollen, Reidar: Bygland. Gard og ætt. Utg.Bygland kommune. 2002–
  • B.1: Birkeland, Langeid, Hegland, Ånebjør. 2002. 510 s. ISBN 82–993677–2–7.
  • B.2: Sordal, Tveit, Heistad, Moi. 2003.
  • B.3: Austad, Ose, Skore, Kile. 2005. 219 s. ISBN 82–993677–4–3.
  • B.4: Frøysnes, innleiing til Åraksbø, Nordenå, Gakkestad, Lidtveit, Haugetveit, Rosevall, Segberg. 2006. 647 s. ISBN 82-993677-5-1.
  • B.5: Stoplestog, Nedstoga, Eldhuset, Nordgarden, Haugen. 2008. 629 s. ISBN 978-82-993677-6-9.
  • B.6: Sandnes, Skomedal. 2009. 643 s. ISBN 978-82-993677-7-6.
  • B.7: Nese, Kvåle, Skreland, Innleiing til Jordalsbø, Nørstebø . 2012. 664 s. ISBN 978-82-993677-7-6.

Bygdebøker under arbeid

 • Bygland: Bygdebokarbeidet i Bygland kan verte forsinka med minst to år på grunn av økonomiske problem. Det er planlagt at bygdebokserien med ti band skal vere ferdig i 2010. Hittil er fire band av Bygland gard og ætt utgjeve. Kjelde: Setesdølen 6.3.2007

Hovudoppgåver 1907-

 • Attestog, Valborg, Brenne, Ragna: Deltidsbondens og bondekonas psykososiale arbeidsmiljø. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Evje og Hornnes, Bygland og Varteig. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Allsidig jordbruk. Kommune: Evje og Hornnes [Merknad: Bygland: se også Evje og Hornnes, Sarpsborg: se også Evje og Hornnes]
 • Haugå, Knut Sigurd: Moi og Heistad i Bygland. Jordsmonnkartlegging og dyrkingsklassevurdering. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Allsidig jordbruk.
 • Nersten, Nils K.: Målbryting i Årdal sokn i Bygland. Oslo 1967 Fag: Norsk??
 • Paus, Dagfinn: Tre sogn i Setesdalen. Økonomisk og sosial utvikling i Valle, Bykle og Bygland ca. 1800-1865. Bergen 1982 Fag: Historie
 • Vollen, Reidar: En analyse av befolkning og levebrød i Bygland på 1800-tallet. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Historie.

Aviser

Lyd og film

Radio

 • Aukland, Lodin: Løylandsloftet i Grendi – om et fyrtøy, sendt 1972-09-27, lengde: 00:04:04, NRK. Medverkande: Olav Løyland, eigar av privat museum. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjorvatn, Einar: Agder-målet Bygland-dialekten, sendt 1978-11-15, lengde 00:16:49, NRK. Medverkande: Arne Homme Torp, Siri Skuland + Jon Tveit. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brauteset, Steinar: Landbrukshalvtimen Litt jord og litt skog i Setesdal, sendt 1975-03-01, lengde: 00:20:34, NRK. Medverkande: Svenn og Ingrid Kvaale. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fosselie, Inge og Sigmund Skomedal: Setesdølene drøfter framtida si, sendt 1970-07-12, lengde: 00:36:34. Medverkande: Osmund Faremo, stortingsrepresentant Gunnar Gakkestad, ordførar i Bygland. Dreng Brokka, ordførar i Valle. Henrik Svendsen, fylkesmann i Aust-Agder. Hans Grini overlærer ved Bygland skogskule. Gunnar Kvaale, overlærar Bygland skogskule. Torjus Nomeland, bonde på Rysstad. Birgit Fjeldberg, hotelleigar Bygland. Ragnar Karlsen, Hovden. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugsgjerd, Sigurd: Giftstoffer på søppelplass i Bygland. Literflaske med nikotinsulfat. Farleg med slikt stoff på ei søppelfylling. Politietterforskning. Sendt 1980-05-12, lengde 00:01:19, NRK. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skomedal, Sigmund: Minner fra krigen - luftkamp over Bygland, om luftkampen over Bygland i 1941, då eit B-17 bombefly vart skote ned av ein tysk Messerschmidt-jagar. Sendt 1990-04-30, lengde 00:06:35, NRK. Medverkande: Birgit Skjevrak Skeie. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skomedal, Sigmund: Valget hos oss, sendt 1979-08-27, lengde: 00:12:23. Bernt Krohn Solvang, førsteamanuensis. Vurderinga før valget i desse kommunane i Aust-Agder: BykleValleBygland. Faktiske opplysningar og særtrekk i den einskilde kommunen. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skomedal, Sigmund: Torjus Pytten - portett, sendt 1982-10-28, lengde: 00:19:13, NRK. 70 år gamle Torjus Pytten frå Åseral som vaks upp på garden Pytten i Bygland fortel frå barndom og ungdom på heigarden. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skomedal, Sigmund: Otra fra hav til hei (3:4), sendt 1989-08-09, lengde: 00:25:21, NRK. Slusene i Storstraumen, samtale med plan-og tiltakssjef i Bygland kommune Vidar Frøysnes om restaureringa av dei gamle slusene, og planane om å ta dei i bruk att om dampskipet «Bjoren» vert sett i stand. Geir Solberg om fiskeforholda i fjorden. Osmund Faremo om framtidsplanar for turismen i dalen. Tidlegare damvoktar Tobias Gullsmedmoen. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skomedal, Sigmund: Longerak kraftverk, sendt 1988-07-22, lengde: 00:17:00, NRK. Kraftverket vart bygd i 1914. Medverkande: Reidar Larsen: maskinsjef. Arthur Myra: sjefsingeniør i Aust-Agder Kraftverk. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skomedal, Sigmund: Lørdagsgjest Sigurd Haugsgjerd, sendt 1989-04-29, lengde: 00:17:41, NRK. Redaktør bladet Setesdølen. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skomedal, Sigmund og Pål Vollen: Åraksbø i Bygland - et sted på Sørlandet, sendt 1972-12-13, lengde: 00:40:10, NRK. Medverkande: Olav O. Nordgarden: samtale og stev. Om husmannsplassen han bur på, aleine, einsamt, vert ein vane, driv framleis med gamal tradisjon, sylvarbeid, felespel. Gunnar Liestøl, samtale og felespel. Torjus Haugen, bonde. Hallvard Eldhuset, Knut Aaland, Knut P. Sandnes og Hallvard Bjørgum, munnharpe frå arkiv. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skomedal, Sigmund og Sigurd Rimstad: Ordførartreff i Setesdal, sendt 1987-12-30, lengde: 00:23:34, NRK. Kai Jeiskelid, ordførar Bykle – Pål Åmlid, ordførar Valle – Sigbjørn Horverak, ordførar Bygland kjem med synspunkt på kommune- og fylkespolitikken, og gode råd til rikspolitikerne ved årsskiftet. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sællmann, Siv Kristin: Ordførerduell, sendt 1989-12-20, lengde: 00:09:39, NRK. Spøkefull morgonduell mellom ordførarane i Arendal og Bygland. Ivar Bollmann Pedersen, Arendal – Sigbjørn Horverak, Bygland. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Udjus, Ragnar: Lørdagsgjesten Kristian Stubseid, sendt 1970-01-17, lengde: 00:14:21, NRK. Byrja som lærar i 1918, arbeidde på Austad og Vestre Kile. Om skulepolitikken i dag. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ullerø, Thor: Omsorgen for psykisk utviklingshemmede (1:3), sendt 1978-05-23, lengde: 00:14:27, NRK. Situasjonen i Aust- og Vest-Agder og Rogaland. Olav Tendeland, direktør for Helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Holger Straum, diakon ved Nærlandheimen, Rogaland. Einar Nese, bestyrar ved Bakkebø, Rogaland. Arnold Stapnes, bestyrar ved Landeskogen i Bygland. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ulstrup, Åshild: Gamle gravskikker, som folk minnes., produsera 1990-04-05, lengde: 00:23:01, NRK. Nokre korte innslag frå Bygland, [...] 6. Skikk frå Sandnes kapell, Setesdal, røter til katolsk tid: Alle mannfolka la seg ned på kne rundt grava og ba etterat kista var senka. [...] 9. Frå Bygland: Ein ljosestake vert sett på kistelokket samt ei open salmebok og eller Bibel. Musikk. Digital versjonNettbiblioteket.

Musikk