Bibliografi:Kristiansand kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vest-Agder fylke · Audnedal · Farsund · Flekkefjord · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kristiansand · Kvinesdal · Lindesnes · Lyngdal · Mandal · Marnardal
Sirdal · Songdalen · Søgne · Vennesla · Åseral
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820. Red. Kjeld Helland-Hansen. Utg. Kristiansand kommune. 1952. 304 s.
 • Elevprotokoll for Kristiansands katedralskole 1756-1860. Red. Kjeld Helland-Hansen. Utg. Kristiansand kommune. 1952. 194 s.
 • Fra bondebygd til industrisamfunn. Festskrift til Voie kirkes innvielse i juni 1990. Utg. Voie menighetsråd. 1990. 94 s.
 • Friis, Jakob: Kristiansand gjennom 300 år : Noen hovedlinjer i byens utvikling. 1941. 158 s.
 • Friis, Jacob: Stiftamtmenn i Kristiansand før 1814. Utg. Fædrelandsvennen. 1941. 153 s.
 • Helland-Hansen, Kjeld: Administrative inndelinger. 1957. Merknad: Særtrykk av "Torridal sorenskriveri. Kristiansand S. 1957
 • Helland-Hansen, Kjeld: Fredriksholm festning. Utg. Oddernes kommune. 1957. 48 s.
 • Helland-Hansen, Kjeld: Oddernes sparebank : 1878 - 23. februar - 1953. Utg. Oddernes sparebank. 1953. 124 s.
 • Holte, Leiv: Christiansholm og Retranchementet. Utg. Kristiansand kommune. U.å. 96 s.
 • Jensen, Erdman: Christiansands Krønike. Bearbeidet og omskrevet av Olav Varen. 2. utg. Kristiansand kommune. 1990. 57 s. Merknad: Utgitt i forbindelse med Kristiansands 350 års jubileum i 1991. - Opprinnelig utgitt: Agder historielag, 1919
 • Johnsen, Arnulf: Syntaksen i Kristiansands bymål. Utg. Bymålslaget. 1962. 65 s.
 • Johnsen, Hans Chr. Garmann: En handelsby i forandring : Kristiansands handelsstands forening 150 år. Utg. 1998. 107 s. ISBN 82-7634-226-4
 • Kjær, Andreas: Hans Thomas Knudtzon : en biografisk oversikt. Utg. Agder historielag. 1954. 99 s.
 • Kristiansand bytingsprotokoll nr. 1 : 1670. Utg. Agder historielag. 1991. 137 s. ISBN 82-90575-09-2
 • Kristiansands historie. 1941-1999. 4 b. ISBN 82-995157-1-8
  • B.1: Steen, Sverre: 1641-1814. 1941. 605 s.
  • B.2: Steen, Sverre: I fredens århundre : 1814-1914. 1948. 604 s.
  • B.3: Tønnesen, Jon: 1914-1945 : I krigens århundre. 1974. 701 s.
  • B.4: Sandvik, Pål Thonstad: 1945-1999. 1999. 710 s.
 • Kristiansen, Gunnar (red): Kristiansand Røde Kors gjennom 50 år 1917-1967, U.Å.
 • Malterud, Olaf: Kristiansand : en by i vekst og utvikling : utgitt i anledning av Kristiansands Handelstands Forenings 100-års jubileum : 30. november 1948. 1948. 107 s.
 • Munksgaard, Jan Henrik: Kristiansand omkring 1800 : trekk fra byens næringsliv, boligforhold og sosiale struktur. Utg. Vest-Agder fylkesmuseum, 1993. 113 s. Merknad: Også trykt i: Vår barndoms have : årbok for Vest-Agder fylkesmuseum 1983
 • Oddernes kirke gjennom 900 år. Red T.B. Ekeland ofl. 1948. 176 s.
 • Pedersen, Helge Bjørn: Kristiansands Avholdslag 1874 - 10.august - 1949 : jubileums- skrift. Kristiansand 1949
 • Pedersen, Helge Bjørn: Kristiansands Avholdsungdomslag gjennom 25 år. Kristiansand 1948
 • Randesund bygdebok. Utg. Kristiansand kommune ved ei nemnd. 1957- b. Merknad: Ryggtit.: Randesundboka.
  • B.1: Åsen, Jon: Torridal sorenskriveri : et fellesbind for,Tveit - Randesund - Oddernes - Vennesla - Øvrebø - Hægeland - Greipstad - Søgne : omfattende geologi - planteliv - dyreliv - arkeologi - administrative inndelinger - målføre. 1957. 344 s. Merknad: Undertittel på ryggen.: Torridal fellesbind. B.1 er også b.1 av Oddernes bygdebok og b.2 av Hægelands-boka
  • B.2: Tveite, Stein: Randesund bygdebok.Gard og ætt. 1981. 632 s.
  • B.3: Vare, Olav: Randesundsboka III : bygda vår. 1985. 370 s.
 • Renessansebyen Kristiansand 350 år : 1641-1991. Utg. Vest-Agder fylkesmuseum. 1991. 44 s.
 • Rudjord, Kåre: Oddernes bygdebok. Utg. Kristiansand kommune. 1968-1974. 2 b.
  • B.1: Gardshistorie. 1968. - 671 s. Merknad: Dette bindet er også b. 2 av 948.329 (Vennesla) Øv Øvrebø-boka.
  • B.2: Bygdehistorie. 1974. 643 s.
 • Sjøfartsbyen Kristiansand. Sjøfartsutstillingen ved Vest-Agder Fylkesmuseum. Utg. Vest-Agder fylkesmuseum. 2000. ISBN 82-91178-08-9
 • Skeie, Jon og Ole Georg Moseng: Kristiansand står og faller med sin havn. Kristiansands havns historie. Utg. Portal forlag. 2009. 528 s.ISBN978-82-92712-29-0
 • Stylegar, Frans-Arne: Norges terskel. Europas port. Kristiansand fra istid til sagatid. Utg. Kristiansand kommune. 2006. 296 s. ISBN 978-82-992385-4-0.
 • Torridal historielag : temahefte. Utg. Torridal historielag. 1995-.
  • Hefte 1: Torridal blir til : naturgrunnlaget og spor etter mennesker. 1995. 63 s.
  • Hefte 2: Torridal i forandring. 1999. 134 s.
  • Hefte 4: Torridal hjemme og ute. 2001.
 • Trekk fra Kristiansands arkitekturhistorie. Utg. Vest-Agder fylkesmuseum. 1994. 100 s.
 • Tveite, Johan: Tveits historie. 1973. 2 b.
  • B.1: Garder i Tveit. 550 s.
  • B.2: Slekter i Tveit. 239 s.
 • Tønnessen, Joh. N.: Kristiansand 1810-1830 : en undersøkelse av byens sjøfart og handel, sociale og økonomiske forhold under og efter krigen 1807-1814. Utg. Norsk sjøfartsmuseum. 1935. 124 s. (Norsk Sjøfartsmuseum : Skrift nr. 20)
 • Tønnessen, Joh. N.: Kristiansands historie : 1914-1945 : i krigens århundre, Kristiansand 1974
 • Varen, Olav: Fra far til sønn : et handelsfirma gjennom 150 år : Hans Johnsen 1825-1975. 1975. 111 s.
 • Varen, Olav: Hans Johnsen, Kristiansand S. 150 år : 1825 - 1975. 1975. 20 s. Merknad: Korte utdrag av Olav Varens jubileumsbok: Fra far til sønn - et handelsfirma gjennom 150 år
 • Wergeland, Nicolai: 1780-18 Christiansands Beskrivelse. Utg. Universitetsforlaget. 1963. 461 s.(Kristiansand museum. Skrifter ; Nr 1)
 • Aas, Einar: Kristiansands katedralskoles historie : 1642-1908. Utg. Gyldendal. 1932. 243 s.

Årbøker

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Christensen, Stine Albæk: Aanen og Annar : en komparativ undersøkelse av personnavnsskikken i kystbyen Kristiansand og innlandsbyen Hamar 1850-1900. Masteroppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2008. Fulltekst UiO-DUO
 • Myhre, Thor: Dr. Reidar Wenneslands kunstsamling i Kristiansand. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Kristiansand

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (1229 KRISTIANSAND)
Ei drapssak frå Randesund. Utg. Agder historielag. I: Bidrag til Agders historie. Nr 27 (1946/47). S. 29-39. Red. Gunvald Strømme. Merknad: Ei rekkje aktstykke 1606-32.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (1230 KRISTIANSAND)
Beskrivelse over Tveds Herreds særskilt skyldsatte Brug samt Forslag til ny Skatteskyld for Herredet. [1867 - ]. 19 s.

Eksterne lenker