Bibliografi:Risør kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur

Risør i 1950-åra.
Risør i 1950-åra.
Risør i 1835. Hentet fra boka Risør gjennem 200 aar av Tallak Lindstøl (1923).
Holmen i 1922. Bilde fra boka Risør gjennem 200 aar av Tallak Lindstøl (1923).
Søndeled kirke i 1835, tegnet av P. F. Wergmann. Hentet fra boka Risør gjennem 200 aar av Tallak Lindstøl (1923).
Lille Søndeled.
Øren i 1939.
 • Aasbø, Odd Sverre: Idrett i Risør før og nå. 150-års jubileum for organisert idrett. 2008. 216 s.
 • Alfsen, Ole Jørn: Krigens lokale helter : -og noen skjebner fra krigsåra 1940-1945. Utg. [O.J. Alfsen]. 2013. 313 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anker, B.Th.: Frå kristenliv i Risør i 70- og 80-åri : mest etter personlege minne frå barndom og ungdom. Utg. I hovedkommisjon ved Sverre I. Stiansen. 1938. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjorvatn, Øyvind: Fra bygderute til trafikkselskap : Risør og Tvedestrand bilruter 1919-1994 : jubileumsbok. Utg. Tvedestrand boktr.. 1994. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Finne-Grønn, S.H.: Risør-slegter : thor Straten med den Carstensenske legatfamilie. Utg. [Forfatteren]. 1895. 182 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jepsen, M.: Risør avholdslag : stiftet 26. mars 1877 : 50 aarsfesten 27. mars 1927. Utg. I kommisjon hos Gunleikson. 1927. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Bjørnar: Skipsfarten mellom Risør og Danmark 1824-1874. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1989.
 • Lunden, Gunnar: Søndeled skogeierlag gjennom 75 år : 1914-1989 : jubileumsberetning. Utg. Skogeierlaget. 1989. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathisen, Arild: Byvandring i Risør : en veileder for egenguiding i trehusbyen Risør. Utg. Økomuseum Skagerrak. 1994. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meum, Steen (red.): Den Hellig Ånds kirke i Risør : 1647-1947. Utg. I kommisjon hos Lindstøls bokhandel. 1947. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mykland, Oddvar, Nina Akersveen: Avspark : glimt fra Risør fotballklubb gjennom 85 år : 1926 til 2011. Utg. Risør fotballklubb. 2011. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Navneregister til Søndeled gårdshistorie (Søndeled III) og Søndeled slektshistorie (Søndeled IV og V). Utg. Søndeled og Risør historielag. 1996. 324 s. ISBN 82-990967-2-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilssen, Kjell M.: Öster Riisöer paa Randvigs grund : fra tiden før og etter bydannelsen. Utg. [Kjell M. Nilssen]. 2002. 304 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilssen, Kjell M.: Öster Riisöer "strandsidere og arbeidsfolk" : en undersøkelse av Risørs eldste bebyggelse. Utg. [Abelia Scientific Publishers]. 1997. 391 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Risør og Søndeled 1837-1987. Glimt fra kommunenes historie gjennom 150 år. Utgitt i anledning Formannskapslovenes 150 års jubileum. Utg. Søndeled og Risør historielag. 1987. 184 s. ISBN 82-990967-1-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Risørmagasinet. Utg. og red. Thorleif Skjævesland. Årg. 1-25 (1991/92-2015/16). ISSN 0804-3574
 • Sars, Sverre: Hvorledes Risør ble kjøpstad. Hovedoppgave i historie, Oslo 1964.
 • Skjævesland, Thorleif, Eyvind Thiis-Evensen: Alfred Seland : skorsteinsfeieren som ble billedhogger : en biografi. Utg. Risør grafisk forl.. 1997. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæterdal, Liv Anny, Karl Erik Holmquist (red.): Å vokse opp i Risør : 25 personer som er vokst opp i Risør på 1900-tallet, forteller om sine barndomsopplevelser. Utg. Risør museum. 2004. 245 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søndeled kirke. Utg. Søndeled Historielag. 1964, 2. opplag 1980. 16 s. Vesentlig etter Chr. Svendsens "Søndeled kirke" i Søndeled bind I, Ved Gunhard Ausland
 • Søndeled kirke og kirkegård : 1000 års felleskap i liv og død. Redaksjon: Andreas Vevstad, Kirsten Hellerdal og Kjell-Olav Masdalen. Utg. Søndeled og Risør historielag i samarbeid med Indre Søndeled menighetsråd. 2000. 200 s. ISBN 82-990967-3-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thiis-Evensen, Eyvind: Sånn var livet : fra minnerike guttedager til bedriftsoverlege i Norsk Hydro og en aktiv pensjonisttid. Utg. Arne kunstforl.. 1992. 224 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Jens: Risør Sparebank gjennom hundre år. 1835–1935. Utg.[S.n.], 1935. 140 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 146.
 • Årbok. Utg. Søndeled og Risør historielag. 2001-. ISSN 1503-1020.
  • Nr 33 (2008): Bilag DVD. Red. Ingunn Hellerdal og Kirsten Hellerdal.
  • Nr 34 (2009): Bilag DVD.
  • Nr 35 (2010): Bilag DVD.
  • Nr 38 (2013): Bilag DVD.
  • Nr 39 (2014): Bilag DVD.
  • Nr 40 (2015): Bilag DVD.
  • Nr 41 (2016): Bilag DVD.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1089 RISØR)
Et Amerikabrev. Fra Ole Torjesen til Thor Torjesen, Grundesund. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 3 (1978). S. 121-122. Merknad: Frå 1862.
 • Brev (1090 RISØR)
Litt om en annotasjonsbok fra 1796 og dens eier. I: Årsskrift. Søndeled og Risør historielag. Nr 11 (1986). S. 420-425. Red. Ingrid Sannes Johnsen. Merknad: Frå Halvor Halvorsøn til futen 1818.
 • Diplom (1091 RISØR)
Et gårdsalg i 1357. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 4 (1979). S. 171. Merknad: Gjeld Narvik. Fotografisk avtrykk frå DN, samt i omsetjing ved Kjell Olav Masdalen.
 • Føderådskontrakt (1092 RISØR)
Follaugskontrakt fra Akeland. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 1 (1976). S. 22-24. Merknad: Frå 1874.
 • Føderådskontrakt/eigedomsdokument - skøyte (1093 RISØR)
Skjøte og follaugskontrakt fra Lindstøl 1882. I: Årsskrift. Søndeled og Risør historielag. Nr 13 (1988). S. 192-195. Red. Kirsten Hellerdal.
 • Hamnerapport (1094 RISØR)
Havnekommissjonsforretning over Risør og underliggende havne 1736. Utg. Aust-Agder historielag. I: Bidrag til Aust-Agders historie. Nr 3 (1924). S. 59-66. Red. Tallak Lindstøl.
 • Kongebrev - ekteskapsløyve (1095 RISØR)
Kongebrev fra Ausland. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 2 (1977). S. 58-61. Red. O.A. Aalholm. Merknad: Frå 1772.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1096 RISØR)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Søndeleds Herred, med hosføiet Forslag til ny Skylddeling. 1866. 78 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1097 RISØR)
Beskrivelse og Forslag til ny Skyldlægning af Brugene i Holts Herred, grundet paa Lov af 6te Juni 1863 om Revision af Matrikulen. 1867. 73 s. Merknad: Eige hefte med endringar i endeleg matrikulering i høve til forslaget (1867. 4 s.).
 • Sjømannsbrev (1098 RISØR)
Tre sjømannsbrev. I: Årsskrift. Søndeled og Risør historielag. Nr 13 (1988). S. 113-116. Red. Torborg Sagen. Merknad: Avsendar: Erik Christensen Rafstø 1878, 1880, 1881.
 • Supplikk (1099 RISØR)
En ydmyk ansøkning fra bøndene på Akland. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 8 (1983). S. 36-37. Red. Jens Vevstad. Merknad: Vedrørande sagskurd 1725.

Aviser