Bibliografi:Risør kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Jacobsen, Hans Willy: Risør 275 år. 1723-1998. En billedkavalkade. 1998. 320 s. ISBN 82-994792-0-7.
 • Lindstøl, Tallak: Risør gjennem 200 aar. 1723-1923. Jubilæumsskrift. 1923. 502 s. Fotografisk opptrykk 1984. Utg. Søndeled historielag.
  • Melding: Orholt, E.W. i Heimen, b. I, s. 307.
 • Navneregister til Søndeled gårdshistorie (Søndeled III) og Søndeled slektshistorie (Søndeled IV og V). Utg. Søndeled og Risør historielag. 1996. 324 s. ISBN 82-990967-2-3.
 • Risør og Søndeled 1837-1987. Glimt fra kommunenes historie gjennom 150 år. Utgitt i anledning Formannskapslovenes 150 års jubileum. Utg. Søndeled og Risør historielag. 1987.184 s. ISBN 82-990967-1-5.
 • Risørmagasinet. Utg. og red. Thorleif Skjævesland. Årg. 1 (1991)-. ISSN 0804-3574
 • Søndeled. Utg. Søndeled historielag. 1952-. B. I og II i ett bind
  • B.1: Stiansen, Lars: Utdrag av Søndeled herredstyres protokoller. 1837-1937. 1952. 192 s.
  • B.2: Sletten, Anders: Skole og lensmenn. 1956. 102 s.
  • B.3: Jakobsen, Knut: Søndeled gårdshistorie. 1973. 452 s.
  • B.4: Knut Jakobsen, Olav Stiansen og Arne Omland: Søndeled slektshistorie. Ytre Søndeled. 1977. 492 s.
  • B.5: Knut Jakobsen, Olav Stiansen, Arne Omland: Søndeled slektshistorie. Indre Søndeled. 1979. 696 s.
 • Søndeled kirke. Utg. Søndeled Historielag. 1964, 2. opplag 1980. 16 s. Vesentlig etter Chr. Svendsens "Søndeled kirke" i Søndeled bind I, Ved Gunhard Ausland
 • Søndeled kirke og kirkegård : 1000 års felleskap i liv og død. Redaksjon: Andreas Vevstad, Kirsten Hellerdal og Kjell-Olav Masdalen. Utg. Søndeled og Risør historielag i samarbeid med Indre Søndeled menighetsråd. 2000. 200 s. ISBN 82-990967-3-1.
 • Vevstad, Jens: Risør Sparebank gjennom hundre år. 1835–1935. Utg.[S.n.], 1935. 140 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 146.
 • Aasbø, Odd Sverre: Idrett i Risør før og nå. 150-års jubileum for organisert idrett. 2008. 216 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Risør: Det arbeides med gards- og slektshistorie og bygdehistorie.
 • Risør: Det er planer om en bok om skipsbygging i Risør. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Hødnebø, Finn: Risør bymål. Hovedoppgave i norsk høsten 1948.
 • Larsen, Bjørnar: Skipsfarten mellom Risør og Danmark 1824-1874. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Historie. Kommune: Risør
 • Sars, Sverre: Hvorledes Risør ble kjøpstad. Oslo 1964 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1089 RISØR)
Et Amerikabrev. Fra Ole Torjesen til Thor Torjesen, Grundesund. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 3 (1978). S. 121-122. Merknad: Frå 1862.
 • Brev (1090 RISØR)
Litt om en annotasjonsbok fra 1796 og dens eier. I: Årsskrift. Søndeled og Risør historielag. Nr 11 (1986). S. 420-425. Red. Ingrid Sannes Johnsen. Merknad: Frå Halvor Halvorsøn til futen 1818.
 • Diplom (1091 RISØR)
Et gårdsalg i 1357. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 4 (1979). S. 171. Merknad: Gjeld Narvik. Fotografisk avtrykk frå DN, samt i omsetjing ved Kjell Olav Masdalen.
 • Føderådskontrakt (1092 RISØR)
Follaugskontrakt fra Akeland. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 1 (1976). S. 22-24. Merknad: Frå 1874.
 • Føderådskontrakt/eigedomsdokument - skøyte (1093 RISØR)
Skjøte og follaugskontrakt fra Lindstøl 1882. I: Årsskrift. Søndeled og Risør historielag. Nr 13 (1988). S. 192-195. Red. Kirsten Hellerdal.
 • Hamnerapport (1094 RISØR)
Havnekommissjonsforretning over Risør og underliggende havne 1736. Utg. Aust-Agder historielag. I: Bidrag til Aust-Agders historie. Nr 3 (1924). S. 59-66. Red. Tallak Lindstøl.
 • Kongebrev - ekteskapsløyve (1095 RISØR)
Kongebrev fra Ausland. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 2 (1977). S. 58-61. Red. O.A. Aalholm. Merknad: Frå 1772.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1096 RISØR)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Søndeleds Herred, med hosføiet Forslag til ny Skylddeling. 1866. 78 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1097 RISØR)
Beskrivelse og Forslag til ny Skyldlægning af Brugene i Holts Herred, grundet paa Lov af 6te Juni 1863 om Revision af Matrikulen. 1867. 73 s. Merknad: Eige hefte med endringar i endeleg matrikulering i høve til forslaget (1867. 4 s.).
 • Sjømannsbrev (1098 RISØR)
Tre sjømannsbrev. I: Årsskrift. Søndeled og Risør historielag. Nr 13 (1988). S. 113-116. Red. Torborg Sagen. Merknad: Avsendar: Erik Christensen Rafstø 1878, 1880, 1881.
 • Supplikk (1099 RISØR)
En ydmyk ansøkning fra bøndene på Akland. I: Årsskrift. Søndeled historielag. Nr 8 (1983). S. 36-37. Red. Jens Vevstad. Merknad: Vedrørande sagskurd 1725.

Aviser