Bibliografi:Tvedestrand kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Danielsen, Daniel, Jenssen, Sophus: Dypvåg : gårds- og slektshistorie. Utg. Tvedestrand : Ex libris antikvariat. 2005. CD-ROM. ISBN 82-92752-00-5.
 • Dypvåg. Gårds- og slektshistorie. Ved Daniel Danielsen og Sophus Jenssen. B. 1–3. 1965.
  • Melding: Wasberg, G. Christie i Heimen, b. XIV, s. 35–37.
 • Dypvåg. Gards- og slektshistorie. Navneregister. Ved Målfrid og Anders Danielsen. Oslo. 1999. 239 s.
 • Fra gode, gamle dager. Årsskrift. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. 1981. ISSN 0333-290x.
 • Holt kirke : jubileum 2003. red. Øyvind Bjorvatn. Utg. Holt menighetsråd. 2003. 171 s. ISBN 82-303-0076-3.
 • Knudsen, Knud: Livsminner : barneår og ungdomsår. Ved D.A. Seip. Utg. Aschehoug. 1937. 199 s.
 • Langmyr, Harald: Nok innmark til ei ku. En beretning om husmannsslitet ved Høgfjell. Utg. Harald Langmyr. 2007. 149 s. ISBN 978-82-303-0855-4.
 • Nygård-Nilssen, Arne: «Nes jernverk». I: Norsk kulturhistorie, b. 3. Utg. Cappelen. 1938. S. 200–225.
 • Svensen, Sven: Tilføyelser og rettelser av den i 1940 utkomne bygdebok. 1951. 620 s.
 • Tvedestrands sparebank : 100 år : 1852–1952. Utg. Sparebanken. 1952. 63 s.
  • Melding: Reinton, Torgny i Heimen, b. XII, s. 144.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Aalen, Øystein John: Arealbruk og landskapsutvikling i kystsonen. Med eksempel frå tidlegare Dypvåg herad i Aust-Agder. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Tvedestrand
 • Aas, Åsulv Sveinung: Aktivitetsnivået til skogeiere i Dypvåg og Vegårshei Skogeierlag. En analyse av beslutningspåvirkende faktorer. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Skogfag. Kommune: Tvedestrand [Merknad: Vegårshei: se også Tvedestrand]
 • Aasbø, Haakon: Holt prestegård: før, nå og i framtida. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Tekniske fag. Kommune: Tvedestrand
 • Andersen, Øivind Bernhard: Landskapet i skjærgårdsparken: bruk og vern. Universitetet i Oslo 1984. Fag: Naturgeografi. Kommune: Tvedestrand
 • Fritzner, Nini: Lyngør - lokalsamfunn eller fritidsby? Universitetet i Oslo 1983. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: Tvedestrand
 • Hørsdal, Aase Margrethe: Parken ved Nes hovedgård. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Tvedestrand
 • Trysnes, Inger Sofie Skaar: Fra vekst til krise? Hovedtrekk ved utviklingen av næringsliv og sosiale forhold i Tvedestrand 1865-1910. Oslo 1983 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18590908 Fra: Kjøstel Terjesen Songe (bror), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Elef Terjesen Songe, Chicago, Illinois, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Materiell kultur, byggeskikk, husdyrhold,
 • År: 1862 Fra: Christian Christiansen, Tvedestrand, Aust-Agder Til: Johan Peder Johansen, USA Eier: , Publisert i: Fra gode, gamle ..., års. 1981
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, religiøse talemåter, brannreglement, kakkelovn, Nærmiljø,
 • År: 18901123 Fra: Knut Wefald (far), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Knut S.S. Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: landmåling, eiendomskjøp, priser, gruvespekulering, skjerp, Religiøsitet, Helse og sykdom, fallitt, ungdom, Politikk, livsoppfatning, borgerkrig, kanal, fattighus, bygdepolitikk, Amerikanske forhold, sitat, savn, kjærlighet,
 • År: 1905 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder? Til: Oline (Lina) Marie Melvold (søster), USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Familieforhold, utdannelse, Økonomiske kår, Nærmiljø, kroning
 • År: 1907 Fra: "Alma" , Tvedestrand, Aust-Agder Til: "Lina" , USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Familieforhold, fotografi, Helse og sykdom, nyresykdom, Økonomiske kår, pengemangel, pantsettelse, lån, Hverdagsliv,
 • År: 19070425 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Oline (Lina) Marie Melvold, USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Alderdom, Familieforhold, Hverdagsliv, Økonomiske kår, Helse og sykdom, nyresykdom, Sosiale kår, Nærmiljø, utdannelse,
 • År: 19071009 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Oline (Lina) Marie Melvold, USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Familieforhold, fødsel, Helse og sykdom, øyesykdom, morsarv, Økonomiske kår,
 • År: 19071226 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Oline (Lina) Marie Melvold, USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, likvake, Helg og høytid, begravelse, arveoppgjør, Helse og sykdom, Religiøsitet,
 • År: 19080329 Fra: Alma Kristoffersen (søster), Tvedestrand, Aust-Agder Til: Oline (Lina) Marie Melvold, USA Eier: Lila Robinson, Malta, Montana, USA
Stikkord: Helse og sykdom, øyesykdom, nyresykdom, arveoppgjør, Økonomiske kår, likvake,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1100 TVEDESTRAND)
Amerikabrevet. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Dengang - på våre kanter. Årbok. 1990. S. 26-27. Merknad: Avsendar: Søren Sørensen 1915.
 • Amerikabrev (1101 TVEDESTRAND)
Amerikabrevet. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Dengang - på våre kanter. Årbok. 1987. S. 26. Red. Øyvind Bjorvatn. Merknad: Avsendar: Elef Albertson 1868.
 • Dagbok (1102 TVEDESTRAND)
Utdrag av en lærers dagbok. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Fra gode, gamle dager. Årsskrift. 1981. S. 63-69. Red. Berit Guddal. Merknad: Skrive av Lars Støle 1860-62.
 • Dagbok (1103 TVEDESTRAND)
[Utdrag av A. Fayes dagbok]. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Dengang - på våre kanter. Årsskrift. Nr 2 (1982) s. 37-44; nr 3 (1983) s. 29-34. Red. Berit Guddal. Merknad: Sokneprest Fayes dagbok 1833-34. Dei to utdraga har ulike titlar.
 • Diplom (1104 TVEDESTRAND)
Det eldste dokument fra Aust-Agder i Arendal museum. I: Årbok. Arendal museum. 1946-49. S. 33-34. Merknad: Domsbrev om eigedomsretten til Hovden i Dypvåg 1351.
 • Kjeldesamling (1105 TVEDESTRAND)
Bidrag til Dybvaags Sogns Gaardhistorie. Utg. Aust Agder historielag. I: Bidrag til Aust-Agders historie. B.3 (1924). S. 21-47. Red. Tallak Lindstøl. Merknad: Skattemanntal for landskatten 1613, 1624, 1637, kontribusjon 1644, 1645, 1648, skattemanntal 1670, matrikkel 1661 (Landkommisjonen) og 1665.
 • Manntal 1664-66, 1701 (1106 TVEDESTRAND)
Mandtallet i Dybvaag sogn 166466 og 1701. Utg. Aust Agder historielag. I: Bidrag til Aust Agder historie. B.3 (1924). S. 4047. Red. Tallak Lindstøl.
 • Norgesbrev (1107 TVEDESTRAND)
En skomagersvend fra Tvedestrand. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. I: Fra gode, gamle dager. Årsskrift. 1981. S. 47-50. Red. Berit Guddal. Merknad: Avsendar: Christian Christiansen 1862.

Aviser