Bibliografi:Bykle kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Setesdal
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Austarheim, Hilde Larsen: Huldreheimen : ein draum om den gamle bondekulturen. Utg. Aust-Agder museumstjeneste. [Arendal]. 2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bloch-Nakkerud, Tom (red.): Hovden. Arkeologi og historie. Bykle. 1991.
 • Bloch-Nakkerud, Tom: «Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal», Universitetets Oldsakssamling Varia, bd.15. Oslo. 1987.
 • Bykle kyrkje 375 år : Bykle kyrkje i Setesdal 1620-1995 : jubileumsskrift. Utg. Bykle sokneråd. [Bykle]. 1995. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjerden, Knut og Bjørgulv Holen: Gards- og ættesoge for Bykle, med eit stutt utdrag av kultursoga. 1966. 333 s.
  • Melding: Try, Hans i Heimen, b. XIV, s. 453–457.
 • Holen, Olav G. jr.: Ferdavegane i Bykleområdet, og dei viktigaste vegane til og frå Øvre Setesdal. Utg. eige forlag. 1968.
 • Holen, Olav G. jr.: Jakt, fiske og fangst, og litt av næringa og folkelivet i Bykle. Utg. eige forlag. u.å.
 • Holen, Olav G. jr.: Jakt, fiske og fangst, og litt av næringa og folkelivet i Bykleområdet og øvre Setesdal. Utg. eige forlag. u.å.
 • Jansen, Leonhard, Bjarne og Kirsten Braathen Berg: Svein Knutsson Hovden. Kvedar og Sogemann. Bykle. 1991.
 • Jol i Setesdal. Utg. Mållaga i Iveland, Evje/Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. 1962-. ISSN 0801-8448.
 • Rolfsen, Perry: «En fjellgård fra jernalderen i Bykle», Viking. 1976.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Halvorsen. Knut: Utkantungdom i en flytteprosess. En undersøkelse av Bykleungdoms livsvilkår, tilpasninger og sjølforståelse. Oslo 1974 Fag: Sosiologi
 • Haslemo, Olav: Stadnamn frå Bykle (Hoslemo skulekrins). Oslo 1968 Fag: Norsk
 • Hem, Per Anders: Kraftutbyggingen i Bykle kommune, økonomiske og sosiale konsekvenser. NLH 1974 Fag: NLH
 • Hodne, Torbjørn: Kildestrategi og mediemakt. Om Fædrelandsvennens kildestrategi med utgangspunkt i helsevesen- og sykehusdebatten i Vest-Agder og i Byklesaken. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Medievitenskap. Kommune: Kristiansand (Merknad: Bykle: se også Kristiansand)
 • Linn, Kurt Ole: Ei lita bygd i strid for livet. Om levekår og kraftutbygging i Bykle i 1950- og 60-årene. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Historie. Kommune: Bykle
 • Paus, Dagfinn: Tre sogn i Setesdalen. Økonomisk og sosial utvikling i Valle, Bykle og Bygland ca. 1800-1865. Bergen 1982 Fag: Historie
 • Svensøy, Kari-Grethe: «Det va inkje hobby det va arbeid». Tekstilarbeidet i Bykle ca. 1900-1935. Oversikt og organisering. Universitetet i Oslo 1987. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: Bykle
 • Torp-Hansen, Kristian: Samfunnsmessig vurdering av kraftutbygging i Bykle kommune. NLH 1969 Fag: NLH

Aviser

Eksterne ressursar