Bibliografi:Lyngdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Lokalhistorisk litteratur for Lyngdal

Utsikt over Lyngdal i 1948.
Kvås i 1953.
Hage på Nygaard.
Birkeland i 1953.
 • Berdal, Sigrunn: Austad kirke. Utg. Austad menighetsråd. 2003. 115 s. ISBN 82-303-0057-7. Merknad: "Utgitt i forbindelse med 200-års jubileet 2003" Digital versjonNettbiblioteket
 • Birkeland, Torleiv: Lyngdal idrettslag gjennom 70 år : 1934-2004. Utg. Lyngdal idrettslag, 2005. 280 s. ISBN 8230305129 Digital versjonNettbiblioteket
 • Fardal Klev, Ådne: Ei Høyland-slekt fra Lyngdal : Tobine Tobiasdatters- og Elias Abrahamsens familie og etterkommere, utg. Sommerdalen forlag 2011, 151 s., ISBN: 978-82-994397-8-7 Digital versjonNettbiblioteket
 • Fardal Klev, Ådne: Lyngdal realskole 1943-1974 : kunnskap er makt. Utg. Sommerdalen forlag, 2010, 220 s., ISBN: 978-82-994397-6-3 Digital versjonNettbiblioteket
 • Hauge, Silje: Symbolsk alkymisme : maktrelasjoner i bronsealderen i Farsund og Lyngdal. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2007. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Hertzberg, Ludvig H.: «Lyngdal. Forskyvninger i bosetningen og flyttinger». I: Norsk geografisk tidsskrift. Bd. 23. 1969. S. 77–90
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Kristiansen, Steinar og Gunnhild Aksnes Kristiansen. Lyngdalquiz : 750 spørsmål for hele familien : Lyngdal, Sørlandet, Norge, Europa, verden. Utg. Kristiansen SRM, 2012. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lian, Oddleif. Tilbakegang og stillstand i et kystdistrikt på Agder: befolkningsutviklingen i Lyngdal 1665-1800. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1991.
 • Lindland, Jenny: Fra minnenes bok - Lyngdal i svunnen tid (redigert av Aud Gjersdal). Utg. Commentum forlag, 2008. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rosfjord, Helge Alvin: Politisoldatens frigjøringsdrama: Med Torgeir Foss fra Blücher til blodslit i Finnmark. Bergen 2019. Utg: Rosfjord Forlag. ISBN 978-82-691467-1-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Seland, Kari: Fra hestesko til offshore-roboter : glimt fra smia i Lyngdal gjennom 100 år. Utg. AS Sigurd Seland, 2002. ISBN 8299650100. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stuestøl, Arne: Lyngdal Sparebank : 1864 - 1939. 1939. 81 s.
 • Thormodsæter, A.: «Jordbruket i Lyngdal». I: Norsk geografisk tidsskrift. Bind 23. 1969. S. 171–184.
 • Ueland, Ragnar: Utnytting av landbruksressursene i Farsund- Lyngdalregionen gjennom nabosamarbeid, jordleie og bruksplanlegging. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt, 1976. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur for Audnedal

Audnedal i 1953.
Åvik i 1964.
Foto: Lie-Svendsen/Nasjonalbiblioteket.
Nybrua i Sveindal i 1953.
 • Haaland, Elisabeth: Glimt fra Bjelland før og nå : en vandring gjennom Bjellands historie og landskap. Utg. Bjelland skole. 1997. 84 s. ISBN 82-994235-0-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hårtveit, Olav Torgny: Stadnamn frå Grindheim. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1966.
 • Leland, Irene: 3 bedehus på Byremo : historie og forteljingar frå det kristne arbeidet i bygda. Utg. Byremo bedehus - Betania, 2010. Digital versjonNettbiblioteket
 • Moseid, Jørgen: Nokre ord og uttrykk nytta ved tømmerdrift i fem sørlandsbygder. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1935.
 • Møll, Helge Simon: Folkevekst, utflytting og nye næringer. En undersøkelse av auken i folketallet og forandringene som skjedde i befolkningar sammensetting i Sør-Audnedal på 1800tallet. Hovedoppgave i historie, Bergen 1979.
 • Øidne, Gabriel: Audnedalen. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1950.
 • Ågedal, Anne Marie, Ragnhild Egeland og Jorunn Birkeland: Flystyrten over Konsmo i 1943 : mannskapet, bygdefolket, minnene. Utg. Audnedal historielag, 2013. Digital versjonNettbiblioteket

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dronningbrev (1123 AUDNEDAL)
Elveperlemuslingen - muslingen med kongeleg pondus. Utg. Vest-Agder fylkesmuseum. I: Vår barndoms have. Årbok. 1989. S. 42-71. Red. Einar Kleiven, Jan Økland, Dag Dolmen. Merknad: Frå 1760.
 • Kyrkjebok (1124 AUDNEDAL)
Kirkebok for Konsmo. Fødte 1726-1930. Utg./ Red. Gunnar Espeland. [1992]. 147, 66, 66, 66 s.
 • Kyrkjebok (1125 AUDNEDAL)
Kirkebok for Konsmo. Vigde 1726-1765 og 18151930. Utg./ Red. Gunnar Espeland. [1993]. 221 s.
 • Eigedomsdokument - panteobligasjon (1266 LYNGDAL)
Avskrift av dokument tilhøyrande Olgart Pedersen, Birkeland i Feda. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 35, nr 3 (1949). S. 41-43. Red. Lars Fr. Nuland. Merknad: Frå 1777.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1267 LYNGDAL)
Skøyte på eit bruk i Bringsjord, Lyngdal. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 36, nr 4 (1950). S. 49-50. Red. Lars Fr. Nuland. Merknad: Frå 1846.

Aviser

Eksterne lenker