Bibliografi:Lyngdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vest-Agder fylke · Audnedal · Farsund · Flekkefjord · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kristiansand · Kvinesdal · Lindesnes · Lyngdal · Mandal · Marnardal
Sirdal · Songdalen · Søgne · Vennesla · Åseral
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Berdal, Sigrunn: Austad kirke. Utg. Austad menighetsråd. 2003. 115 s. ISBN 82-303-0057-7. Merknad: "Utgitt i forbindelse med 200-års jubileet 2003" Digital versjonNettbiblioteket
 • Birkeland, Torleiv: Lyngdal idrettslag gjennom 70 år : 1934-2004. Utg. Lyngdal idrettslag, 2005. 280 s. ISBN 8230305129 Digital versjonNettbiblioteket
 • Fardal Klev, Ådne: Ei Høyland-slekt fra Lyngdal : Tobine Tobiasdatters- og Elias Abrahamsens familie og etterkommere, utg. Sommerdalen forlag 2011, 151 s., ISBN: 978-82-994397-8-7 Digital versjonNettbiblioteket
 • Fardal Klev, Ådne: Lyngdal realskole 1943-1974 : kunnskap er makt. Utg. Sommerdalen forlag, 2010, 220 s., ISBN: 978-82-994397-6-3 Digital versjonNettbiblioteket
 • Hertzberg, Ludvig H.: «Lyngdal. Forskyvninger i bosetningen og flyttinger». I: Norsk geografisk tidsskrift. Bd. 23. 1969. S. 77–90.
 • Kristiansen, Steinar og Gunnhild Aksnes Kristiansen. Lyngdalquiz : 750 spørsmål for hele familien : Lyngdal, Sørlandet, Norge, Europa, verden. Utg. Kristiansen SRM, 2012. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lindland, Jenny: Fra minnenes bok - Lyngdal i svunnen tid (redigert av Aud Gjersdal). Utg. Commentum forlag, 2008. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rosfjord, Helge Alvin: Politisoldatens frigjøringsdrama: Med Torgeir Foss fra Blücher til blodslit i Finnmark. Bergen 2019. Utg: Rosfjord Forlag. ISBN 978-82-691467-1-4
 • Seland, Kari: Fra hestesko til offshore-roboter : glimt fra smia i Lyngdal gjennom 100 år. Utg. AS Sigurd Seland, 2002. ISBN 8299650100. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stuestøl, Arne: Lyngdal Sparebank : 1864 - 1939. 1939. 81 s.
 • Thormodsæter, A.: «Jordbruket i Lyngdal». I: Norsk geografisk tidsskrift. Bind 23. 1969. S. 171–184.
 • Ueland, Ragnar: Utnytting av landbruksressursene i Farsund- Lyngdalregionen gjennom nabosamarbeid, jordleie og bruksplanlegging. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt, 1976. Digital versjonNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Hauge, Silje: Symbolsk alkymisme : maktrelasjoner i bronsealderen i Farsund og Lyngdal. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2007. Fag: Arkeologi. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Lian, Oddleif. Tilbakegang og stillstand i et kystdistrikt på Agder: befolkningsutviklingen i Lyngdal 1665-1800. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1991.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - panteobligasjon (1266 LYNGDAL)
Avskrift av dokument tilhøyrande Olgart Pedersen, Birkeland i Feda. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 35, nr 3 (1949). S. 41-43. Red. Lars Fr. Nuland. Merknad: Frå 1777.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1267 LYNGDAL)
Skøyte på eit bruk i Bringsjord, Lyngdal. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 36, nr 4 (1950). S. 49-50. Red. Lars Fr. Nuland. Merknad: Frå 1846.

Aviser