Bibliografi:Kvinesdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vest-Agder fylke · Audnedal · Farsund · Flekkefjord · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kristiansand · Kvinesdal · Lindesnes · Lyngdal · Mandal · Marnardal
Sirdal · Songdalen · Søgne · Vennesla · Åseral
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Daae, Ludvig: En Krønike om Kvinesdal. 1894. 120 s.
 • Hageland, Torfinn Normann: Heieliv i Hekkfjeddet : heieområdet Fjotland, Eiken, Åseral. Utg. Eiken sogelag. 1989. 199 s.
 • Jerstad, Johan: Fjotland : sogebok. Utg. Fjotlands herad. 1949. 576 s.
 • Jerstad, Johan og Tor Veggeland: Gards- og ættesoge Fjotland. 1979]. 740 s.
 • Kvinesdal historielag : årsskrift. Utg. Kvinesdal historielag. 1986-. ISSN 0806-0657
 • Larsson-Fedde, Torbjørn: Orkan og Stilla. Fedas seilskipsflåte på alle hav. Utg. Kvinesdal historielag. 2007. 96 s.
 • Løyland, Margit: Fjordfolk. Fedas historie fra de eldste tider og fram til 1963. Utg. Kvinesdal kommune. 1999. 536 s. ISBN 82-995360-0-6. Merknad: Utarbeidet i samarbeid med en bygdebokkomité under ledelse
 • Mange bekker små. Kulturminner langs Kvinavassdraget. Red: Anne-Berit Erfjord, Johannes Hamre og Harald Aamodt. Utg. Kvinesdal historielag. 2004. 416 s. ISBN 82-997037-0-0
 • Seland, Per: Kvenåsen krets i Fjotland : gårds- og slektshistorie omfattende gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli. 1980. 407 s. ISBN 82-990699-0-4
 • Veggeland, Tor: Molybden-eventyret i Knabheia 1885-1973. Utg. Kvinesdal kommune. 1987. 106 s. [Opptrykk 1993]
 • Veggeland: Kultursoge frå Fjotland. 1983. 298 s. (Fjotland kultursoge ; 1)
 • Årli, Ånen: Feda. Gards- og slektshistorie. 1980. 684 s.
 • Årli, Ånen: Kvinesdal. Ei bygdebok. 1964-1972. 3 b.
  • B.1: Gards- og ættesoga. 1964. 642 s.
  • B.2: Gards- og ættesoga. 1965. 592 s.
  • B.3: Kultursoga. 1972. 508 s.
  • Supplement: Register til gards- og ættesoga for Kvinesdal. 2001. 285 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19050907 Fra: Andreas Pedersen Svindland (far), Kvinesdal, Vest-Agder Til: Peder og Karl Svindland, USA Eier: Arne Tobiasen, 4485 FEDA
Stikkord: pengegave, Religiøsitet, Helse og sykdom, tinget, bedehus, kirkegang, veving, Årsvekst og avling, onnearbeid, storm, Værforhold, bispevisitas, roing, hestekjøring, foto, avis, Politikk, Næringsliv, bakeri, priser, amerikabrev,
 • År: 19060503 Fra: Gunhild & Andreas P. Svindland (foreldre), Kvinesdal, Vest-Agder Til: Karl Svindland, USA Eier: Arne Tobiasen, 4485 FEDA
Stikkord: Religiøsitet, pengegave, Alderdom, bank, huskjøp, priser, stevning, lån, Emigrasjon, gardssalg, begravelse, kreft, Nærmiljø, brokk, Helse og sykdom, sykehusopphold, Værforhold, onnearbeid, giftermål, Amerikanske forhold, personlig økonomi,
 • År: 19071012 Fra: Gunhild & Andreas P. Svindland (foreldre), Kvinesdal, Vest-Agder Til: Karl Svindland, USA Eier: Arne Tobiasen, 4485 FEDA
Stikkord: Religiøsitet, Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, frukt, Værforhold, gardsovertaking, pant, Økonomiske kår, renter, pengesending, priser, gardsbygning, Arbeidsliv, bifortjeneste,
 • År: 19071110 Fra: Gunhild & Andreas P. Svindland (foreldre), Kvinesdal, Vest-Agder Til: Karl, Martin og Sofie Svindland, USA Eier: Arne Tobiasen, 4485 FEDA
Stikkord: Religiøsitet, pengesending, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, legeregning, baking, Arbeidsliv, onnearbeid, dyrtid, priser, Værforhold, Økonomiske kår, Årsvekst og avling, høy, stiftamtmann, statsråd, prest, spilling, bakstekone, Kvinnekår,
 • År: 19130129 Fra: Andreas P. Svindland (far), Kvinesdal, Vest-Agder Til: Karl Svindland, USA Eier: Arne Tobiasen, 4485 FEDA
Stikkord: julegave, Amerikanske forhold, lønnspålegg, skave, Alderdom, Helse og sykdom, bytur, tømmerhogst, pengesending, brevskriving, huskjøp, priser, avis,Værforhold, religiøse blad, vannregulering, byggevirksomhet, generalsamling, Religiøsitet,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Adresse 1814 (1232 KVINESDAL)
Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Adresser og fullmakter. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 23, nr 4 (1937). S. 45-47. Merknad: Frå Øvre og Nedre Kvinesdal.
 • Brev (1234 KVINESDAL)
Eit brev fraa kvinesdøler til Kristian Lofthus. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 1 (1918). S. 7-8. Merknad: Frå 1767.
 • Brev (1235 KVINESDAL)
En gammel ansøkning. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 8, nr 4 (1922). S. 31-32. Red. O.S. Lindefjeld. Merknad: Om kyrkjetilhøve 1679
 • Diplom (1237 KVINESDAL)
Dom i trette millom Eikeland og Gullestad 650 år sidan. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 29 [i.e. 28], nr 3 (1942). S. 42-43. Merknad: Frå 1292. I omsetjing.
 • Diplom (1238 KVINESDAL)
Afskrift af et pergamentbrev. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 7, nr 3 (1921). S. 23-24. Merknad: Om medgift 1362. På originalspråk og i omsetjing. Også trykt i same tidsskrift, årg. 8, nr 3 (1922) s. 1923.
 • Eigedomsdokument (1239 KVINESDAL)
Gamle dokument. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 27 [i.e. 26], nr 3 (1940). S. 28-30. Merknad: 3 brev, frå 1631, 1614, 1690.
 • Eigedomsdokument - markegang (1241 KVINESDAL)
Markegang millom store Åse og Ytre Eigeland 1782. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 22, nr 1 (1936). S. 1-6.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1242 KVINESDAL)
Gardhandel på Røynestad 1632. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 31 [i.e. 30], nr 3 (1944). S. 37-38. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Ekteskapskontrakt (1243 KVINESDAL)
Gamalt fraa Røndland i Kvinesdal. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 3 (1918). S. 17-20. Merknad: Frå 1703.
 • Folketeljing 1801 (1244 KVINESDAL)
Manntall av 1801 for Feda. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 39, nr 3 (1953) s. 33-40; årg. 38 [i.e. 39], nr 4 s. 49-59. Red. Lars Fr. Nuland.
 • Folketeljing 1801 (1245 KVINESDAL)
Folketeljing i Fjotland 1801. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 14 (1928) nr 2 s. 24-30, nr 3 s. 43-48.
 • Jordebok - odel (1246 KVINESDAL)
Odelsangivelse 1646. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 43 [i.e. 44], nr 2 (1958). S. 22-23. Red. Per Seland. Merknad: Odelsliste for rosstenesteskatt for Gyland sokn og Fjotlands del av Liknes sokn.
 • Kongebrev - løyve (1247 KVINESDAL)
Sagi i Klosterbekken. Bevilling. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 19, nr 1 (1933). S. 6-7. Merknad: Frå 1788.
 • Kongebrev - løyve (1249 KVINESDAL)
Bøgwald-slekten paa Sande. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad for segn og soga fraa Flekkefjord og bygderne. Nr 2 (1920). S. 9-15. Red. Gabriel Willumsen Fede. Merknad: Løyve til å eksportera bord 1828.
 • Manntal 1689 (1251 KVINESDAL)
Manntal 1689. Fedde Sogen. Utg. Flekkefjord mållag. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan årg, nr, år, pag. I RAs bibliotek bunde saman med 1962/63. Merknad: Manntal over sjølveigande bønder.
 • Militærrulle (1252 KVINESDAL)
Riktig Mandtals Rolle. Utg. Flekkefjord mållag. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Utan årg, nr, år, pag. I RAs bibliotek bunde saman med 1962/63. Red. Per Seland. Merknad: For Kvinesdal prestegjeld 1718.
 • Skifte (1253 KVINESDAL)
Skiftebrev frå 1584. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 39, nr 3 (1953). S. 47-48. Merknad: Frå Skjekkeland.
 • Stemnebrev (1254 KVINESDAL)
Stefning. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 32, nr 1 (1946). S. 12-13. Merknad: Utstedt av stathaldar A. Gyldenstierne 1601.
 • Tingsvitne (1255 KVINESDAL)
Rentekammeret - fogedregnskaber. Lister og Mandal 1743. Bilag nr 62-63. Utg. Mållaget i Flekkefjord. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Årg. 41 [i.e. 42], nr 3 (1956). S. 46-48.