Bibliografi:Volda kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur frå Hornindal

 • Aaland, Jacob: Nordfjord fraa gamle dagar til no : [Del] 2 1 : Dei einskilde bygder Eid - Hornindalen. 1909. 592 s.
 • Aaland, Jacob: Nordre Bergenhus amt : ordfjordeids og Hornindals herreder : H. 1. Utg. Aktieforlaget Johannes Hanche. 1918. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hatlelid, Ståle: Sentrumsutvikling i Hornindal med utgangspunkt i omlegging av riksveg 60. Hovedoppgave. NLH 1977 Fag: NLH
 • Haugen, Kåre R.: Minneboka frå Honndalen : fotografi frå Kristianna Kongsvik : konfirmantar i Honndalen 1930-2017. Utg. Hornindal historielag. 2017. 242 s. ISBN 978-82-303-3679-3.
 • Haugen, Pål: Det kommunale sjølvstyre i Hornindal til hundreårsskiftet, serleg frå 1867 då Hornindal vart eige herad. Hovedoppgave. Oslo 1943 Fag: Historie
 • Heggen, Kåre: Skule- og lokalsamfunnsutvikling : ei studie av skule i relasjon til andre aktivitetar og tenester i lokalsamfunnet. Utg. Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1974. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lødøen, O.I.K.: «Et offeralter ("horg") fra den hedenske tid (?)». I: Heimen, b. I, s. 72–73.
 • Melheim, Rolf: Gamle Eid og Hornindal. Utg. Selja forlag. 2016. 288 s. ISBN 978-82-8240-101-2.
 • Os, Edvard og Jacob Aaland: Eid og Hornindal. 1953. 595 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Svarteberg, Kristen i Heimen, b. X, s. 284–286.
 • Rognes, Jørgen: Aust - vest, heime best : historier. Utg. J. Rognes. 1990. 99 s.
 • Solheim, Roald Johannes: Husmannsskipnaden i Hornindal og Innvik. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Historie. Kommune: Stryn [Merknad: Hornindal: Se Stryn]
 • Stenseth, Hilde Gunn: Stølsbrukets kulturlandskap, vern og utvikling. Aktuelle sambruksmuligheter belyst gjennom studier av seterområder i Hornindal. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Planfag. Kommune: Hornindal
 • Svaar-Seljesæter, Knut og Paul O. Tomasgard: Hornindal : Nordfjord : ættelister for hver gård i bygden. 1966. 272 s.
 • Svaar-Seljesæter, Knut: Hornindal, Nordfjord : ættelister for kvar gard i bygda. Utg. Sparebanken Sogn og Fjordane. 1989. 421 s.
 • Tomasgard, Atle: Vår barndoms gard : guteliv i Hornindal i overgangstida i 1940- og 50-åra. Utg. Hornindal historielag. 2016. 192 s. ISBN 978-82-303-3418-8.
 • Tomasgard, Paul O.: Draumen om framtidslandet : utvandringa frå Hornindal til Amerika. Utg. Selja forlag. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tomasgard, Paul O.: Om plassefolket i Hornindal : "-i hans og hustruens levetid" : husmannslivet - strev og sut i nøysemd og armod. Utg. Hornindal historielag. 2015. 160 s. ISBN 978-82-303-3061-6.

Lokalhistorisk litteratur frå Volda

 • Aarset, Terje: "Komposisjonar av S.H.Geitvik. 1884-1957. Ein bibliografi. Skrifter frå Kjeldearkivet MRDH Volda Nr.1. Egset Trykk 1984. Digital utgåve
 • Aarviknes, Per: Gardar og ættar i Volda. 1603-1950.
  • B.1: 1955. 191 s.
  • B.2: 1959. 122 s.
 • Aarviknes, Per: "Ætt og minne. Gamal segn og soge I". 206 s. Aarflot Prenteverk 1942.
 • Aarviknes, Per: "Ætt og minne. Gamal segn og soge II". 43 s. Aarflot Prenteverk 1943.
 • Aarviknes, Per: "Sagnhistoriske folkeminne". Hjelle bokbinderi og trykkeri 1945. Digital utgåve
 • Aarviknes, Per: "Det var ein gong. Litt Volda-soge. 74 s. Volda Trykkeri 1969. Digital utgåve
 • Bergem, Peder, Forkynning, fellesskap, forsking. Volda lærarskule 1895 - 1995. Høgskulen i Volda 1995.
 • Birkeland, Narve F(red): Per J. Vassbotn(1889-1963). Lærar og kunstnar frå Vikebygda. 24 s. Aarflot Prenteverk 2001.
 • Bergem, Randi: Helse gjennom prosjekt. Helse og miljøprosjektet i Volda - eit forsøk med førebyggande helsearbeid. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Volda
 • Dalsfjord. Red. Sverre Lyngnes. Utg. Dalsfjord sogenemnd. 1965-67. Opptrykk i eitt band 1983.
  • Bolk 1: Bygda. 400 s.
  • Bolk 2: Gard og ætt. 344 s.
 • Busetnadssoga for Volda. Utg. Volda kommune. 2005-
  • B.1: Olav Myklebust, Gunnar Andenes, Arnfinn Kjelland: Dalsfjorden. 608 s. 2005. ISBN 82-994080-6-7.
  • B.2: Olav Myklebust, Eldar Høidal: Folkestad – Kilsfjorden - Bjørkedalen. 2006. 488 s. ISBN 978-82-994080-7-3.
  • B.3: Olav Myklebust, Eldar Høydal: Høydalen – Austefjord - Hjartåbygda. 2007. 631 s. ISBN 978-82-994080-8-0.
  • B.4a: Olav Myklebust, Eldar Høydal: [Egset - Røyslida] / Høydal. 2012. 720 s. ISBN 978-82-93047-00-1.
  • B.4b: Olav Myklebust, Eldar Høydal: Røyslida - Heltnane - Vikebygda. 2011. 445 s. ISBN 978-82-93047-01-8.
  • B.5: Olav Myklebust, Kari A. Hasle: Morkabygda - Lidabygda – Yksnøya. 2009. 423 s. ISBN 978-82-994080-9-7.
  • B.6: Olav Myklebust, Arnfinn Kjelland: Registerband. 2015. 455 s. ISBN 978-82-93047-02-5.
 • Bårdseth, Gro Anita: Depot som arkeologisk kjeldekategori. Ein analyse av depot og depotskikk frå mesolitikum til førromersk jernalder i Sande og Volda kommunar, Møre og Romsdal fylke. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Sande [Merknad: Volda: Se også Sande]
 • Engjaberg, Ivar: Jordbruket i eit utbyggingsområde. Disponering av jordbruksarealet under utbygginga i Volda. Hovedoppgave. NLH 1968 Fag: NLH
 • "Gatå" Halkjelsgata framvekst og framtid. 94 s. Ørsta trykkeri 1980.
 • Halkjelsvik, Kolbein: "Halkjelsvik-gardane 1792-1992". 19 s. Volda 1992.
 • Holsvik, Ivar: "Holsvik-slekta 1612(1603)-1959. Slekt og minner av prost Ivar Holsvik". 81 s. Redigert av Halldor Holsvik. 1994.
 • Høidal, Eldar: Omkring skilnader i fagforeningsaktivitet mellom tre Sunnmørskommunar: Ålesund, Sykkylven og Volda, frå 1920 til 1940. Hovedoppgave. Universitetet i Trondheim 1988. Fag: Historie. Kommune: Ålesund [Merknad: Sykkylven: Se Ålesund, Volda: Se Ålesund]
 • Høydal, Reidun: Norskdom og kristendom. Volda lærarskule 1895-1920. Kulturelle mønster i bakgrunn, elevrekruttering og skulemiljø. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Historie. Kommune: Volda
 • Kihle, Knut: "DIKT" av Kommandersersjant Knut Kihle. Volda 1939. Aarflot Prenteverk. 20 s.
 • Kriken, Olav: "Volda kommunale Elverk 50 år". 63 s. Volda Trykkeri 1968.
 • Folkestad, Ola: "Kristengardkronologien . Chronologie eller Tids=Regningen i en Summa af Aar, af Christen Arnesen Folkestad 1825". 48 s. Voss 2013.
 • Løset, Jørn Olav og Tove Kristin Nilsen Løset: Ditta he ej me haurt! : ord og uttrykk frå Volda. Utg. Enter forl. 2012. 176 s. ISBN 9788292804049.
 • Melle, Oddbjørn og Jon Tvinnereim: Fjordbygder i forandring. Volda og Ørsta sparebank. Sparebanken Volda Ørsta. 1853–2003. Utg. Snøhetta forlag a.s. 2003. 520 s. ISBN 82–303–0069–0.
 • Mork, Per: Morkabygd-soge. Laga av alle, for alle. Utg. Mork fril. ungdomslag. 1953. 228 s. Nytt opplag 1982.
 • Nautvik, Solfrid. Den vesle grenda under Veten. Nautvik og Kornberg krins. 1999.
 • Nerbøvik, Jostein: Voldasoga 1800-1945. Utg. Volda kommune. 1996-2004.
  • B.1: Holmgang med havet 1838-1914. 1997. 342 s.
  • B.2: Krigsår og motstandsvilje 1940-45. 1996. 400 s.
  • B.3: Løyndom og røyndom. To fotografar i Volda 1898–1979. 2001. 367 s. ISBN 82–994080–3–2.
  • B.4: Myndige møringar 1740–1870. 2004. 572 s. ISBN 82–994080–4–0.
 • Olaisen, Johan Leif: Volda folkebibliotek 1797-1900. Lokal kulturhistorisk samanheng, organisasjon, økonomi, bokbestand og utlån. Hovedoppgave. Trondheim 1978 Fag: Historie
 • Reimers, Egill: «Sengebod paa Eide i Austefjorden, Søndmøre. Opmaalt i oktober 1911» i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913
 • Reitan, Christine: Norgesnettet fra visjon til virke. En organisasjonsteoretisk analyse av den sentrale Norgesnettprosessen samt prosess, implementering og evaluering ved Høgskolen i Volda. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Volda
 • Riste, Olav. Grøndalsbrev, nokre gamle minne frå utanlandsferder. Aarflot Prenteverk 1957. Digitalutgåve
 • Riste, Olav og Øvrelid Oddvin. Volda Gymnas 1910 - 1935. Aarflot Prenteverk 1935. Digital utgåve
 • Rygh, Leif Hogne: "Gamle Skrivargarden i Volda". 19 s. IK-reklame 6100 Volda 2008.
 • Tilsette ved Volda lærarskule 1895 - 1994. Tillegg til jubileumsboka, Volda lærarskule 1895 -1994. Høgskulen i Volda 1998. ISBN 82-993590-1-6
 • Tverberg, Sverre: Sentrum-periferi-relasjoner i Ørsta/Voldaregionen. Hovedoppgave. Bergen 1975 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Volda Blandakor 1874-1974. 44 s. Aarflot Prenteverk, Volda 1974.
 • Volda kommunale Elverk 50 år. Attersyn ved Olav Kriken og Henry Brügger Sandnes. 63 s. Volda Trykkeri.
 • Volda Meieri 75 år. 1886 - 1961. 33 s. Aarflot Prenteverk 1961.
 • Volda offentlege Landsgymnas 1910-1960. Aarflot Prenteverk. 108 s. Digital utgåve
 • Volda Turnforening gjennom 50 år. 1899 - 1. mai 1949. 62 s. Aarflot Prenteverk 1949, Volda.
 • Volda Turn- og Idrottslag 75 år. 1899-1974. 80 s. Volda Trykkeri.
 • Øvrelid, Jostein og Nils Vålnes: "LIKT OG ULIKT". 26 bilete i linoleumssnitt av kjende voldingar frå 1933. 72 s. Egset Trykk 1983-- Digital utgåve
 • Øyehaug, Ingebjørg Røyrhus: Synnøve Riste : "Fjøyra som dreiv" : målstrid og kulturkamp i 1880-åra. Utg. Sunnmøre museum. 1995. 37 s. ISBN 8290893027.
 • Aarflot, Sivert: Runetrolldom og ringstav : frå etterleivde manuskript og prent. Volda. 1949. 102 s.
  • Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. VIII, s. 575–576.
 • Årsskrift. Utg. Sogelaget ved Dalsfjord skule. 1991-
 • Årsskrift. Utg. Volda sogelag. 1917-81

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863 (1743 EID)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Eids og Hornindals Herred, samt Forslag til ny Skylddeling. 1868. 67 s.
 • Amerikabrev (1756 HORNINDAL)
"Amerikabrev". Om mor og dotter sin lagnad i det nye landet. I: Historisk årsskrift. Hornindal historielag. Nr 5 (1989). S. 68-72. Merknad: Avsendar: Brithe A. Thomasgaard 1883. (Også utdrag av brev frå Anne Thomasgaard 1882).
 • Dagbok (1948 VOLDA)
Tidsregister. Utg. Volda bygdeboknemnd. 1980. 175 s. Merknad: Skrive av Rasmus Jakobsen Vasbotn (1749-1821).
 • Diplom (1949 VOLDA)
Namnet Volda. Utg. Volda sogelag. I: Voldaminne. Årsskrift. 1985. S. 5-11. Red. Oddvar Nes. Merknad: Forliksbrev vedrørande Bjørkedal 1338. På originalspråk og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - bygsel, skøyte ; brev (1950 VOLDA)
3 dokument vedkomande salet av prestegarden (Halkjelsvik) og utleggjing av Engeset og Øyra, den eine til presteenkjesæte og den andre til prestegard. I: Årsskrift for Volda sogelag. 1924-28. S. 33-37. Merknad: Bygselbrev 1694, brev frå futen 1699, skøyte 1702.
 • Husmannskontrakt (1951 VOLDA)
Livsminne frå Røysmyrane. Utg. Volda sogelag. I: Voldaminne. Årsskrift. 1985. S. 27-37. Red. Leiv Halkjelsvik. Merknad: Myrene under Halkjelsvik 1882.
 • Kyrkjerekneskap (1952 VOLDA)
Kyrkjerekneskapen for Volda hovudkyrkje 1668-70. Utg. Volda sogelag. I: Voldaminne. Årsskrift. 1985. S. 51-55. Red. Ragnar Ørstavik.
 • Soldatbrev (1953 VOLDA)
"En gammel gevorning". I: Årsskrift frå Volda sogelag og Volda mållag. 1981. S. 68-72. Red. Ragnar Ørstavik. Merknad: Avsendar: Anders Knudsen Vigestrand 1813.
 • Supplikk (1954 VOLDA)
Eit dokument um folkeupplysningstoda i ei sunnmørsbygd aar 1800. I: Tidskrift for Sunnmør historiske lag. Årg. 7 (1915). S. 69-73. Red. Andr. Nordang.

Aviser

 • Møre på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Møre-Nytt på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek