Forside:Skiptvet kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Innlandet • Oslo • Vestfold og Telemark • Viken
TIDLIGERE FYLKE: Akershus • Buskerud • Østfold
KOMMUNE: Aremark • Fredrikstad • Halden • Hvaler • Indre Østfold • Marker • Moss • Rakkestad • Råde • Sarpsborg • Skiptvet • Våler
TIDLIGERE KOMMUNE: Rømskog

Om Skiptvet kommune
0127 Skiptvet komm.png
Skiptvet kommune ligger på vestsida av Glomma i Indre Østfold, fra 1. januar 2020 i Viken fylke. Av kommunearealet er 33 km² jordbruksareal og 42 km² produktiv skog. Skiptvet er ei av lavlandsbygdene på Østlandet og har en gjennomsnittshøgde på 120-130 moh. Det høyeste punktet i kommunen er Jonsrudåsen, 238 moh., der det også har stått en varde. Kommunen grenser mot Våler i vest, Indre Østfold i nord, Rakkestad og Indre Østfold i øst, og Sarpsborg i sør. Kommunens utstrekning har vært uendra sia 1838. I 2019 har bygda ca. 3800 innbyggere.

Skiptvet kommune tilsvarer også Skiptvet sogn og prestegjeld, og helt til 2010 utgjorde bygda et eget lensmannsdistrikt. I 2010 ble lensmannsdistriktene i Indre Østfold slått sammen med felles kontor i Askim (Indre Østfold politistasjon). I dag (2012) har kommunen bare én barneskole (Vestgård), som har elever fra 1. til 4. klasse. Kirkelund skole har mellomtrinnet og ungdomsskoleklassene. Tidligere var det hele fem skolekretser i Skiptvet (Langli, Haugen, Karlsrud, Vidnes og Lund). Skibtvedtske kompani var i tida 1789-1817 et eget kompani i Smaalenenes regiment (Østfold regiment). I eldre tid utgjorde Skiptvet og Spydeberg bygdelaget Vemme (Vimar), som er nevnt i kilder fra seinmiddelalderen.

Skiptvet er ei gammal landbruksbygd som ikke har hatt særlig med industrietableringer. Blant de få industribedriftene har et flertall vært knytta til landbruket, som Skiptvet meieri (etablert ca. 1914). Rundt denne næringsmiddelbedriften har tettstedet Meieribyen vokst fram, omtrent midt i Skiptvet kommune. I de seinere åra har imidlertid mesteparten av befolkningen tatt seg arbeid utafor kommunen (66 % i 2001).   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Ungdomsbilde av Elisabeth Ekenæs.
Foto: Ukjent
Elisabeth Julie Ekenæs (født 26. desember 1904 i Øymark i Østfold, død 4. januar 2017 i Oslo) vokste opp i Skiptvet, men bodde som voksen i Oslo, der hun arbeidde som syerske og søndagsskolelærer. 26. desember 2016 fylte hun 112 år og var da Norges eldste person. Hun døde ni dager seinere, som landets nest eldste gjennom tidene.Elisabeth Ekenæs ble født i Øymark, i nåværende Marker kommune, men faren døde da hun var liten, og mora Mathilde (f. 1870 i Sverige) måtte derfor ta med seg døtrene og flytte til ei søster på gården Hønstvet i Skiptvet. Både Elisabeth og søstera Karoline fikk svært gode karakterer på skolen, spesielt i matematikk og norsk. Ifølge niesa Jorunn Elisabeth Kleppe var Elisabeth ei veldig pen jente, og godt likt.   Les mer …

Skibtvedtske kompani var i tiden 1789 til 1817 et eget kompani i Smålenenes regiment (Østfold regiment). I tiden 1657 til 1719 ble navnet tidvis brukt på Tuneske kompani, og fra 1719 til 1789 ble Spydebergske kompani tidvis kalt Skibtvedtske. I 1791 ble Heierstad i Skiptvet utlagt som sjefsgård. Fra 1818 gikk kompaniet inn i Onsøyske kompani.   Les mer …

Ammunisjonsnisjer ved standplassene på Staås batteri.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Staåsbatteriet ligger i Skiptvet kommune i Østfold, og er et av de befestningsanleggene som ble bygget forut for unionsoppløsningen 1905. Batteriet ble bygget i 1902 - 1903 som forhåndsplanlagt stillingsområde for artilleriet på en liten høyde ved gården Staås.

Batteriet har seks kanonstandplasser for 10,5 cm posisjonskanoner med store, dype ammunisjonsnisjer ved hver standplass. Bak standplassene ligger en liten høyde med rester etter siktebordet. Staåsbatteriet har en forholdsvis liten utstrekning, men er kraftig oppbygget og i god stand.

Det har front mot øst og en skuddvidde på åtte kilometer, og skulle sammen med Kjellåsbatteriet hindre en fiendtlig overgang fra Glomma ved Grønnsund. Batteriet skulle også dekke nordover langs Glomma. Staåsbatteriet har visuell kontakt med Kjellåsbatteriet og andre befestninger i området.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Skiptvet kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler