Forside:Råde kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Akershus • Buskerud • Østfold
KOMMUNE: Aremark • Fredrikstad • Halden • Hvaler • Indre Østfold • Marker • Moss • Rakkestad • Råde • Sarpsborg • Skiptvet • Våler
TIDLIGERE KOMMUNE: RømskogVarteig

Om Råde kommune
0135 Råde komm.png
Råde kommune ligger i Østfold og grenser i nord mot Våler, i vest mot Moss, i sør mot Fredrikstad og i øst mot Sarpsborg. Grensene er fra 1837, da formannskapslovene ble innført. Rådes kyststripe omfatter Kurefjorden og Krokstadfjorden ved Oslofjorden. Kommunens administrasjonssenter er Karlshus, en stasjonsby ved Østfoldbanen. Andre tettsteder i Råde er Saltnes og Missingmyr.

I Råde kommune er det gjort en rekke forhistoriske funn, blant annet gravplasser ved middelalderkirken Råde kirke i Karlshus og steinalderboplasser ved Vansjø   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler

Angeline Therese Bassøe (født 23. mars 1840, død 26. januar 1888) var prestefrue i Råde.Hun ble født Angeline Therese Gerckens i delstaten Bahia i Brasil, og var datter av Johannes Gerckens (1803–1852) fra Hamburg og Mary Ann Angeline Heinsen (1813–1897) fra London. Hun var søster av Bertha Elise Koren.

6. april 1873 ble hun gift med prost Peter Fredrik Bassøe (1804–1889), de fikk tre barn:   Les mer …

Råde historielag er et historielag i Råde kommune i Østfold. Laget ble stiftet i 1949 og er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Østfold historielag. Råde historielag utgir årboka Røtter som utkom første gang i 2003. Historielaget eier Råde bygdetun.   Les mer …

Vansjø strekker seg østover fra Moss. Den røde streken er E6, den tykke og rette grå streken er Moss Lufthavn Rygge.
Deler av Vannsjø strekker seg inn i forstadsbebyggelsen rundt Moss.
(2020)
Vansjø er en innsjø i kommunene Moss, Råde og Våler i Østfold. Den har et areal på 36,9 km², og er med dette den største innsjøen i fylket. Med samla strandlinje på rundt 250 km, muligheter for overnatting på en rekke øyer og nærheten til Moss og veinettet i Østfold er Vansjø et viktig friluftsområde for regionen. Navnet antas å komme fra varna sjor, etter det gamle navnet på Rygge sogn. En annen mulighet er at det kommer fra norrønt vorn, «vern», men denne muligheten er det vanskelig å finne bakgrunnen for. Vannsjø ble dannet av at landheving etter siste istid kombinert med raet stengte havet ute slik at ferskvann samlet seg i området. Folk bosatte seg der i løpet av yngre steinalder, antagelig før innsjøen var ferdig dannet. Havet sto dengang rundt 25 meter høyere enn i dag, det vil si på høyde med dagens normalvannstand i Vansjø.   Les mer …

Siktebordet ved Vetaåsen batteri.
Foto: Tommy Gildseth (2010).

Vetaåsen batteri ligger i Råde kommune i Østfold, og er et av de befestningsanlegg som ble bygget forut for unionsoppløsningen i 1905. Batteriet ble bygget i 1902 som forhåndsutbygd stillingsområde for artilleriet. Varde eller vete ble i riktig gammel tid tent for å varsle ufred, og batteriet har fått sitt navn fra dette. Sammen med batteriene på Gyllerås- og Høyås skulle Vetaåsen batteri beherske overgangen fra Solli og den store Rådesletta.

Batteristillingen er så godt som helt inntakt. Toppen her er et ganske flatt platå og batteriet ligger i sørenden med Vansjø ned til høyre. Det enkle batteriet er bygget for 4 kanoner, har åpne standplasser med et ca 45 meter langt brystvern som er ca 1 meter høy. Bak brystvernet ligger 5 nedsenkede dekningsrom med ammunisjonsnisjer og steintrapp. Anlegget er fortsatt i Forsvarets eie.

Batteriet var en del av den tilbaketrukne linjen mellom Råde og Moss. Siktelinjene er forholdsvis gode, og mot sørvest sees blant annet Råde kirke.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Råde kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler