Forside:Rømskog

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Akershus • Buskerud • Innlandet • Oslo • Telemark • Vestfold • Østfold
KOMMUNE: Asker • Aurskog-Høland • Bærum • Eidsvoll • Enebakk • Frogn • Gjerdrum • Hurdal • Lillestrøm • Lunner • Lørenskog • Nannestad • Nes • Nesodden • Nittedal • Nordre Follo • Rælingen • Ullensaker • Vestby • Ås
TIDLIGERE KOMMUNE: Rømskog

Om Rømskog
0121 Rømskog komm.png
Rømskog kommune lå i Østfold. Den hadde navn etter bygda Rømskog, som var administrasjonssenter. Kommunen grenset mot Aurskog-Høland, Marker og Sverige. Med under 700 innbyggere var Rømskog en av landets minste kommuner, og den aller minste på Østlandet. Navnet var på norrønt Rymsskógr, første ledd, Rýmir, opprinnelig navn på Rømsjøen, antagelig av det norrøne verbet rymja, «brøle, brumme», og substantivet rymr, «grov lyd» (fra vind og bølger). Andre tolkninger er imidlertid mulige.

Den ble opprettet i 1902 da den ble fradelt fra Rødenes. I forbindelse med Kommunereformen 2014–2018 vedtok kommunestyret i Rømskog 15. august 2016 å søke sammenslåing med Aurskog-Høland. Dette ble godkjent, og sammenslåinga fant sted 1. januar 2020. Akershus og Østfold ble samme dag del av nye Viken fylke; Rømskog hadde som selvstendig kommune tilhørighet til Østfold, og er nå en del av Akershuskommunen Aurskog-Høland.

Tradisjonell uttale er /rømm´skauen/. En person fra Rømskog kalles en rømsking.

Skogbruk er viktigste næringsvei i tidligere Rømskog kommune. Jordbruket er preget av små enheter, fordi området har et snaut jorddekke som ikke åpner for store bruk.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Rømskog historielag, stifta 12. mars 1985, er et historielag i bygda Rømskog i Aurskog-Høland kommune. Formålet er «å ta vare på tradisjoner, kulturminner og historie som bygda har». Laget er tilslutta Landslaget for lokalhistorie og Østfold historielag.   Les mer …

Gravminne, Haslum kirkegård.

Johan Martin von der Fehr (født 13. desember 1888 i Bergen, død 27. mai 1969 i Bærum) var sogneprest.

Han var sønn av Oluf Andreas von der Fehr og Anna f. Lem, og var født og oppvokst i Bergen. Etter cand.theol.-graden i 1916 var han stiftskapellan i Oslo bispedømme, fra 1920 sogneprest i Sirdal.

Han kom så til Indre Østfold som sogneprest i Rødenes og Rømskog fra 1924, og i Trøgstad fra 1935. Han ledet Rødenes skolestyre, deltok i «alt kristelig og socialt arbeide» blant annet som kretsleder i Norges kirkelige landslag (1929–1934) og leder i lokale menighetsråd. Fehr var også mye brukt som foredragsholder, og som sangforfatter med «en lyrisk åre».

Han var gift med Signe f. Leifner og bodde i Bærum. Fra 1948 til pensjonsalder var han sogneprest i Strømsø kirke. Han døde 80 år gammel og er begravet på Haslum kirkegård.   Les mer …

Rødenes kirke fra 1200-tallet var prestegjeldets hovedkirke.

Rødenes prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Østfold. Det besto opprinnelig av Rødenes hovedsokn, Rømskog anneks og Øymark anneks. Det dekka de seinere Marker og Rømskog kommuner.

Prestegjeldet ble slått sammen med Aremark prestegjeld etter en tilsvarende kommunesammenslåing i 1964. Det nye prestegjeldet fikk navnet Marker, og tilsvarte Marker, Rømskog og Aremark kommuner.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Rømskog
ingen underkategorier
 
Andre artikler