Gatenavn i Strømmen og gamle Skjetten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vei- og gatenavna i Strømmen og gamle Skjetten har sterk tilknytning til området de ligger i. Området er definert som "gamle Sagdalen skolekrets” fra Strømmen bygningskommune (1918-1943).

Gate- og veinavna i Skedsmo kommune finner en her: Gate- og veinavn i Skedsmo kommune.

Veinavn som ble endret ved kommunesammenslåingen i 1962

Lillestrøm ble utskilt fra Skedsmo som egen kommune i 1908, og rakk å feire et stort femtiårsjubileum i 1958. Kort tid etter ble det vedtatt at kommunene skulle slås sammen igjen, dette skjedde formelt i 1962. I mellomtiden hadde flere gater fått like navn, og dette medførte endringer for følgende gater og veier i Strømmen:

Før 1962 Etter 1962
Jernbanegaten Stasjonsveien
Kirkeveien Nå en fortsettelse av Gamle Strømsvei
Torvgaten Bernt Ankers vei
Solheimsveien Myrsetveien
Roald Amundsens vei Martin Linges vei
Grenseveien Skilleveien – i delet mellom Skedsmo og Lørenskog
Vestbyveien Utgikk helt – se oversikten nedenfor
Brogaten Nå en del av Frydenlundsgata


Uendrete navn

Følgende veinavn hadde også dubletter i Lillestrøm, men Strømmen fikk beholde navnene i tabellen:

Veinavn som Strømmen fikk beholde
Skolegata
Strandveien
Mauritz Hansens vei
Henrik Ibsens vei
Ivar Aasens vei
Stalsberggata
Grønliveien


Gate/vei Navn etter Vedtatt Merknader Bilde
Anders Mørchs vei Sokneprest i Skedsmo 1727-54, blindvei fra Svingen. Anders Mørchs vei.JPG

Anders Mørchs vei

Bakkeveien Ukjent bakgrunn Utbygd i 1920-30-årene Bakkeveien.JPG

Bakkeveien

Barliveien Går ut fra Bekkeliveien og møter Ringveien. Barliveien.JPG

Barliveien

Bekkeliveen Nr. 1 het Bekkeli – det var en liten bekkedal her. Bekkeliveien.JPG

Bekkeliveien

Bergveien Ved plassen Fjeldet gnr 75, bnr 25 under Ryen. Sagdalen med Skjetten.jpg

Skjærvaveien nederst, Bergveien parallelt ovenfor.

Bernt Ankers vei Bernt Anker var Norges rikeste på sin tid (1746-1805), eide Stalsberg. Veien het Torvgaten til 1962. Torvgt Korsveien.jpg

Bernt Ankersvei t.v.

Breidablikkveien Etter bruket Breidablikk Det ble utlagt til tomter på Breidablikk etter 1945. Det ble dannet et borettslag som startet med å bygge hus av "stampejord" (Rikard Nordraaks vei m fl.) Breidablikkveien.JPG

Breidablikkveien mot venstre.

Bråtealleen Etter Bråte gård. Bråtealleen og Bråteveien.JPG

Bråtealleen og Bråteveien

Bråte bru Fra 2005 nytt navn på veien over Bråte bru fra Statsråd Ihlens vei til Sagbruksveien. Bråte bru 202.jpg

Gammel og ny bru 2004

Bråtejordet Nyanlagt på tidligere Bråte-grunn. Bråtejordets første byggetrinn har Bråtejordet som adresse. Bråtejordet 2018 første byggetrinn.JPG

Bråtejordet 2018 første byggetrinn.

Bråteveien Etter Bråte gård. Bråtealleen og Bråteveien.JPG

Bråtealleen og Bråteveien

Bøygen Etter sagnskikkelsen i Henrik Ibsens Peer Gynt.
Direktør Hauges vei Gabriel Kielland Hauge var direktør ved Strømmen Trævarefabrik 1884-1929. Sønnesønn av Hans Nielsen Hauge. Tok initiativet til å bygge Strømmen kirke. Dir Hauges vei Kirkealleen.jpg

Direktør Hauges vei

Døliveien Eiendommen Døli Lorentz Meyer solgte Søndre Skjetten (Skedsmo) gård til kommunen 1911. Det meste ble utlagt til tomter i 1912. Tre av eiendommene het Nybak, Vidarheim og Døli. Døliveien.JPG

Døliveien er sidevei til Skjettenveien

Egne Hjems vei Skedsmo Boligbyggelag bygde ut området. Egne Hjems vei.JPG

Egne Hjems vei

Ekraveien Etter plassen Ekra, gnr. 77, bnr. 29. Nyjordet 1960 A.jpg

Ekraveien midt i bildet

Elverhøyveien Etter plassen Elverhøy. Skedsmo Boligbyggelag bygde ut området. Sagdalen med Skjetten.jpg

Skjærvaveien nederst, Elverhøyveien parallelt ovenfor.

Engaveien Etter plassen Enga, gnr 77, bnr 18. Engaveien, Stalsberg, kirken.jpg

Engaveien med Nordre Stalsberg og kirken.

Engstien Blindvei fra Engaveien. Engstien.JPG

Engstien.

Fjellhamarveien Veien til Fjellhamar Plankekjøringen gikk her allerede før det ble anlagt vei. Slora kart 1935.col.jpg

Fjellhamarveien

Fjellveien Anlagt ved Vassøyfjellet. Det meste utbygd etter siste krig av Strømmens Værksted. Fjellveien.JPG

Fjellveien

Forsetveien Etter eiendommen Forset, Strømsveien 22. Navnet Forset stammer fra en omgjøring av huset der. Snekkerne fikk ordre om å forsette – fortsette – arbeidet! Forsetveien.JPG

Forsetveien

Fredheimveien Etter eiendommen Fridheim Eiendommen var eid av Mauritz Hansen, senere av Gabriel Wilhelm Kielland. Fredheimveien.JPG

Fredheimveien er sidevei til Skjettenveien

Frydenbergveien Etter plassen Frydenberg gnr 77, bnr 469. Frydenbergveien.JPG

Frydenbergveien

Frydenlundsgata Etter plassen Frydenlund Delvis skoleområde for Sagdalen skole i dag. Frydenlundsgate 1958.jpg

Frydenlundsgata krysser Skolegata.

Gamle Strømsvei Gamle Strømsvei er nevnt i Haakon Haakonssons saga. I 1227 lot han vikingskip trekke fra Viken til Stafsberg, nå Stalsberg. Dette var hovedveien fra Christiania inntil ny Strømsvei kom i 1911. Lokalt kalt Gamleveien. Gamle Strømsvei.jpg

Gamle Strømsvei

General Laakes vei Etter general Kristian Laake (1875-1950) på Søndre Stalsberg gnr 77, bnr 2. Kastellet og Stalsberg.jpg

General Laakes vei omkranser Kastellet borettslag og Stalsberg Søndre med bo- og behandlingssenter.

Gislebakken Gislebakken var navnet på en nedlagt veistubb som gikk fra nåværende Engaveien og opp til jernbanen ved dagens Sagdalen stoppested. Gislebakken kart.jpg.png

Gislebakken på gammelt kart.

Granlundveien Bakgrunn for navnsetting ikke kjent Utbygd i 1920-30-årene. Granlundveien - Strømsbergveien.JPG

Granlundveien sett fra Strømsbergveien.

Gresserudveien Etter sagmesterplassen Gresserud under Vestby. Gressrudveien.JPG

Gressrudveien.

Grinda Etter husmannsplassen Grinden Grinda.JPG

Grinda er sidevei til Skjettenveien

Grønliveien Grønlia heter hele området i Skedsmo og Lørenskog Nedre Grønlivei (Lørenskog) er koblet sammen med Grønliveien. Strømmens Værksted fra øst 1960.jpg

Grønliveien ses her i øvre venstre hjørne.

Guldalsgata I Strømmen ble hele området kalt for Guldalsjordet. Vi har både Søndre, Vestre, Mellom og Nedre Guldal gnr 77, bnr 40 hvor Johan Hansen Guldal bodde, ordfører i Skedsmo 1923-1928. Guldalsgata.JPG

Guldalsgata

Hagaveien Etter plassene på Hagan, se (Stalsberghagen gravlund og krematorium). Hagaveien.JPG

Hagaveien

Havegaten Moderne villabebyggelse fra 1920/30-årene. STRØMMEN med TENNISBANEN.jpg

Havegaten ses til venstre.

Hellastubben Etter plassen Hella, gnr 75, bnr 9. Hellastubben.JPG

Hellastubben er sidevei til Skjettenveien.

Hellaveien Etter plassen Hella, gnr 75, bnr 9. Åslistubben og Hellaveien.JPG

Hellaveien med sideveien Åslistubben.

Henrik Ibsens vei Forfatteren Henrik Ibsen (1828-1906) Denne var prosjektert med start i Retten. Like før andre verdenskrig ble det bestemt å bygge Rettenparken, som skulle være Strømmens kulturpark. Øvre del ble etter dette døpt Peer Gynts vei. Rettenparken janitsjar.jpg

Ca 1950: Strømmen Janitsjarkorps ankommer til Rettenparken via Henrik Ibsens vei.

Herman Wessels vei Herman Wessels vei er sidevei til Statsråd Ihlens vei. Herman Wessels vei.JPG

Herman Wessels vei.

Holmsens vei Vassøyholtet, området mellom Strømsveien og Sagelva tilhørte familien Holmsen på Stalsberg. Veien er utbygd i etapper. Skogveien etc ca 2000.jpg

Holmsens vei til venstre mot Strømmen Storsenter ca 2000.

Iduns vei Etter den norrøne guden Idunn Iduns vei er sidevei til Skjettenveien Iduns vei, SKJETTENVEIEN SAGDALEN ST.jpg

Iduns vei er sidevei til Skjettenveien

Ivar Aasens vei Språkforskeren Ivar Aasen (1813-1896) Aasmund Vinjes vei Ivar Aasens vei.JPG

Ivar Aasens vei fortsetter inn i Aasmund Vinjes vei.

Jacob Meyers vei Etter den store trelasthandleren Jacob Peter Meyer [1]. Jac. Meyer eide store deler av Strømmen på 1800-tallet. Jac. Meyers vei.JPG

Jacob Meyers vei

Jørgen Moes vei Jørgen Moe (1813-1882) var biskop, forfatter og folkeminnesamler. Jørgen Moes vei.JPG

Jørgen Moes vei

Kastellveien Kastellet var en gammel sagmesterplass under Stalsberg gnr 77, bnr 55. Kastellveien.JPG

Kastellveien

Kiellands vei Etter Hjalmar Christian Kielland, ordfører 1876-1877. Kielland eide Nordre Melby (Skedsmo), solgte denne og overtok flere eiendommer på øvre Skjetten. Kiellands vei.JPG

Kiellands vei

Kjeld Stubs vei Etter offiser og sogneprest (i Ullensaker), Han hadde bl. a. oppsyn med grensen fra Halden til Røros 1644-1645. Kjeld Stubs vei.JPG

Kjeld Stubs vei

Kong Rings vei Etter småkonge på Ringerike. Blindvei fra Niels Høeghs vei, men opprinnelig planlagt i en stor bue. KONG RINGS VEI, NIELS HØEGS VEI 1958.jpg

Kong Rings vei med skibakken Veslemyra lenger bak 1958.

Korsveien Etter veimøtet korsveien/Gamle Strømsvei på Hagan. Korsveien (Skedsmo).JPG

Korsveien

Kroken Ved Engaveien. Det gamle navnet var Jenseberget. Nitelva 1967 flom 50992.JPG

Kroken tar av fra Strømsveien ved Nitelv bru.

Lerdalsgata Etter sagmesterplassen Lerdal, som lå på østsiden av Sagelvas øverste demning. Nygt Lerdalsgt.jpg

Nygata og Lerdalsgata strekker seg oppover bak Strømmens Værksted.

Lerdalskroken Ny stikkvei fra Lerdalsgata. Var tidligere Lerdalsgata 5. LERDALSGATA Samfundsbygningen.jpg

Lerdalskroken tar av fra Lerdalsgata.

Lillebakveien Etter plassen Lillebak, gnr. 77, bnr. 44. Lillebakveien.JPG

Lillebakveien.

Løkkeveien Etter Hagaløkka som Skedsmo kommune kjøpte i 1898. Vei fra Korsveien inn i Rælingen. Løkkeveien.JPG

Løkkeveien

Martin Linges vei Etter skuespilleren og motstandsmannen Martin Linge (1894-1941]] Veien het Roald Amundsens vei før 1962. St Hansfj og Roald Am vei.jpg

St Hansfjellet og Roald Amundsens vei.

Mauritz Hansens vei Etter trelasthandler Mauritz Hansen. Han eide flere eiendommer på Skjetten Mauritz Hansens vei.JPG

Mauritz Hansens vei

Myrsethveien Etter plassen Myrseth – hvor Sentrumskirken ligger i dag. Myrsethveien.JPG

Myrsethveien

Mølleveien Etter mølledriften ved Bråte mølle, Mølla ble kjøpt av Strømmen Trævarefabrik i 1884. Strømmen 1946.jpg

Mølleveien bak bjørkene, sett fra Niels Høeghs vei 1946.

Nedre Ryens vei Etter Ryen gård, også kalt Nedre Ryen. NEDRE RYENS VEI. SAGDALEN.jpg

Nedre Ryens vei passerer nedre høyre hjørne.

Niels Høeghs vei Niels Høegh var ordfører i Skedsmo 1840-1841. Første privatpraktiserende lege i kommunen. Hans far ved samme navn var sokneprest i Skedsmo. Niels Høeghs vei fra nordøst 1958.jpg

Niels Høeghs vei med Bråte gård 1958.

Nissens vei Oppkalt etter Oscar Egede Nissen, Oslo. Lege, politiker og avholdsleder. Nissens vei.JPG

Nissens vei

Nordbyveien Har navn etter Nordby gård. Grener av fra Skjettenveien på Skjettentoppen og går mot riksvei 120. Valstadbråten.jpg

Nordbyveien 1935

Nordliveien Etter plassen Nordli gnr 77, bnr 15, nå Gamle Strømsvei 59. Nordliveien.JPG

Nordliveien er sidevei til Gamle Strømsvei.

Nybakveien Lorentz Meyer solgte Søndre Skjetten (Skedsmo) gård til kommunen 1911. Det meste ble utlagt til tomter i 1912. Tre av eiendommene het Nybak, Vidarheim og Døli. STAVOMRÅDET MED SKJETTEN GÅRD ca 1953.jpg

Nybakveien med Søndre Skjetten gård

Nygata Bygget ferdig rundt 1930 i fortsettelsen av Øvre Rælingsvei som ble forlenget over Strømsdalen i 1950-årene. Nygt Lerdalsgt.jpg

Nygata og Lerdalsgata strekker seg oppover bak Strømmens Værksted.

Nygårdsveien Etter eiendommen Nygård gnr 77, bnr 467. NYGÅRDSVEIEN 25-27 ca 1960.jpg

Nygårdsveien 18, 25 og 27

Nyjordveien En tysk forlegning på Låkejordet lå her under andre verdenskrig. Området ble etter krigen omdøpt til Nyjordet og utbygd av Strømmens Værksted, blokkene av Skedsmo Boligbyggelag. Nyjordet 1960 A.jpg

Nyjordet

Nylendveien Etter plassen Nylænne gnr 77, bnr 103. Nylendveien.JPG

Nylendveien

Odins vei Etter Odin Vestby, eier av Vestby Nordre Kjent aktør i Skedsmos politiske liv. Veinavn fra rundt 1930. Odins vei.JPG

Odins vei

P. A. Iversens vei Etter Petter A. Iversen, skolestyrer på Sagdalen skole og ordfører 1914-1916. P.A.Iversens vei.JPG

P. A. Iversens vei

Peer Gynts vei Peer Gynts vei.JPG

Peer Gynts vei

Petersborgveien Etter eiendommen Petersborg gnr 77, bnr 97, nå Skolegata 33. Petersborgveien.JPG

Petersborgveien er sidevei til Gamle Strømsvei.

Rettenveien Området rundt heter Retten. Rettenveien S&M dag 1947.jpg

Rettenveien med sangere på vei til Rettenparken 1947.

Rikard Nordraaks vei En del av veinettet på Breidablikk. Rikard Nordraaks vei.JPG

Rikard Nordraaks vei

Ringveien Opprinnelig planlagt å skulle gå helt frem til Bekkeliveien. Ringveien.JPG

Ringveien

Rælingsveien Fylkesvei, bygget ferdig innenfor Skedsmo kommune etter andre verdenskrig. Strømmen kirke og Lillestrøm.jpg

Rælingsveien bygges forbi Strømmen kirke.

Sagbruksveien Døpt etter navnekonkurranse i VelNytt, vunnet av Gyda Ryen år 2000. Bifalt av kommunen. Omkjøringsveien mellom Fjellhamarveien og Strømsveien, åpnet 2003. Sagbruksveien kø1.JPG

Sagbruksveien

Sagdalsveien Etter Saugedalen/Sagdalen. Mye av plankekjøringen gikk her. Amb 2016.jpg

Sagdalsveien v Amb

Sagstien Opparbeidet gangvei langs Sagelva. Etappen fra Strømmensaga til Sagbruksveien ble innviet i 2008. Etappen fra Stasjonsveien til Lørenskog grense er også ferdig. Stasjonsveien-Frydenlundsgata åpnet 2012. Etappen vider til Sagbruksveien åpnet 2018. Etter dette mangler en etappe langs Skjærvaveien før Sagstien er helt ferdig. Sagstien åpning 2008.JPG

Sagstiens åpning 2008.

Segelckes vei Direktør Christen Arentz Segelcke ved Strømmen Trævarefabrik (1858-1946). Tidligere del av Bernt Ankers vei, men endret rundt 2005 for å unngå misforståelser. Segelckes vei 31.10.11.JPG

Trevarebrua med Segelckes vei bortenfor.

Skjettenalleen Dette er resten av veien fra Skjettenveien til Søndre Skjetten (Skedsmo). Skjettenalleen.JPG

Skjettenalleen.

Skjettenveien Etter gårdene Nordre Skjetten (Skedsmo) og Søndre Skjetten. SKJETTENVEIEN - NORDRE SKJETTEN GÅRD.jpg

Skjettenveien med Nordre Skjetten gård.

Skjærvabakken Etter sagmesterplassen Skjærva, gnr. 77, bnr 5. Skjærvabakken.JPG

Skjærvabakken.

Skjærvaveien Etter sagmesterplassen Skjærva, gnr. 77, bnr 5. Sagdalen med Skjetten.jpg

Skjærvaveien betjener industriområdet ved Nitelva.

Skogveien Anlagt gjennom tett granskog, annen bakgrunn for navnsetting ikke kjent. Utbygd i 1920-30-årene. Skogveien etc ca 2000.jpg

Skogveien ca 2000.

Skolegata Starter ved Sagdalen skole, ender ved Gamle Strømsvei. STRØMMEN med TENNISBANEN.jpg

Skolegata passerte de gamle tennisbanene.

Slettaveien Etter sagmesterplassen Sletta under Bråte. Slettaveien.JPG

Slettaveien

Smithbakken Etter stasjonsmester Adolf Smith. Aller første vei opp mot Grønlia. Statsråd Ihlens vei og Smithbakken.JPG

Smithbakken t.h.

Stalsberggata Etter gården Stalsberg. Stalsberggata.JPG

Stalsberggata.

Stalsberg Terrasse Etter gården Stalsberg Stalsberg Terrasse Str kirke.PNG

Stalsberg Terrasse ved Strømmen kirke.

Statsråd Ihlens vei Etter Nils Claus Ihlen, statsråd, ordfører i 11 år, bedriftseier. Arbeidsminister, senere utenriksminister. Veien ble bygd i etapper: Lørenskog grense - Bråte bru i 1920-årene. Her går en gangvei fra Strømmen stasjon, kalt Smith-bakken etter stasjonsmester Adolf Smith. Dette var opprinnelsen til veien opp mot Lørenskog grense. I 1933 ble veien videreført fram til Rettenveien som nødsarbeid, etter siste krig over fyllinga i Rettendalen til Stavtoppen og Skjettenveien. Statsråd Ihlens vei og Smithbakken.JPG

Statsråd Ihlens vei t.v.

Stavstubben Etter Stav gård Strømmens Værksted kjøpte opp området av Nordre Skjetten (Skedsmo) (nabo av Stav gård) og solgte tomter til sine ansatte fra 1949. Stavstubben.JPG

Stavstubben

Stavveien Etter Stav gård Strømmens Værksted kjøpte opp området av Nordre Skjetten (Skedsmo) (nabo av Stav gård) og solgte tomter til sine ansatte fra 1949. STAVVEIEN SKJETTEN.jpg

Stavveien

Strandveien Går langs stranda fra Strømsveien, fortsetter i Rælingen som Henrik Sørensens vei. Jenseberget 1953 .jpg

Strandveien tar av fra Strømsveien ved Nitelv bru.

Strømsbergveien Bakgrunn for navnsetting ikke kjent. Utbygd i 1920-30-årene. Skogveien etc ca 2000.jpg

Strømsbergveien ses i nederste bildekant.

Stubberudveien Etter sagmesterboligen Stubberud Blindvei fra Holmsens vei, etter sagmesterboligen Stubberud, som lå der parkeringshuset til Strømmen Storsenter ligger i dag. Stubberudveien.JPG

Stubberudveien

Svingen Veien går i en fin bue opp fra Statsråd Ihlens vei. SVINGEN.jpg

Svingen ovenfor Strømmen stasjon.

Sørjordet Sørjordet er gammelt navn på arealet. Sidevei fra Rettenveien. Området ligger i bekkedalen mellom Rettenveien og Nybakveien. Sørjordet.JPG

Veien inn til Sørjordet.

Tokerudveien Etter Johan Larsen Tokerud. Johan Larsen Tokerud kjøpte Mellom Guldal i 1890. Tokerudveien.JPG

Tokerudveien.

Tors vei Etter den norrøne guden Tor. Veinavn fra rundt 1970. Kanskje var det også i den feilaktige tro at parallellveien Odins vei var oppkalt etter guden Odin, men som primært ble oppkalt etter Odin Vestby. Tors vei.JPG

Tors vei

Trevarebrua Trevarebrua er ikke et offisielt navn på brua, men siden Strømmen Trævarefabriks dager (1884-1929) har dette navnet vært i daglig bruk. Brua regnes som en del av Bernt Ankers vei, og brua leder direkte over i Segelckes vei på vestsiden. Trevarebrua 1908.jpg

Trevarebrua fra 1908.

Trond Ryens vei Etter Trond Ryen, gårdbruker og ordfører 1866-1877. Trond Ryen eide Bråte gård, Bråte mølle og Skovly pensjonat ved Strømmen stasjon. Han har skrevet gode skildringer av plankekjøringen. Trond Ryens vei Bråte gård 1949.JPG

Trond Ryens vei til v. for Bråte gård 1949.

Tårnveien Etter sagmesterboligen Tårnet, gnr 79, bnr 9. Tårnveien.JPG

Tårnveien.

Utsiktsveien Utsikt mot Kjeller. Strømmens Værksted kjøpte opp området av Nordre Skjetten (Skedsmo) (nabo av Stav gård) og solgte tomter til sine ansatte fra 1949. Iduns vei, SKJETTENVEIEN SAGDALEN ST.jpg

Utsiktsveien tar av fra Iduns vei.

Veibygata Etter sagmesterboligen Veiby gnr 77, bnr 427 Veibygata.JPG

Veibygata.

Verkstedalleen Vei langs Strømmens Værksteds opprinnelige eiendom. Ble sterkt forkortet ved anlegget av Sagbruksveien. Verkstedalleen.JPG

Verkstedalleen

Verkstedveien Vei mellom Strømmen Storsenter og Sagelva. Går fra Stasjonsveien til Frydenlundsgata. Navnsatt 2018. Verkstedveien.JPG

Verkstedveien

Vestbyveien Etter hovedbølet Vestby (Vestbyjordet). Veinavnet ble oppslukt ved fullførelsen av Henrik Ibsens vei, samtidig som man i 1962 valgte å beholde Vestbygata i Lillestrøm etter Akershuskommunen Vestby kommune. Gjenværende hus i Vestbyveien har nå adresse Statsråd Ihlens vei 74 A-F. Vestbyveien el. Dumpa før.JPG

Vestbyveien var sidevei til Statsråd Ihlens vei.

Vidarveien Lorentz Meyer solgte Søndre Skjetten (Skedsmo) gård til kommunen 1911. Det meste ble utlagt til tomter i 1912. Tre av eiendommene het Nybak, Vidarheim og Døli. Vidarveien.JPG

Vidarveien er sidevei til Skjettenveien

Villaveien Skedsmo Boligbyggelag bygde ut området. Villaveien Ryen gård.jpg

Villaveien passerer Ryen gård.

Vinkelveien Blindvei fra Gamle Strømsvei, bygd etter andre verdenskrig. Vinkelveien.JPG

Vinkelveien

Øvre Fjellvei Anlagt på Vassøyfjellet. Det meste utbygd etter siste krig av Strømmens Værksted. Øvre Fjellvei.JPG

Øvre Fjellvei

Øvre Guldalsgate Etter plassen Øvre Guldal, gnr 77, bnr 37. ØVRE GULDALSGATE.jpg

Øvre Guldalsgate

Øvre Ryens vei Etter plassen Øvre Ryen, Skjettenveien 100. Skjettenbyen fra sørøst 75.jpg

Til venstre går Skjettenveien videre, Øvre Ryens vei mot høyre.

Åserudveien Bakgrunn for navnsetting ikke kjent. Utbygd i 1920-30-årene. Åserudveien.JPG

Åserudveien

Åslistubben En blindvei fra Hellaveien. Åslistubben og Hellaveien.JPG

Åslistubben og Hellaveien

Aasmund Vinjes vei Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) var jurist, forfatter og bladeier. Aasmund Vinjes vei fortsetter inn i Ivar Aasens vei. Aasmund Vinjes vei Ivar Aasens vei.JPG

Aasmund Vinjes vei.

Åsveien En blindvei fra Forsetveien.

Fotnoter

Kilder

  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Side 155. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-0-6