Kulturminneløyper i Akershus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I anledning Kulturminneåret 2009 har kommuner, organisasjoner og lokale ildsjeler komponert kulturminneløyper langs ulike steder der ulike steder, personer og hendelser fra nåtid og fortid belyses. Tabellen under viser hvilke løyper som finnes i Akershus fylke:

Asker kommune

Kommune Løypenavn Kort løypeinformasjon
Asker kommune Bergsåsen - til topps i Asker Bergsåsen - til topps i Asker
Asker kommune Blåfjell - Heggedølingenes utfartssted nr. 1 Blåfjell - Heggedølingenes utfartssted nr. 1
Asker kommune Brønnøya - den fredelige kalkøya
Kart over Brønnøya
Foto: Asker Turlag/Jan Martin Larsen

Brønnøya i Asker er et unikt lite samfunn med mange fritidshus og noen fastboende, men helt bilfritt! Det er fint å gå eller sykle på veiene med avstikkere til fri- og skogområdene som dekker ¼ av arealet. Våren kommer tidlig, og en tur i april når blåveis og hvitveis står i flor bør du unne deg. Da er det også et yrende fugleliv.

Asker kommune Eventyrskogen på Furuåsen Eventyrskogen på Furuåsen
Asker kommune Fløytene, Furuholmen og Gupu Fløytene, Furuholmen og Gupu
Asker kommune Husmannsplasser under Tveiter
Kart over området rundt Semsvannet.
Foto: Asker Turlag/Jan Martin Larsen

Husmannsplassene under Tveiter ligger i Semsvannet landskapsvernområde i Asker kommune i Akershus. Verneområdet ble opprettet i 1992 for å bevare det egenartede og vakre kulturlandskapet rundt Semsvannet. Semsvannet er Askers tusenårssted, og området er en av Askers største utfartssteder. Vannet har en rekke fiskeslag, og det drives oppdrett av ørret i anlegget ved Sem. Det er et bratt jordbrukslandskap der gårdene Tveiter, Store Berg og Sem har store beiteområder. På turen går du forbi husmannsplassene Kølabonn, Mobråtan, Svensrud, Tømmervika, Tangen og Hajem.

Folketellingen i 1801 lister opp tre plasser under Tveiter - riktignok uten navn - men det må være plassene Svensrud, Kullebund og Mobråten.

Husmennene under Tveiter ble ilagt arbeidsplikt som betaling av leie for plassen.

Asker kommune Høgås Høgås kan blant annet vise til:
Disambig.svg
Dette er ei pekerside. Sida inneholder bare pekere til forskjellige betydninger av ordet. Om du har fulgt ei lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den. Se alle artikler som begynner med Kulturminneløyper i Akershus.
Asker kommune Kraftkollen – Vestmarkas vardås Kraftkollen
Asker kommune Løkenes – vakkert og vernet kystlandskap Løkenes (Akershus)
Asker kommune Semsvannet - tusenårsstedet Semsvannet - tusenårsstedet
Asker kommune Skaugumsåsen - å klyve til Askers mest populære utsiktspunkt Skaugumsåsen - å klyve til Askers mest populære utsiktspunkt
Asker kommune Småvannsbu – Askers idyll i Kjekstadmarka Småvannsbu – Askers idyll i Kjekstadmarka
Asker kommune Syverstad og Hval - opplevelsesrike hundremetersskoger Syverstad og Hval - opplevelsesrike hundremetersskoger
Asker kommune Underlandsåsen – granitt til glede og nytte Underlandsåsen – granitt til glede og nytte
Asker kommune Vardåsen – der askerbøringene holdt vakt {{:Vardåsen – der askerbøringene holdt vakt
Asker kommune Åstaddammen - jungeltur i bregneskogen Åstaddammen

Øvrige kommuner

Kommune Løypenavn Kort løypeinformasjon
Enebakk kommune Industrivirksomheten i Flatebydalen Industrivirksomheten i Flatebydalen er en av løypemulighetene som i anledning Kulturminneåret 2009 har blitt satt sammen i Enebakk kommune i Akershus.

Løypen i Enebakk følger Damsåa fra rv 120 ned til Øyeren langs husmannsplasser, kvernhus og arbeiderboliger. Blant annet passeres Modelldammen som ble anlagt rundt 1650 i forbindelse med sagverk og møller i Flatebydalen, Vesle-Auen som var prestebolsgods fra 1316 frem til det ble bispegods i 1396 og Fladeby cellulosefabrikk, som opprinnelig var et tresliperi.

Enebakk kommune Industri og kulturminner ved Tangenelva og Bjerke Bruk Løypen langs Tangenelva går fra Vestbygodset i Ytre Enebakk langs vassdraget mellom Våg og Mjær der det lå flere sager på 1700-tallet, via turstien fra Vestby bru til Tangen bru med mulighet for avstikkere til Frørenseriet, Mari kirke og gamleskolen på Bjerkely. Etter dette kan man følge Bjerkevassdraget videre til Bjerke bruk og Bråtendammen. Videre til husmannsplassene og hytten i Gjevelsrud skog der Max Manus i perioder holdt til under den annen verdenskrig.
Lørenskog kommune Vandring til gamle bygninger og steder på Losby «Vandringen til gamle bygninger og steder på Losby» er en tur rundt i den gamle «godseierbygda» i søndre Lørenskog på grensen til Østmarka. Dette var en av tre deler som lokalsamfunnet kunne deles i i tiden mellom 1910 og 1930, og denne delen ble styrt av godseieren Lorenz Meyer Boeck, herre til Losby fra 1893. Godset ble gitt ham i bryllupsgave da han giftet seg med Kathrine Brinch som kom fra en rik og mektig Kristiania-familie.

Vandringen starter ved Losby Bruks skole, fortsetter til boligen for «husmannsenker og faderløse» før den stopper ved godsets hovedbygning som i 2009 har blitt hotell - tildelt Olavsrosa. På Losby besøksgård finner vi den gamle heiselåven, og svinger innom godseierens hundekirkegård på veien til Vassaga på Losby. Det er dens vasshjul i stilisert form som pryder kommunevåpenet. Ved to av Losbys husmannsplasser ved Mønevann, Nordre og Søndre Tangen avsluttes vandringen.

Nes kommune Fra Lillerommen til Gamle Nes Løypen starter ved Lillerommen, det tidligere herredshuset i Nes, langs en gammel kongevei og bygdevei. Den passerer skoler og garder, hovedkirken i prestegjeldet, Frydenlund der det tidligere lå et landhandleri og en folkeskole frem til Ullershov-gardene. Den går videre til Disen prestegard, det Store Ullershovfallet som er et naturminne etter et stort leirras og passerer stedet der Nes prestegard lå frem til kirkeruinene etter Nes' tidligere hovedkirke og dessuten en av Romerikes tridjungskirker. Ruten ender på Nestangen der elvene Glomma og Vorma møtes.
Nes kommune Gamle Hvam museum
Svalgangsbygningen fra 1729.
Foto: Lars Biørn-Hansen

Gamle Hvam museum er et friluftsmuseum på Romerike som hovedsakelig består av den tidligere storgården Store Hvam. Gården ligger ved Årnes i Nes kommune, og er en del av Akershusmuseet. En del av museets arbeide er å dokumentere landbruk og hagehistorie. Gården var i privat eie frem til 1908, da den gikk over til Hvam Landbruksskole før Akershus fylkeskommune overtok som eiere i 1980. Museet ble opprettet i 1915.

Rælingen kommune Fra Sandbekkstua til Årnes
Rælingen kirke i 2007
Foto: Siri Johannessen

Turen fra Sandbekkstua til Årnes over gamle veier er Akershuskommunen Rælingens hovedsatsing i anledning Kulturminneåret 2009. Den følger en del av det gamle veinettet i Rælingen kommune. Langs disse veiene finnes mange ulike kulturminner, ulike både i alder og karakter.

Løypen starter ved et av bygdas eldste hus, Sandbekkstua, og går videre gjennom boligfeltene Blystadlia og Løvenstad, som har utviklet seg fra skog og udyrket mark i løpet av 1960-årene. Senere passeres Fjellet Bedehus, og for å komme til Marikollen idrettspark og hoppanlegget der, passeres stedet ved Korsvegen der den eldste Rælingsbrua lå på 16- og 1700-tallet. På det som engang var husmannsplassen Sand under Marikollkampen har det blitt drevet skole siden 1851. Her lå stua der skole ble holdt på slutten av 1800-tallet, og ligger ungdomsskolene Marikollen og Fjerdingby og den relativt nye Rælingen videregående skole.

Skedsmo kommune Kjeller gård - Kjeller flyplass Løypen befinner seg på Kjeller gårds grunn. Gården ligger i sydenden av en fjell- og morenerygg som går gjennom store deler av Skedsmo. Underveis får en presentert gårdens og omegnens historie. For eksempel var Kjellervolla og Kjellermyra som senere ble kalt Måsan, tidligere en del av gårdens utmark, og på disse myrene ligger i dag kommunesenteret Lillestrøm. På veien passeres gravstedet til Lars Peter Selboe som var gårdens eier, Skedsmos første ordfører og stortingsmann i flere perioder. På Kjeller flyplass presenteres flyplassens historie gjennom krig og fred fra 1912 til nå.


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Kulturminneløyper i Akershus er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.