Bibliografi:Nedre Eiker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Hurum · Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nedre Eiker · Nes
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Røyken · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Eikers historie. Utg. Øvre og Nedre Eiker kommuner. 1994
  • B.1: Johansen, Øystein Kock: Fra fangstmann til viking. 368 s.
  • B.2: Moseng, Ole Georg: Sigden og sagbladet. 349 s.
  • B.3: Bjarnar, Ove: Elvekulturen. 453 s.
 • Johnsen, Nils: Nedre Eiker. Utgit ved kommunal foranstaltning. 1914. 173 s.
 • Lillevold, Eyvind: Nedre Eiker. Ved kommunens 75 års og kirkens 100 års jubileum 1960. Utg. Nedre Eiker kommune. [1960]. 430 s.
 • Lund, Reidar: Teglverk i Nedre Eiker : mye om Aaserud og litt om de andre. Utg. Forlaget for historie, Langs Lågen. 1991. 71 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Pga dårlig økonomi: Ingen bevilgning til Eikers historie i 2011 eller 2012. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Cranner, Ole Jacob: "... thi hand iche wiste sig sinn Øffrigheedt at kunde imodstaa, som hannom war for megtig." Kommisjonen mot Lorents von Hadelen. En undersøkelse av de rettslige forhold i Eiker len i perioden 1603-1613. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Historie. Kommune:
 • Bech, Axel: Gårder og gårdsanlegg i Nedre Buskerud og Vestfold. Setegårdene rundt Eikernvassdraget. En kulturhistorisk fremstilling. NLH 1969 Fag: NLH
 • Foss, Oddvar: Stedsnavn fra Eiker. Oslo 1949 Fag: Norsk
 • Jensen, Ivar Lie: HS på Eiker. Område 1412. Oslo 1952 Fag: Historie
 • Lauritzen, Bjørn: Fra industriell konsentrasjon til regional integrasjon. Omstilling i Eiker og Modum etter 1960. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Geografi. Kommune: Nedre Eiker [Merknad: Øvre Eiker: se også Nedre Eiker, Modum: se også Nedre Eiker]
 • Schult, Terje og Solberg, Kåre: Sosialomsorg og sosialpolitikk i en mindre industrikommune. (Nedre Eiker.) Oslo 1973 Fag: Sosiologi
 • Syvertsen, Bente Roa: Eiker. En lokalhistorisk bibliografi til og med 1979. Oslo?? 1980 Fag: SBH
 • Sørensen, Einar: Fossesholm, studier i gårdens bygningshistorie sammenholdt med et utvalg samtidige herregårdsanlegg på Eiker og Modum. Oslo 1982 Fag: Kunsthistorie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19270311 Fra: Bernhard og Margrete , Nedre Eiker, Buskerud Til: Anton og Sigrid Stenberg, USA Eier: Anne Marie Jonassen (jnr.639/1993), 3058 Solbergmoen
Stikkord: gikt, sykehus, mavebrokk, dødsfall, arbeidsledighet,
 • År: 19451117 Fra: Nils Steen, Nedre Eiker, Buskerud Til: Sigrid Stenberg, USA Eier: Anne Marie Jonassen, 3058 Solbergmoen
Stikkord: gikt, Helse og sykdom, Annen verdenskrig,
 • År: 19461105 Fra: Severin (svoger), Nedre Eiker, Buskerud Til: Sigrid Stenberg, USA Eier: Anne Marie Jonassen, 3058 Solbergmoen
Stikkord: amerikareise, dødsfall, slagtilfelle,


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (774 EIKER)
Beskrivelse af Eger Præstegjæld, Kongsberg Provstie ved Sognepræst Peder Anchersen 1743. I: Årbok. Eiker historielag. Årg. 1 (1949). S. 30-37.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (775 EIKER)
Sorenskriver Giert Falchs beskrivelse av Eger, Modum og Sigdals Sorenskriverdistrikt. Utg. Eiker historielag. 1967. 60 s. Red. M. Hamarstrøm.
 • Folketeljing 1801 (776 EIKER)
Fortegnelse over Eger Præstegjælds Indbyggere Anno 1801. I: Årbok. Eiker historielag. B. 1-3 (1949, 1950, 1957). 214 s. Red. Roar Tank.
 • Haugianardokument (777 EIKER)
Avskrift av dokument i Hans Nielsen Hauges sak. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 4 (1963). S. 29-30.
 • Lagsprotokoll (778 EIKER)
Prost Frederik Schmidt og Selskabet for Egers sogns vel. I: Eiker-minne. Red. Helga Werp Gevelt. Merknad: Protokoll vedrørande laget sitt arbeid 1815. Frå Eiker prestearkiv.
 • Rapport - vegtilhøve (779 EIKER)
"Gamlevegen" fra Kongsberig til Bragernis. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 6 (1971). S. 108-127. Merknad: Frå 1657.
 • Skattemanntal - kontribusjon 1647 (780 EIKER)
Skattematrikkelen 1647. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. 1978. S. 93-113. Merknad: Fotografisk avtrykk frå NLI si utgåve.
 • Supplikk (781 EIKER)
Eikerbønder ber kongen oppheve ordningen med bompenger til Kongsberg. I: Eikerminne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 14 (1992). S. 23 - 26. Merknad: Frå 1771.

Aviser