Bibliografi:Sørum kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll· Enebakk· Fet · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Oppegård · Rælingen · Skedsmo · Ski · Sørum · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bruvollen : Travbane - idrettsanlegg - samfunnshus. Utg. 1955. 23 s.
 • Fossen, Asbjørn: De gamle bygder : Indre Akershus i ord og bilder. Utg. Memoria forlag. 2004. 275 s. ISBN 82-996390-3-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossen, Asbjørn: Hjemmestyrkene og Nasjonal samling : Sørum og Aurskog-Høland : 1933-1947. Utg. A. Fossen. 1993. 206 s. ISBN 82-992173-4-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossnes, Anne: Jubileumsalbum : 1683-1983 Blaker skanse 300 år, 1917-1983 Statens lærerhøgskole i forming Blaker. Utg. Statens lærerskole i forming Blaker. 1983. 94 s.
 • Grøner, Hans P. og Stein Olav Hohle: Tertitten i jubileumsåret. Utg. Urskog-Hølandsbanen. 1971. 17 s.
 • Jacobsen, Hagbart: A/L Skedsmo & Sørum elektrisitetsforsyning 50 år : 1913 - 28. november 1963. Utg. 1963. 33 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kolsrud, Sigurd: Målet i Sørum. Utg. Universitetsforlaget. 1961. 72 s. (Skrifter frå Norsk målførearkiv ; 17).
 • Kongsvik, Ragnar: Sørum sparebank 1865-1965. Utg. 1965. 85 s.
 • Langeland, Asbjørn: Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum. Utg. Svein Sandnes bokforlag. 2018. 429 s.
 • Lieungh, Kristian: Minner fra Frogner : oppvekst på Romerike i mellomkrigstida. Utg. Blaker og Sørum historielag. 2002. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mathisen, Leif: Glomma gjennom Sørum : Bingen lenser, samferdsel. Utg. Sørum kommune. 1994. 35 bl.
 • Mork, John: Den eventyrlige Skansen : glimt fra 40 år på Blaker skanse. Utg. Egenbokforlag. 2010. 198 s. ISBN 978-82-92173-64-0.
 • Morten, Øysten: Sørum kirke 850 år. Møteplass gjennom historien, tilhørighet i fremtiden. Kom forlag. 2015. 213 s. ISBN 978-82-93191-33-9.
 • Mørk, Ragnar: Stamtavle over slekten Mørk fra Vestre Mork i Blaker. Utg. 1970. 2 bl.
 • Nymoen, Pål og Torstein Arisholm: Stokkebåter : nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn. Utg. 2005. 127 s. (Skrift / Norsk sjøfartsmuseum ; 49).
 • Oftebro, Ivar: Verkstedet på Sørumsand i 100 år. Utg. GE Hydro. 2003. 58 s.
 • Paus, Aug.: Akershus elektricitetsverk og utbygningen av Raanaasfoss kraftverk. Utg. Grøndahl. 1925. 170 s.
 • Stenslet, Sigurd: Frogner gamle kirke. Utg. 1967.
 • Stensås, Are: Blaker sparebank 75 år : 1920-1995. Utg. Blaker sparebank. 1995. 128 s.
 • Sørum bygdebok. Bosettings- og næringshistorie. Utg. Sørum kommune. 2003-
  • B.1: Horgen, Jan Erik: Lørenfaret, Vølneberg og Fossrud kretser. 2003. 704 s. ISBN 82-996694-0-5.
  • B.2: Horgen, Jan Erik: Midtbygda. 2005. 720 s. ISBN 82-996694-1-3.
  • B.3: Horgen, Jan Erik og Berit Leikhammer: Sanden-Sørumsand. 2007. 688 s. ISBN 978-82-996694-2-9.
  • B.4: Horgen, Jan Erik: Vesterskaun, sørøstre del a Frogner. 2010. 776 s. ISBN 978-82-996694-4-3.
  • B.5: Horgen, Jan Erik: Frogner. 2013. 780 s. ISBN 978-82-996694-6-7.
  • B.6: Kongsrud, Håvard Havin og Aslak Kittelsen: Søndre del av Blaker. 2018. 712 s. ISBN 978-82-996694-7-4.
 • Sørum herred. Sørum og Frogner sokn på Romerike. 2. b. Utg. Av en nemd. 1942-1961. (Merknad: Bygdehistorie)
  • B.1: Børke, Olaf: 1942. 437 s. – Rev. utg. ved Gunnar Rudie. 1972. 432 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 249–252.
  • Melding (av rev. utg.): Fladby, Rolf i Heimen, b. XVI, s. 326.
  • B.2: Rudie, Gunnar (red.): 1961. 686 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Hexeberg, Thor i Heimen, b. XII, s. 324–325.
 • Sørum skolemusikkorps : jubileumshefte 1951 - 2001. Red. Helene Dahl, Kristine Goplen og Kåre Bøhler. Utg. Sørum skolemusikkorps. 2000. 36 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Historiker Håvard Kongsrud skriver 7. bind i verket Sørum bygdebok. Bosettings- og næringshistorie som omhandler nordre del av Blaker. Kilde: Forf.

Hovedoppgaver 1907-

 • Alu, Gunnar: Forhold som påvirker medlemsaktiviteten i en samvirkeorganisasjon : en undersøkelse blant medlemmer av Fellesslakteriet i kommunene Sørum, Ullensaker og Nes. Hovedoppgave i Landbruksøkonomi - Norges landbrukshøgskole, Institutt for landbruksøkonomi, 1979
 • Bjørge, Fredrik: Økonomiske forhold i Sørum prestegjeld på slutten av 1660-årene og i 1340-årene, hovedoppgave i historie ved UiO 1999.
 • Kongsrud, Håvard: Kilder, modeller og 1600-tallets demografi: Aurskog – en punktundersøkelse, hovedoppgave ved UiO 2003. 140 sider. Upublisert.
 • Rundén, Petter: Jordleieforhold i Sørum kommune. Hovedoppgave i Planfag - Norges landbrukshøgskole, 2001.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

Aviser

Eksterne ressurser