Bibliografi:Lillestrøm kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Sørum kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur fra Skedsmo

Lokalhistorisk litteratur fra Fet

 • Amundsen, Vidar og Kjetil Bakke: Snekkerbygdene Gansdalen og Enebakkneset : en næring, et håndtverk, en yrkeskultur - som er blitt historie. Utg. Saeculum. 2005. 174 s. ISBN 8292173102.
 • Amundsen, Vidar: --Vår historie. 1912-1987. Dalen Arbeiderlag. Gan 1987.
 • Angell, Olav Helge og Odd Arild Halhjem: Håpets dør? : evaluering av Frelsesarmeens bo- og rehabiliteringssenter på Fetsund. Utg. Diakonhjemmet høgskole, Avdeling for forskning og utvikling. 2004. 67 s. ISBN 8280480374. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berntsen, Petter: Fet guttemusikkorps : 30 års beretning 1921-1951. Utg. Fet guttemusikkorps. 1951. 11 s.
 • Borgen, Knut: Fet jordbruksforening gjennom 100 år : 1869-1969. Utg. Fet jordbruksforening. 1969. 39 s.
 • Borgen Knut: Jubileumsskrift : del 1: Fet jordbruksforening gjennom 100 år, 1869-1969 : del 2: Fet jordbruksforening 1968-1994. Utg. Fet jordbruksforening. 1994. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Busch, Anton: Slekten Nerdrum fra gården Nordre Nerdrum i Fet. Utg. A. Busch. 1955. 194 s.
 • Brattested, Astrid og Jørn Ødegård: Idedugnad i Fet i Akershus. Utg. Universitetet i Trondheim. 1988. 14 s. Merknad: Serie Rapport/Bygdeforskning ; 3/1988. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eliesen, Gry Ingunn: Eneboligen, naturen, kjernefamilien : det norske byggefeltet i kulturhistorisk perspektiv. Masteroppgave. 2005.
 • Fet skytterlag 100 år, 1861-1961. Utg. Fet skytterlag. Utg. 1961. 31 s.
 • Fossen, Asbjørn: De gamle bygder : Indre Akershus i ord og bilder. Utg. Memoria forlag. 2004. 275 s. ISBN 82-996390-3-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fristad, Hans Andreas: Køla-Pålsen. Kristiania-gründer og byoriginal. Oslo 1989.
 • Gjerde, Harald (red.): Speiderarbeidet i Fetsund : fra triangelguttene til dagens speiderarbeid : 1941-1986. Utg. Norges KFUM-speidere Fetsund 1. 1987. 160 s. ISBN 8299145503.
 • Hunstad, Kåre (red.): 90 år 3. mai. Fet Arbeiderparti 1894-1994. Lillestrøm 1994.
 • Ingolfstad, Lene: Overgangen til selveie i Fet og Rælingen fra 1640-årene til ca. 1800. Hovedoppgave. Trondheim 1971 Fag: Historie. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jensen, Jens: Etterkommere av Peder Brynildsen Barbøl i Enebakk : med biografier av slekten fra Hovind og Berger i Fet. Utg. J. Jensen. 1955.
 • Kristensen, Odd M.: Trekk fra skoleverket i Fet 1739-1989. Fet 1989.
 • Kristensen, Odd M.: Trekk fra skoleverket i Fet 1950-1965. Fet 1984.
 • Libak, Hanne Kristin: Foreningsliv der Glomma møter Øyeren : med fokus på lense- og arbeidernes engasjement i mellomkrigstiden. Hovedoppgave i kulturhistorie - Universitetet i Oslo, 2006.
 • Magnus, Astrid: «Fet folkebibliotek 100 år». I Årringen. Lokalhistorisk tidsskrift 2009.
 • Mortensen, Elin: Bunntømmer : dokumentasjon av arbeidsprosess ved fløtningsanlegget på Fetsund lenser. Utg. Fetsund lenser ; Museene i Akershus. 2018. 23 s. ISBN 978-82-92953-31-0.
 • Nerdrum, Hans: Syntaksen over substantivene og adjektivene i Fettmålet. Hovedoppgave. Oslo 1925 Fag: Norsk??
 • Nordby, Kåre: «Litt om skolen i bygda vår gjennom 200 år». I Fet menighetsblad nr. 4/1977.
 • Schavet, Leif: En personlig beretning om Fet kommuneskoger fra 1917-1989. Utg. Fet kommuneskoger. 2002?. 89 s.
 • Smedstad, Anne-Brit og Grethe Berg Pedersen: "Den gang evjene fann's" : muntre og dagligdagse historier fra Fetsund og Nerdrum : fortellinger fra 1900-tallet frem til år 2000. Utg. A.B. Smedstad. 2000. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Snekkerbygdene Gansdalen og Enebakkneset : en næring, et håndtverk, en yrkeskultur - som er blitt historie. Utg. [Saeculum]. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveter, Jorunn: Fet kommune. Ein lokalhistorisk bibliografi fram til og med 1982. Oslo?? 1983 Fag: SBH
 • Vår historie 1912-1987 : Dalen arbeiderlag, Fet arbeiderparti. Utg. Dalen arbeiderlag. 1987. 147 s.
 • Wennberg, Brian Kristian: En arkeologisk landskapsanalyse av Fetsund : på søken etter gjengrodde stier. Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Oslo, 2007. Fulltekst DUO
 • Østby, Arvid: Løken i Fet : gårds- og slektshistorie. Utg. A. Østby. 1935. 67 bl.

Lokalhistorisk litteratur fra Sørum

 • Alu, Gunnar: Forhold som påvirker medlemsaktiviteten i en samvirkeorganisasjon : en undersøkelse blant medlemmer av Fellesslakteriet i kommunene Sørum, Ullensaker og Nes. Hovedoppgave i Landbruksøkonomi - Norges landbrukshøgskole, Institutt for landbruksøkonomi, 1979
 • Bjørge, Fredrik: Økonomiske forhold i Sørum prestegjeld på slutten av 1660-årene og i 1340-årene, hovedoppgave i historie ved UiO 1999.
 • Bruvollen : Travbane - idrettsanlegg - samfunnshus. Utg. 1955. 23 s.
 • Fossen, Asbjørn: De gamle bygder : Indre Akershus i ord og bilder. Utg. Memoria forlag. 2004. 275 s. ISBN 82-996390-3-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossen, Asbjørn: Hjemmestyrkene og Nasjonal samling : Sørum og Aurskog-Høland : 1933-1947. Utg. A. Fossen. 1993. 206 s. ISBN 82-992173-4-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossnes, Anne: Jubileumsalbum : 1683-1983 Blaker skanse 300 år, 1917-1983 Statens lærerhøgskole i forming Blaker. Utg. Statens lærerskole i forming Blaker. 1983. 94 s.
 • Grøner, Hans P. og Stein Olav Hohle: Tertitten i jubileumsåret. Utg. Urskog-Hølandsbanen. 1971. 17 s.
 • Jacobsen, Hagbart: A/L Skedsmo & Sørum elektrisitetsforsyning 50 år : 1913 - 28. november 1963. Utg. 1963. 33 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kolsrud, Sigurd: Målet i Sørum. Utg. Universitetsforlaget. 1961. 72 s. (Skrifter frå Norsk målførearkiv ; 17).
 • Kongsrud, Håvard: Kilder, modeller og 1600-tallets demografi: Aurskog – en punktundersøkelse, hovedoppgave ved UiO 2003. 140 sider. Upublisert.
 • Kongsvik, Ragnar: Sørum sparebank 1865-1965. Utg. 1965. 85 s.
 • Langeland, Asbjørn: Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum. Utg. Svein Sandnes bokforlag. 2018. 429 s.
 • Lieungh, Kristian: Minner fra Frogner : oppvekst på Romerike i mellomkrigstida. Utg. Blaker og Sørum historielag. 2002. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mathisen, Leif: Glomma gjennom Sørum : Bingen lenser, samferdsel. Utg. Sørum kommune. 1994. 35 bl.
 • Mork, John: Den eventyrlige Skansen : glimt fra 40 år på Blaker skanse. Utg. Egenbokforlag. 2010. 198 s. ISBN 978-82-92173-64-0.
 • Morten, Øysten: Sørum kirke 850 år. Møteplass gjennom historien, tilhørighet i fremtiden. Kom forlag. 2015. 213 s. ISBN 978-82-93191-33-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mørk, Ragnar: Stamtavle over slekten Mørk fra Vestre Mork i Blaker. Utg. 1970. 2 bl.
 • Nymoen, Pål og Torstein Arisholm: Stokkebåter : nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn. Utg. 2005. 127 s. (Skrift / Norsk sjøfartsmuseum ; 49). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oftebro, Ivar: Verkstedet på Sørumsand i 100 år. Utg. GE Hydro. 2003. 58 s.
 • Paus, Aug.: Akershus elektricitetsverk og utbygningen av Raanaasfoss kraftverk. Utg. Grøndahl. 1925. 170 s.
 • Rundén, Petter: Jordleieforhold i Sørum kommune. Hovedoppgave i Planfag - Norges landbrukshøgskole, 2001.
 • Stenslet, Sigurd: Frogner gamle kirke. Utg. 1967.
 • Stensås, Are: Blaker sparebank 75 år : 1920-1995. Utg. Blaker sparebank. 1995. 128 s.
 • Sørum herred. Sørum og Frogner sokn på Romerike. 2. b. Utg. Av en nemd. 1942-1961. (Merknad: Bygdehistorie)
  • B.1: Børke, Olaf: 1942. 437 s. – Rev. utg. ved Gunnar Rudie. 1972. 432 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 249–252.
  • Melding (av rev. utg.): Fladby, Rolf i Heimen, b. XVI, s. 326.
  • B.2: Rudie, Gunnar (red.): 1961. 686 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Hexeberg, Thor i Heimen, b. XII, s. 324–325.
 • Sørum skolemusikkorps : jubileumshefte 1951 - 2001. Red. Helene Dahl, Kristine Goplen og Kåre Bøhler. Utg. Sørum skolemusikkorps. 2000. 36 s.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev fra Fet

 • År: 19170622 Fra: Ole Larsen Kortgaard (bror), Fet, Akershus Til: Kristian Kortgaard, 302 Shippen St., West Hoboken, NJ, USA Eier: kopibøker her, (Thor Kortgaard, Mauds v. 7, 2200 Kongsvinger)
Stikkord: st.hans, arbeidsreise, brevforsendelse, krigsfanger, første verdenskrig, foto. Brevnummer: 1607
 • År: 19170710 Fra: Ole Larsen Kortgaard (bror), Fet, Akershus Til: Kristian Kortgaard, 302 Shippen St., West Hoboken, NJ, USA Eier: kopibøker her, (Thor Kortgaard, Mauds v. 7, 2200 Kongsvinger)
Stikkord: brevforsendelse, arbeidsreise, st.hans, tømmermarked, Værforhold, Nærmiljø, dødsfall. Brevnummer: 1608

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (224 FET)
Løkenslekten. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.4 (1962). S. 76-87. Merknad: 2 brev. Avsendarar: C.J. Løken 1872, Julius Løken 1880.
 • Folketeljing 1801 (225 FET)
Manntallet for Fet fra 1801. Avskrevet og bearbeidet efter manntallslister opbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.1 (1936-44). S. 161-164, 189-209. Merknad: Modernisert ortografi. S. 202-209 dekker Rælingen, som var anneks under Fet.
 • Supplikk (226 FET)
Veiarbeidet og båtskyss i Fet i 1688. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.4, hf. 5 (1972). S. 335. Red. Olav Tveter. Merknad: Frå ålmenta i Fet vedrørande pålagt vegarbeid og båtskyss. Modernisert ortografi.

Aviser

Eksterne ressurser