Forside:Utdanning

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Om Utdanning
Emnet Utdanning på lokalhistoriewiki tar for seg alt fra grunnskole til høgskole og universitet. Her kan du blant annet lese om skolebygninger og lærere fra hele landet. Se også samlinga vår av skolebilder. Pr. 2016 arbeides det med en omfattende oversikt over skolehistorien i Sogn og Fjordane.   Les mer ...
 
Smakebiter fra artikler
Skolen med Sørkedalsveien foran, og Røabanen bak. Den første skolestua til venstre. Hovseter/Holmen til venstre og bak skolen. Til høyre Persbråten videregående skole slik bygningsmassen var fra 1959 til 2007, og Nordre Huseby gård på den andre siden av veien. Stjerneblokkene i Persbråtan i høyre bildekant. Deler av Huseby leir kan skimtes i nedre høyre bildekant.
(1964)
Huseby skole i Oslo kommune ligger i Sørkedalsveien 167. Skolen ble etablert i 1861 som en av 14 fastskoler i Aker herred. Skolen er i dag en barneskole (1.-7. trinn) og hadde ved årsskiftet 2017/18 771 elever og 78 ansatte. I årene 1968 til 1984 hadde skolen også ungdomstrinn. Skolen har navn etter Nordre Huseby gård som lå på den andre siden av Sørkedalsveien for skolen. Gårdsbygningene ble fjernet i 1984 i forbindelse med utbyggingen av den nye Huseby leir, som også var anlagt på gårdens grunn. 29. februar 2016 fikk skolen syv nye klasserom i det nye «Superkubebygget». Dette ligger i den lille skolegården øst for skolen mot Persbråten videregående skole, og er et modulbygg på to etasjer med en grunnflate på rundt 1450 m² og ligger i umiddelbar nærhet av eksisterende bygninger.   Les mer …

Bauta over Olav den heilage på ein gravhaug på Hundorp, avduka under eit stemne olsokaftan 29. juli 1907. Skulestyrar Rasmus Stauri, den gongen på Vik i Kvam, leia arbeidet med å få reist minnesmerket. Monumentet over kristningskongen står på skulens grunn, og har nok hatt stor symbolverdi i folkehøgskulemiljøet.
Foto: Øyvind Holmstad
(2011)
Gudbrandsdalens folkehøgskule var i verksemd frå 1902 til 1987. Dei fyrste åra hadde han tilhald på garden Vik i Kvam i Nord-Fron, men i 1915 vart han flytta til Hundorp i Sør-Fron. Skulen var driven i grundtvigiansk ånd, og følgde opp tradisjonen etter Christopher Bruuns verksemd i Gudbrandsdalen. Gudbrandsdalen folkehøgskule er uløyseleg knytt til familien Stauri i to generasjonar, ekteparet Rasmus og Lise Stauri og deira son Are og kone Dagny samanhengande i meir enn 70 år.   Les mer …

Høgskolens søndre fløy med kantine i første. etasje.
(2007)
Høgskolen i Harstad (HiH) ble etablert i 1983 under navnet Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanning og flyttet ved juletider 1996 inn i nytt skolebygg - etter å ha «tjuvstartet» i 1993 med flytting av vernepleierutdanningen fra Statoilbygget i Medkila til leide lokaler i Havnegata 1. - Skolen hadde i årene 1986-1995 en økning i studenttallet fra 226 til 889, og studentene kom fra alle landets fylker samt noen fra Arkhangelsk.
I 2016 ble skolen en avdeling av Universitetet i Tromsø.   Les mer …

Elever og lærere ved Lillestrøm Brugsskole omkring 1880

Lillestrøm Brugsskole ble opprettet i 1863, og den ble drevet av sagbrukseierne. De første årene ble skolen administrert av en egen kommisjon som bestod av soknepresten i Skedsmo og en bruksfullmektig som var utpekt av sagbrukseierne. I 1918 ble den kommunal da Lillestrøm kommune kjøpte inventar og bygning og drev skolen videre.

  Les mer …

Fridtjof Bruun var den siste bestyreren av Harstad Lærlingeskole før den ble innlemmet i Sør-Troms yrkesskole.

Harstad Lærlingeskole etterfulgte Harstad Tekniske Aftenskole som ble opprettet i Harstad 1907 med støtte fra Harstad kommune, og Harstad Øl- og Vinsamlag og med kaptein Wehn som bestyrer. Skolen ble drevet etter en normalplan som var fastsatt av departementet og var en skole som først og fremst skulle gi håndverkslærlinger den nødvendige teoretiske opplæring. I 1935 kom det en ny plan for skolen og navnet ble endret til Harstad Lærlingeskole. Men i fortsatt gikk den under nanet «Aftenskolen». Skolen var i utgangspunktet treårig og frivillig.

Lærerne ble rekruttert dels fra den ordinære folkeskolen og dels fra håndversbedrifter i byen. Mellom 1924 og 1936 lå skolen nede, men i 1936 ble den obligatorisk for alle håndverkslærlinger. Den var fortsatt en kveldsskole hvor lærlingen fikk teoretisk undervisning et par kvelder i uka med tilsvarende avkorting i den daglige arbeidstida.   Les mer …

Sagdalen skole fra 1919 fotografert ca 1922
Sagdalen skole er den eldste skolen i Akershus. Den har sine røtter tilbake til Saugdalen Brugsskole som ble opprettet på Flækken i Sagdalen i 1760, og dette betyr at skolen i 2010 har vært i virksomhet i hele 250 år. Bruksskolen var den første fastskolen både i Skedsmo prestegjeld og Akershus amt
.   Les mer …
 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Utdanning
 
Andre artikler