Bibliografi:Fitjar kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bømlo · Eidfjord · Etne Oslo byleksikon 1938.JPG
Fedje · Fitjar · Fjell · Fusa · Granvin · Jondal · Kvam · Kvinnherad · Lindås
Masfjorden · Meland · Modalen · Odda · Os · Osterøy · Radøy · Samnanger
Stord · Sund · Sveio · Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Aaland, Jacob: Fitjar. Bygdeskipnad og bygdesoga. Med hjelp av B. Sørfonden o.fl. Utg. av ei nemnd. 1933. IX, 294, 267, 68 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. III, s. 306–308.
 • Aarø, Kari Lønning og Jan Rabben: Namnevandring i Stord og Fitjar. Utg. K.L. Aarø og J. Rabben 2001. 232 s. ISBN 82-994320-1-4
 • Fitjar 150 år. I kvardag og fest. Red. Kjetil Rydland ofl. Utg. Fitjar kommune. 2010. 354 s. ISBN 978-82-998338-0-6.
 • Gloppen, Karl: Mellom bakkar og berg på Fitjar. Barndoms- og ungdomsminne. Utg. K. Gloppen. 2009. 272 s.
 • Rimbereid, Knut: Fitjar meieri : 60 år i bygda si teneste. Utg. Fitjar meieri. 1996. 52 s.
 • Skre, Ivar: Øyastover og fiske i Fitjar. 1960. 22 s. Merknad: Særtrykk av: Sunnhordland, 1960.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Gjeldnes, Bodil: Kystlandskapet i Fitjarøyane - en studie av endring i ressursutnytting og kulturlandskap. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Fitjar
 • Gundersen, Arne: Flytting, regional ulikhet og lagdeling av lokalsamfunn. Om flytting og kommunal ulikhet i Stord, Fitjar og Bømlo 1971-1977. Bergen 1979 Fag: Sosiologi
 • Lange, Bjørn-Inge: Bruk av kystsoneplan ved vern av kystlandskapet. Konkretisert ved case studie av kommunedelplanen for Fitjarøyane 1989-1997. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Planfag. Kommune: Fitjar
 • Matthiessen, Arne, Ritland, Eva Katrine: Kulturlandskapet i kystsonen - vern og flerbruk. Konkretisert ved atlantisk lynghei i Fitjar, Sunnhordland. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Jordskifte. Kommune: Fitjar

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - skøyte (1560 FITJAR)
Skøyte frå 1705. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.40 (1959). S. 46-47. Merknad: Gjeld Rimbereid.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1561 FITJAR)
Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Fitje Herred 1866. 1867. 54 s.
 • Tiendeliste - fisketiende (1562 FITJAR)
Fisketiend i Fitjar. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.42 (1961). S. 49-54. Red. Knut Robberstad. Merknad: "Fiske Tienden for Fithie Sogn fra Tidsrummet 1829 den 22 Augus: til 1835 den 26. December.-"

Aviser