Bibliografi:Etne kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Alver · Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bjørnafjorden Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Kvam · Kvinnherad
Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Stord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjelland, Gunnar: Røyster som tagna. Liv og lagnad for folk på nordsida av Åkrafjorden. Utg. Etne sogelag, 2006. 224 s. ISBN 978-82-994826-1-5
 • Dyrvik, Ståle: Etne-soga. Utg. Etne bygdeboknemnd. 1968-1995.
Bind 1. Frå dei eldste tider til 1660. 1968. 486 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Bygde- og gardssoge. 1660-1800. 1972. 723 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding (av b. 1–2): Imsen, Steinar i Heimen, b. XVI, s. 209–212.
Bind 3. Folket. Gjerde sokn. 1995. 487 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Folket. Stødle sokn. 1995. 424 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 5. Folket. Grindheim sokn. 1995. 600 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haugland, Anders: Skåneviksoga. Utg. Skånevik bygdeboknemnd. 1981-1998.
Bind 1. Gardar og ætter i Holmedal. 1981. 509 s. Digital versjonNettbiblioteket
Melding: Kolle, Nils i Heimen, b. XX, s. 136–137.
Bind 2. Gardar og ætter i Åkra. 1984. 685 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. Gardar og ætter. Sævareid - Skånevik. 1988. 555 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Gardar og ætter. Skånevikstrondo. 1990. 487 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 5. I gode og vonde dagar. Fram til 1750. 1998. 376 s. ISBN 82-7096-308-9. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 6. I gode og vonde dagar. Frå 1750 til 1965. 1998. 533 s. ISBN 82-7096-309-7. Digital versjonNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Dahl, Roar: Husmannsvesenet i Etne på 1800-tallet. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Etne
 • Dyrvik, Ståle: Befolkningsutvikling og sosiale tilhøve i Etne prestegjeld 1665-1801. Bergen 1971 Fag: Historie
 • Flesland, Lars Ketil: Gransking av fjellbeita i Bjørndalsområdet, Etne kommune, Hordaland fylke. NLH 1983 Fag: Botanikk
 • Gjerde, Jens: Befolkningsutviklinga i Etne kommune belyst ved naturlig tilvekst, flytting og pendling 1970-75. Bergen 1977 Fag: Geografi
 • Heggertveit, Nina: Åttiårenes flyttinger i Etne. En flytteundersøkelse i et livsløps- og levekårsperspektiv. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Geografi. Kommune: Etne
 • Homlong, Beate: "I vores eiende lemstue". Kårskipnaden i Etne 1716-1901. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Etne
 • Jønsson, Øyvind: Befolkningen og arealbrukene i fjellgardene og Bjørndalen i Vindafjord og Etne kommune. Bergen 1976 Fag: Geografi
 • Kruger, Signe Hvoslef: Trekk av jernalderens gravskikk i Etne. Forsøk på å skille ut lokale tradisjoner. Bergen 1975 Fag: Arkeologi
 • Madsen, Ole: Fra Tor til Kristus. Overgangen fra hedendom til kristendom belyst utfra det arkeologiske materialet fra Etne i Sunnhordland. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Etne
 • Mundal, Mikkel: Assistansestruktur og etablering av næringsverksemd. Ein studie av idebankprosjektet i sunnhordlandskommunane Ølen, Etne og Sveio. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Ølen [Merknad: Etne: Se også Ølen, Sveio: Se også Ølen]
 • Svendsen, Bente Elin: Kulturlandskapsstudier i Etne. Endringer i kulturlandskapet og vegetasjonsbildet det siste hundreåret. Bergen 1985 Fag: Geografi
 • Tesdal, Jon Olav: Etnesmålet. Substantivbøyinga i eit vestnorsk målføre (fleirtal og bunden form). Ei synkron utgreiing med eit målgeografisk oversyn. Oslo 1974 Fag: Norsk
 • Vevatne, Kjersti: Ristningar i Etne. Ein analyse av tid og rom. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Arkeologi. Kommune: Etne

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1910 Fra: J. Talle (bror), Etne, Hordaland ? Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: amerikareise, billett, fotografi, totalist,
 • År: 1910 Fra: J. Talle (bror), Etne, Hordaland ? Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, utstilling, fotografi, Årsvekst og avling,
 • År: 1911 Fra: J. Talle (bror), Etne, Hordaland ? Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, amerikareise, amerikabrev, Emigrasjon,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (1553 ETNE)
Noko om Rike-Torstein og hans gods. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Årbok. B.44 (1963). S. 42-45. Red. Trygve Vinje. Merknad: Salsbrev for Rame 1566.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1554 ETNE)
Det kjem for ein dag. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1953. S. 132-133. Red. J.J. Jåthun. Merknad: Frå Norheim 1735.
 • Kommunestyreforhandlingar (1555 ETNE)
Det første møtet i Etne heradsstyre. I: Årbok. Etne sogelag. 1987. S. 42-44. Merknad: Frå 1838.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1556 ETNE)
Etne Herreds forberedende Kommittees Beskrivelse og Forslag til Skyldsætning. 1867. [24] s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1557 ETNE)
Beskrivelse over de matrikulerede Jordeiendomme med Forslag om Fordeling af Matrikulskylden i Skonevigs Her Red.... 1866. 39 s.
 • Skifte (1558 ETNE)
Utskrift av Søndhordlands skifteprotokoll A no. 6, 1743-1755 fol. 145. I: Årshefte. Rogaland historielag. Nr 25 (1939). S. 74-75. Merknad: Frå Indre Tungesvik 1746.
 • Skolefundas (1559 ETNE)
Litt um skuleskipingi i Skaanevik i det 18de aarhundrad. I: Sunnhordland. Aarsskrift fraa Bygdemuseet og Sogelaget i Sunnhordlandsbygderne. 1915. S. 39-49. Red. Olav Tungesvik. Merknad: Frå 1753.

Aviser