Bibliografi:Etne kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bømlo · Eidfjord · Etne Oslo byleksikon 1938.JPG
Fedje · Fitjar · Fjell · Fusa · Granvin · Jondal · Kvam · Kvinnherad · Lindås
Masfjorden · Meland · Modalen · Odda · Os · Osterøy · Radøy · Samnanger
Stord · Sund · Sveio · Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Dyrvik, Ståle: Etne-soga. Utg. Etne bygdeboknemnd. 1968-1995.
Bind 1. Frå dei eldste tider til 1660. 1968. 486 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 2. Bygde- og gardssoge. 1660-1800. 1972. 723 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 3. Folket. Gjerde sokn. 1995. 487 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 4. Folket. Stødle sokn. 1995. 424 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 5. Folket. Grindheim sokn. 1995. 600 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Haugland, Anders: Skåneviksoga. Utg. Skånevik bygdeboknemnd. 1981-1998.
Bind 1. Gardar og ætter i Holmedal. 1981. 509 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 2. Gardar og ætter i Åkra. 1984. 685 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 3. Gardar og ætter. Sævareid - Skånevik. 1988. 555 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 4. Gardar og ætter. Skånevikstrondo. 1990. 487 s. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 5. I gode og vonde dagar. Fram til 1750. 1998. 376 s. ISBN 82-7096-308-9. Digital utgaveNettbiblioteket
Bind 6. I gode og vonde dagar. Frå 1750 til 1965. 1998. 533 s. ISBN 82-7096-309-7. Digital utgaveNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Dahl, Roar: Husmannsvesenet i Etne på 1800-tallet. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Etne
 • Dyrvik, Ståle: Befolkningsutvikling og sosiale tilhøve i Etne prestegjeld 1665-1801. Bergen 1971 Fag: Historie
 • Flesland, Lars Ketil: Gransking av fjellbeita i Bjørndalsområdet, Etne kommune, Hordaland fylke. NLH 1983 Fag: Botanikk
 • Gjerde, Jens: Befolkningsutviklinga i Etne kommune belyst ved naturlig tilvekst, flytting og pendling 1970-75. Bergen 1977 Fag: Geografi
 • Heggertveit, Nina: Åttiårenes flyttinger i Etne. En flytteundersøkelse i et livsløps- og levekårsperspektiv. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Geografi. Kommune: Etne
 • Homlong, Beate: "I vores eiende lemstue". Kårskipnaden i Etne 1716-1901. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Etne
 • Jønsson, Øyvind: Befolkningen og arealbrukene i fjellgardene og Bjørndalen i Vindafjord og Etne kommune. Bergen 1976 Fag: Geografi
 • Kruger, Signe Hvoslef: Trekk av jernalderens gravskikk i Etne. Forsøk på å skille ut lokale tradisjoner. Bergen 1975 Fag: Arkeologi
 • Madsen, Ole: Fra Tor til Kristus. Overgangen fra hedendom til kristendom belyst utfra det arkeologiske materialet fra Etne i Sunnhordland. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Etne
 • Mundal, Mikkel: Assistansestruktur og etablering av næringsverksemd. Ein studie av idebankprosjektet i sunnhordlandskommunane Ølen, Etne og Sveio. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Ølen [Merknad: Etne: Se også Ølen, Sveio: Se også Ølen]
 • Svendsen, Bente Elin: Kulturlandskapsstudier i Etne. Endringer i kulturlandskapet og vegetasjonsbildet det siste hundreåret. Bergen 1985 Fag: Geografi
 • Tesdal, Jon Olav: Etnesmålet. Substantivbøyinga i eit vestnorsk målføre (fleirtal og bunden form). Ei synkron utgreiing med eit målgeografisk oversyn. Oslo 1974 Fag: Norsk
 • Vevatne, Kjersti: Ristningar i Etne. Ein analyse av tid og rom. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Arkeologi. Kommune: Etne

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1910 Fra: J. Talle (bror), Etne, Hordaland ? Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: amerikareise, billett, fotografi, totalist,
 • År: 1910 Fra: J. Talle (bror), Etne, Hordaland ? Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, utstilling, fotografi, Årsvekst og avling,
 • År: 1911 Fra: J. Talle (bror), Etne, Hordaland ? Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, amerikareise, amerikabrev, Emigrasjon,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom (1553 ETNE)
Noko om Rike-Torstein og hans gods. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Årbok. B.44 (1963). S. 42-45. Red. Trygve Vinje. Merknad: Salsbrev for Rame 1566.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1554 ETNE)
Det kjem for ein dag. Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1953. S. 132-133. Red. J.J. Jåthun. Merknad: Frå Norheim 1735.
 • Kommunestyreforhandlingar (1555 ETNE)
Det første møtet i Etne heradsstyre. I: Årbok. Etne sogelag. 1987. S. 42-44. Merknad: Frå 1838.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1556 ETNE)
Etne Herreds forberedende Kommittees Beskrivelse og Forslag til Skyldsætning. 1867. [24] s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1557 ETNE)
Beskrivelse over de matrikulerede Jordeiendomme med Forslag om Fordeling af Matrikulskylden i Skonevigs Her Red.... 1866. 39 s.
 • Skifte (1558 ETNE)
Utskrift av Søndhordlands skifteprotokoll A no. 6, 1743-1755 fol. 145. I: Årshefte. Rogaland historielag. Nr 25 (1939). S. 74-75. Merknad: Frå Indre Tungesvik 1746.
 • Skolefundas (1559 ETNE)
Litt um skuleskipingi i Skaanevik i det 18de aarhundrad. I: Sunnhordland. Aarsskrift fraa Bygdemuseet og Sogelaget i Sunnhordlandsbygderne. 1915. S. 39-49. Red. Olav Tungesvik. Merknad: Frå 1753.

Aviser