Bibliografi:Sogndal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur for heile kommunen

Frukttre i Sogndal i 1930- eller 1940-åri.
Foto: Ukjend fotograf.

Lokalhistorisk litteratur frå Balestrand

Parti frå Balestrand i 1870-åri.
Foto: Knud Knudsen.
Kviknes turisthotell i Balestrand.
Foto: Jac Brun (1953).
Parti frå Bårddalen, vegen ned mot Vetlefjord, 1948.
Foto: Ukjend fotograf.
 • Balestrand. Gard og grend. Sogeskrift. Utg. ved bygdeboknemndi. 1973-76.
 • Balestrand. Utg. Balestrand kommune. 1985-
  • B.1, del 1. Jon Laberg, Olav Lunden, Gunnar Urtegaard: Ættesoge. Tjugum sokn til ca. 1900, Fjærland sokn til ca. 1900, Kvamsøy sokn til ca. 1985. Med tillegg av Olav Lunden og Gunnar Urtegaard. 1985. XX, 571 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2. Urtegaard, Gunnar: Gards- og ættesoge. gard nr. 1-34. Gardssoger 1800-1985, ættesoger 1850-1985. 1991. 958 s. ISBN 8299240328. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Sandal, Per i Heimen, b. XXX, s. 213–214.
 • Husum, Dagrunn: Med fjord og fjell i sikte. En studie av turisttilbod og etterspurnad i Balestrand kommune. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Geografi. Kommune: Balestrand
 • Laberg, Jon, Sjur Bøyum: Balestrand. Bygd og ætter. Med tilhjelp av Sjur Bøyum ofl. 1934. 741 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. IV, s. 141–145.
 • Solberg, Mona: Utkantungdom, utdanning og yrke. Ein oppfølgjingsstudie. (Aurland, Balestrand, Eidfjord.) Hovedoppgave. Bergen 1980 Fag: Sosiologi
 • Thue, Johs. B.: Kulturhuset i bygda : Balestrand bygdahus 1958-2008. Utg. Balestrand bygdahus og Selja forlag. 2008. 87 s. ISBN 9788291722887. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tjugum kyrkje i Balestrand 150 år : lys over fjord. Red. Audun Systad og Johanna Fagermoen. 2013. 272 s. ISBN 9788282400701
 • Ulvestad, Olav L.: Gaularfjellsvegen : soga om korleis vegen vart ein realitet 1936-38. Utg. O.L. Ulvestad. 1998. 70 s. ISBN 8299491606. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Urtegaard, Gunnar: Jordbruksdrift og sosial lagdeling i Balestrand fra 1500 til 1865. Hovedoppgave i historie, Bergen 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øvrebø, Bjarte: Slektsboka hans Posta-Per : Andersane i Mundal - slekta etter Aamund Person og Steinor i Mundal, Bjåstadfolket - slekta etter Stillaug og Gjørid på Bjaastad. Utg. 1996. 101 s. ISBN 8299372704. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Leikanger

Leikanger hotell i 1930- eller 1940-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
 • A.S Halvard Drægni : Sogns fruktkonservering, Skjolden, Hermannsverk : 1900, 12. august, 1950. Utg. [Bedriften]. 1950. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Finne-Grønn, S.H. ofl.: Leganger'ske optegnelser for årene 1621-1665 : Erik Iversen Nordal og Iver Eriksen Legangers slektsoptegnelser fra Sogn. Utg. Cammermeyer. 1945. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Leif: Kulturlandskap og kulturmarkstypar i Leikanger kommune. Utg. Samarbeidsgruppa i Sogn og Fjordane. Sogndal. 1992. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Økland, Olaug Norun: Den tradisjonelle garden : verdigrunnlag og vernehistorie. Utg. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal. 1998. 79 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ølmheim, Per Arvid: Ei samling ord og ordtak frå Fresvik. Utg. Sogndal lærarhøgskule. 1991. 64 s. ISBN 8290691076. Digital versjonNettbiblioteket
 • Øye, Ingvild (red.): Vestlandsgården - fire arkeologiske undersøkelser. Utg. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen, 2002. 76 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Sogndal

Frukttre og ukjend kvinne i sognebunad i 1930- eller 1940-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
Parti frå Sogndal i 1930- eller 1940-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
Parti frå Sogndal i 1930- eller 1940-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
Kaupanger gard i Sogndal, fotografi frå boki Norske Storgaarder av Wladimir Moe, utgjeve i 1920.
Foto: Ukjend fotograf.
Ferge på Kaupanger fergekai, 1960.
Foto: Ukjend fotograf.
 • Anderson, Ragnhild: Språk og språkhaldningar hjå ungdomar i Sogndal. Doktorgradsoppgave, utg. Nordisk institutt, Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Bergen. 2004. 382 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anderson, Ragnhild: Variasjon og endring i sogndalsdialekten : ei sosiolingvistisk undersøking av talemålet i Sogndal. Utg. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. 1998. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Austad, Ingvild ofl.: Sogndalsfjøra i historisk perspektiv. Utg. Sogn og Fjordane Distriktshøgskule. Sogndal. 1989. 40 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergan, Solveig: Bumerke i gamle kyrkjer i Sogn : Hopperstad og Hove, Kaupanger og Urnes. Utg. S. Bergan. 1994. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bolette Pavels Larsen : målkvinne, kritikar og forfattar frå Sogndal : eit undervisningsopplegg. Utg. Sogndal kommune, Biblioteket. 1998. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bondevik, Jarle: Stadnamn frå Sogndal. Hovedoppgave i norsk, Bergen 1961.
 • Engesæter, Aage: Sogndalsfjøra 1801-1875. Trekk av den sosiale og økonomiske historia i ein strandstad. Hovedoppgave i historie, Bergen 1976. 233 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønvik, Ottar: Runene på Eggjasteinen : en hedensk gravinnskrift fra slutten av 600-tallet. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Ragnhild: Variasjon og endring i sogndalsdialekten. Ei sosiolingvistisk undersøking av talemålet i Sogndal. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1997.
 • Jørgensen, Svein og Strand, Helge: Kulturlandskapet ved Sogndalstrand - konflikt vern/utbygging En analyse av stedets egenverdi. Hovedoppgave. NLH 1979.
 • Kirkeby, Birger: Litt om Kaupangerbygdas eldste historie og slektafra Jenshagen. Utg. B. Kirkeby, Kolofon. 2007. 295 s.
 • Mehlum, Sjur: Autentisitetskriteriet og Kaupanger stavkirke. En undersøkelse av autentisitetsbegrepets innhold og konsekvenser for praktisk kulturminnevern. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 1999.
 • Sandal, Per: Sogndal idrettslag : 1926-1976 : idrett- og lagsarbeid gjennom 50 år. Utg. Idrettslaget. 1977. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjerdal, Tone: Livskvalitet i bygdebyen? Kvardagsliv for barnefamiliar i Sogndal. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1995.
 • Sogndal bygdebok. Utg. Sogndal sogelag. 1986-
  • Band 1: Sandal, Per: Almenn bygdesoge. Tida før 1800. 1986. 829 s. ISBN 8271011251. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Tøsse, Sigvart i Heimen, b. XXV, s. 52–54.
  • Timberlid, Jan Anders og Berit Selseng: Gardar og folk. Stedje sokn. Band 1: Kjørnes-Arvål. 2007. 515 s. ISBN 978-82-92249-09-3. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Timberlid, Jan Anders og Berit Selseng: Gardar og folk. Stedje sokn. Band 2: Sogndalsfjøra-Notsete. 2007. 559 s. ISBN 978-82-92249-09-3. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Timberlid, Jan Anders og Berit Selseng: Gardar og folk. Stedje sokn. Band 3: Elvagjeng-Hagen (Vikane). 2007. 589 s. ISBN 978-82-92249-09-3. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Timberlid, Jan Anders: Gods, gardar og folk. Kaupanger sokn. Band 1: Prestegarden-Rudsvik. 2012. 457 s. ISBN 978-82-92249-15-4. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Timberlid, Jan Anders: Gods, gardar og folk. Kaupanger sokn. Band 2: Kaupanger-Tingastad. 2012. 544 s. ISBN 978-82-92249-15-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Aud Ross: Mortalitet, offentlige helsetiltak og økonomisk utvikling i Sogndal fra ca. 1820 til 1880. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1993.
 • Timberlid, Jan Anders: økonomiske utviklinga i Kaupanger ca. 1800 - ca.1865. Utg. Universitetet i Bergen. Bergen. 1978. 219 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Timberlid, Rune: Superlag frå Sogndal : bygdelaget som vart toppklubb i fotball. Utg. Selja forlag. 2019. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Uthaug, Anne Sofie N.: Mellom farsautoritet og bygdepluralisme. Presten si rolle i Sogndal på 1800-talet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1996.
 • Ølmheim, Per Arvid: "Næste skolemøde besluttedes afholdt" : lagssoge for Sogndal lærarlag 1889-1989. Utg. Laget. 1989. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ølmheim, Per Arvid: Sogndalsmålet. Ein fonemanalyse med vedlagt materiale. Hovedoppgave i norsk, Bergen 1971.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863 (1741 BALESTRAND)
Forslag til den nye Skyld tilligemed Beskrivelse af Gaardene i Balestrands Herred. [1867 - ]. 16 s.
 • Diplom (1769 SOGNDAL)
Skifte på Kvale i Sogndal år 1314. I: Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn. Nr 7 (1929). S. 54-57. Red. G.F. Heiberg. Merknad: 2 diplom i omsetjing.

Aviser