Bibliografi:Alver kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur frå Meland

Annonse frå Nordhordland ungdomsskule i Menneskevennens jubileumsavis frå 1959.
Litlebergen havremølle. Bilete frå boka Bygdemøllene i Norge av Johannes P. Skansen (1958).
 • Gjerstad, Jo: Herdla sparebank : et glimt av bankens krønike 1899-1999. Utg. Sparebank 1 Vest. 1999, 64 s. ISBN 8271283006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Historiske røter - vilkår for vekst : Meland senterparti gjennom 30 år : 1961-1991. Utg. Partiet. Frekhaug. 1991. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mongstad, Anders ofl. (red.): Festskrift Nordhordland folkehøgskule gjennom dei siste 10 åra : 1964-1974. Utg. Nordhordland folkehøgskule. 1974. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Lindås

 • Bygdebok for Lindås. Utg. Lindås bygdeboknemnd. 1981-2009.
 • Bygdebok for Stranda : frå Kvammaneset til Nesbøsjøen på 1900-talet. Ved Einar Helland og Anders T. Veland. Utg. J. Grieg forlag. 2016. 181 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Børtveit, Svein: Ord og uttrykk heimanfrå : ...striledialekt frå Leiknes. Utg. Børtveit musikk & kultur. 2019. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Arne Lie: Fabrikken og garden. Ei strilesoge. Utg. Universitetsforlaget. 1980. 112 s. ISBN 82-00-05348-2. Merknad: Utgitt i samband med NAVF Lindåsprosjektet. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Arne Lie: Sidl og pote : daglegliv i ei strilebygd slik folk minnest. Utg. Lindås kommune. 1990. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Daae, Aagaat: Magister Ludvig Daae : sogneprest til Lindaas og hustru Drude Cathrine Haar : utsnit av manuskriptet til stamtavle over den norske familie Daae. Utg. Adresseavisens Boktrykkeri. Trondhjem. 1917. 17 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fett, Per: Førhistoriske minne i Nordhordland. 9 : Lindås prestegjeld. Utg. Universitetet i Bergen, Historisk museum. 1965. 20 s. 302 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjertsen, Karl Ragnar: Arbeidsliv og produksjon i ei kystbygd i Nordhordland. Utg. Universitetet i Bergen, Lindåsprosjektet, rapport nr. 17. 1975. 302 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Stanley: Frå landeveg til kunstgras : Eikanger IL gjennom 50 år : 1952-2002. Utg. Idrettslaget. 2003. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heimstaden min. Eit undervisningsopplegg om Lindåshalvøya. Utg. Bergen lærerskole. 1975. 48 s.
 • Hjelmtveit, Nils: Jordbruksnæringa i Alenfit i eldre tider fram til 1865 : tal og tankar. Utg. N. Hjelmtveit. 1978. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjertø, Kjell Brynjulf: Industristruktur og sysselsetting i Lindås og Austrheim kommuner. En analyse av utviklinga fram til Mongstadutbygginga. Hovudoppgåve i sosiologi, Bergen 1975.
 • Holmaas, Lars: Lindås-Masfjord gjensidige branntrygdelag gjennom 100 år 1856-1956. 1956. Utg. J. D. Beyer a.s boktr. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hopsdal, Egil, Sverre Helland, Arne Fyllingsnes: Bygdebok for Hamre : Vassbygd og Eikanger skulekrinsar i tidlegare Hamre kommune : gards- og ættesoga. Utg. Lindås kommune, Bygdeboknemnda. 1998. 407 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsskrift for Lindås kommune 1837-1987. 1987?
 • Malmin, Astrid Hildur: Jordbruksstatistikk på enkeltbruksnivå. Utg. Universitetet i Bergen, Lindåsprosjektet, rapport nr. 13. 1975. 19 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mimra. Medlemsblad for Lindås sogelag. Utg. Lindås sogelag. 1988-2002. ISSN 0804-6875, 2005- ISSN 0804-6875.
 • Myking, John Ragnar: Jordbrukskrise og busetnad i Lindås skipreide i seinmellomalderen. Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1973.
 • Pinsestemne på Romarheim 100 år : 1898 - 1998 : Indremisjonen, Misjonssambandet. Utg. Romarheim indremisjon (?). 1998. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sellevoll, Hermann Kahrs: Tilfang til bygdebok for Alversund. 2003. 4 b.
 • Skule-Jakob. Fortalt av Anders H. Bergfjord. Utg. Nordanger. 1972. 78 s. ISBN 8270510254. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Hægeland, Tormod i Heimen, b. XVI, s. 162–163.
 • Spurkeland, Normann (red.): Jubileumskrift : Lindås høgre 50 år : 1963-2013. Utg. [Lindås høgre]. 2013. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åsgard, Bjarne: Strilekrigen mot atomkraft. Utg. B. Åsgard ; [Myking] : [Redaksjonsnemnd for kjernekraftboka i Landås]. 1994. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Radøy

 • Askeland, Håkon, Ingeborg Askeland (red.): Manger folkehøgskule 130 år : jubileumsbok. Utg. Manger folkehøgskule, 2007. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Folketeljing 1801 : Manger prestegjeld : med Bø sokn, Sæbø anneks sokn og Herdla anneks sokn. Utg. Nord- og Midhordland sogelag. 1975. 167 s.
 • Helland, Meinert, Ingvar Fykse: Helsearbeid i skiftande tider : frå Villads Nielsen til Elsa og Gunnar Jordal. Utg. Helsesoga for Radøy, 2005. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolstad, Gunnstein (red.): Manger kyrkje og prestegard : jubileumsskrift i høve 100-årsdagen til Manger kyrkje 27. oktober 1991. Utg. Manger sokneråd. 1991. 90, 197 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marås, Olav (red.): Strileliv : tida som ein gong var : folkeminne frå Radøy. Utg. Bodoni forlag, 2008. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødland, Kjartan: Draumen vart verkeleg : Vestnorsk utvandringssenter 1997-2012. Utg. Vestnorsk utvandringssenter, 2013. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svellingen, Rolf (red.): Pionerliv i Amerika og bygdeutvikling på Sletta : foredrag frå seminar 2. juli 2011 ved Vestnorsk utvandringssenter, Sletta, Radøy. Utg. Vestnorsk utvandringssenter, Museumssenteret i Hordaland og Vestmannalaget i samarbeid med Norsk bokreidingslag, 2012. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Aviser