Bibliografi:Ullensvang herad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bømlo · Eidfjord · Etne Oslo byleksikon 1938.JPG
Fedje · Fitjar · Fjell · Fusa · Granvin · Jondal · Kvam · Kvinnherad · Lindås
Masfjorden · Meland · Modalen · Odda · Os · Osterøy · Radøy · Samnanger
Stord · Sund · Sveio · Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Adriansen, Jan: Automatisk freda kulturminne langs austsida av Ullensvangherad : faste og lause kulturminne - både eksisterande og tapte kjende funn pr. august 2001. Utg. Statens vegvesen Hordaland. 2001. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Adransen, Jan og Ole Madsen: Helleristningsprosjekt 1994 : Ullensvang. Utg. Hordaland fylkeskommune. Kulturetaten. 1994. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aga, Johannes Pedersen og Stig Aga Aandstad: Kort udsigt over mit levnedsløb. Utg. S.A. Aandstad. 2007. 84 s.
 • Alnæs, Erika: Hardanger folkehøgskule 100 år : 1912-2012. Utg. Hardanger folkehøgskule. 2012. 180 s.
 • Alvsåker, Jakob T. og Dagfinn Instanes: Utne kyrkja : festskrift i høve 100-års jubileet. Utg. Utne sokneråd. 1994. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bleie, Lars O. og Johannes Mjeldheim: Liv og lagnad på garden Indre Bleie : eit historisk attersyn. Utg. L.O. Bleie. 2010. 159 s. ISBN 9788230316580. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bu, Aamund K. og Svein Røthe: Ættar-bok for Udlesvang : 2 : 1900-1956. Utg. 1957.
 • Fett, Harry: Førhistoriske minne i Hardanger : 3 : Ullensvang prestegjeld. Utg. Universitetet i Bergen, Historisk Museum. 1954. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Olaf: Kulturminne frå prestegarden i Ullensvang. Utg. Dreyer. 1937. 13 s. Merknad: "Serprent or 'Festskrift til prost Anker' 1937".
 • Hesjedal, Arne: Hotellet midt i frukthagen : Hotel Ullensvang 2016-1846. Utg. Hotel Ullensvang. 2017. 120 s. ISBN 978-82-690756-0-1.
 • Hesjedal, Arne: Nøktern drift - framsynt satsing : Mass Hus A/S - 90 år med handel og reiseliv. Utg. Mass Hus. 2011. 77 s. ISBN 9788230318850.
 • Hesthamar, Torolv: Gardssoga for Hesthamar : gard nr 110 i Ullensvang. Utg. T. Hesthamar. 2003. 112 s. ISBN 8230301336. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hus, Oddmund: Lofthusmålarane : Bernhard Greve, Margrethe Koch og Ole B. Eyde. Utg. Selja forlag. 2018. 167 s. ISBN 9788282401449.
 • Jaastad, Sigurd og Sjur K. Jaastad: I skòrfeste : soger frå Velurenuten. Utg. S. og S.K. Jaastad. 2016. 117 s. ISBN 978-82-303-3371-6.
 • Kolltveit, Olav: Grimo handelslag : Frimo handelslag: Kinsarvik handels- og forbrugsforening. 1869-1969.. Utg. 1969. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kolltveit, Olav: Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. Utg. Odda, Ullensvang og Kinsarvik bygdeboknemnd. 1962-74
 • Kråkevik, Aana Aakre: Ja, seir du da - : ord, seiemåter og ordtak sanka saman på vestsida. Utg. Ordsankarlaget, Vikebygdkrinsen. 2011. 51 s. ISBN 9788230319444. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lofthus, Arne: og Åse-Marie Reisæter: Ullensvang bonde- og småbrukarlag : historisk skrift frå stiftinga i 1979 og fram til 2013. Utg. Ullensvang bonde- og småbrukarlag. 2014. 39 s.
 • Måge, Finn: Mågesoge : garden Måge i Ullensvang frå gamle dagar til nyare tid : mest frå Larsabruket. Utg. F. Måge. 2013. 2013. 309 s. ISBN
 • Måge, Knut L.: Brattabø-slekta på Bleie. Utg, 1956. 54 s. Særtrykk av Hardanger Historielags Tidsskrift, 1956. Digital versjonNettbiblioteket
 • Måge, Knut L.: Larsafolket i Måge. Utg. Knut L. Måge. 1978. 45 s. ISBN 9788299933704.
 • Nes, Magne K.: Nes i Ullensvang (Kinsarvik) kommune : gards- og slekt-historie. Utg. 1970. 90 s. Utg. 2010, 2018 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norang, Ola: Prøvebruket Lutro, Kinsarvik i Hardanger : driftsform: allsidig, med hovudvekt på fruktdyrking og gartneri. Utg. Norges landbruksøkonomisk institutt. 1957. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nå fruktlager 1852-2002 : 50 år. Red. Sverre L. Bleie ofl. Utg. Nå fruktlager. 2001. 56 s.
 • La det tona, la det lyda over fjell og fjord : Nå musikklag 40 år. Red. Odlaug Måge ofl. Utg. Nå musikklag. 2002. 52 s.
 • Opedal, Halldor O.: Kjeåsfolket i Hardanger : soga om eit utkantfolk. Utg. Fonna forlag. 1980. 150 s. ISBN 8251300649. Digital versjonNettbiblioteket
 • Opheim, Astrid: Per og Kristine Lilleås's familie 1919-1983. Utg. Astrid Opheim. 1983. 59 s.
 • Riddervold, Jul.: Vantroen og den radikale Politik : en Redegjørelse for Ullensvang Menighed efter Opfordring. Utg. Beyer. 1883. 32 s.
 • Rødland, Kjartan: Hardangerbrua : frå draum til røyndom. Utg. Hardangerbrua. 2013. 128 s. ISBN 978-82-303-2374-8.
 • Sandvin, Ingebjørg Sandstaa: Barndomsminne frå Hardanger. Utg. Norsk bokreidingslag. 1982. 157 s. ISBN 8290186258. Digital versjonNettbiblioteket
 • Slik var det ei tid : frå Steinkrossen til Samlen. Utg, Vines bygdalag. 2006. 144 s. ISBN 9788230308004.
 • Soldat, Breta Carol Espe: The Espe and Prestegaard families of Norway : covering 1000 years of their history and genealogy. Utg. B.C. Espe Soldat. 1992. 2 b.
 • Storemyr, Per og Øystein Ekroll: Tilstandsvurdering av Kinsarvik kirke i Hardanger. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 2001. 20 s. ISBN 8276930484. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ullensvang 1964-2014. Utg. Fagbokforlaget. 2014-
  • B.1: Gjernes, Marta: 'Heimar og folk : austsida. Utg. 2014. 497 s. ISBN 9788245014990.
  • B.2: Gjernes, Marta: Heimar og folk : vest- og nordsida. Utg. 2014. 485 s. ISBN 9788245015003.
  • B.3: Gjernes, Marta: Noregs frukthage : ålmennsoge. Utg. 2016. 295 s. ISBN 978-82-450-1501-0.
  • B.4: Trones, Erlend: Frå fjell til fjøre : stadnamn. Utg. 2016. 458 s. ISBN 978-82-450-1502-7.
 • L/L Ullensvang handelslag, Ullensvangs handels- og forbrugsforening : 75-årsskrift : 1870-1945. Utg. Ullensvang handelslag. 1945. 48 s.
 • Ullensvang kyrkje. Utg. 1960. 9 s.
 • Årekol, Nils: Slektstemna på Hauso : åtte generasjonar frå Årekol. Utg. N. Årekol. 2003. 168 s. ISBN 8299403731. Digital versjonNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1656 ULLENSVANG)
Brev frå Jens Christian Winding 1789. Frå samlingane i Hardanger bygdemuseum III. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1957. S. 563-567.
 • Soldatbrev (1678 ULLENSVANG)
Frå samlingane i Hardanger bygdemuseum. Nr 1. Soldatbrev frå 1725. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1955. S. 366-376. Merknad: Avsendar: Lars Mathisen Aarhuus