Bibliografi:Kvinnherad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Alver · Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bjørnafjorden Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Kvam · Kvinnherad
Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Stord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bringedal, Tor: Frå Bringedalsbygda til Herøysund. Bygdehistorie 1850-2018 Utg. Bringedal AS. 2018. 650 s. ISBN 978-82-690120-1-9
 • Bringedal, Tor: Kvinnherad 1837-1945. Lokalt sjølvstyre med formannskapslovene? Utg. Bringedal AS. 2013. 488 s. ISBN 978-82-303-2387-8
 • Bringedal, Tor: Kvinnherad 1945-1965. Omvelting. Utg. Bringedal AS. 2015. 430 s. ISBN 978-82-690120-0-2
 • Bryn, Yngve (red.): Med kropp og sjel. 100 år med Rosendal turnlag 1901-2001. Utg. Rosendal turnlag. 2000. 151 s. ISBN 82-995756-0-5.
 • Døssland, Atle: «Eit døme på gransking av organisasjonar i lokalsamfunn. Lekmannsorganisasjonar i Kvinnherad». I: Heimen, b. XVII, s. 405–414.
 • Eikemo, Marit: Samtidsruinar (kapitlet «Ingen tittel på grava», s. 47-67, handlar om Valen sjukehus).
 • Furuberg, Peder: Kvinnheradslekter. [1960]-
  • B.1. Gardane Svoldal - Flatebø. [1960]. 182 s.
 • Gamle ord frå Halsnøy : tillegg til Kvinnherskringlo. Ved Anders Gabriel Kloster ofl. Utg. Halsnøy mållag. 1992. 63 s.
 • Hauge, Bjarne: Slektsbok for Kvinnherad. Utg. B. Hauge. 2010-
  • B.1: Ølve - Hatlestrand – Mauranger. 2010. 528 s. ISBN 978-82-998474-0-7.
 • Hus, Johannes: Fjæreskulen. Minne frå gutedagane i Rosendal. Utg. Bokbra forlag. 2011. 72 s. ISBN 978-82-998208-3-7. Merknad: 1. utg. 1998.
 • Kvinnhers-minne. Årbok. Utg. Kvinnherad sogelag og Husnes mållag. 1983-. ISSN 0800-6393.
  • Nr 11: Toskedal, Jorunn: Helse i Kvinnherad i 400 år. 2003. 109 s.
  • Nr 13: Toskedal, Jorunn: Arbeids- og kvardagsliv i bygdene våre. 2007. 144 s.
 • Markhus, Jørgen: Kvinnheringar i krig. Utg. Kvinnherad sogelag. 2006. 528 s. ISBN 82-993275-2-0.
 • Nerhus, Hans: Frå vikings tid til vår tid : eit stykke vestnorsk skipsbyggingssoge. Utg. Gravdal skipsbyggeri og trelastforretning. 1955. 467 s.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. XI, s. 230–233.
 • Røstbø, Jostein: Mellom embetsmenn og bygdefolk på Undarheim. Utg. Eide. 2002. 151 s. ISBN 82-514-0644-7.
 • Sandvik, Gitle: Gards- og slektssoge for Varaldsøy : og gardane Femsteinevik, Grønevik, Bergtun og Vestervik. 2011. 510 s. ISBN 978-82-303-1936-9.
 • Sandvoll 1930-1980. Arbeid og kultur på Ersland, Skarveland og Sandvoll. Utg. Sandvoll ordskiftelag. 2007. 191 s. ISBN 978-82-303-0946-9.
 • Skaala, Kaare: Endå kann klokkone kalla. Utg. Kvinnherad sokneråd. 2004. 175 s. ISBN 82-303-0308-8. Merknad: Gjelder Kvinnherad kyrkje 750 år.
 • Skaala, Kaare: Landskap i endring : medan tida renn. 2006. 44 s.
 • Skaala, Kaare: Stadnamn i Kvinnherad : når namn viser veg : Skåla, Vang, Kletta, Mel, Eik. Utg. K. Skaala. 2008. 128 s.
 • Tjelmeland, Sjur: Folk langs fjorden : gamle bilde frå Åkra og Baugstranda. Utg. Åkra bygdelag. 2003. 128 s. ISBN 82-996808-0-8.
 • Tjelmeland, Sjur: Forandring : Kvinnherad sparebank i 75 år. Utg. Kvinnherad sparebank. 2003. 111 s. ISBN 82-303-0077-1.
 • Tjønn, Helga Storedale: "Beskikket til Jordemoder i det ledige Enæs sogn" : om Sella Flatebø, fyrste jordmor i Ænes sokn og litt om jordmorutdanninga på 1800 talet. Utg. H.S. Tjønn. 2005. 39 s. ISBN 82-995643-3-6.
 • Valen sjukehus 90 år. Utg. Valen sjukehus. 2001. 98 s. ISBN 82-996283-1-8.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bringedal, Tor: "Som sild i tønne. Vårsildeksport på norske fartøy i 1856" UiB 1997
 • Bøgh, Elisabeth: Sosiale og økonomiske konsekvenser av anleggsvirksomhet i et vestlandsk lokalsamfunn. (Kvinnherad.) Bergen 1970 Fag: Sosialantropologi
 • Døssland, Atle: Den organiserte lekmannsrørsla i eit vestnorsk bygdesamfunn frå omkring 1890-1945. Ei gransking frå Kvinnherad kommune. Trondheim 1975 Fag: Historie
 • Havnelid, Anders: Kvinnheradsmålet. Oslo 1958 Fag: Norsk??
 • Høie, Astrid: Hagen på Baroniet Rosendal. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Kvinnherad
 • Iversen, Ørjan Baugstø: Fartøybygging i Kvinnherad 1820-1860. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: Kvinnherad
 • Kvistad, Steinar: Tuna på Varaldsøy. Tunanalyse og ressursutgreiing. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Tekniske fag. Kommune: Kvinnherad
 • Magerøy, Nils Magne: Plan og resultat - ein studie av generalplanarbeidet i Kvinnherad kommune, med hovudvekt på arealplanlegginga. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Geografi.Kommune: Kvinnherad
 • Martinussen, Atle Ove: Produksjon og omsetnad av småbåtar i Strandebarm kommune 1920 til 1940. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Historie. Kommune: Kvinnherad
 • Matre, Aina Christine: Brukerundersøkelse i Bondhusdalen : et besøksmål med tradisjon, variasjon og muligheter. Mastergradsoppgave i Utmarksbasert næringsutvikling - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning, Ås, 2009.
 • Mehl, Sigfus: Ei historisk og samfunnsmessig vurdering av aluminiumsverket på Husnes i Kvinnherad. NLH 1978 Fag: NLH
 • Meringdal, Aud Sissel: Endringer i kommuners bruk av produksjonstjenester og lokale sysselsettingskonsekvenser. En komparativ analyse av tjenestebruken i Sund og Kvinnherad. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Geografi. Kommune: Sund [Merknad: Kvinnherad: se også Sund]
 • Midtvåge, Tor: Kulturløe, stennaust og hvitmalte hus. Halsnøy, Borgundøy & Fjelbergøy sin byggeskikk. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Tekniske fag. Kommune: Kvinnherad
 • Mjaatvedt, Svein: Gjetingsdalen. En studie i befolkning, ressurser og produksjon i et vestnorsk grendesamfunn 1865-1965. Universitetet i Oslo 1984. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: Kvinnherad
 • Moe, Inge: Storbedrifter i lokalsamfunn. Storbedrifters innvirkning på pendling, flytting og næringsstruktur i Stord og Kvinnherad. Bergen 1972 Fag: Geografi
 • Nielsen, Ellen Kristine: Etableringen av et offentlig fattigvesen : en sammenligning av fattigkommisjonen i Kinsarvik og Kvinnherad 1755-1770 etter 1755-anordningen for Bergen stift. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 2001 II.
 • Rolland, Helge A.: Industrialisering, kommunesammenslåing og politisk utvikling. En politisk-geografisk studie av Kvinnherad kommune, med særlig vekt på tidsrommet 1960-1975. Bergen 1975 Fag: Sammenlignende pol
 • Røssland, Geir: Bruk av husdyrgjødsel til eng i Kvinnherad. NLH 1984 Fag: Jordkultur
 • Stuvøy, Kari: Areal- og tiltaksplan for Strandebarm. Universitetet i Bergen 1988. Fag: Geografi. Kommune: Kvinnherad
 • Zehetner, Janicke Larsen: Fra sted til gård : en agrararkeologisk analyse av Indre Matre i Kvinnherad, Hordaland. Avhandling (dr.art.) - Universitetet i Bergen, 2007.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18681204 Fra: Lars Bastianzen Eide (far), Kvinnherad, Hordaland Til: Lars, Britha, Mons?, Margrete Lars. Eide, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, krykker, Alderdom, Økonomiske kår, dyrtid, amerikareise, norgesbrev, amerikabrev, giftermål, Familieforhold, bryllup,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1607 KVINNHERAD)
Litt om utvandringi frå Ølve til Amerika. Utg. Kvinnherad sogelag, Husnes mållag. I: Kvinnhers-minne. Årbok for Kvinnherad. Nr 6 (1992). S. 61-68. Red. Gudrun Dahle. Merknad: Avsendar: Klement Røyrane 1908.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1608 KVINNHERAD)
Beskrivelse av Kvinnherad Prestegjeld 1743. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1914. S. 40-45. Red. O. Olafsen.
 • Diplom (1609 KVINNHERAD)
Eit dokument frå 1564 om Ænes-ætta og Øyarhavn. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1941. S. 139-140.
 • Diplom (1610 KVINNHERAD)
Halsnøy-klostret. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. 1916. S. 3-14. Red. Anton Espeland. Merknad: Frå 1327. Vedrørande usemje mellom klostret og Onarheim kyrkje.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1611 KVINNHERAD)
Litt meir om Mowatt-ætti i Sunnhordland. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.21 (1940). S. 38-44. Red. Kr. Bjørkevoll. Merknad: For Helvik 1751.
 • Eigedomsdokument - skøyte, forlik (1612 KVINNHERAD)
Tre skinnbrev. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.38 (1957). S. 41-49. Red. Ivar Skre. Merknad: Forliksbrev 1624 (Torsnes, Jondal), skøyte 1624 (Øye, Varaldsøy, Kvinnherad), skøyte 1625 (Hjartåker, Fusa) .
 • Husmannskontrakt (1613 KVINNHERAD)
Festesetel frå Valen. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.26 (1945). S. 62-63. Merknad: Frå 1848.
 • Husmannskontrakt (1614 KVINNHERAD)
Bygslesetel på husmannsplassen Haugen av Valen. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.25 (1944). S. 58-59. Red. Ida Drangsholt. Merknad: Frå 1784.
 • Husmannskontrakt ; føderådskontrakt (1615 KVINNHERAD)
Grundsæddel og vilkaarsbrev. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Årbok. B.60 (1979). S. 114-116. Merknad: Husmannskontrakt 1816, føderådskontrakt 1813. Begge frå Myklebust.
 • Kongebrev - løyve (1616 KVINNHERAD)
Kongelig bevilgning fra 1759. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1918. S. 39-40. Red. Peter Kr. Mundheim. Merknad: Sagbruksløyve.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1617 KVINNHERAD)
Beskrivelse over og Forslag til Skyldlægning paa hvert matrikuleret Brug i Kvindherreds Her Red. 1867. 84 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1618 KVINNHERAD)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Fjeldberg Herred, tilligemed Forslag om Matrikulskyldens Fordeling. 1868. 65 s.
 • Supplikk (1619 KVINNHERAD)
Klagebrev (supplikk) til kongen frå bønder i Kvinnherad år 1661. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Årbok. B.72 (1991). S. 30-37. Red. Anstein Lohndal.

Aviser