Bibliografi:Kvinnherad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

 • Bertelsen, Dag: "Underdanig og tro tjener Iwer Moss" : en veiinspektør, hans familie og slekt før og etter 1814. Utg. D. Bertelsen. Trondheim. 2014. 337 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Braanaas, Theis: Baroniet Rosendal : vegviser i hageanlegg og omgivelser. Utg. Høgskolen i Bergen. Bergen. 1999. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bringedal, Tor: Frå Bringedalsbygda til Herøysund. Bygdehistorie 1850-2018 Utg. Bringedal AS. 2018. 650 s. ISBN 978-82-690120-1-9
 • Bringedal, Tor: Kvinnherad 1837-1945. Lokalt sjølvstyre med formannskapslovene? Utg. Bringedal AS. 2013. 488 s. ISBN 978-82-303-2387-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bringedal, Tor: Kvinnherad 1945-1965. Omvelting. Utg. Bringedal AS. 2015. 430 s. ISBN 978-82-690120-0-2
 • Bringedal, Tor: "Som sild i tønne. Vårsildeksport på norske fartøy i 1856". Hovudoppgåve UiB 1997
 • Bøgh, Elisabeth: Sosiale og økonomiske konsekvenser av anleggsvirksomhet i et vestlandsk lokalsamfunn. Hovudoppgåve i sosialantropologi, Bergen 1970.
 • Døssland, Atle: Den organiserte lekmannsrørsla i eit vestnorsk bygdesamfunn frå omkring 1890-1945. Ei gransking frå Kvinnherad kommune. Hovudoppgåve i historie, Trondheim 1975. Ny utg. Møre og Romsdal distriktshøgskole, 1980. 231 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Døssland, Atle: «Eit døme på gransking av organisasjonar i lokalsamfunn. Lekmannsorganisasjonar i Kvinnherad». I: Heimen, b. XVII, s. 405–414.
 • Eikeland, Olav: Eit livbåteventyr ved Hardangerfjorden : om Gerhard Skaala og Harding. Utg. Norsafe. 2011. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eikemo, Marit: Samtidsruinar (kapitlet «Ingen tittel på grava», s. 47-67, handlar om Valen sjukehus).
 • Eldøy, Eirik I.: Bjarne S. Thorsen : motstandsmannen frå Sunde : kva skjedde - eigentleg?. Utg. Kapabel. 2017. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Furuberg, Peder: Kvinnheradslekter. [1960]-
  • B.1. Gardane Svoldal - Flatebø. [1960]. 182 s.
 • Gamle ord frå Halsnøy : tillegg til Kvinnherskringlo. Ved Anders Gabriel Kloster ofl. Utg. Halsnøy mållag. 1992. 63 s.
 • Hauge, Bjarne: Slektsbok for Kvinnherad. Utg. B. Hauge. 2010-
 • Havnelid, Anders: Kvinnheradsmålet. Hovudoppgåve i norsk (?), Oslo 1958.
 • Hus, Johannes: Fjæreskulen. Minne frå gutedagane i Rosendal. Utg. Bokbra forlag. 2011. 72 s. ISBN 978-82-998208-3-7. Merknad: 1. utg. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hus, Kristian: Den sindige villmannen : om livet til Trerand Aske fra Fjelberg. Utg. Skimtvis forlag. 2018. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høie, Astrid: Hagen på Baroniet Rosendal. Hovudoppgåve i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Iversen, Ørjan Baugstø: Fartøybygging i Kvinnherad 1820-1860. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1995.
 • Kielland, Jens Z.M.: Norske hus og hjem : bygningskunst og bohave : borgerhuse, bonde- og herregaarde, museer og samlinger. 1 : Rosendal. Utg. Cammermeyer. Kristiania. 1919. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvinnhers-minne. Årbok. Utg. Kvinnherad sogelag og Husnes mållag. 1983-. ISSN 0800-6393.
  • Nr 11: Toskedal, Jorunn: Helse i Kvinnherad i 400 år. 2003. 109 s.
  • Nr 13: Toskedal, Jorunn: Arbeids- og kvardagsliv i bygdene våre. 2007. 144 s.
 • Kvistad, Steinar: Tuna på Varaldsøy. Tunanalyse og ressursutgreiing. Hovudoppgåve i tekniske fag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Lea, Axel: Kvinnherred sparebank 26. november 1857 - 26. november 1907 : femtiaarsberetning. Utg. Dreyers Bogtrykkeri. 1907. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Magerøy, Nils Magne: Plan og resultat - ein studie av generalplanarbeidet i Kvinnherad kommune, med hovudvekt på arealplanlegginga. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Bergen 1992.
 • Martinussen, Atle Ove: Produksjon og omsetnad av småbåtar i Strandebarm kommune 1920 til 1940. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1988.
 • Matre, Aina Christine: Brukerundersøkelse i Bondhusdalen : et besøksmål med tradisjon, variasjon og muligheter. Mastergradsoppgåve i utmarksbasert næringsutvikling, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning, Ås, 2009.
 • Mehl, Sigfus: Ei historisk og samfunnsmessig vurdering av aluminiumsverket på Husnes i Kvinnherad. Hovudoppgåve ved NLH 1978.
 • Meringdal, Aud Sissel: Endringer i kommuners bruk av produksjonstjenester og lokale sysselsettingskonsekvenser. En komparativ analyse av tjenestebruken i Sund og Kvinnherad. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Bergen 1993.
 • Midtvåge, Tor: Kulturløe, stennaust og hvitmalte hus. Halsnøy, Borgundøy & Fjelbergøy sin byggeskikk. Hovudoppgåve i tekniske fag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Mjaatvedt, Svein: Gjetingsdalen. En studie i befolkning, ressurser og produksjon i et vestnorsk grendesamfunn 1865-1965. Hovudoppgåve i etnologi, Universitetet i Oslo 1984.
 • Moe, Inge: Storbedrifter i lokalsamfunn. Storbedrifters innvirkning på pendling, flytting og næringsstruktur i Stord og Kvinnherad. Hovudoppgåve i geografi, Bergen 1972
 • Nedrebø, Reidar, Anne Grete Honerød (red.): Marcus Gerhard Hoff-Rosenkrone : 1823-1896. Utg. Baroniet Rosendal. 1996. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nerhus, Hans: Frå vikings tid til vår tid : eit stykke vestnorsk skipsbyggingssoge. Utg. Gravdal skipsbyggeri og trelastforretning. 1955. 467 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. XI, s. 230–233.
 • Nielsen, Ellen Kristine: Etableringen av et offentlig fattigvesen : en sammenligning av fattigkommisjonen i Kinsarvik og Kvinnherad 1755-1770 etter 1755-anordningen for Bergen stift. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen, 2001 II.
 • Nygård, Morten: Elska og sakna : små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad. Band 2. Utg. Grenda. 2020. 253 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rolland, Helge A.: Industrialisering, kommunesammenslåing og politisk utvikling. En politisk-geografisk studie av Kvinnherad kommune, med særlig vekt på tidsrommet 1960-1975. Hovudoppgåve i sammenlignende politikk, Bergen 1975.
 • Røssland, Geir: Bruk av husdyrgjødsel til eng i Kvinnherad. Hovudoppgåve i jordkultur, NLH 1984.
 • Røstbø, Jostein: Industristad bygd på skip og sardiner : ei soge om Sunde i Sunnhordland. Utg. Sunde grendalag. 1999. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sande, Aasmund Taarn: April til mai : kvinnheringar i krig og okkupasjon. Utg. Kvinnherad sogelag/Husnes mållag. 1995. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Gitle: Gards- og slektssoge for Varaldsøy : og gardane Femsteinevik, Grønevik, Bergtun og Vestervik. 2011. 510 s. ISBN 978-82-303-1936-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, Sigurd (red.): Sunnhordland folkehøgskule 75 år : 1914-1989. Utg. Sunnhordland høgskulelag. 1989. 153 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvoll 1930-1980. Arbeid og kultur på Ersland, Skarveland og Sandvoll. Utg. Sandvoll ordskiftelag. 2007. 191 s. ISBN 978-82-303-0946-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skaala, Kaare: Landskap i endring : medan tida renn. 2006. 44 s.
 • Skaala, Kaare: Stadnamn i Kvinnherad : når namn viser veg : Skåla, Vang, Kletta, Mel, Eik. Utg. K. Skaala. 2008. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skaala, Øystein (red.): Malmanger prestegard : kulturminnet, garden, tunet og landskapet. Utg. Rosendalstiftinga. 2010. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skromme, Kristin: Fjellgarden Bjødnabøle : folket og livet på garden frå gamal tid. Utg. K. Skromme. 1993. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stuvøy, Kari: Areal- og tiltaksplan for Strandebarm. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Bergen 1988.
 • Sunde skule 50 år, Sunde barnehage 25 år : jubileumsbok. Utg. Sunde grendalag. Kvinnherad ; Sunde. 2013. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørnes, Knut: Halsnøybåten : frå romersk jernalder : historia frå funn til rekonstruert båt. Utg. K.A. Sørnes. 2012. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tjelmeland, Sjur: Kraft med eigne krefter : Rosendal elektrisitetsverk i hundre år. Utg. Kapabel forlag. 2015. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tjønn, Helga Storedale: "Beskikket til Jordemoder i det ledige Enæs sogn" : om Sella Flatebø, fyrste jordmor i Ænes sokn og litt om jordmorutdanninga på 1800 talet. Utg. H.S. Tjønn. 2005. 39 s. ISBN 82-995643-3-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Zehetner, Janicke Larsen: Fra sted til gård : en agrararkeologisk analyse av Indre Matre i Kvinnherad, Hordaland. Avhandling (dr.art.), Universitetet i Bergen, 2007.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18681204 Fra: Lars Bastianzen Eide (far), Kvinnherad, Hordaland Til: Lars, Britha, Mons?, Margrete Lars. Eide, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, krykker, Alderdom, Økonomiske kår, dyrtid, amerikareise, norgesbrev, amerikabrev, giftermål, Familieforhold, bryllup,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1607 KVINNHERAD)
Litt om utvandringi frå Ølve til Amerika. Utg. Kvinnherad sogelag, Husnes mållag. I: Kvinnhers-minne. Årbok for Kvinnherad. Nr 6 (1992). S. 61-68. Red. Gudrun Dahle. Merknad: Avsendar: Klement Røyrane 1908.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1608 KVINNHERAD)
Beskrivelse av Kvinnherad Prestegjeld 1743. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1914. S. 40-45. Red. O. Olafsen.
 • Diplom (1609 KVINNHERAD)
Eit dokument frå 1564 om Ænes-ætta og Øyarhavn. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1941. S. 139-140.
 • Diplom (1610 KVINNHERAD)
Halsnøy-klostret. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. 1916. S. 3-14. Red. Anton Espeland. Merknad: Frå 1327. Vedrørande usemje mellom klostret og Onarheim kyrkje.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1611 KVINNHERAD)
Litt meir om Mowatt-ætti i Sunnhordland. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.21 (1940). S. 38-44. Red. Kr. Bjørkevoll. Merknad: For Helvik 1751.
 • Eigedomsdokument - skøyte, forlik (1612 KVINNHERAD)
Tre skinnbrev. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.38 (1957). S. 41-49. Red. Ivar Skre. Merknad: Forliksbrev 1624 (Torsnes, Jondal), skøyte 1624 (Øye, Varaldsøy, Kvinnherad), skøyte 1625 (Hjartåker, Fusa) .
 • Husmannskontrakt (1613 KVINNHERAD)
Festesetel frå Valen. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.26 (1945). S. 62-63. Merknad: Frå 1848.
 • Husmannskontrakt (1614 KVINNHERAD)
Bygslesetel på husmannsplassen Haugen av Valen. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.25 (1944). S. 58-59. Red. Ida Drangsholt. Merknad: Frå 1784.
 • Husmannskontrakt ; føderådskontrakt (1615 KVINNHERAD)
Grundsæddel og vilkaarsbrev. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Årbok. B.60 (1979). S. 114-116. Merknad: Husmannskontrakt 1816, føderådskontrakt 1813. Begge frå Myklebust.
 • Kongebrev - løyve (1616 KVINNHERAD)
Kongelig bevilgning fra 1759. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1918. S. 39-40. Red. Peter Kr. Mundheim. Merknad: Sagbruksløyve.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1617 KVINNHERAD)
Beskrivelse over og Forslag til Skyldlægning paa hvert matrikuleret Brug i Kvindherreds Her Red. 1867. 84 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1618 KVINNHERAD)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Fjeldberg Herred, tilligemed Forslag om Matrikulskyldens Fordeling. 1868. 65 s.
 • Supplikk (1619 KVINNHERAD)
Klagebrev (supplikk) til kongen frå bønder i Kvinnherad år 1661. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Årbok. B.72 (1991). S. 30-37. Red. Anstein Lohndal.

Aviser