Bibliografi:Solund kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

Utvær fyr, bilete frå boka Norges fyrvesen, utgjeve i 1941.
Foto: Ukjend.
Utvær fyrstasjon i nyare tid.
Foto: Svein-Magne Tunli.
 • Engevik, Reidar: Husøy kyrkje 100 år - 1896-1996 : Husøy sokn frå 1. kr. tid til i dag. Utg. Husøy sokneråd. 1996. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espeland, Anton: Losna-ætten : hovedtrekk av en gammel vestnorsk ætts historie fra 1300-1750. Utg. Norli. 1921. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Bjørn Magne ofl.: På kjøl mellom kystperler i Askvoll og Solund : kulturhistorisk vegvisar for øyhopparar. Utg. Solund sogelag. 2005. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Bjørn Magne ofl.: På kjøl mellom kystperler i Nord-Solund : kulturhistorisk vegvisar for øyhopparar. Utg. Solund sogelag. 2005. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjåtvedt, Cecilie Lovise: Sulingane seie so- : folkeminne frå Solund. Utg. Norsk folkeminnelag : i kommisjon hjå Aschehoug. 1981. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steinsund, Marit: «Ho mor var basta og bunden til huset». Semesteroppgåve i lokalhistorie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane våren 2004.
 • Steinsund, Marit: «Kvinneliv i ein fiskarheim i Solund tidleg i førre hundreåret». I Solund sogeskrift 2004.
 • Strand, Alf, Odd Jan Lien: Solund i fortid og notid. Eit framlegg til undervisningsopplegg i lokalhistorie for grunnskulen. Utg. 1981. 459 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19070903 Fra: Hans Indreø (fetter), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Nord-Dakota, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: fiskeri, Primærnæring, Værforhold, sildefiske, Økonomiske kår, priser, Familieforhold, Nærmiljø,
 • År: 19080301 Fra: Hans O. Inderø (fetter), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Sharon, ND, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, Nærmiljø, dødsfall, misjonering, fiske, sild, Værforhold, priser, Økonomiske kår, hyse, fiskeeksport. Fulltekstversjon av brev nr. 1199
 • År: 19090605 Fra: Hans O. Inderø (fetter), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Sharon, ND, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: vinterfiske, Værforhold, fiskegarnsbinding, Emigrasjon, sild, priser, Økonomiske kår, fiskeri, Primærnæring, Årsvekst og avling, Nærmiljø, dødsfall, Helse og sykdom, prospektkort,
 • År: 19100301 Fra: Henrik Gunnarson Maurstig (bror), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Nord-Dakota, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, dødsfall, hjernebetennelse, Amerikanske forhold, Værforhold, vinterfiske,
 • År: 19100501 Fra: Hans Indreø (fetter), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Nord-Dakota, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: vinterfiske, sildefiske, Økonomiske kår, priser, foto, Religiøsitet, bønn, prospektkort, Nærmiljø, dødsfall, Familieforhold,
 • År: 19110108 Fra: Anna Johannesdatter Strand (svigerinne), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Nord-Dakota, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: julegave, Helg og høytid, jul, fattigstyret, pengegave, Familieforhold, dødsfall, lungebetennelse, Religiøsitet,
 • År: 19110624 Fra: Hans O. Indreø (fetter), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Nord-Dakota, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: Alderdom, Familieforhold, Helse og sykdom, Økonomiske kår, matpriser, Nærmiljø, bryllup, dødsfall, lungebetennelse, Værforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1195
 • År: 19111227 Fra: Hans O. Inderø (fetter), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Sharon, ND, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: Værforhold, Religiøsitet, kirkegang, Årsvekst og avling, fiskeri, Familieforhold, Helse og sykdom, utslett, Nærmiljø, dødsfall,
 • År: 19120527 Fra: Hans O. Inderø (fetter), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Sharon, ND, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: fiskeri, Helse og sykdom, Familieforhold, utslett, torskefiske, Værforhold,
 • År: 19120825 Fra: Karl Monsen og hustru, Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Sharon, ND, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: foto, Familieforhold, Helse og sykdom, lammelse. Fulltekstversjon av brev nr. 1202
 • År: 19120825 Fra: Anne Johannesdatter Strand (svigerinne), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Sharon, ND, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: Værforhold, Årsvekst og avling, Amerikanske forhold, jordbruksmaskiner, makrellfiske, sild, priser, Økonomiske kår,
 • År: 19130415 Fra: Hans Olsen Inderø (fetter), Solund, Sogn og Fjordane Til: Bernt Gunnarson Strand, Sharon, ND, USA Eier: Alf Strand, 5180 Masfjordnes
Stikkord: Årsvekst og avling, Værforhold, fiskeri, sildefiske, Økonomiske kår, priser, torsk, foto. Fulltekstversjon av brev nr. 1204

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1770 SOLUND)
Husøy kapellsokn. Utg. Kyrkjesogelaget. I: Bjørgvin. Kyrkjehistorisk årbok. 1990. S. 16-23. Red. Alf Steinsøy. Merknad: "Pro-memoria" frå sokneprest Dresing 1787.