Bibliografi:Bergen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

Allmenn byhistorie

Utsikt over Bergen fra Fløyen.
Vågen og Bryggen i 1950-åra.
 • Bergen bys historie. Utg. Universitetsforlaget. 1979-85.
  • Bind 1. Knut Helle: Kongssete og kjøpstad. Fra opphavet til 1536. 1982. XVII, 998 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. XX, s. 127–133.
  • Bind 2. Anders Bjarne Fossen: Borgerskapets by. 1536-1800. 1979. XV, 932 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3. Egil Ertresvaag: Et bysamfunn i utvikling. 1800-1920. 1982. XIII, 713 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Hals, Harald i Heimen, b. XXIII, s. 156–161.
  • Bind 4. Anders Bjarne Fossen, Tore Grønlie: Byen sprenger grensene. 1920-1972. 1985. XV, 1051 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Kirkhusmo, Anders i Heimen, b. XXIV, s. 185–188.
 • Lorentzen, Bernt: Bergens by i svunne dager. Utg. Bergens historiske forening. 1935. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 145–146.

Bygdebøker

Garnes ved Sørfjorden i Arna i 1951.
Nesttun, ukjent år.
Foto: Mittet & Co./Nasjonalbiblioteket.
Fjøsanger, til høyre Christian Michelsens eiendom Gamlehaugen.
Foto: Mittet & Co./Nasjonalbiblioteket.
 • Fana bygdebok. Utg. Fana bygdeboknemnd, 1980-1993.
  • Bind 1. Jacob T. Larsen: Fra de eldste tider til 1665. 1980. 570 s. ISBN 82-7129-025-8. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Låg, Torbjørn i Heimen, b. XIX, s. 197–199.
  • Bind 2. John Ragnar Myking: Bønder nær byen. 1665-1870. 1990. 563 s. ISBN 82-991226-1-9. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Supphellen, Steinar i Heimen, b. XXIX, s. 48–49.
  • Bind 3. Karl Egil Johansen: Fanabu og bymann. 1870-1972. 1993. 614 s. ISBN 82-991226-2-7. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Solhaug, Trygve i Heimen, b. XXXI, s. 221–224.
  • Bind 4. Jacob T. Larsen: Gards- og ættesoge. 1984. 849 s. ISBN 82-991226-0-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fyllingsnes, Frode, Bratland, Kenneth: Åsane i fortid og nåtid. Utg. Bodoni forlag.
 • Haus i soga og segn. Utg. Haus sogenemnd. 1937-. Merknad: Ættebok for Gjerstad og Haus er en videreføring av Haus i soga og segn.
  • Bind 2, del 1: Litleskare, Johan: Kyrkjor og kristenliv. 1937. 407 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 6, del 11: Olsen, Frank: Skulehagearbeidet gjenom 25 år. 1947. 29 s.
  • Bind 16: Vevle, Olav: Skule og uppseding. 1951. 287 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding (av b. 16): Sundet, Olav i Heimen, b. XII, s. 138–140.
  • Bind [?]: Revheim, M.L.: Noko om Haus frå gamal og ny tid. 1954. 180 s., kart.
  • Bind 17, del 1: Ådna, Lars Martinusson: Ætt og æle (Ættarbok). Gjerstad sokn. 1958. 459 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 17, del 2: Ådna, Lars Martinusson: Ætt og æle (Ættarbok). Haus sokn. 1959. 503 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 17, del 3: Ådna, Lars Martinusson: Ætt og æle (Ættarbok). Ådna sokn. 1964. 503 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 17, del 4: Ådna, Lars Martinusson: Ætt og æle : (ættarbok) Fabrikkstaden Ytre Arna. 1967. 301 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding (av b. 17): Reinton, Lars i Heimen, b. 204–207.
 • Åsane bygdebok. Utg. Åsane sogenemnd. 1975. 537 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Myking, John Ragnar i Heimen, b. XVII, s. 591–593.

Diverse

Skader etter brannen i 1916.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Fra femtiårsjubileet for Nordnæs Bataillon 3. mai 1908.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Håkonshallen i 1962.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Nygårdsparken rundt 1950.
Foto: Mittet & Co./Nasjonalbiblioteket.
17. mai 1901, statuen av Ole BullOle Bulls plass blir avduket.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
 • Bergens fundas. Ved Mikjel Sørlie. Utg. Bergens historiske forening. Bergen 1957. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XI, s. 346–347.
 • Bing, Just: Aarstads historie. Bergen 1922. 158 s. (Særtrykk av Bergens historiske forenings skrifter No 28, 1922). Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. I, s. 178–179.
 • Bjørkvik, Halvard: «Eit kyrkjeleg godskompleks i mellomalderen. Munkelivs klosters jordegods». I: Heimen, b. XIV, s. 51–70.
 • Dahl, Svein G.: En registrering av verneverdige apotek. Utg. 1992. 13 bl. Merknad: Bergen, Oslo, Røros og Ålesund.
 • Det Norske Totalavholdsselskap: Lover for Det Norske Totalavholdsselskap, Vedtatt på landsmøtet i Bergen 1933, Ski aksidenstrykkeri 1938.
 • Engebretsen, Øystein: Arealbruk i tettsteder 1955-1992 : en analyse av utviklingen i Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Sarpsborg. Utg. Transportøkonomisk institutt. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forklaringer på bostedsløshet. Red. Evelyn Dyb ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2013. 234 s. NIBR-rapport ; prosjektnr. 3021. ISBN 9788270719891. Merknad: Bergen, Drammen, Haram, Oslo, Sandnes, Tromsø.
 • Gjerstad, Jo og Gunnar Staalesen: Da byen brant : Bergensbrannen 1916. Utg. Bodoni. 2015. 208 s. ISBN 9788271288266. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grieg, Sigurd: Arne Fabrikker 1846–1946. Utg. Arne farikkers direksjon. Bergen. 1946. 258 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. VII, s. 325–329.
 • Grønvold, Didrik: Noen erindringer fra min fødeby Bergen i 60-årene. Utg. Cammermeyer. 1944. 113 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Semmingsen, Ingrid i Heimen, b. VII, s. 105.
 • Guttehjemmet "Fredheim" gjennem 25 aar : 1904-1929. Utg. 1929. 44 s.
 • Harris, Christopher John: Bergen i kart : fra 1646 til vårt århundre. Utg. Eide forlag. 1991. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Kregnes, Jonny i Heimen, b. XXIX, s. 261–263.
 • Herteig, Asbjørn: Kongers havn og handels sete : fra de arkeologiske undersøkelser på Bryggen i Bergen 1955–68. Utg. Aschehoug. 1969. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Blom, Grethe Authén i Heimen, b. XV, s. 255–258
 • Johnsen, Aslaug Garnes: Garnes husflidskule 100 år : 1888-1988 : frå privat handgjerningsskule til fylkeskommunal vidaregåande skule. Utg. [Skulen]. 1988. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • «Kirkesanger og skolebestyrer H. Bolstad 50 år» i Norsk skoletidende 1912 vol. 44
 • Larsen, Stein Ugelvik (red.): Fyllingsdalen før i tiden. Bind 2: Liv og arbeid gjennom historien. Bergen: John Grieg Forlag, 2020.
 • Lie, B.P.: Alkohol og Børn : Foredrag, afholdt ved Afholdskurset i Bergen 1907 ; udgivet ved De samarbeidende Ædruelighedsvenners Arbeidskomite, Bergen 1907. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ludvigsen, Ludvig: Årstad Avholdslag gjennom 50 år: 12. FEBRUAR 1895 - 12. FEBRUAR 1945, B. Doksæter & Co A.s. boktrykkeri, Bergen U.Å.
 • Munthe, Gerhard: «Universitetsbiblioteket i Bergen». I: Heimen, b. IX, s. 378–383.
 • Nielsen, Yngvar: Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden. En historisk-topografisk Skildring. 1877. XII, 487 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Yngve: «Kommunal melkeku, regional kraftfilial eller lokalt lokomotiv? - Kraftselskapet BKK etter kraftliberaliseringen», i Heimen, 2/2018. Digital utgave.
 • Norsk Sangerforbund 30 års jubileum: 9. landssangerstevne i Bergen 26-27-28-29 mai 1938, Program, Aron Kalleklevs trykkeri, Bergen 1938.
 • Onsdagskvelder i Bryggens museum. Utg. Bryggens museum. 1985-. ISSN 0804-3280
 • Pettersen, Egil: Bergensordboken : ord, uttrykk, vendinger og begrep i Bergens bymål. 3. utg. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2008. 206 s. (1. utg. 1991). ISBN 9788241905407. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rafto, Thorolf: «Bergens Historiske Forening 1894–1967». I: Heimen, b. XIV, s. 49–50.
 • Riss. Utg. hovedfagsstudenter og arkeologer med tilknytning til arkeologimiljøet i Bergen, 2003-. ISSN 1503-7436
 • Sandberg, Øystein: Bergensk håndverk og industri gjennom hundre år. Utg. John Griegs forlag. 1945. 202 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bull, Edvard (d.y.) i Heimen, b. VII, s. 103–105.
 • Skre, Ivar: Fana-målet : ljodlæra med stutt omrit av formlæra. Utg. Universitetet i Bergen. 1957. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XII, s. 332–334.
 • Steen, Sverre: Bergen - byen mellom fjellene. Et historisk utsyn. 1969. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Helland-Hansen, Kjeld i Heimen, b. XV, s. 313–315.
 • Sunde, Helge og Marianne Herfindal Johannessen: Åsane i hundre. En reise i tekst og bilder. Utg. Media i Bergen. 2004. 219 s. ISBN 82-92656-00-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørdal, K.: Vårt strev mot rusdrikken: AVHOLDSFOLKETS FELLESUTVALG I BERGEN GJENNOM 80 ÅR 1882- 1962, Bergen 1970. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wiesener, A.M.: Dødsfald i Bergen 1765–1850. Utg. Bergens historiske forening. 1925. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. II, s. 76–77.
 • Øye, Asbjørn: Stend jordbruksskule 1866–1966. Stend. 1966. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Skard, Torfinn i Heimen, b. XIV, s. 358–361.

Årbøker

Musikkpaviljongen i Byparket på slutten av 1940-tallet.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Fra urmakerforretningen til K.T.Finckelsen på 1890-tallet.
 • Bjørgvin. Kyrkjehistorisk årbok. Utg. Kyrkjesogelaget. 1965-.
 • Fanaglimt. Årbok for Fana. Utg. Faktakunnskap, 1999-2003. ISSN 1501-9101
 • Gamle Bergen. Årbok. Utg. Gamle Bergen museum. 1951-2003. Fortsettes som Årbok – Gamle Bergen. ISSN 0431-0047
Bind 96. Red. Jo Gjerstad, Egil Ertresvaag: [ingen tittel]. 2001. 175 s. ISBN 82-90846-09-6
Bind 97. Red. Dag Sletten, Arne Lyngvi: [ingen tittel]. 2002. 132 s. ISBN 82-90846-11-8
Bind 98. Red. Sylvi Cook Evjenth, Frode Ulvlund: [ingen tittel]. 2003. 120 s. ISBN 82-90846-12-6
Bind 100. [ingen tittel] 2005. 253 s. ISBN 82-90846-14-2
Bind 102. [ingen tittel] 2007. 128 s. ISBN 978-82-90846-17-7
 • Årbok. Utg. Hjellestad og Mjelde historielag. 1993-. ISSN 1501-4568
 • Årshefte. Utg. Foreningen Bergens sjøfartsmuseum. 1928-64.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Utsikt over Bergen sentrum med Vågen.
Sandviksboder.
Foto: Anders Beer Wilse/Riksantikvaren.
Bergenhus festning sett fra Vågen.
Foto: Werenskiold/Riksantikvaren.
Starvhusgaten.
Foto: Riksantikvaren.
RådstuenRådhusplassen 1.
Foto: K. N. A/S/Riksantikvaren.
FinnegårdenBryggen.
Foto: Harry Fett/Riksantikvaren.
 • År: Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Nærmiljø, giftermål, arvestrid, familiesplittelse, overformynderi, Økonomiske kår, Helse og sykdom, skifterett, Religiøsitet, napoleonskrigen, foto
 • År: Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland? Til: Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Familieforhold, Emigrasjon, tilknytning,
 • År: Fra: Bernhardine Graham (søster), Bergen, Hordaland Til: Martin Taftezon, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, Familieforhold, russiske forhold, Emigrasjon, gravstøtte, Økonomiske kår, 17. mai, Værforhold, fiskemat, priser,
 • År: Fra: Bernhardine Emerentze Graham (søster), Bergen, Hordaland Til: Martin Taftezon (?), USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, sjøreise, norgesbesøk, Kommunikasjon, dampbåt, krigsskip, høstfest,
 • År: 0206 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Kommunikasjon, Nærmiljø, øyeoperasjon, Helse og sykdom, utleievirksomhet,
 • År: 0506 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, fødselsdag, Nærmiljø, Helse og sykdom, nyresykdom,
 • År: 18730901 Fra: P.A. Rasmussen, Bergen, Hordaland Til: "Broder i Christo", USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, dampskip, konferanse, kirkerådsmedlemmer, Religiøsitet, kandidat, kirkesanger, prest, Amerikanske forhold,
 • År: 18821203 Fra: Henrik Olai Arentsen, Bergen, Hordaland Til: Ole E. Sølvernes, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Vik 1999
Stikkord: Amerikanske forhold, Økonomiske kår, Religiøsitet, Emigrasjon, utvandringsønske, nedgangstider, sildefiske, Nærmiljø,
 • År: 18850114 Fra: Anders O: (svigerfar) Eide, Bergen, Hordaland Til: Ole E. Sølvernes, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Vik 1999
Stikkord: Religiøsitet, dødsfall, Helse og sykdom, pengegave,
 • År: 18860426 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, brann, Religiøsitet, Helg og høytid, påske, Familieforhold, Helse og sykdom, rosen, gikt, forkjølelse, barnedåp, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 18870730 Fra: Louise Dahl, Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, avreise, Nærmiljø
 • År: 18870808 Fra: Richard (nevø) + Anna (søster) Norberg, Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Emigrasjon, Familieforhold, Værforhold, Nærmiljø,
 • År: 18871115 Fra: Lina Dahl, Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk
 • År: 18871124 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, fødselsdag, Religiøsitet, Amerikanske forhold, trangboddhet, Hverdagsliv, boforhold, klesvask, Helse og sykdom, tæring, Værforhold, Nærmiljø, mavebetennelse, dødsfall, styrmannseksamen, fallulykke,
 • År: 18880109 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: foto, Nærmiljø, Familieforhold, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, bronkitt, Religiøsitet, øyeoperasjon, barnedødsfall, Værforhold, maveonde, julefester,
 • År: 18880111 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: trangboddhet, Helg og høytid, jul, Helse og sykdom, Familieforhold, Værforhold, Amerikanske forhold, Næringsliv,
 • År: 18880301 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, forkjølelse, Amerikanske forhold, Religiøsitet, Hverdagsliv, operasjon, barnedødsfall, graviditet, russland, Nærmiljø, lammelse, sykepleie, brann, Alderdom,
 • År: 18880517 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, 17. mai-feiring, Hverdagsliv, Helse og sykdom, mavesmerter, Familieforhold, forlovelse, Økonomiske kår, Alderdom, Nærmiljø, Amerikanske forhold,
 • År: 18880603 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Alderdom, Religiøsitet, Helse og sykdom, tunghørthet, symaskin, Nærmiljø, konsulbolig, nervesmerter, Sosiale kår, Økonomiske kår, Helg og høytid, begravelse, trangboddhet, havnefogd, Familieforhold,
 • År: 18880612 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, Værforhold, orkan, Emigrasjon, turisme, hotellbrann, Familieforhold, pølseforretning,
 • År: 18880612 Fra: , Os, Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, natur, hageanlegging, boforhold, dødsfall, Nærmiljø, uvennskap, Helse og sykdom
 • År: 18880830 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Kommunikasjon, jernbane, Værforhold, ferietur, bolig, flytting, Familieforhold, Helse og sykdom, Nærmiljø,
 • År: 18881121 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, husdyrhold, Helse og sykdom, forkjølelse, fødsel, meslinger, foto,
 • År: 18881121 Fra: Bernhardine (Dina) Norberg, g.m. R.N., Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kvinnekår, fødsel, Helse og sykdom, diarre, forkjølelse
 • År: 1889 Fra: Richard Norberg (grandnevø, sønn av R.N), Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: vintervær, kongens fødselsdag, barnedåp, Vær
 • År: 18890104 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, Familieforhold, Helse og sykdom, meslinger,
 • År: 18890409 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, Helg og høytid, jul, Religiøsitet, Hverdagsliv, Helse og sykdom, hudsykdom, nakkebyll, Nærmiljø, Alderdom, boligproblem, Økonomiske kår, arveoppgjør, russiske forhold, juleball, gikt, dødsfall,
 • År: 18890423 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, foto, jordmor, russiske forhold,
 • År: 18891119 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Amerikanske forhold, russiske forhold, Religiøsitet, Nærmiljø, bryllup, dødsfall,
 • År: 18900220 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dåpsattest, pass, Emigrasjon, Helse og sykdom, fødsel
 • År: 18900426 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, influensa, Familieforhold, Nærmiljø, Religiøsitet, Hverdagsliv, selskapsmat, salme, Helg og høytid, påske, nervesmerter, frelsesarmeen, russiske forhold, bygninger, kirker, misjonsfest,
 • År: 18900602 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, russiske forhold, arkitektarbeid, Helse og sykdom, matlaging, Religiøsitet, Kultur, kirkekonsert, alkohol,
 • År: 18900808 Fra: Anna Norberg (søster), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, tollkasserer, Arbeidsliv, flytting, bybrann, Religiøsitet, Økonomiske kår, assuranse,
 • År: 18900825 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbok, Familieforhold, tollkasserer, flytting,
 • År: 18900921 Fra: Dina Norberg (g.m. R.N.), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, ulykke, reise, dødsfall, Næringsliv, apotek, Kultur, Helse og sykdom,difteri,
 • År: 18930507 Fra: , Bergen, Hordaland? Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: brevskriving, mobilitet, Alderdom, Helse og sykdom, forlovelse,
 • År: 18930517 Fra: Rakel Mjelde, f. Hunskaar, Bergen, Hordaland Til: norsk-amerikansk redaktør, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, Helg og høytid, dødsfall, begravelse
 • År: 18940305 Fra: Marie Barclay, Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, karneval, Kultur, musikkelever, engelskundervisning,Værforhold,
 • År: 1899 Fra: Anders Unneland, Bergen, Hordaland Til: Nils A. Unneland, Bryant, Sør-Dakota, USA Eier: Nils Undeland, Belfield, Sør-Dakota, USA Publisert i: Mål og Minne, 1984
Stikkord: Arbeidsliv, onnearbeid, Værforhold, Nærmiljø, Familieforhold, konfirmasjon,
 • År: 19030804 Fra: Knud S.S. og Emma Knud Knud S.S. og Emma Wefald, Bergen, Hordaland Til: Magnus, Harold og Egil Wefald, USA Eier: Magnus Wefald, Hawley, Minnesota, USA
Stikkord: fjelltur, Helse og sykdom,
 • År: 1905 Fra: Richard Norberg (nevø), Bergen, Hordaland Til: Bernhardine Emerentze Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Politikk, russisk, unionsoppløsning, Kultur, skole, Nærmiljø, Helse og sykdom, nyresten, dødsfall,
 • År: 19070912 Fra: A. Matager, Bergen, Hordaland Til: Helge Høverstad, USA Eier: NAHA,
Stikkord: foto,
 • År: 19090630 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, turisme, isfjell, Helse og sykdom, legeskrekk, Alderdom, familieproblemer, syndsforlatelse, Amerikanske forhold, sjelelege, kirkestrid, Emigrasjon, pengekrav, arveoppgjør, bedrageri, sakførere, overformynderi, arvestrid, mavesår,
 • År: 19090712 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, sinnsykdom, umyndiggjøring, overgrep, slag, Religiøsitet, katolsk sykehus, arvestrid, overformynderi, Familieforhold, altergang, bestikkelser, sosialister,
 • År: 19091211 Fra: Ivarna Smith, Bergen, Hordaland Til: Marie Seversen, Washington, USA Eier: Lucille Fredericksen Hubbard, Pensacola, FL, (Vesterheim)
Stikkord: foto
 • År: 19110415 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, påske, arvestrid, sakfører, familiesplittelse, Økonomiske kår, Amerikanske forhold, peppermø, Barndom, Sosiale kår, Helse og høytid, overformynderi,
 • År: 19110609 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: arvestrid, skifteretten, familiesplittelse, Helse og sykdom, amerikabesøk, Familieforhold, ekteskapsmulighet,
 • År: 19110721 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Amerikanske forhold, Familieforhold, ekteskapsmulighet, Sosiale kår, bondesyn, byfolk, Hverdagsliv, bondeliv, by/land, utenomekteskapelig samliv,
 • År: 19120510 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: arvestrid, sakfører, skifterett, Økonomiske kår, familiesplittelse,
 • År: 19120529 Fra: Louise Albertine Grønnevig (kusine), Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: skifterett, arvestrid, Økonomiske kår, klær, Værforhold, Sosiale kår, familiesplittelse, Familieforhold, tomtesalg, sakførere,
 • År: 1913 Fra: Marthe Johannesen, Bergen, Hordaland Til: Lars Aaker, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, Familieforhold, Religiøsitet,
 • År: 19130304 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: minnegave, Norsk-amerikanske relasjoner,
 • År: 19130924 Fra: May Grevstad (hustru), Bergen, Hordaland Til: N. A. Grevstad, Sør-Amerika Eier: NAHA,
Stikkord: Økonomiske kår, Familieforhold, Emigrasjon, norgesbesøk,
 • År: 19131213 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: jubileumsforberedelser, norgesbesøk, Norsk-amerikanske relasjoner, foredragsturne, ungdomsstevne, Kultur, emigrasjonshistorie, nordfjordlag, fane, lokalhistorie, bygdebøker, arveoppgjør, familiestrid, bedrageri, Økonomiske kår,
 • År: 19140225 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: minnegave, Norge-Amerikaforhold, gavebeløp, norgesbesøk, amerikansk sangkor, Kultur, militærøvelse, minnesten, Kommunikasjon, båtleie, jubileumsår, lokalhistoriestipend,
 • År: 19140409 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: hundreårsjubileum, Norsk-amerikanske relasjoner, norgesbesøk, Emigrasjon, arrangementskomite, nordfjordlag, Kommunikasjon, telegraf, minnesten, foredrag, ungdomslag, Kultur,
 • År: 19140430 Fra: Dorothea Strandidz?, Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, Familieforhold, Helse og sykdom, hjernelammelse, slag,
 • År: 1918 Fra: Gjertrud Knudsen, Bergen, Hordaland Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme (jnr.482/1993), Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: første verdenskrig, amerikareise, utenlandsreise, fjelltur,
 • År: 19230728 Fra: Hamann, Bergen, Hordaland Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesreise, korturne, Kultur, sommerliv, Værforhold,
 • År: 19250419 Fra: Anna (svigerinne) Mathisen, Bergen, Hordaland Til: Emelie Martinson, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: brudebilde, Familieforhold, Helg og høytid, påske, Værforhold, Amerikanske forhold, Alderdom, sølvbryllup,
 • År: 19250419 Fra: M. (bror) Mathisen, Bergen, Hordaland Til: Emilie Martinson, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: pengegave, bryllupsbilde, Familieforhold, Økonomiske kår, nordlandsbesøk, sjømann, Norsk-amerikanske relasjoner, norsk-amerikansk avis,
 • År: 19260123 Fra: Jacob Aaland, Bergen, Hordaland Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: ættetavle, Amerikanske forhold, slektsgransking
 • År: 19270725 Fra: Eirik Flatebo, Bergen, Hordaland Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, Kultur, kor, amerikabesøk,
 • År: 19330704 Fra: Martin A. Nordgaard, Bergen, Hordaland (på reise) Til: Midtlien, Mrs., USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: norgesreise, båtreise, Arbeidsliv, Amerikanske forhold, ferie, lønn, undervisning, lugar, historisk avdeling, universitet, statue, kaffistova, banning, dialekt, kronekurs, kaptein, skaut,
 • År: 1939 Fra: Hanna Reksten (mor), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten (jnr. 711/1993), Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: Helg og høytid, julegaver, julefeiring, julestri, Værforhold, Religiøsitet, oppbyggelse, Helse og sykdom,
 • År: 1939 Fra: Erik Henriksen Reksten (far), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: Helg og høytid, julegaver, Annen verdenskrig, finlandskrigen,
 • År: 1940 Fra: Erik Henriksen Reksten (far), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware
Stikkord: pengegave, brevsensur, rasjonering, julegaver, Annen verdenskrig, finlandskrigen, nøytralitetsvakt, priser, skipsfart, Helg og høytid,
 • År: 1940 Fra: Erik Henriksen Reksten (far), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: Annen verdenskrig, brevsensur, Hverdagsliv, krigshverdag,
 • År: 19400118 Fra: Maria , Bergen, Hordaland Til: Mickelsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: blad, postgang, Helse og sykdom, Værforhold, Alderdom, sildefiske,
 • År: 19401008 Fra: Maria , Bergen, Hordaland Til: Mickelsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Alderdom, fiske, Helse og sykdom, mavesår, sykehusopphold, strumaoperasjon, Arbeidsliv,
 • År: 19410512 Fra: Maria , Bergen, Hordaland Til: Mickelsen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: postgang, Helse og sykdom, fiske, kuropphold, Arbeidsliv, Religiøsitet, Økonomiske kår, Annen verdenskrig,
 • År: 1945 Fra: Erik Henriksen Reksten (far), Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: Annen verdenskrig, Hverdagsliv, krigshverdag, tankbåt, skipsbygging, Helse og sykdom, lungebetennelse, revmatisme, kreft, Økonomiske kår,
 • År: 19460917 Fra: Oddny Knutsen, Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, gullbryllup, Familieforhold, husnød, Annen verdenskrig, bombing, Økonomiske kår, klespriser,
 • År: 19470922 Fra: Borghild Jensen, Bergen, Hordaland Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: norgesbesøk, kongelig orden, Værforhold, Helse og sykdom, astma, klesbutikkekspeditør, Nærmiljø,
 • År: 1948 Fra: Erik Henriksen Reksten, Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware
Stikkord: bladgull, påsketur, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1954 Fra: Erik Henriksen Reksten, Bergen, Hordaland Til: Nina og Hjalmar Reksten, USA Eier: Harald S. Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: julehilsen, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 1956 Fra: Erik Henriksen Reksten, Bergen, Hordaland Til: Nina, Hjalmar og Harald Reksten, USA Eier: Harald Reksten, Hockessin, Delaware, USA
Stikkord: julehilsen, Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: ? Fra: ?, Bergen, Hordaland Til: Lars Aaker, USA Eier: NAHA,
Stikkord: amerikareise, pengelån,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

Mariakirken, også kjent som Tyskekirken, fordi den var kirke for hanseatene.
Torgallmenningen i begynnelsen av 1900-tallet.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
St. Jakob kirke ble bygd i 1921.
Foto: J.H. Küenholdt AS/Nasjonalbiblioteket.
Kong Haakon VII legger ned grunnsteinen til Bergens nye teater, 25. juli 1906.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Bergen stasjon åpnet i 1913.
Foto: C.A. Erichsen/Nasjonalbiblioteket.
 • Borgarrulle (1500 BERGEN)
Bergens borgerbog 1550-1751. 1878. 227 s. Red. N. Nicolaysen.
 • Borgarrulle (1501 BERGEN)
Bergens borgerbok 1752-1865. Utg. Bergens historiske forening. 1923. 513 s. Red. A.M. Wiesener.
 • Branntakst (1502 BERGEN)
Taksering over de brandlitte huseiere efter branden på Strandgaten i Bergen 1686. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 40 (1934). S. 135-140. Red. A.M. Wiesner.
 • Brev (1503 BERGEN)
12 brev fra stiftamtmann W.F.K. Christie og hans bror Werner Hosewinckel Christie til sorenskriver Christopher Benedict Bøgh i Bergen i årene 1814-1825. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 52 (1946). S. 139-168. Red. A.M. Wiesener.
 • Brev (1504 BERGEN)
Brever fra stiftamtmann W.F.K. Christie, overlærer Lyder Sagen og kaptein Ludvig Mariboe. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 42 (1936). S. 57-105. Red. A.M. Wiesener. Merknad: 2 brev frå Christie 1822 og 1827, 20 brev frå Sagen 1831-43, 6 brev frå Mariboe 1827-36.
 • Brev (1505 BERGEN)
Brever fra stiftamtmann W.F.K. Christie til hans pleiesønn Wilhelm Bøgh i årene 1838-1848. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 51 (1945). S. 129-164. Red. A.M. Wiesener. Merknad: 12 brev.
 • Brev (1506 BERGEN)
Strilekrigen. Bondeopløpet i Bergen 1765. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 25/26 (1919-20). S. 9-107. Red. Georg Sverdrup. Merknad: Brev frå stiftamtmann Cicignon til kongen (s. 74-75).
 • Brev (1507 BERGEN)
Et litet gløtt i underlige forhold. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 54 (1948). S. 157-160. Merknad: Brev frå tidlegare sokneprest Sven Scheen til biskopen 1771.
 • Bymatrikkel (1508 BERGEN)
Bergens Byes Matrikel efter en i 1887 ved en Komit 233 foretagen Revision. [1888 - ]. 198, 10, 2 s.
 • Bymatrikkel (1509 BERGEN)
Bergens Bys Matrikel efter den i 1897 stedfundne almindelige Omværdsættelse af Byens faste Eiendomme og suppl. til udgangen af Marts 1898. 1898. 269, 13, 2 s.
 • Dagbok (1510 BERGEN)
Liber Capituli Bergensis. Absalon Peders - ns Dagbog over Begivenheder, især i Bergen, 1552-1572. Utg. N. Nicolaysen. 1860. 345 s. Merknad: Også utgitt ved Ragnvald Iversen (Universitetsforlaget 1963).
 • Dagbok (1511 BERGEN)
Jens Christensen lesemesters dagbok. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 41 (1935). S. 97-123. Red. Olav Riste. Merknad: Frå 1557-99. Delvis på latin.
 • Dagbok (1512 BERGEN)
Fredrik Meltzer's dagbøker. Utg. John Griegs forlag. 1949. 124 s. Red. Knut Nygaard. Merknad: Frå 1798-1830. I utdrag.
 • Diplom (1513 BERGEN)
Lungegården fra 1705 til 1844. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 6 (1900). S. 1-34. Merknad: "Nonneseters overdragelse til brødrene af St. Antons orden" 1507. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (1514 BERGEN)
Lagmann Eindride på Løkens dom om utenlandske vintersitteres plikt til å yte tiende. Bergen, uten dag 1311. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 60 (1954 - 55). S. 193-194. Red. Ragnvald Samdal.
 • Elevmatrikkel (1515 BERGEN)
Bergens katedralskoles elevprotokoll 1749 - ca. 1867. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 51 (1945) s. 67-119; nr 52 (1946) s. 169-209; nr 53 (1947) s. 181-212. Red. G. Stoltz.
 • Kjeldesamling (1516 BERGEN)
Dokumenter og ekserpter til belysning av forhold og personer i Bergen i tiden 1600-99. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 43 (1937). S. 5-276. Red. A.M. Wiesener. Merknad: Ein del dokument er fullstendig gjengitt, elles samandrag.
 • Kjeldesamling (1517 BERGEN)
Om renovation i Bergen 1722. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 34 (1928). S. 87-98. Red. Johs. Haugen. Merknad: 4 dokument 1718-22.
 • Kjeldesamling (1518 BERGEN)
Optegnelser og dokumenter angaaende opløpet i Bergen 25de og 26de juli 1814. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 20 (1914). S. 19-38. Red. B.E. Bendixen, P.R. Sollied.
 • Kjeldesamling (1519 BERGEN)
Documenter, vedkommende Bebyggelsen av det den 26de og 27de Februar 1830 i Bergen afbrændte District, trykte efter en i Borgersamlingen den 19de Mai s.A. tagen Beslutning. 64 s.
 • Kommunestyreforhandlingar (1520 BERGEN)
Bergen kommune. Forhandlinger. [1837]-. Merknad: Noko varierande tittel. Før 1865 føreligg berre ein del enkeltinnstillingar. Årsbind frå 1865.
 • Kongebrev - bestalling (1521 BERGEN)
Meddelselser fra Bergens stiftsarkiv (Til Niels Klims biografi). I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 17 (1911). Upag. Red. [Johan] Nordahl-Olsen. Merknad: Frå 1682.
 • Kongebrev - skoleordning (1522 BERGEN)
Om Bergens første folkeskoler. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 34 (1928). S. 71-86. Red. Johs. Haugen. Merknad: Frå 1719.
 • Laugsartiklar (1523 BERGEN)
Gullsmedlauget i Bergen. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 45 (1939). S. 5-94. Red. Reidar Guddal. Merknad: Frå 1588 (s. 30-32).
 • Lov/forordning (1524 BERGEN)
Bergens gamle Bylov efter MembranCodicers med Indledning, Oversættelse og Anmerkninger. Utg. Gr. FougnerLundh. 1929. 122 s.
 • Manntal 1702 (1525 BERGEN)
Et mandtal over Bergens negotianter fra 1702. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 14 (1908). 18 s. Red. Anthon Mohr Wiesener.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1526 BERGEN)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Dom- og Korskirkens Landsognes Herred,.... 1866. 28 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (1527 BERGEN)
Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Aarstad Herred med Forslag til ny Skyldlægning.... 1867. 16 s.
 • Norgesbrev (1528 BERGEN)
Brev-veksling mellom Syd-Dakota og Unneland i 1899. Utg. Arna mållag. I: Mål og miljø. Årsskrift for Arna. 1984. S. 16-17. Merknad: Avsendar: Anders Unneland.
 • Prisonbrev (1529 BERGEN)
Prisonbreve af Jakob de Lange. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 9 (1903). 11 s. Red. B.E. Bendixen. Merknad: 9 brev, 4 av desse i utdrag. Frå 1808-10.
 • Rapport - bybrann (1530 BERGEN)
Johan Conrad Ernsts beretning til kongen om Bergens gjenbygning efter branden 1702. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 18 (1912). 37 s. Red. B.E. Bendixen.
 • Rapport - bybrann (1531 BERGEN)
Om Bergens by's styre i eldre tid. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 49 (1943). S. 5-87. Red. A.M. Wiesener. Merknad: "To Memorialer til Kongen fra Vice-Statholder Frederik v. Gabell om Branden i Bergen og de indre Forholde der i 1702" (s. 12-24).
 • Skattemanntal - koppskatt 1645 (1532 BERGEN)
Manntall over Bergens bys koppskatt for 1645. Tilleggshefte til Bergens historiske forenings skrifter nr 41 (1935). 74 s. Red. A.M. Wiesener.
 • Skipsliste (1533 BERGEN)
De i aarene 1710-13 tabte bergenske skibe. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 15 (1909). 12 s. Red. B.E. Bendixen.
 • Skipsliste (1534 BERGEN)
Bergenske skibslister 1777-1806. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 36 (1930). S. 167-365. Red. Birger Huun.
 • Skipsliste (1535 BERGEN)
Opgaver over Bergens handelsflåte i årene 1670-1704, tillikemed en historisk oversikt og innledning. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 41 (1935). S. 143-195. Red. A.M. Wiesener.
 • Skoleprotokoll (1536 BERGEN)
En fortegnelse over uautoriserte privatskoler i Bergen fra 1822. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 54 (1948). Upag. Red. Halkild Nilsen.
 • Supplikk (1537 BERGEN)
Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til hans Majest. Kongen. 1771. 14 s.
 • Supplikk ; brev (1538 BERGEN)
Nye opplysninger om Zille Gad. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 43 (1937). S. 393-402. Red. O. Haugstvedt. Merknad: 2 supplikkar og 2 brev 1705.
 • Takstforretning (1539 BERGEN)
Taksering over Bergens bys eiendommer 1645. Tilleggshefte til Bergens historiske forenings skrifter nr 42 (1936). 74 s. Red. A.M. Wiesner.
 • Tingboksak - trolldom (1540 BERGEN)
Anna Pedersdatters dom 1590. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 36 (1930). S. 5-28. Red. Olaf Sollied.
 • Topografi (1541 BERGEN)
Bergen. I: Skrifter. Bergens historiske forening. Nr 55/56 (1949/50) s. 1-526; nr 57/58 (1951-52) s. 1-377. Red. Olav Brattegard. Merknad: Etter manuskript av Edvard Edvardsen 1684.
 • Topografi (1542 BERGEN)
Bergens fundas. Utg. Bergens historiske forening. 1957. 98 s. Red. Mikjel Sørlie. Merknad: Skildrar Bergens historie frå grunnlegginga til 1559. Truleg fullført i 1559/60. Ukjent forf..

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Gl. kongl. S. Fol. 983 :
En Samling af store og mindre ældre og yngre tegnede Karter over Norge, dets adskillige Dele og underliggende Provindser, dels af Gerh. Schønning og dels af andre og især: 1) 4 over hele Norge og over Skandinavien. 2) 17 Stk. over Aggershuus Stift med Grændserne. 3) 15 over Christiansands og Bergens Stifter. 4) 43 over Trondhiems og Romsdahls Amter eller over Strækningen fra Romsdalen til Helgeland i større og mindre Stykker. 5) 17 Stkr. hørende til Nordlandene og Finmarken. 6) 20 over adskillige Fæstninger, Værker og Bygninger i Norge. 7)10 over Island, Grønland, Færøe og Orkenøerne 69
 • Gl. kongl. S. 4. 2850 :
Scripta nonnulla ad Historiam et antiqvitates Episcopatus Bergensis, aliarumq. Regni Norvegiæ partium pertinentia ab anno 1228-1448; ex Foss. 70
 • Ny kongl. S. Fol. 970 :
Tegnede Karter over Bergens og Stavangers Stifter; fra Slutningen af det 17de Aarh. 71
 • Kalls S. Fol. 198 :
Indberetninger fra Præstegjeldene i Aggershuus, Bergens og Throndhiems Stifter. 72
 • Kalls S. Fol. 208 :
Samlinger til Bergens og Thronhiems Stifters Beskrivelse; deriblandt noget udarbeidet af E. J. Jessen. 72
 • Thotts S. Fol. 939 :
Geographie over Bergens Stift. (Bibl. Pontopp. p. 25, No.51). 73 b
 • Kalls S. Fol. 209 :
Beskr. over Bergens Stift 1742. 73
 • Ny kongl. S. 8. 326 :
Gildeskraae for S. Olufs Gilde i Tysnes Præstegjeld i Sundhordlehn i Bergens Stift 1394. Codex membranaceus. 78
 • Ny kongl. S. 4. 1566 :
(Th. W. Angel) Beskrivelse over Lindaas Præstegield i Bergens Stift samt nogle faa Anmærkninger over Fiskeriet der. 78
 • Thotts S. 4. 1727 :
Hans Michael Seehuus: Beskrivelse over Nordfiord-Herred i Bergens Stift, med Kort. (Bibl. Pontopp. p. 43, No. 97.) 78 b
 • Ny kongl. S. Fol. 992 :
Illustration om en Kiøbstads Oprettelse i Nordlandene kunne være gavnligere for Landets Tarv, end den Handel Indbyggerne føre paa Trondhiem og Bergen. Af Andr. Rogert. (1744). 80
 • Ledreb. Fol. 121 :
Nordlands Beskrivelse I. 1)Thomæsøns Beskrivelse dat. Finkrogen 20/1 1748. 2)"Illustration om en Kiøbstæds Opsrættelse i Nordlandene kunde vere gavnligere for Landets Tarv en den Handel, Indbyggerne på de tvende Kiøbstæder Trondhiem og Bergen fører." (Orig.) 81 b
 • Ny kongl. S. Fol. 979 :
En Samling af ældre og nyere Documenter ( indtil Fred. d 2den), Bergens Stad vedkommende; skreven i 16de Aarhundrede, defect i Enden. 85
 • Ny kongl. S. 4. 1655 :
Et Bundt med gamle Privilegier og Statuta Bergen angaaende, saa og Privilegier givne den norske Adel. 85
 • Ledreb. 4. 79 a:
M. Hofnagel: Cronica oder kurtze historische Auffzeichnung von Erbauung, item von Ab- und Zunehmung der Stadt Bergen 1054-1670. 85
 • Gl. kongl S. Fol. 992 :
Edv. E(d)vardsen's Bergens Beskrivelse i 2 Parter, indskreven i en Regnskabsbog for en Øxen-Handler, af 1663. 85
 • Ny kongl. S. Fol. 976 :
Ed. Edvardsens Bergens Beskrivelse og Historie. E. Magnæanis No 888 i 4. Samme Bog. 85 Merknad:976. 976b)
 • Lederb. Fol. 109 :
Edvardsen : Bergens Beskrivelse. Forfatterens renskrevne Exemplar(?). Et haandtegnet Kart over Bergen. Edvardsen: Chronologisk VerdensSpejl. Arne Magnussons egenh. revers. 85
 • Gl. kongl. S. Fol. 993 :
Claus Fastings Bergens Byes historiske Beskrivelse Copie. 85 b
 • Thotts S. Fol. 942 :
Bergens Byes historiske Beskrivelse af C. Fasting (Bibl. Ost. p. 344, No. 164.) 85 b
 • Ledreb. 4 78 :
Enn lidenn Histori om Bergens Byes Funndass som schede Anno Christi 1070. H B. (XVI sec.) 85 b
 • Ny kongl. S. 4. 1551 :
(Mich. Hoffnagel:) Chronick der Stadt Bergen zu Norwegen 1648. 85 b
 • Ny kongl. S. 4. 1552 :
(Mich. Hoffnagel:) Cronica der Stadt Bergen; e Mss. Magnæi 896. 85 b
 • Ny kongl. S. 4. 1553 :
(Mich. Hoffnagels) Cronica der Stadt Bergen in Norwegen, ad a. 1670, cum nonnullis de rebus Bergensibus. 85 b
 • Gl. kongl. S. Fol. 991 :
Christoffer Walckendorffs Bergens Byes Chrønicke, samt de saakaldede Garpers Historie. Herluf Lauritssøns Arbeide (se Norske Magazin I 516 ). 86
 • Thotts S. 4. 1725 :
Christopher Walkendorfs Bergens Byes Beskrivelse. (Bibl. Lang. p. 564, No 210). ut supra. 86
 • Gl. kongl. S. 4. 2432 :
e)En Beskrivelse over Bergen i Norge. Den første over samme Stads Fundats og Herlighed, den anden Bergens Stads Chronica 1560 paa danske Vers, men synes ikke fuldført. ut supra. 86 b
 • Thotts S. Fol. 941 :
b) Om Bergens Fundatz og Herlighed, item om Tydskernes Fremgang og Borgernes Nedtryk- kelse, afdeelt i 3 Parter; derefter haves af Bergens Stads Chronica giort 1560 paa danske Vers, b. Seilads fra Bergen i Norge til St. Nicolai i Rusland. ut supra. 86 b
 • Uldalls S. 4. 315 :
5)En Bergensk Krønicke paa Plattydsk til 1588.( Cod. Sec. XVI ex. arat.) 86 b
 • Ny kongl. S. Fol. 974 :
Bergens Kalfskinn (ex membr. Magnæi 329, Fol. ) 86 b
 • Ny kongl. S. Fol. 975 :
En Plattydsk Beskrivelse over Kiøbstaden Bergen i Norge. 86 b
 • Ny kongl. S. 4. 1554 :
Bergens Fundatz. ( Er egentlig historiske Efteretninger om Bergen, hvorom foran er anmærket følgende: "Denne Bog er udskrevet af Biskop Gerners Collect, som han havde skrevet med egen Haand, og er heri mangfoldige Ting, hvorom Holberg intet haver i hans Bergens Historie.") 86 b "Beskrivelse": 3 linjer på side 87,resten på 86b.
 • Thotts S. Fol. 940 :
Liber Bergensis Capituli, compilatus anno 1560-72 ab Absalone Petrejo, Lectore Theologiæ, et Notario publ. Exeplar lacerum, sed autogr. qvod olim fuit Gerh. A. Milzovii. (Exerpta ex hoc libro edita sunt in Suhmianis ad hist. Dan. Collecta neis, Vol. II, fasc. 2.) Bibl. Pontopp. p. 22, No. 20. 87 b
 • Thotts S. Fol. 943 :
Bergens Byes Magistrats og de 16 Mænds Erklæring paa de dem efter kgl. Befaling, dateret Hirschholm 1735, ved Admiral og Stifts Befalings Mand Ulrich Kaas forelagte Poster; hvorhos ligger nogle løse originale Breve af Claus Fasting, angaaende det paa Gaarden Møhlenpriis ved Bergen indrettede Saltværk, 1737. 87 b
 • Ny kongl. S. 4. 1581 o:
Det nyttige Selskabs Forhandlinger i Bergen 1773 - 87 ved H.J. Frøchen, Selskabets Sekretær. 88
 • Ny kongl. S. Fol. 981 :
Smaae Anmærkninger til Oelrichs Beskrivelse over Bergens Handel. 88
 • Gl.kongl.S. 4. 3260 :
b)Bergens Bye-Lov, subjunctis Versibus memorialibus de officio legiferi, informatione de juramentis et constitutione Hakonis Regis junioris in contumace. (Cod. membr. Sec. XV). 88 b
 • Gl.kongl.S. 4. 3267 :
b)K. Oluf Haagensøns Anordning for Bergen, især for Haandværkerne. 88 b
 • Thotts S. 4. 2089 :
Bergens Bylov af Kong Oluf. 88 b
 • Thotts S. 4. 2090 :
Bergens Privilegier. (Bibl. Ost. p. 354, No. 155). 88 b
 • Uldalls S. Fol. 17 :
b) Instruction for Politimesteren i Bergen af Fred. V, som findes in Dupl. 88 b
 • Uldalls S. Fol. 39 :
Bergens Byes Privilegier. 88 b
 • Ny kongl. S. Fol. 977 :
Copier af Bergen Stadtz Privilegier som af framfarne Koninger udi Danmarck och Norige forne Stadt och Stadtzens Indbyggere giffne ere. 88 b
 • Ny kongl. S. Fol. 978 :
Copier aff. Bergenn Stadtz Privilegier, som aff framfarne Koninger vdy Danmarck och Norge fornævnte Stadt och Stadtzens Indbyggere giffne erre (a tempore Erici Misocleri ad A. 1622). Ex Magnæan. No 331. 89
 • Ny kongl. S. Fol. 980 :
Bergens Fundatser og Privilegier (ex Msstis Magn No. 330.) 89
 • Ny kongl. S. 4. 1554 d:
a) Copier af Bergens Stads Privilegier som af framfarne Koninger udi Danmark og Norige forne Stad og Stadsens Indbyggere givne ere, fra 1285 til 1632. b) Kongernes Privilegier og hvis Breve og Handel, som mig paa K.M. Vegne og K.M. Undersaatte og dem gangen og giordt ere, og desligeste imellem de andre tydske Embedsmænd her udi Byen, dog alleneste udi de verdslige Sager m.m. 89
 • Thotts S. 4. 1726 :
Christopher Friman: om Korskirken i Bergen. 89 b
 • Ny kongl. S. Fol. 972 :
Antiqvitates eller Fortegnelse og Afritzning paa huis gamle Monumenter som nu kunde findes udi Bergens Stift An. 1626. 96
 • Ny kongl. S. Fol. 973 :
Fortegnelse og Afritsning paa gamle Monumenter som findes i Bergens Stift An. 1626. 96
 • Kalls S. 4 594 :
J. Heibergs Relation om Marmorværkerne i Bergens Stift 1740. 103
 • Ny kongl. S. 8 321 :
Kort Efterretning om Aardahls Bergværk i Indre-Sogns Fogderi i Bergens Stift; af H.H. Blichfeld. Kbhvn. d. 3die April 1773. 104 b
 • Thotts S. Fol. 943 :
b)Nogle løse originale Breve af Claus Fasting, angaaende det paa Gaarden Møhlenpriis ved Bergen indrettede Saltværk 1737. 105 b
 • Thott S. 4 1595 :
Samlinger til den Bergenske Kirkehistorie ved Borgemester Hilbrandt Meyer i Bergen. Dediceret sal. Grev Thott 1767. 112
 • Thotts S. 4 1917 :
Christopori Frieman: Catalogus pastorum Bergensium. 1768. it. Tillæg til det første Stykke af de Bergenske Skribentere. 112
 • Ny kongl. S. 8 326 :
Gildeskraa for St. Olufs Gilde i Tysnes Præstegjeld i Sundhordlehn i Bergens Stift. 1394. (in membr.) 115 "Beskrivelse"= overstrøket med blyant.
 • Thotts S. 4 2084 :
Kong Olufs norske Lovbog med Retterbøder; Regulæ Juris, Sager, som ere Kongen og Biskoppen imellem; Landmerke mellem Norge og Sverrig etc., tilsidst Nogle Gloser af Norriges Lov, fordansket ved Fred. Fridagh, Laugmand i Bergen, og andre norske Laugmænd. Mstum Sec. XVI. 121 b
 • Uldalls S. 4 315 :
Codex qvi continet 1) Magnus Haagensis Guuletings Lov med Rette-Bøder. 2) Article forfattede af Laugmændene og Peder Kordtfeldt 1581. 3) Christopher Hvitfelds og Geble Pedersens Rette-Bøder om Arv og BørnePenge. Bergen 1551. 4) Truels Ulfstand og Claus Bildes Recess. Cod Sec. XVI. exaratus. 122 b
 • Ny kongl. S. 4 1635 c:
Id. Lib. Acc: K. Hagen om Rettebøder; K. Magnus om do.; K. Hans om do.; Friderich II om Ægteskabs Sager, Kbh. 30 Jun. 1582; En Forordning, dat. Bergen 1579, publiceret af T. Ulfstand, Claus Bilde og Hr. Christian, Kong Frederiks Søn. (Ex. bibl. Hjelmstj. No.711, 4to). 127
 • Ny kongl. S. 4 1659 :
Niels Busks (Civis Bergensis circa 1640) summariske Registrering over Norges Lov og saavidt af Kongelige Recesser, Retter, Ordinantzer og Forordninger etc., som syntes til Norske Ret og Rettergang at høre, eller til Bestyrkning at tiene, i 8 Bøger forfattet. (Cf. No. 1661.) 135
 • Thotts S. Fol. 1278 :
Bergens Stifts Geistligheds Anmerkninger over den norsk Lovs anden Bog, i Følge et Kongeligt Reskript. 137
 • Thotts S. Fol. 1279 :
En Dombog med adskillige norske Domme fra det XVI Sec., Bergens Sager især angaaende. 139
 • Ny kongl. S. Fol. 1053 d:
Register paa hvis Breve her ere udskreven siden Torsdagen, næst efter Pindsedag, der Eske Bille annamede Bergenhuus; 1529. 143
 • Gl. kongl. S. 4 2757 :
Kort Beretning om K. Christ. V. første Besøgelse og Ankomst til Bergen. 2 Jul. 1685. 161
 • Thotts S. Fol. 812 :
b) Oratio Jubilea secularis de memorabilibus anni 1700 habita in schola Bergensi 1701 a S. Lintrupio. Autogr. 161
 • Thotts S. Fol. 943 :
Bergens Byes Magistrats og de 16 Mænds Erklæring paa de dem efter kgl. Befaling , dateret Hirschholm 1735, ved Admiral og Stifts - Befalings - Mand Ulrich Kaas forlagte Poster. 163 b
 • Uldalls S. Fol. 142 :
En Pakke med Papiere ang. Opløbet i Bergen d. 18 April 1765. 164

Eksterne lenker