Bibliografi:Stryn kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sogn og Fjordane fylke · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Askvoll · Aurland · Balestrand · Bremanger· Eid· Fjaler · Flora Oslo byleksikon 1938.JPG
Førde · Gaular · Gloppen · Gulen · Hornindal · Hyllestad · Høyanger · Jølster
Leikanger · Luster · Lærdal · Naustdal · Selje · Sogndal · Solund · Stryn · Vik · Vågsøy · Årdal
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Aaland, Jacob: Innvik - Stryn. 1932. 3 b.
  • B.1: 225 s.
  • B.2: Gards- og slektshistorie for Innvik. 528 s.
  • B.3: Gards- og slektshistorie for Stryn. 373 s.
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. III, s. 316–319.
 • Møller, Arvid: Anna og William Singer : herskap og tjenere i Tydal og Olden. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 1999. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stryn historielag. 1992-93.
 • Sunde, Rasmus: Langt borte - men likevel nær. Utvandringa frå Stryn kommune 1850-1962. 2004. 250 s. ISBN 82-91722-43-9.
 • Svarstad, Paul: Innvik : eit prestegjeld gjennom 200 år : ein sparebank gjennom 100 år. Utg. Sparebanken. 1981. 407 s.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XX, s. 149–151.

Hovedoppgaver 1907-

 • Berge, Unni: Jordbruket i Stryn kommune under okkupasjonen. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Historie. Kommune: Stryn
 • Clemetsen, Morten: Bruk og vern av kulturlandskapet i Sogn og Fjordane. Stryn kommune. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Stryn
 • Eidseflot, Hans Peter: Gjengroing av kulturmark på Nordsida i Stryn kommune. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Skogfag. Kommune: Stryn
 • Fosnes, Magne: Heilårsvegen over Strynefjellet. Beslutningsprosessen gjennom 30 år 1937-1967. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Historie. Kommune: Stryn
 • Larsen, Torill Austrheim: Ras, risiko og rasjonalitet - en studie av et skredtruet samfunn på Vestlandet. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Geografi. Kommune: Stryn [Merknad: Omhandler Olden.]
 • Myklebust, Turid: Helse i regionalgeografisk perspektiv. Studieområde: Stryn kommune. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Geografi. Kommune: Stryn
 • Otterdal, Bjarne: Nedlagte gardsbruk. Ei gransking frå Stryn kommune i Sogn og Fjordane. NLH 1973 Fag: NLH
 • Schmidt, Tom: Teigenamn frå Randabygda. (Stryn) Oslo 1976 Fag: Nordisk
 • Solheim, Roald Johannes: Husmannsskipnaden i Hornindal og Innvik. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Historie. Kommune: Stryn [Merknad: Hornindal: Se Stryn]
 • Sørbotten, Torstein: Vurdering av Breheimutbyggingen, spesielt utbyggingen av Strynevassdraget. Oslo 1985 Fag: Sosialøkonomi
 • Tørud, Ida Helen: Stedsutvikling og identitet. Stedsutforming i fjordbygda Innvik, Stryn kommune. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Stryn
 • Verlo, Magne Geir: Utsetjing av vasskraftutbygging. Verknader for Stryn kommune. Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Jordskifte. Kommune: Stryn


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1929 Fra: Jensine Jørgensdtr. Navelsaker, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota, USA
Stikkord: Værforhold, handelslag, skøyter, frukttrær, onnearbeid, traktor, telefon, tømmerkjøring, spinning, vev, Kommunikasjon, vegbygging, Helse og sykdom, Årsvekst og avling,
 • År: 1930 Fra: Nelle Y/J. Navelsaker (?), Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota, USA
Stikkord: amerikabrev, fotografi, utskifting, frukttrær, husdyr, Værforhold,
 • År: 1930 Fra: Rakel Jørgensdtr. Navelsaker, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota, USA
Stikkord: skolegang, husdyr,
 • År: 1932 Fra: Jensine Jørgensdtr. Navelsaker, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota
Stikkord: tjenestefolk, skolegang, stipendium, Kultur, Helse og sykdom, sukkersyke, revmatisme, lønn, husdyr, konfirmasjon, arbeidsledighet, nødsarbeid (?), nyresten,
 • År: 1933 Fra: Jensine Jørgensdtr. Navelsaker, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota, USA
Stikkord: fotografi, amerikabrev, spinning, sykehus, nødsarbeid, skogsbær, eksport, klesdrakt, stipendium,
 • År: 19460111 Fra: Sivert Nesdal, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: amerikabesøk, Amerikanske forhold, Annen verdenskrig, kommuneadministrasjon, ordførerskifte, nordfjordlagslegat,
 • År: 19471022 Fra: Elias Bentson, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, emigranthistorie, Emigrasjon, nordfjordlag,
 • År: 19471126 Fra: Sivert Nesdal, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, flytting, Hverdagsliv, norgesbesøk, gudstjenester, pengegave, ridderorden, årbok, kronprinsparet, lutherske menigheter, misjon, Økonomiske kår, kirkeøkonomi,
 • År: 19480201 Fra: Elias Bentson, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, emigranthistorie, Amerikanske forhold, nordfjordlag, Emigrasjon,
 • År: 19480529 Fra: Sivert Nesdal, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bokgave, Kommunikasjon, radio, amerikabesøk, årbok, Norsk-amerikanske relasjoner, Værforhold,
 • År: 19480820 Fra: Sivert Nesdal, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bokgave, årbok, Norsk-amerikanske relasjoner, folkeboksamling, Amerikanske forhold,
 • År: 19489326 Fra: Elias Bentson, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bokkjøp, emigranthistorie, Norsk-amerikanske relasjoner, Værforhold,
 • År: 19511204 Fra: Leif Arnold Loen, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: årbokstoff, Norsk-amerikanske relasjoner, nordfjordlag,
 • År: 19511214 Fra: Robert Brynestad, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bygdelagsårbok
 • År: 19520202 Fra: Leif Arnold Loen, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, bygdelagsårbok, årbok, artikkel, stenkors,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1771 STRYN)
Til Amerika. Utg. Firda ungdomslag. I: Jul i Nordfjord. 1985. S. 23-25. Red. Elling Vanberg. Merknad: 2 brev. Avsendar: Rasmus Ellingsen Vanberg 1867, 1868.
 • Amerikabrev (1772 STRYN)
Amerikabrev. Utg. Firda ungdomslag. I: Jul i Nordfjord. 1986. S. 8-9. Red. Elling Vanberg. Merknad: 3 brev. Avsendarar: Rasmus E. Vanberg og Elling Ellingsen 1871, Rasmus E. Vanberg 1872, Elling Ellingsen 1895.
 • Kyrkjebok (1773 STRYN)
Kirkebok for presten i Innvik. B.I: 1750-1815. B.II: 1816-1844. Utg. Sogegruppa i Oldedalen og Strendene bondekvinnelag. [1986 - ], 1989. 717, 616 s. Red. Alvhild Kvamme Ørjasæter.
 • Supplikk (1774 STRYN)
Hugleik Tungøen, Johannes Qvamme og striden med presten Schreuder. Utg. Nordfjord sogelag, Firda ungdomslag. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne. Årg. 13 (1977). S. 25-40. Red. Fredrik Kvame. Merknad: 4 supplikkar 1702 - 1707.
 • Supplikk ; eigedomsdokument - avtak/kongebrev (1775 STRYN)
Bondeføraren Hugleik Tungøen frå Oldedalen. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne. Årg. 5 (1961). S. 20-27. Red. T.O. Eide. Merknad: Supplikk om avtak 1693, avtaksbrev frå kongen 1702.