Bibliografi:Stryn kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

Innvikfjorden frå Utvikfjellet i 1940- eller 1950-åra.
Brengseter ved Lovatnet i 1960.
Foto: ÅM/Nasjonalbiblioteket.
Kar med hest og vogn ved gardstun i Olden i 1950-åra.
Hjelle i 1948.
Stryn i 1948.
Frå Stryn i 1960.
Foto: ÅM/Nasjonalbiblioteket.
Gardar i Stryn i 1948.
 • Aaland, Jacob: Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del II: Dei einskilde bygder 3: Innvik - Stryn. 1932. 3 band.
 • Andenæs, Ivar, Jon Rasmus Langeset Vik: Godtfolk : rapport frå barndomens fagre Stryn. Utg. Selja forlag, 2015. 199 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Beinnes, Ingebr.: Kyrkjejubileum i Olden : 9. august 1959 : Gamlekyrkja 200 år og Nyekyrkja 25 år. Utg. [s.n.]. 1959. 34 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berge, Unni: Jordbruket i Stryn kommune under okkupasjonen. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo 1993.
 • Bergerud, Inger Louise: Slekt i øst og vest : Varteig - Stryn : Olaf Martinius Bergerud og Elise Kristine Brusevold : deres forfedre og slektninger. Utg. [I. L. Bergerud]. Varteig. 1992. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Clemetsen, Morten: Bruk og vern av kulturlandskapet i Sogn og Fjordane. Stryn kommune. Hovudoppgåve i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Eidseflot, Hans Peter: Gjengroing av kulturmark på Nordsida i Stryn kommune. Hovudoppgåve i skogfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Faleide, Olav R.: Generasjonar : familiehotellet Alexandra 1884-2009 : 125 år. Utg. Hotel Alexandra, 2009. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fosnes, Magne: Heilårsvegen over Strynefjellet. Beslutningsprosessen gjennom 30 år 1937-1967. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1987.
 • Larsen, Torill Austrheim: Ras, risiko og rasjonalitet - en studie av et skredtruet samfunn på Vestlandet. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Bergen 1998.
 • Myklebust, Turid: Helse i regionalgeografisk perspektiv. Studieområde: Stryn kommune. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Trondheim 1993.
 • Møller, Arvid: Anna og William Singer : herskap og tjenere i Tydal og Olden. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forlag. 1999. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygjerd, Gunnar (red.): Stryn energi AS 1920-2000 : med kraftverk og selskap frå 1893. Utg. Stryn energi. 2000. 197 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygjerd, Johanna ofl. (red.): William H. Singer : kunstnaren og samfunnsmennesket : lokalhistorisk skrift frå Olden. Utg. [Olden barne- og ungdomsskule]. 1990. 46 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Otterdal, Bjarne: Nedlagte gardsbruk. Ei gransking frå Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Hovudoppgåve ved NLH 1973.
 • Schmidt, Tom: Teigenamn frå Randabygda. Hovudoppgåve i nordisk, Oslo 1976.
 • Solheim, Roald Johannes: Husmannsskipnaden i Hornindal og Innvik. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1985.
 • Speiding - ein måte å leve på : strynespeidarane frå 1934-2003. Utg. [Førde]:[Norges KFUM/KFUK-speidere, Fjordane krets], 2003. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stryn historielag. 1992-93.
 • Sunde, Rasmus: Langt borte - men likevel nær. Utvandringa frå Stryn kommune 1850-1962. 2004. 250 s. ISBN 82-91722-43-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svarstad, Ingvar: Helårsveien over Strynefjellet : (Stryn-Skjåk) : en kartlegging av trafikkområdet med vurdering av veiens næringsøkonomiske betydning. Utg. Norges automobilforbund, avd. Nordfjord. 1959. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svarstad, Paul: Innvik : eit prestegjeld gjennom 200 år : ein sparebank gjennom 100 år. Utg. Sparebanken. 1981. 407 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XX, s. 149–151.
 • Sørbotten, Torstein: Vurdering av Breheimutbyggingen, spesielt utbyggingen av Strynevassdraget. Hovudoppgåve i sosialøkonomi, Oslo 1985.
 • Tørud, Ida Helen: Stedsutvikling og identitet. Stedsutforming i fjordbygda Innvik, Stryn kommune. Hovudoppgåve i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Verlo, Magne Geir: Utsetjing av vasskraftutbygging. Verknader for Stryn kommune. Hovudoppgåve i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1989.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1929 Fra: Jensine Jørgensdtr. Navelsaker, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota, USA
Stikkord: Værforhold, handelslag, skøyter, frukttrær, onnearbeid, traktor, telefon, tømmerkjøring, spinning, vev, Kommunikasjon, vegbygging, Helse og sykdom, Årsvekst og avling,
 • År: 1930 Fra: Nelle Y/J. Navelsaker (?), Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota, USA
Stikkord: amerikabrev, fotografi, utskifting, frukttrær, husdyr, Værforhold,
 • År: 1930 Fra: Rakel Jørgensdtr. Navelsaker, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota, USA
Stikkord: skolegang, husdyr,
 • År: 1932 Fra: Jensine Jørgensdtr. Navelsaker, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota
Stikkord: tjenestefolk, skolegang, stipendium, Kultur, Helse og sykdom, sukkersyke, revmatisme, lønn, husdyr, konfirmasjon, arbeidsledighet, nødsarbeid (?), nyresten,
 • År: 1933 Fra: Jensine Jørgensdtr. Navelsaker, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Helga Olsen Navelsaker, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota, USA
Stikkord: fotografi, amerikabrev, spinning, sykehus, nødsarbeid, skogsbær, eksport, klesdrakt, stipendium,
 • År: 19460111 Fra: Sivert Nesdal, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: amerikabesøk, Amerikanske forhold, Annen verdenskrig, kommuneadministrasjon, ordførerskifte, nordfjordlagslegat,
 • År: 19471022 Fra: Elias Bentson, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, emigranthistorie, Emigrasjon, nordfjordlag,
 • År: 19471126 Fra: Sivert Nesdal, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Religiøsitet, flytting, Hverdagsliv, norgesbesøk, gudstjenester, pengegave, ridderorden, årbok, kronprinsparet, lutherske menigheter, misjon, Økonomiske kår, kirkeøkonomi,
 • År: 19480201 Fra: Elias Bentson, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, emigranthistorie, Amerikanske forhold, nordfjordlag, Emigrasjon,
 • År: 19480529 Fra: Sivert Nesdal, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bokgave, Kommunikasjon, radio, amerikabesøk, årbok, Norsk-amerikanske relasjoner, Værforhold,
 • År: 19480820 Fra: Sivert Nesdal, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bokgave, årbok, Norsk-amerikanske relasjoner, folkeboksamling, Amerikanske forhold,
 • År: 19489326 Fra: Elias Bentson, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bokkjøp, emigranthistorie, Norsk-amerikanske relasjoner, Værforhold,
 • År: 19511204 Fra: Leif Arnold Loen, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: årbokstoff, Norsk-amerikanske relasjoner, nordfjordlag,
 • År: 19511214 Fra: Robert Brynestad, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: bygdelagsårbok
 • År: 19520202 Fra: Leif Arnold Loen, Stryn, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, bygdelagsårbok, årbok, artikkel, stenkors,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1771 STRYN)
Til Amerika. Utg. Firda ungdomslag. I: Jul i Nordfjord. 1985. S. 23-25. Red. Elling Vanberg. Merknad: 2 brev. Avsendar: Rasmus Ellingsen Vanberg 1867, 1868.
 • Amerikabrev (1772 STRYN)
Amerikabrev. Utg. Firda ungdomslag. I: Jul i Nordfjord. 1986. S. 8-9. Red. Elling Vanberg. Merknad: 3 brev. Avsendarar: Rasmus E. Vanberg og Elling Ellingsen 1871, Rasmus E. Vanberg 1872, Elling Ellingsen 1895.
 • Kyrkjebok (1773 STRYN)
Kirkebok for presten i Innvik. B.I: 1750-1815. B.II: 1816-1844. Utg. Sogegruppa i Oldedalen og Strendene bondekvinnelag. [1986 - ], 1989. 717, 616 s. Red. Alvhild Kvamme Ørjasæter.
 • Supplikk (1774 STRYN)
Hugleik Tungøen, Johannes Qvamme og striden med presten Schreuder. Utg. Nordfjord sogelag, Firda ungdomslag. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne. Årg. 13 (1977). S. 25-40. Red. Fredrik Kvame. Merknad: 4 supplikkar 1702 - 1707.
 • Supplikk ; eigedomsdokument - avtak/kongebrev (1775 STRYN)
Bondeføraren Hugleik Tungøen frå Oldedalen. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne. Årg. 5 (1961). S. 20-27. Red. T.O. Eide. Merknad: Supplikk om avtak 1693, avtaksbrev frå kongen 1702.