Bibliografi:Aurland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

Bygdebøker

Epletre i Aurland.
Foto: Kristian Hilsen (1972).
Aurlandsfjorden sett frå Flåm i 1930- eller 1940-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
Aurlandsvangen med Vangen kyrkje i 1930- eller 1940-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
Gudvangen ei gong millom 1864 og 1889.
Foto: Knud Knudsen.
Undredal stavkyrkje i 1940- eller 1950-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
Myrdal stasjon i 1950-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
 • Gardssoga for Aurland. Utg. Aurland sogenemnd. 1988-

Andre lokalhistoriske skrift

 • Bach, Tron, Johannes Gjerdåker: Aurlandsdalen : ei kulturhistorisk vandring frå fjell til fjære. Utg. Cappelen. 1994. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flaathen, Tore: I lys av kraft : 50-års beretning for Hallingdal og Aurland kraftstasjonsforening 1949-1999. Utg. [Foreningen]. 1999. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fortun fra til Sognefest : festskrift til G. F. Heiberg på 70-årsdagen. Red. R. Kloster ofl. Utg. John Grieg. 1941. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fretheim, Ole: Undredal og fjorden : ei reise attende = Undredal and the fjord : a journey back. Utg. Skald. 2012. 171 s. ISBN 9788279591795. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Olafsen, O.: De vigtigste støler og fælægre paa Hardangerviddens nord- og vestside : en historisk-topografisk beskrivelse. Utg. Mallingske bogtrykkeri. 1910. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ohnstad, Anders: Aurdal : gnr. 12 Aurland i Sogn : gardssoge : den gamle storgarden som vart prestegard og til slutt skulegard. Utg. Aurland sogelag. 1992. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ohnstad, Anders: Djup fjord og høg himmel : festskrift til Anders Ohnstad på 80-årsdagen 27. juni 1991. Utg. Norsk bokreidingslag. 1991. 202 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ohnstad, Anders: Gard og grend i Aurland : minne frå eit langt liv. Utg. A. J. Ohnstad. 1998. 120 s. ISBN 8299488702. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ohnstad, Anders: Vangen kyrkje : Vangskyrkja i Aurland : kyrkje og kristenliv : : jubileumsskrift. Utg. [Aurland sokneråd]. 1983. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skrift. Utg. Aurlands sogelag. 1930.
 • Thyri, Hans: Sogn jord- og hagebruksskule : frå potetprest til økoskule. Utg. Selja skolen. 2005. 206 s. ISBN 8291722536. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Til Anders Ohnstad på 90-årsdagen 27. juni 2001 : ei venehelsing frå Andreas Bjørkum, Bjørg og Jarle Bondevik. Utg. Centraltrykkeriet. 2001. 16 s. ISBN 8271283170. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tønder, Eli: Årene på Drægo. Utg. E. Tønder. 2004. 35 s. ISBN 8271283642.

Hovudoppgåver

 • Brattekværne, Cathrine: Kirkesteder i Indre Sogn : en arkeologisk analyse av religionsskiftet, med utgangspunkt i kirkesteder i Indre Sogn. Hovudoppgåve i arkeologi, Universitetet i Bergen 2006.
 • Breisnes, Rolf: Ei utgreiing om talemålet i Aurland med særleg vekt på formverk og ordbruk. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1975.
 • Eide, Else Karin: Fra "Engelskvillaen" 1882 til Fretheim Turisthotel 1939. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1995.
 • Gjerløw, Johanne Marie: Stedsnavn i Aurland, Vangen, Sogn. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1932.
 • Heggdal, Anders: Kraftutbygginga og bygdemiljøet i Aurland. Hovudoppgåve ved NLH 1972.
 • Hjørnevik, Jon: Makt og læring i vegplanlegging. Analyse av planleggingsprosessen rundt stamvegprosjektet E16 Aurland - Lærdal - Filefjell. Hovudoppgåve i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1998.
 • Hylland, Britt Lilly Græe: Husdyrhald i Aurland : driftsmåtar, gardbrukarar og naturvilkår = Animal husbandry i Aurland : farming systems, farmers and environmental conditions. Mastergradsoppgave i husdyrvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Ås, 2013.
 • Nilsen, Ragnar: Lokale aktørar og kommunalpolitikk. Ein studie av politiske prosessar i ein vestnorsk fjordkommune. Hovudoppgåve i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1976.
 • Ohnstad, Åsmund: Utvandringa til Amerika frå Aurland 1844-1875. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1985.
 • Skjerdal, Steinulf: Ein analyse av innlandsfisket i Aurland. Hovudoppgåve ved NLH 1973.
 • Skjevling, Berit: Virkninger av vasskraftutbygging på ferdsel og landskapsopplevelse. En undersøkelse av Aurlandsdalen og Nordfjella. Hovudoppgåve i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Solberg, Mona: Utkantungdom, utdanning og yrke. Ein oppfølgjingsstudie. Hovudoppgåve i sosiologi, Bergen 1980.
 • Stokstad, Ingunn: Talemål og livsverd : ein aldersavgrensa populasjonsstudie blant ungdomar i Aurland i Sogn. Masteroppgave i nordisk, Universitetet i Bergen, 2007. Digital versjon.
 • Tønnessen, Svein Thv.: Arbeids- og utdanningsvandring. Utdanningsnivå og arbeidsmarknad i Aurland, under og etter kraftutbygginga. Hovudoppgåve i geografi, Bergen 1985.
 • Vasaasen, Bjørn Ivar: Lordly sport of fishing. Det britiske sportsfisket som historisk fenomen i Norge ca 1860-1914, med utgangspunkt i Stjørdalen, Aurland og Sand. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo 2000.
 • Vinjum, Erlend: Stadnamn i Aurland. Hovudoppgåve i norsk, Oslo 1970.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19091211 Fra: Hans Gulsvik (bror), Aurland, Sogn og Fjordane Til: Kari Hansen, New York, USA Eier: Gladys Dow, Rivercourse, Alta TOB 3XO, (Vesterheim)
Stikkord: julehilsen