Bibliografi:Øygarden kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Alver · Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bjørnafjorden Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Kvam · Kvinnherad
Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Stord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur frå Fjell

 • Aalvik, Ingunn: Ungdom, velferd og flytting. En sosialpolitisk undersøking av tre ulike lokalsamfunn. (Fjell.) Hovedoppgave. Bergen 1979 Fag: Sosiologi
 • Berntsen, Tore: Nemndenes plass og funksjon i den kommunale forvaltning. En sammenlignende studie av tre kommunale nemnder i to Vestlandskommuner. (Bømlo og Fjell.) Hovedoppgave. Bergen 1977 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Egge, Klaus: Planlegging av ni-årig skule i Fjell og Gloppen. Ein analyse av dei lokale reaksjonane på det statlege utbyggingstiltaket. Hovedoppgave. Bergen 1976 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Fjell bygdebok. Utg. Fjell kommune. 1996-
  • B.1. Gunnstein Akselberg ofl.: Det stig av hav.... Natur- og kulturhistoria fram til 1700. 1996. 496 s. ISBN 82-7926-042-9. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2: Skurtveit, Halvor ofl.: Gards- og slektshistoria for gardsnummer 1-19. 2005. 672 s. ISBN 82-419-0354-5.
  • B.3: Skurtveit, Halvor ofl.: Gards- og slektshistoria for gardsnummer 20-29 og 59-60. 2006. 608 s.
  • B.4: Skurtveit, Halvor ofl.: Gards- og slektshistoria for gardsnummer 30-41. 2008. 639 s. ISBN 978-82-514-0738-0.
  • B.5: Skurtveit, Halvor ofl.: Gards- og slektshistoria for gardsnummer 42-58. 2010. 688 s. ISBN 978-82-514-0749-6.
  • B.6: Skurtveit, Halvor: Almennhistoria 1700–1910. 2017. 717 s. ISBN 978-82-7128-939-3.
 • Kobbeltveit, Olav: Fjell kommune : jubileumsskrift : 1837-1987. Utg. Fjell kommune. 1987. 39 s.
 • Lauvik, Hans: Kav stril : ord og uttrykk med noko attåt. Red. Tore Turøy. 2013. 286 s. ISBN 9788299606349.
 • Lie, Jan Helge: "Bymann og stril". Kommunikasjonsutvikling og samfunnsendring vest for Bergen. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Geografi. Kommune: Fjell [Merknad: Øygarden: se også Fjell, Sund: se også Fjell, Bergen: se også Fjell]
 • Meyer, Morten Andre: Organisasjonslæring i offentlige forvaltningsenheter. En case-studie av helse- og sosialetaten i Fjell kommune. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Fjell
 • Paetzel, Ina: Miljøvernhensyn i kystsoneplanleggingen. En studie fra Fjell kommune i Hordaland. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Geografi. Kommune: Fjell
 • Trengereid, Nils (red.): Bygdesoga for Fjell. 1970. 683 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Ohnstad, Anders i Heimen, b. XV, s. 494–498.
 • Trones, Jan-Ivar: Bjorøy i yngre steinalder. Et tolkningsforslag om sosial organisering. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Arkeologi. Kommune: Fjell

Lokalhistorisk litteratur frå Sund

 • Asphaug, Arne og Svein Olaf Drageland: Bygdebok for Vardøy : eit øysamfunn i havgapet. Sund kommune. 2000. 240 s. ISBN 82-991523-8-0
 • Asphaug, Arne: Bygdesoge frå Sund 1320-1660 : tre hundre armods år? Utg. Sund kommune. 1987. 153 s. ISBN 82-991523-0-5
  • Melding: Marthinsen, Liv i Heimen, b. XXVII, s. 53–54.
 • Asphaug, Arne: Historie frå Selstø, ein gard i Telavåg. Utg. Sund kommune. 1998. 257 s. ISBN 82-991523-7-2
 • Asphaug, Arne: Kva løytnant Henriksen fortalde frå Fjell og Sund i året 1860. Utg. Sund kommune. 1998. 16 s. ISBN 82-991523-6-4
 • Asphaug, Arne: Næringsvegane i Sund og Austevoll 1866-1890. Utg. Sund kommune. 1997. 128 s. ISBN 82-991523-5-6. Merknad: "... eit kjeldeskrift, som gjev att dei utførlege meldingane om den økonomiske tilstanden i Sund og Austevoll, som lensmennene sende til amtsmannen kvart femte år, frå 1866 til 1890" - Innledningen
 • Havstrilen Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden. Utg. Kystmuseet i Øygarden og Nordsjøfartmuseet i Telavåg. 2001-. ISSN 1502-9107
 • Hummelsund, Johs. Evensen: Bygdebok for Sund : Eit lite utsnitt av Sund si soge. 1970. 313 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Ohnstad, Anders i Heimen, b. XV, s. 494–498.
 • Kobbeltveit, Olav: Sund kommune. Ein livsfrisk hundreåring. Utg. Sund kommune. 1986. 126 s.
 • Nordstrand, Harald: Eigartilhøve og finansiering av fiskeflåten i Austevoll, Sund og Fjell ca. 1920-1960. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen 1997.
 • Nordstrand, Harald: Kystkvinner – kvardagsportrett frå Hordalandskysten. Bergen 2000.
 • Nordstrand, Åshild: Stranda husmorlag : liv og røre i 70 år. Utg. Stranda kvinne- og familielag. 2009. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogseth, Arvid og Fyllingsnes, Frode: Sund på Søre Sotra. Utg. Sund kommune.
  • B.1: Gards- og slektssoge gnr. 1-gnr. 12. 2012. 648 s. ISBN 978-82-991523-9-6.
  • B.2: Gards- og slektssoge gnr. 13-gnr. 22. 2013. 606 s. ISBN 978-82-991-5233-4.
  • B.3: Gards- og slektssoge gnr. 23-gnr. 31. 2014. 648 s. ISBN 978-82-999807-0-8.
 • Søreide, Oddvar M.: Dei gav oss ein arv. 2001-2006. 2 b.
  • Del 1: Bygdebok for Skoge : bygde- og ættesoge for Skoge år 900-2000. 2001. 264 s. ISBN 82-92157-02-6
  • Del 2: Gardssoge for Store Sangolt, Litle Sangolt, Skaga og Dommedal. Del 2. 2006. 272 s. ISBN 978-82-92157-04-6

Lokalhistorisk litteratur frå Øygarden

 • Asphaug, Arne: Øygarden. Utg. Øygarden kommune. 1992-. ISBN 82-991988-0-1
  • B.1: Øygarden 1850-1885. 1992. ISBN 82-991988-2-8. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2: Øygarden 1885-1920. 1995. ISBN 82-991988-3-6. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.3: Øygarden 1920-1958, del 1. 2000. 456 s. ISBN 82-991988-4-4.
  • B.4: Øygarden 1920-1958, del 2 : Tru og liv. 2004. 122 s. ISBN 82-991988-5-2.
  • B.5: Øygarden 1940-1945 : samfunnet i krig mot nazismen. 2001. 168 s. ISBN 82-991988-6-0
  • B.6: Øygarden 1920-1958, del 4 : Grannesamfunnet. 2006. 147 s. ISBN 82-991988-7-9.
  • B.7: Øygarden 1920-1958, del 5 : Oppvekst. 2006. 176 s. ISBN 82-991988-8-7.
 • Dåvøy, Kjell Tore: Gards- og ættesoge frå Dåvøy og Rotevågsøy. To øyer i Øygarden kommune og soga om Fløskjeret. 2000. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- (1640 SUND)
Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Sunds Herred 1867. 1867. 94 s.

Aviser