Bibliografi:Lærdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sogn og Fjordane fylke · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Askvoll · Aurland · Balestrand · Bremanger· Eid· Fjaler · Flora Oslo byleksikon 1938.JPG
Førde · Gaular · Gloppen · Gulen · Hornindal · Hyllestad · Høyanger · Jølster
Leikanger · Luster · Lærdal · Naustdal · Selje · Sogndal · Solund · Stryn · Vik · Vågsøy · Årdal
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Dybdahl, Audun: Agrarkrisen i indre Sogn. Bosetningsmessige og økonomiske forhold i Årdal, Lærdal og Borgund ca. 1200-1600. 1976. 154 s.(Det nordiske ødegårdsprosjektet ; delmanuskript)
 • Hjermann, P.S.: Stødnum i Lærdal. Lærdal. 1961. 134 s.
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. XII, s. 223–224.
 • Lærdal bygdebok : heim og ætt. Utg: Lærdal kommune. 1987-2005. 5 bd.
  • B.1: Borgund sokn. Red. Alfred Espe, Ola Gram, Kåre Hovland. 1987. 749 s. ISBN 8299209501. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2: Espe, Alfred og Kåre Hovland: Tønjum sokn : Galdane - Bø. 1990. 580 s. ISBN 8299209536. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.3: Espe, Alfred og Kåre Hovland: Tønjum og Hauge sokn : Grøto - Hunderi. 1994. 648 s. ISBN 8299209501. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.4: Espe, Alfred og Kåre Hovland: Hauge sokn : Lærdalsøyri - Mjelde - Øye - Stødno. 2001. 616 s. ISBN 8299209501.
  • B.5: Espe, Alfred og Kåre Hovland: Hauge sokn : Erdal - Strendene - Vindedal - Frønningen. 2005. 462 s. ISBN 82-992095-6-0.
 • Lindstrøm, Claus: Mellom øst og vest : eldre bygninger i Lærdal. Utg. Alvheim & Eide. 2002. 207 s. ISBN 82-90359-67-5.
 • Lindstrøm, Johan: Lærdalsøren : et centrum for gammel bygningsskik paa Vestlandet. Utg. Grøndahl. 1921. 40 s. (Fortidsminder VII).
 • Thyri, Hans H.: Livskraft : Lærdal energi 1934-2009. Utg. Selja forlag. 2009. 128 s. ISBN 978-82-82400-05-3.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Brattekværne, Cathrine: Kirkesteder i Indre Sogn : en arkeologisk analyse av religionsskiftet, med utgangspunkt i kirkesteder i Indre Sogn. Hovedoppgave i arkeologi - Universitetet i Bergen 2006.
 • Husdal, Kristin: Bygda som tel rundertider og spelar på lag med nabo'n : ei lokalhistorisk undersøking om utviklinga av den organiserte idretten i Lærdal. Hovedfagsoppgave - Norges idrettshøgskole, 2003.
 • Karlsø, Nina Mari: Fra kløv til stamveg : bruk og vern av historiske veger i Lærdal : hovedoppgave 1999. Hovedoppgave i Landskapsarkitektur - Norges landbrukshøgskole, 1999.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (536 VALDRES)
Lidt om marchen gjennem Valdres av den militærstyrke, der i 1802 skulde tvinge Lærdølerne til militærtjeneste. Dokumenter fundet i det gamle fogdarkiv i Land. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 3 (1918). S. 157-166. Red. O.K. Ødegaard.