Bibliografi:Lærdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

Borgund stavkyrkje med nye Borgund kyrkje i bakgrunnen.
Foto: Axel Lindahl.
Maristova ved den gamle Kongevegen millom Lærdal og Valdres i 1940- eller 1950-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
Parti frå Lærdalsøyri i 1940- eller 1950-åri.
Foto: Ukjend fotograf.
 • Barstad, H.J.: Leirdølernes Saga, eller Leirdalske Kompagnies Historie fra 1801-1817. Utg. I Kommission hos Haffner & Hille. 1901. 364 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørkum, Andreas: Generasjonsskilnad i indresognsmål : talemålet i industribygdi Årdal og dei fire næraste jordbruksbygdene. Utg. Universitetsforlaget. 1974. 636 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brattekværne, Cathrine: Kirkesteder i Indre Sogn : en arkeologisk analyse av religionsskiftet, med utgangspunkt i kirkesteder i Indre Sogn. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 2006.
 • Brugrand, Odd Helge (tekst), Lasse Tur (foto): Lærdal sett ovanfrå : verdas vakraste flyreise. Utg. Mapaid. 2011. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Diinhoff, Søren: Fremre Øygarden : en bosætning med bronzestøbning fra ældre bronzealder ved gården Kvamme i Lærdal : rapport fra arkæologiske undersøgelser 2000. Utg. Universitetet i Bergen, Bergen museum, Seksjon for ytre kulturminnevern. 2006. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dybdahl, Audun: Agrarkrisen i indre Sogn. Bosetningsmessige og økonomiske forhold i Årdal, Lærdal og Borgund ca. 1200-1600. 1976. 154 s.(Det nordiske ødegårdsprosjektet ; delmanuskript)
 • "Dæ va are tie dao - " i Lærdal og Borgund : lokalhistorie, hermer, forteljingar, prologar og dikt. Utg. Mållaget. 1983. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engesæter, Aage: Gamle vegar i Lærdal. Utg. Sogn og Fjordane distriktshøgskule ; Lærdal kommune. Sogndal. 1978. 31 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espe, Alfred: Skulesoge for Lærdal og Borgund. Utg. [Lærdal kommune, Skulekontoret/Kulturkontoret]. 1989. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjermann, Per Severin: Stødnum i Lærdal G.nr 29, br.nr 1. Utg. 1961. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. XII, s. 223–224.
 • Hodne, Bjarne: Engelske laksefiskere i Lærdal. Utg. Institutt for folkeminnevitenskap, Institutt for folkelivsgransking, Universitetet i Oslo. 1975. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovland, Kåre: A/S Trevaren 90 år : frå snikkarverkstad til totalentreprenør. Utg. A/S Trevaren. 2012. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husdal, Kristin: Bygda som tel rundertider og spelar på lag med nabo'n : ei lokalhistorisk undersøking om utviklinga av den organiserte idretten i Lærdal. Hovedfagsoppgave, Norges idrettshøgskole, 2003.
 • Jansen, Halvard: Framvoksteren av tettstaden Lærdalsøyri 1801-1865 : en studie av kva lokale ressursar, regionale handelstilhøve og statlege tiltak hadde å seia for denne framvoksteren. Utg. <H. Jansen>. Bergen. 1979. 293 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Arne B.: Høyfjellsfunn ved Lærdalsvassdraget. Utg. Universitetsforlaget, 1970-1978.
 • Karlsø, Nina Mari: Fra kløv til stamveg : bruk og vern av historiske veger i Lærdal : hovedoppgave 1999. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole, 1999.
 • Kling og mølsa, flåt og brim : gamle matoppskrifter, arbeid og skikkar frå Lærdal og Borgund. Utg. Lærdal bondekvinnelag. 1991. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knagenhjelm, Christoffer: Arkeologiske utgravninger i Lærdal : frigivningsundersøkelser ved Voldum - Borlaug, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane, 2004-2005. Utg. Universitetet i Bergen, Bergen museum. 2008. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Li, Håkon: Borgund kyrkje 125 år : 1868-1993 : jubileumsskrift. Utg. Kyrkjeleg fellesråd i Lærdal. 1993. 26 S. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindstrøm, Claus: Mellom øst og vest : eldre bygninger i Lærdal. Utg. Alvheim & Eide, 2002. 207 s. ISBN 82-90359-67-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindstrøm, Johan: Lærdalsøren : et centrum for gammel bygningsskik paa Vestlandet. Utg. Grøndahl. 1921. 40 s. (Fortidsminder VII). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lærdal bygdebok : heim og ætt. Utg: Lærdal kommune. 1987-2005. 5 bd.
 • "No lukta det fred!" : glimt frå Lærdal og Borgund 1940-1945. Utg. Lærdal kommune, Lokalhistorisk kontor. 1995. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thyri, Hans: Gras og grøde : slåttonn i bratte bakkar : om folk og arbeid på garden Tøri i Erdal attende til 1930-talet. Utg. H.H. Thyri, 2013. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (536 VALDRES)
Lidt om marchen gjennem Valdres av den militærstyrke, der i 1802 skulde tvinge Lærdølerne til militærtjeneste. Dokumenter fundet i det gamle fogdarkiv i Land. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 3 (1918). S. 157-166. Red. O.K. Ødegaard.