Bibliografi:Nordhordland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bømlo · Eidfjord · Etne Oslo byleksikon 1938.JPG
Fedje · Fitjar · Fjell · Fusa · Granvin · Jondal · Kvam · Kvinnherad · Lindås
Masfjorden · Meland · Modalen · Odda · Os · Osterøy · Radøy · Samnanger
Stord · Sund · Sveio · Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Eriksen, Arne og Audun Hanstveit: Dar kjem dampen - med post. Utg. Fusa dampskibsexpedition. 2011. 224 s. ISBN 978-82-998758-0-6.
 • Farne tider. Bokserie frå Nordhordland og Gulen. Red. Bernt Tungodden, Eli Fjelde Vikan. Utg. Nordhordland forlag. 2000-2004.
  • B.1: Farne tider 1. 2000. 96 s. ISBN 82-90908-06-7.
  • B.2: Farne tider 2. 2002. 96 s. ISBN 82-90908-10-5.
  • B.3: Farne tider 3. 2004. 96 s. ISBN 82-90908-15-6.
 • Nonås, Viggo: "Bil, fira vaksne og sju ungar" : ferjeminne frå Nordhordland. Utg. Kapabel. 2008. 240. ISBN 978-82-8163-023-9.
 • Nordhordland og Midthordland. Sogelaget sitt aarsskrift. 1918-27
 • Sørensen, Jostein: Dampen. Minner fra en svunnen tid. Utg. Bergen faktorforening. 2007. 80 s. ISBN 978-82-91372-13-6.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Antun, Monika: Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet. Ei gransking av kvinners stilling og posisjon i ting-institusjonen. Rettshandheving og praksis i Nordhordland sorenskriveri 1642-1668. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Midthordland: Se også Nordhordland]
 • Augestad, Birte: "Saa der aff befindes att de ere rette landstrygere, och løstgiengere." : omstreifere, almue og tinget på 16-1700 tallet. Hovedoppgave i historie, Høgskolen i Bergen/Universiteteti Bergen, 2004 I.
 • Bakke, Sissel: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. Nordhordland og Voss. Masteroppgave i historie - Universitetet i Oslo, 2009. E-bok
 • Bergfjord, Kjell: Lygramålet. Ein studie i talemålet hjå eldre og yngre i ei utkantbygd i Nordhordland. Bergen 1975 Fag: Norsk
 • Bergsvik, Knut Andreas: Ervervs- og bosetningsmønstre på kysten av Nordhordland i steinalder, belyst ved funn fra Fosnstraumen. En arkeologisk og geografisk analyse. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Bjørgo, Tore: Flatøy. Et eksempel på steinalderens kronologi og livbergingsmåte i Nordhordland. Bergen 1981 Fag: Arkeologi
 • Dobbe, Jorunn: Blant granner og myndigheter. Konfliktløsning og disiplinering på bygdetinget i Nordhordland 1642-55. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Midthordland: Se også Nordhordland]
 • Færøy, Frode: Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Bergens-distriktet 1940-45. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Nordhordland: Se også Bergen, Midthordland: Se også Bergen]
 • Gjertsen, Karl Ragnar: Arbeidsliv og produksjon i ei kystbygd i Nordhordland. (Lindåsprosjektet Rapport nr. 17.) Oslo/Bergen 1975 Fag: Etnologi
 • Halland, Nils: Meteorologiske ord og ordelag i nokre Nordhordlands-bygder. Oslo 1931 Fag: Norsk??
 • Hobbestad, Øyvind: "Den som tager andens gods er iche bedre end een tyv!" Ulovleg tileigning av annan manns eigendom. Lovgjeving og rettshandheving på tinget i Nordhordland sorenskriveri 1664-1707. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Midthordland: Se også Nordhordland]
 • Hodne, Jarle: Tillit på nye vegar. Ein case-studie av Nordhordlandsbrua. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune:
 • Hope, Kari: Kulturlandskapet på Havrå i Nordhordland. Vurdering av verneverdi. NLH 1981 Fag: Landskapsarkitektur
 • Hovland, Terje Birkrem: Nordhordland i romertid og folkevandringstid. En analyse av bosetning og samfunnsorganisasjon. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Johannessen, Marianne Herfindal: "Udsatte paa Landet". Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen 2000. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Om pleiebarn i Nordhordland og Åsane 1865-1900. Bergen: se også Nordhordland]
 • Kleiveland, Geir: Eldre busetnadsoge i Indre Nordhordland. Ein freistnad på historisk framstilling bygd på stadnamna. Bergen 1974 Fag: Nordisk
 • Kylland, Olav: Interkommunalt samarbeid i Nordhordlands-regionen. Samspill og konflikt. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Sosiologi. Kommune:
 • Mogstad, Terje: Salhusbroen og Nordhordlandsregionen. Befolkningens forventninger til det nye vegsambandet. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Geografi. Kommune:
 • Myking, Johan: Språk og stril. Målreising i Nord- og Midthordland 1885-1922. Universitetet i Bergen 1981. Fag: Nordisk. Kommune: Nordhordland [Merknad: Midthordland: se også Nordhordland]
 • Myklebust, Kari: Arge kvinner - giftige tunger? : kvinner i konfliktar på bygdetinget i Nordhordland 1642-1671 og 1742-1771. Masteroppgave i historie - Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen, 2007 I.
 • Salbu, Arne Kristian: Interkommunalt samarbeid i Bergensregionen. Behov og betingelser for regional styring. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Bergen [Merknad: Midthordland: se også Bergen, Nordhordland: se også Bergen]
 • Skurtveit, Halvor: Fra førmoderne til moderne industri. Ekspansjon og modernisering i Bergensområdets kornmøllenæring 1840-1895. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Historie. Kommune: Bergen [Merknad: Nordhordland: Se også Bergen, Midthordland: Se også Bergen]
 • Wiik, Kjersti: Folketoneinnsamling før og no. Rapport frå eige innsamlingsarbeid i Nordhordland og ei jamføring mellom dette og det innsamlingsarbeidet Ludvig Mathias Lindeman gjorde i 1848 og 1851. Universitetet i Bergen 2000. Fag: Musikk. Kommune:

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkel 1852 (1486 NORDHORDLAND)
Fortegnelse over Jordbrugene og deres Matriculskyld, saaledes som samme befandtes ved 1852 Aars Udgang i Nordhordlands Sorenskriveri.... [1852 - ]. [39] s.
 • Supplikk (1487 NORDHORDLAND)
Futane i Nordhordland. Andre bolken. I: Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland sogelag. Årg. 10 (1957). S. 155-235. Red. Nils Hjelmtveit. Merknad: 2 supplikkar, frå 1632 og 1640.

Aviser