Bibliografi:Kvam herad

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Bibliografi:Kvam kommune)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Alver · Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bjørnafjorden Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Kvam · Kvinnherad
Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Stord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Bok 2: Historiske glimt frå tida 1930-1960. Utg. Hardangerforlaget. 2001. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.

 • Bang-Hansen, Lauritz: Johannes Nilssøn Skaar : bondegutten fra Hardanger : "sami bisma - samenes biskop". Utg. Sami Varas. 1967. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bygdebok for Kvam herad. Kvam herad. 1999-
 • Fett, Per: Førhistoriske minne i Hardanger. 6 : Strandebarm prestegjeld. Utg. Universitetet i Bergen, Historisk Museum. 1954. 13 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helland-Hansen, Peter, Atle Ove Martinussen: Strandebarmaren : småbåtbygging i Hardanger. Utg. Kapabel. 2014. 376 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolltveit, Olav: Skutevik. Barndomens rike. Utg. Hardanger historielag. 1994. 61 s. (Hardanger historielag. Tillegsskrift ; nr 19)
 • Kvam kraftverk : 1913 - 19. februar - 1963 : 50 år. 1963. 48 s.
 • Olafsen, O.: Kvam i fortid og nutid. Utg. Kvam kommune ved en komite. 1921. VIII, 795 s (e.g. 975). Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. I, s. 83–84.
 • Vik, Jakob Hansson: Øystese bondelag (Østensø sogneselskab) 1880-1960. 1960. 40 s.
 • Walseth, Sveinung: Frå handverk til moderne industri : Kleppe møbelfabrikk AS 1929-2004. Utg. [Fabrikken]. Øystese. 2004. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ættarbok for Kvam. Utg. Kvam herad. 1957-73
  • B.1: Torpe, L.H.: Vikøy sokn. 1958. 617 s.
  • B.2: Torpe, L.H.: Øystese sokn. 1957. 706 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding (av b. 1–2): Øvrelid, Ragnar i Heimen, b. XI, s. 599–601.
  • B.3: Vikøy sokn. Samla og oppsett av ætteboknemnda. 1972. 375 s.
  • B.4: Øystese sokn. Samla og oppsett av ætteboknemnda. 1973. 405 s.

Hovedoppgaver 1907-

 • Bjørke, Kari: "...saa vel de gamle som unge kand aflegge fuldkommne Reede og Riktighed for det Salighets Haab, der findes for dem ...". Katekisme- og leseopplæring i Kvam rundt 1738. Norsk lærerakademi (Bergen) 1995. Fag: Kristendomskunnskap. Kommune: Kvam
 • Eide, Dagny: Kvam kommune, ein lokalbibliografi. Oslo?? 1974 Fag: SBH
 • Fykse, Arne O., Vik, Bjørn B.: Ein metode for registrering og analyse av kulturlandskap og bygdeturismeressursar - med eksempel frå grenda Fyksekvam i Hardanger. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Kvam

Fykse, Åmund: Eigedomsstrukturen, bruksstrukturen og mobilitet av jordbruksareal. Tilhøva i Kvam kommune, Hordaland. NLH 1971 Fag: NLH

 • Jakobsen, Georg: Vokalismen i Kvammamålet. Oslo 1954 Fag: Norsk??
 • Norheim, Sigurd L.: Frå syntaksen i Kvamma-målet. Oslo 1953 Fag: Norsk
 • Ringøy, Kjell Bjarte: Deltidsjordbruk i Kvam, Hordaland. Ei samanlikning av drifta på deltids- og heiltidsbruk. NLH 1974 Fag: NLH
 • Rykkje, Inge: Problemsituasjon og arbeidsplassfellesskap i et ferrolegeringssmelteverk. En analyse av A/S Bjølvefossen på 1950-tallet. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Sosiologi. Kommune: Kvam

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1581 KVAM)
Eit Amerikabrev som hev historisk verdi. Utg. Asbjørn Vik m.fl. I: Bygdejol. 1953. S. 9-12. Red. Vigleik Rosseland. Merknad: Avsendar: Guri Olsdatter Rosseland 1866.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1582 KVAM)
Sogneprest O. Gelmeydens Beskrivelse af Vikørs Prestegjeld 1743. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1909. S. 27-31. Red. O. Olafsen.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1583 KVAM)
Beskrivelse af Strandebarms Prestegjeld 1743. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1913. S. 49-55. Red. O. Olafsen. Merknad: Skrive av sokneprest Ole Gjerdrum.
 • Diplom (1584 KVAM)
Norheimsætti 1250-1600. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1933. S. 38-45. Red. Olav Kolltveit. Merknad: Vitnebrev om skifte 1439. I omsetjing.
 • Eigedomsdokument - avtak (1585 KVAM)
"Store-flaumen" paa Øystese. Eit sagn - eit dokument - og nokre merknader. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1931. S. 38-48. Red. Nils Skaar, sen. Merknad: Frå Nedre Vik 1714.
 • Eigedomsdokument - forlik (1586 KVAM)
Gervingesæte i Vikøy sokn. Kvar låg denne gamle garden - Og andre uløyste ætteproblem. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1960. S. 349-382. Red. Mikjell T. Steine. Merknad: Frå 1599.
 • Eigedomsdokument - forlik (1587 KVAM)
Kaldestadelvi. Strid om kvernavatnet. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1955. S. 284-291. Merknad: 3 forlikssaker. Frå 1775, 1804, 1837.
 • Eigedomsdokument - markegang (1588 KVAM)
Diplom fra Øystese af 19. juni 1598. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1919. S. 45-47. Red. O. Olafsen. Merknad: Avskrift frå 1803.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1589 KVAM)
Eit interessant skøyte frå 1786. Utg. Asbjørn Vik m.fl. I: Bygdejol. 1972. S. 31-32. Red. Jon O. Tjosås. Merknad: Gjeld Råen.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1590 KVAM)
Gamle breve vedkommende gaarden Hellestveit i Kvam m.m. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1917. S. 1-11. Red. N.G. Skaar. Merknad: 3 skøyte, frå 1662, 1667, 1709.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1591 KVAM)
Eit gamalt dokument frå Norheim i Kvam. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1969. S. 358-361. Red. Odd Bøen. Merknad: Frå 1615.
 • Eigedomsdokument - synfaring (1592 KVAM)
"Besiktelsesforretning" paa Augastad 1619. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1937. S. 81-83. Red. Olav Kolltveit.
 • Femårsmelding - lensmann (1593 KVAM)
Kvam for 120 år sidan. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1974. S. 512-519. Merknad: For åra 1856-60.
 • Femårsmelding - lensmann (1594 KVAM)
Femårsberetning for Strandebarm thinglag 1856-60. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1951. S. 420-434.
 • Forliksbrev (1595 KVAM)
Bustadtilhøve kring 1750. Utg. Asbjørn Vik m.fl. I: Bygdejol. 1984. S. 19-21. Red. Torgeir T. Børve. Merknad: Frå Børve 1748. Modernisert ortografi.
 • Husmannskontrakt (1596 KVAM)
Ei gamal husmannskontrakt. I: Bygdejol. 1987. S. 12-13. Red. Malvin Børsheim. Merknad: "Stykket" under Børsheim i Strandebarm 1868.
 • Manntal 1664-66 (1597 KVAM)
Prestemanntalet for Strandebarm og Varaldsøy 1666. Uppteke av sokneprest Rasmus Pedersøn. Utg. Hardanger historielag. [1936]. 21 s. Red. Olav Kolltveit.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1598 KVAM)
Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Strandebarms Herred 1866. 1867. 34 s.
 • Skifte (1599 KVAM)
Gamalt arveskifte fraa Tørvikbygdi. Utskrift av Hardanger og Voss tingbok A no. 6 1671 fol. 18. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1926/27. S. 74-75.
 • Soldatbrev (1600 KVAM)
Eit soldatbrev frå 1809. I: Bygdejol. 1952. S. 7-8. Red. L.J. Vikør. Merknad: Avsendar: Torger Haagensen Berven.
 • Soldatbrev (1601 KVAM)
Kvammasoldatar som var med i felttoget til Båhuslen i 1788. Tyttebærkrigen. I: Bygdejol. 1953. S. 22-28. Red. L.J. Vikør. Merknad: Avsendar: Lars Larsen Børven. Også trykt i "Hardanger. Tidsskrift" 1909 s. 58-59.
 • Soldatbrev ; brev (1602 KVAM)
Sersjant Anders Larsson Hallaraaker. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1931. S. 49-59. Red. Olav Kolltveit. Merknad: 3 brev frå A.L. Hallaraaker, 1789 (2) og 1808. Også to brev frå fedre til søner ved fronten 1789.
 • Soldatpass (1603 KVAM)
Gamle demiteringssetlar. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1957. S. 545-549. Red. L.J. Vikør. Merknad: 2 pass, frå 1730 og 1792.
 • Soldatpass (1604 KVAM)
Gamle avgangspass for uttente soldatar. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1952. S. 588-590. Merknad: 3 pass, frå 1730, 1809, 1812.
 • Tingboksak - eigedom (1605 KVAM)
Eigedomsretten um "Dragsholmen" (i Tyrvikbygdi). Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1933. S. 12-24. Red. Lars J. Berge. Merknad: Frå 1738-40.
 • Tingsvitne ; stemnebrev ; supplikk (1606 KVAM)
Augestad og Pusteslekta. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1964. S. 298-304. Red. Olav Kolltveit. Merknad: 4 dokument 1597-1652.

Aviser