Bibliografi:Luster kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sogn og Fjordane fylke · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Askvoll · Aurland · Balestrand · Bremanger· Eid· Fjaler · Flora Oslo byleksikon 1938.JPG
Førde · Gaular · Gloppen · Gulen · Hornindal · Hyllestad · Høyanger · Jølster
Leikanger · Luster · Lærdal · Naustdal · Selje · Sogndal · Solund · Stryn · Vik · Vågsøy · Årdal
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Laberg, Jon: Luster. Bygd og ætter. 1926. 692 s.
 • Øyane, Lars E.: Gards- og ættesoge for Luster kommune. Utg. Luster kommune. 1984-
  • B.1: Fortun sokn. 1984. XVII, 862 s. ISBN 82-991182-0-4. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2: Dale sokn I. 1986. XXI, 889 s. ISBN 82-991182-1-2. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.3: Dale II og Nes sokn. 1987. XXIII, 918 s. ISBN 82-991182-2-0.
  • B.4: Gaupne sokn. 1991. XXI, 1070 s. ISBN 82-991182-3-9. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.5: Jostedal sokn. 1994. XXII, 960 s. ISBN 82-991182-4-7. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.6: Joranger, Terje Mikael Hasle og Lars E. Øyane: Eikum ytre, Høgi. 2006. 1046 s. ISBN 82-991182-6-3.
  • B.7: Joranger, Terje Mikael Hasle og Lars E. Øyane: Dalen, Fevoll. 2007. 1215 s. ISBN 978-82-991182-7-1.
  • B.8: Joranger, Terje Mikael Hasle og Lars E. Øyane: Veitastrond. 2008. 733 s. ISBN 978-82-991182-8-6.
  • B.9: Joranger, Terje Mikael Hasle og Lars E. Øyane: Hafslo I. 2012. 1041 s. ISBN 978-82-991182-9-3.
  • B.10: Joranger, Terje Mikael Hasle og Lars E. Øyane: Hafslo II. 2013. 1103 s. ISBN 978-82-997726-0-0
  • B.11: Joranger, Terje Mikael Hasle og Lars E. Øyane: Solvorn I. 2016. 771 s. ISBN 978-82-997726-1-7.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Assev, Per: Rangpersoner, bønder og husmenn. Befolkningsutviklingen i Luster på 1700-tallet. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Historie. Kommune: Luster
 • Brattekværne, Cathrine: Kirkesteder i Indre Sogn : en arkeologisk analyse av religionsskiftet, med utgangspunkt i kirkesteder i Indre Sogn. Hovedoppgave i arkeologi - Universitetet i Bergen 2006.
 • Bugge, Marianne: Reiseliv og naturvern. Ei kartlegging av tilhøve kring reiseliv og vern av større naturområde, basert på ei intervjuundersøking på Skei og i Jostedalen, ved Jostedalen nasjonalpark. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Planfag. Kommune: Luster [Merknad: Jølster: se også Luster]
 • Ekerhovd, Per M.: Solvorn - et strandsted i indre Sogn. NTH 1995. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Luster
 • Gjertsen, Ingrid: Sangtradisjonen blant lekfolket i Luster. Hovedkilde: Ragnar Vigdal. Oslo 1978 Fag: Musikk
 • Mork, Paal: Bølgeblekk og blondekantar. Om byggeskikken i Luster i Sogn. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Etnologi. Kommune: Luster
 • Munthe, Siri: Restaurering av en embedsmannsgård: Munthehuset i Ytre Kroken, Sogn. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Luster
 • Pedersen, Elin Lønngeroth: Urnesportalen: monumental ornamentikk eller dekorativt meningsverk? En diskusjon om motiv og ikonografi. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Luster
 • Reppen, Ingrid Marie og Magny Ugulsvik Bukholm: Terraskandalen : for kommunane var vegen til helvete brulagt med gode hensikter. Master of Public Administration, Høgskolen i Hedmark, 2013.
 • Romstad, Barbro, Skrinde, Olga: Jotunheimen, dit må vi - alle. Ein bibliografi 1979-1989. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1990. Fag: . Kommune: Lom [Merknad: Luster: se også Lom, Vågå: se også Lom]
 • Sannem, Siv: Fotturisters oppfatning av miljøtilstanden i Jotunheimen nasjonalpark. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Lom [Merknad: Luster: se også Lom, Vågå: se også Lom]
 • Åstveit, Janicke: Ormelid - marginal eller sentral? En arkeologisk punktundersøkelse av Ormelid i Luster, Sogn og Fjordane. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Arkeologi. Kommune: Luster

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18980530 Fra: Anna Talle (søster), Luster, Sogn og Fjordane Til: Knut Håverson Talle, USA Eier: Ann Urness Gesme, Cedar Rapids, Iowa, USA
Stikkord: gave, Familieforhold, konfirmasjon, dåp, Nærmiljø,
 • År: 19111209 Fra: L. Stegegjerde, Luster, Sogn og Fjordane Til: Andrew Lyster, Wisconsin, USA Eier: James E. Anderson, Onalaska, WI, (Vesterheim)
Stikkord: Familieforhold,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1762 LUSTER)
"- og Huen tages ikke av Hovedet for noget Menneske". I: Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn. Nr 27 (1981) s. 67-80. Red. Gunnar Urtegard. Merknad: 3 brev. Avsendar: Sjur Tøgersen Aasen 1848(?), 1849, 1850.
 • Diplom (1763 LUSTER)
Avskrift etter original på pergament, tilhørende Nils Stråtveit, Vats, 1961.... Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. I: Ætt og heim. 1963. S. 51. Merknad: Vedrørande sal av gardpart i Solvorn 1407/08.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1764 LUSTER)
Beskrivelse over alle matrikulerede Eiendomme i Hafslo Herred med Forslag til ny Fordeling af sammes Matrikulskyld. 1867. 29 s.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1765 LUSTER)
Beskrivelse over de særskildt skyldsatte Brug i Lysters Herred samt Forslag til ny Skatteskyld for Herredet. [1867 - ]. 25 s.
 • Skolefundas (1766 LUSTER)
Den første skoleordning i Hafslo. I: Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn. Nr 3 (1915). S. 78-83. Red. Jon Laberg. Merknad: Frå 1741.