Bibliografi:Nordfjord

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sogn og Fjordane fylke · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Askvoll · Aurland · Balestrand · Bremanger· Eid· Fjaler · Flora Oslo byleksikon 1938.JPG
Førde · Gaular · Gloppen · Gulen · Hornindal · Hyllestad · Høyanger · Jølster
Leikanger · Luster · Lærdal · Naustdal · Selje · Sogndal · Solund · Stryn · Vik · Vågsøy · Årdal
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Berge, Kristian: «Fedrifter frå indre Nordfjord over Jostedalsbreen til Sogn». I: Norsk geografisk tidsskrift. XVII. 1961. S. 311–315.
 • Djupedal, Reidar: «Jacob Aaland og bygdesoga. På hundreårsdagen for hans fødsel». I: Heimen, b. XIII, s. 401–418.
 • Djupedal, Reidar: «Jacob Aaland». I: Heimen, b. XX, s. 15–19.
 • Kolsrud, Knut: «En fjord – Ressurser, næring og varebytte i 1700-årene». I: Norveg : Tidsskrift for folkelivsgransking. 28. 1985. S. 5–47.
 • Lothe, Anders A.: Soga um Lothe i Nordfjord. Eige forlag. 1958. 135 s.
  • Melding: Ohnstad, Anders i Heimen, b. XI, s. 602–603.
 • Os, Bendik: Brudekroner fra Nordfjord. Utg. Kolofon. 2013. 108 s. ISBN 9788230010747.
 • Rakkenes, Øystein: Havlandet : folk og landskap i ytre Nordfjord. Utg. Selja forlag. 2001. 200 s. ISBN 8291722242.
 • Aaland, Jacob: Gamall brudlaupsgjerd i Nordfjord. Utg. ved Reidar Djupedal. 1982. 42 s. Merknad: Særprent av Årbok for Nordfjord 1982.

Bygdebøker under arbeid

 • Nordfjord: Det planlegges regionsoge for Nordfjord. Det er nedsatt en redaksjonsnemnd som har fått i mandat å finne form og omfang på bokverket, og komme med framlegg til tema og arbeidsmåter samt framdriftsplan. Videre er det nedsatt en økonominemnd som skal arbeide med finansiering av planene. Kilde: Firda Tidend 14.02.01
 • Nordfjord: Arbeidet med Nordfjordsoga er godt i gang. Ein har tre alternativ for prosjektet. Anten tilsetje heiltidshistorikarar som skriv bok, la banda i Nordfjordsoga inngå i Årbok for Nordfjord eller skrive artiklar som blir lagt ut på Internett på ein nettstad knytta til folkemuseet. Kilde: Fjordingen 28.09.2001
 • Nordfjord: Nordfjord Sogelag har søkt Nordfjord-kommunene om midler til forprosjekt for Nordfjords bygdebok. Kilde: Firda tidend 17.05.08

Hovedoppgaver 1907-

 • Brekke, Jarle: Bygdesamfunn og kraftutbygging. Ein samanliknande studie av politisk mobilisering i 2 vestlandskommuner. (Nordfjord.) Bergen 1980 Fag: Sosialantropologi
 • Fjellanger, Thorolf: Stadnamn frå Ålfoten i Nordfjord. Bergen 1979 Fag: Nordisk
 • Gjerde, Steinar: Om vokalismen i diplom frå Nordfjord og Sunnfjord frå føre 1500. Bergen 1983 Fag: Nordisk
 • Hamre, Inger: Lokalhistorisk bibliografi over Nordfjord. Oslo?? 1979 Fag: SBH
 • Helland-Hansen, Peter og Grinde, Hans: Gårdsbebyggelsens utvikling innenfor et nærmere avgrenset område i Norge. Byggeskikk i Nordfjord. NTH 1946 Fag: Arkitekturhistorie
 • Hoddevik, Ann-Kristin: Register til Årbok for Nordfjord 1951-1975. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1992. Fag: . Kommune:
 • Hovstad, Knut Anders: Kulturlandskap, historie og forvalting. Ei drøfting med utgangspunkt i Åsane i Nordfjord. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Eid
 • Kjøllesdal, John Magnar: Jord og næring. Trekk av jordeigedomsutviklinga i Eid i Nordfjord 1646-1810. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Krossen, Dagfinn: Kommunesamanslåinga i Indre Nordfjord. Mot større kommunale einingar. Oslo 1975 Fag: Historie
 • Lyslo, Valdemar: Om tun og teigblanding i Nordfjord i mellomalderen og nytida Innmarksutskiftinga og følgjene av den. Oslo 1940 Fag: Historie
 • Myhre, Bente Magnus: Studier i Nordfjords yngre jernalder. Bergen 1967 Fag: Arkeologi
 • Smørdal, Ottar: Endringer i konkurranseforholdet mellom Bergen og Ålesund i Nordfjord og deler av Sunnfjord de siste 10-15 åra. Bergen 1974 Fag: Geografi
 • Straume, Eldrid Margrete: Nordfjord i eldre jernalder. Bergen 1956 Fag: Arkeologi
 • Tolaas, Gyri: Lokalhistorisk bibliografi over Nordfjord 1978-1999. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 2000. Fag: . Kommune:

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (1731 NORDFJORD)
Meldingar frå prestane i Nordfjord 1743 til Det danske Kanselliet. Utg. Firda ungdomslag,Nordfjord sogelag. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne, arbeidsliv og ungdomslagsarbeid. 1953. S. 66-119. Red. Reidar Djupedal. Merknad: Svar frå prestane i Innvik, Gloppen, Eid og Davik.
 • Haugianardokument (1732 NORDFJORD)
Haugerørsla i Nordfjord. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne. Årg. 4 (1959). S. 9-31. Red. Gunnar S. Fitje. Merknad: 8 brev frå embetsmenn vedrørande Haugerørsla samt utdrag av tingvitnemål 1804-10.
 • Medisinalrapport (1733 NORDFJORD)
Distriktslæge Grimsgaards årsberetning for 1867. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne. Årg. 8 (1967). S. 72-77. Red. O.M. Andenæs. Merknad: For indre Nordfjord.

Aviser