Bibliografi:Hardanger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland
Alver · Askøy · Austevoll · Austrheim · Bergen · Bjørnafjorden Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Kvam · Kvinnherad
Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Stord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Voss · Øygarden
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Alnæs, Erika: Hardanger folkehøgskule 100 år : 1912-2012. Utg. Hardanger folkehøgskule. 2012. 180 s.
 • Anker, Peter: Hardanger og fjorden. Utg. ARFO og Hardanger folkemuseum. 2005. 239 s. ISBN 8291399263. Merknad: I serien Byggeskikk og kulturarv. Digital versjonNettbiblioteket
 • Drageset, Anne: «Gravspråk i et fjordlandskap – Regional variasjon i jernalderens Hardanger», i Heimen 01/2020. Digital utgave.
 • Ebbing, Nanna: Th. S. Haukenæs : kultur-skattegraveren fra Hardanger. Utg. Damm. 1962. 60 s.
 • Fabrikkbyane i Hardanger : husa i industrilandskapet = Fabrikstädte in Hardanger : Häuser in der Industrielandschaft = Industrial towns in Hardanger : buildings in an industrial landscape. Red. Eva Røyrane ofl. Utg. Nord 4. 2011. 208 s. ISBN 9788273261076. Digital versjonNettbiblioteket
 • Halldor O. Opedal : folkeminnesamlaren og forteljarane hans. Ved Oddmund Hus. Utg. Hardanger Folkeminnelag. 2002. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hardanger : ei regionshistorie. Red. John Ragnar Myking. Utg. Fagbokforlaget. 2015. 3 b.
  • B.1: John Ragnar Myking, Jo Rune Ugulen, Bård Gram Økland: Til 1750. 363 s.
  • B.2: Svein Ivar Angell: 1750-1900. 298 s.
  • B.3: Svein Ivar Angell, Martin Byrkjeland, Knut Grove: Etter 1900. 375 s.
 • Hardanger folkehøgskule 1912-1987. UTg. Hardanger folkehøgskule]]. 1987. 74 s.
 • Hardangerminne : festskrift til Halldor O. Opedal på 70-årsdagen. Ved Olav Sekse ofl. Utg. Hardanger historielag. 1965. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kjelstrup, Fritz Haakon: Nils Hertzberg : prest, sogn og samfunn. Utg. John Grieg. 1946. 158 s.
  • Melding: Mannsåker, Jon i Heimen, b. VII, s. 241–243.
 • Nygaard, Vigdis: En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene. Utg. Norut Alta. 2012. ISBN 978-82-7571-213-2. Fulltekst fra Husbanken
 • Opedal, Halldor O.: Hardingmålet : ord, vendingar og stil. Ny og auka utg. ved Oddmund Hus. Utg. Hardanger folkeminnelag. 2005. 255 s. (1. utg. 1960: Hardangermålet : ord, vendingar og stil). ISBN 8290616139.

Hovedoppgaver 1907-

 • Bakka, Egil: Den eldste jordbrukstida i bygdene ved Hardangerfjorden. Kulturtilhøve og busetnad i yngre steinalder og bronsealder. Bergen 1955 Fag: Arkeologi
 • Brekke, Nils Georg: Rosemåling i bygdene kring Hardangerfjorden. Bergen 1968 Fag: Kunsthistorie
 • Bruflot, Audun, Nielsen, Øystein: Arealbruk i Hardangervidda nasjonalpark. En studie av utviklingen med utgangspunkt i "vegbyggingen" Solheimstulen - Lågaros. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Jordskifte. Kommune: [Merknad: Nore og Uvdal: se også Hardanger, Vinje: se også Hardanger]
 • Bye, Ole Jacob, Stinessen, Trude: Hardangervidda i forskningen 1984-1996: bibliografi. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1997. Fag: . Kommune:
 • Fasteland, Arthur: Utnyttinga av den sentrale og nordlege delen av Hardangervidda i ikkje-steinbrukande tid. Ein studie med utgangspunkt i fangstbuanlegga. Bergen 1971 Fag: Arkeologi
 • Gravir, Sigmund: Hardangerbanen. Et sidespor i norsk jernbane historie 1872-1935. Bergen 1983 Fag: Historie
 • Gustafson, Lil: Stegaros, et boplassområde på Hardangervidda. Ressursutnyttelse i forhistorisk tid. Bergen 1979 Fag: Arkeologi
 • Hansen, Kristoffer Ullern: Konflikter mellom bruk og vern i Hardangervidda Nasjonalpark. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: [Merknad: Buskerud: se også Hardanger, Telemark: se også Hardanger]
 • Hatleskog, Anne-Brith: Yngre jernalder i Sunnhordland og Hardanger. Busetnadsutvikling og samfunnsstruktur. Universitetet i Bergen 1986. Fag: Arkeologi. Kommune: [Merknad: Hardanger: Se også Sunnhordland]
 • Helleland, Botolv: Noko om stadnamn frå Hardangervidda Vest. Oslo 1970 Fag: Norsk
 • Indrelid, Svein: Hein 33. En stenalderboplass på Hardangervidda. Metodeproblemer. Bergen 1971 Fag: Arkeologi
 • Markhus, Knut: Den magiske fjorden. Hardanger i engelske reiseskildringer 1820-1914. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Historie. Kommune:
 • Petersen, Lars: Miljø og levevilkår. En studie i statslig planlægning og lokal hverdagspraksis på Hardangervidda. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: [Merknad: Buskerud: se også Hardanger]
 • Rødland, Kjartan: Hardangerbrua : frå draum til røyndom. Utg. Hardangerbrua. 2013. 128 s. ISBN 978-82-303-2374-8.
 • Skuterud, Arne: Nasjonal og lokal styring i to fjellområde. Ein analyse av forholdet mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter i samband med val av planleggingsmodell for Hardangervidda og Dovrefjell. Oslo 1983 Fag: Statsvitenskap

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Barnepengeliste (1474 HARDANGER)
Fortegnellse på huis som umyndige børn i Hardanger. Arffelig efter deris Salige Foreldre ehr tilfallden som føllger. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. [1961]. S. 509-517. Merknad: Frå 1637-45.
 • Brev (1475 HARDANGER)
Frå krigsåra 1800-14. Or lensmann Christen Hauso sine papir. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1969. S. 326-330. Merknad: 4 brev frå futen i Hardanger og Sunnhordland Johan Andreas Bundtz 1805-13.
 • Brev (1476 HARDANGER)
Kraftig skyts og drastiske rådbøter. Framlegg til "lov" om tenarhjelp. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1952. S. 524-528. Merknad: Klagemål om mangel på arbeidsfolk. Truleg frå 1790-talet.
 • Bygseltaksering (1477 HARDANGER)
Bygseltaksering 1633 av offentleg jordegods i Hardanger len. Hardanger historielags kjeldeskrifter nr 6. 1939. 36 s. Red. Olav Kolltveit.
 • Forliksdom - grensetvist (1478 HARDANGER)
Skilsdomen i 1823 om Hadlaskarbeitet i Veigdalen mellom sørfjørder og eidførder. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1980. S. 247-268.
 • Jordebok - konge (1479 HARDANGER)
Jordebog for Hardanger Fogderi af 1646. Utg. Hardanger historielag. 1917-18. 109 s. Red. O. Olafsen.
 • Manntal 166466 (1480 HARDANGER)
Præsternes Mandtal av 1664. Utg. Hardanger historielag. 1927. 115 s. Red. O. Olafsen.
 • Matrikkel 1665 (1481 HARDANGER)
Hardanger Fogderies Matricul Anno 1667 og Strandebarm Schibredes Matricul 1666 (af Sundhordlehn Fogderie). Hardanger historielags kjeldeskrifter nr 7. 1940. 161 s. Red. Olav Kolltveit.SUNNHORDLAND
 • Militærrulle (1482 HARDANGER)
Marstrand og "Tordenskjolds soldatar". Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1951. S. 370-382. Red. Olav Kolltveit. Merknad: Nordre Hardangerske kompani 1719.
 • Supplikk (1483 HARDANGER)
Hardingane bed om skattelette. Ein søknad frå 1804. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1952. S. 529-531.
 • Supplikk ; tingsvitne (1484 HARDANGER)
Tilskot til soga om ekstraskatten i Hardanger og Sunnhordland 1762-1765. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1945. S. 1-26. Red. Lars Hamre. Merknad: 3 supplikkar, 2 tingsvitne. .
 • Tingboksak - grensetvist (1485 HARDANGER)
Rettssak 1664 om grensa mellom Hardanger og Voss. Utskrift av Ytre Sogn sorenskriveris tingbok nr 8 1664 fol. 17b. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1968. S. 204-211.

Aviser