Bibliografi:Sogn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

 • Aga, Frode, Olav Øygard: 52 opplevingar i Sogn : natur, historie, smak, kultur, aktivitetar. Utg. Skald, 2008. 191 s. ISBN 9788279591177. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Austad, Ingvild, Olav Aaraas: De Heibergske samlinger-Sogn folkemuseum : landskaps- og driftsplan for friluftsmuseet. Sogndal. 1989. 92 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engesæter, Aage: "Rift om brødet"? Befolkning, ressursar og økonomi i Sogn 1801–1855. Sogndal. 1985. 136 s.
  • Melding: Standal, Ragnar i Heimen, b. XXIII, s. 28.
 • Fortun fra til Sognefest : festskrift til G. F. Heiberg på 70-årsdagen. Red. R. Kloster ofl. Utg. John Grieg. 1941. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 316–317.
 • Heiberg, G.F.: Slægten Heiberg : personalhistoriske og genealogiske oplysninger. Utg. Cammermeyer. Kristiania. 1907. 362 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmsen, Andreas: «Soga aat eit vestnorskt bygdelag (Sogn)». I hans: Gard – Bygd – Rike. Utg. Universitetsforlaget. 1966. S. 22–36. (Fyrst trykt i Syn og segn 1935).
 • Hoprekstad, Olav: «Jon Laberg. Ein samtale». I: Heimen, b. VII, s. 130–132.
 • Kirkeby, Birger: Liv og lagnad på 1600-talet. Utg. Kolofon/B.Kirkeby. 2003-2005. 3 b.
 • Kloster, Robert (red.): Fortun fra til Sognefest : festskrift til G.F. Heiberg på 70 årsdagen 31. mai 1941. Utg. Grieg. 1941. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindstrøm, Claus: Fattiggutt og frimester : Jan Ludolf Lund - en snekker ved laugsvesenets slutning. Utg. Tapir akademisk forlag. 2009. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske bygder IV: Sogn. Ved Hans Aall ofl. Utg. John Grieg. 1937. 254 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Olav Hoprekstad: «Landet og folket», s. 9–38.
  • Andreas Holmsen: «Økonomisk og administrativ historie», s. 39–103.
  • Magnus Olsen: «Runeinnskriftene i Sogn», s. 104–114.
  • Gustav Indrebø: «Sognamålet», s. 115–130.
  • Th. Gunnarson: «Det religiøse livet», s. 131–140.
  • Kjell Bondevik: «Folkedikting», s. 141–158.
  • Arne Bjørndal: «Folkemusikk», s. 159–166.
  • Anna Knutsen: «Bunaden», s. 167–179.
  • Robert Kloster: «Kunstarbeide og håndverk», s. 180–194.
  • Gisle Midttun: «Sognahus», s. 195–248.
 • Sande, Olav: Segner frå Sogn. Ved J. Bondevik og A. Bjørkum. Utg. Norsk bokreidingslag. 1992. (1. utg. 1887–1892).
 • Sande, Olav: Segner frå Sogn. Ved Odd Njøs. Utg. Skald. 2004. 124 s. (1. utg. 1887–1892).
 • Shetelig, Haakon: «Et folkemuseum blir til». I: Heimen, b. VII, s. 7–15. (Av en minnetale over G.F. Heiberg).
 • «Sogn». I: Heimen, b. VII, s. 133–140. (I serien: «Vårt arbeid»).
 • Thue, Johs. B., Eirik Thue: Utsikt og utakt : folketru og fossevern på framtidsveg mellom Sogn og Sunnfjord. Utg. Sogn historiske verkstad. 2019. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Velle, Steinar: Tusen år i Sogn. Utg. Selja. 2017. 176 s.

Hovudoppgåver

 • Bjærke, Torill Thømt: Problemer omkring en gruppe smijernsbeslag i Sogn, Valdres og Gudbrandsdalen. Hovudoppgåve i kunsthistorie, Oslo 1978.
 • Dommasnes, Liv Helga: Yngre jernalder i Sogn - forsøk på sosial rekonstruksjon. Hovudoppgåve i arkeologi, Bergen 1976.
 • Hauge, Ragni: Fruktdyrkingen i indre og midtre Sogn. Hovudoppgåve i geografi, Oslo 1948.
 • Hundvebakke, Kirsten og Schei, Gunvor: Sogn: ein bibliografi: litteratur utgjeve 1945-1975. Hovudoppgåve ved SBH, Oslo 1977.
 • Lie, Knut Larsen: Tilskot til Sogns økonomiske historie 1600-1660. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1924.
 • Nedberge, Torill: Annonsering i lokalpressa i Sogn etter siste verdenskrigen. Ei undersøking i bruken av nynorsk/bokmål sett i høve til skriftmål/talemål. Hovudoppgåve i nordisk, Bergen 1982.
 • Ohnstad, Anders: Dei indre fjordbygder i Sogn på veg til pengehushold. Tilskot til den økonomiske og sosiale historie i det 19de hundreåret (1820-1910). Hovudoppgåve i historie, Oslo 1943.
 • Skaar, Oskar: Strukturskifte i næringslivet i Indre Sogn 1814-1914. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1947.
 • Skjeldestad, Åge: Rotlaus ungdom? Ungdomsflytting i Sogn 1790-1801. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1984.
 • Thue, Johannes Brynjulf: Gardsproduksjon, handel og sjøtransport i jord- og skogbruksbygdene i Sogn 1830-1900. Det økonomiske systemet i nokre lokalsamfunn på Vestlandet. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1971.
 • Vigrestad, John: Forholdet mellom almue og øvrighet i Indre Sogn Sorenskriveri under den store nordiske krig. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1978.
 • Anker, Leif: Stokk eller stein? Kirker, byggemåter og mulige byggherrer i indre Sogn om lag 1130-1350 belyst ved et utvalg kirker fra perioden. Hovudoppgåve i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 2000.
 • Auestad, Jan G.: Sogn i romertid og folkevandringstid. Et samfunn i endring. Hovudoppgåve i arkeologi, Universitetet i Bergen 1990.
 • Furre, Gunnar: En smeltedigel for praktikere og romantikere. Ein studie av Sogn jord- og hagebruksskule. Hovudoppgåve i etnologi, Universitetet i Bergen 1998.
 • Horgen, Gudlaug Nedrelid: Ola på Ola, og endå ein Ola. Personnamn i Indre Sogn i folketeljingi av 1801. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen 1985.
 • Lødøen, Trond Klungseth: Landskapet som rituell sfære i steinalder. En kontekstuell studie av bergartsøkser fra Sogn. Hovudoppgåve i arkeologi, Universitetet i Bergen 1995.
 • Natvik, Oddvar: Brotsatferd i Sogn og Sunnfjord på 1600-tallet. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo 1989.
 • Planke, Terje: Sognebåten: bygging, formforståelse og kunnskap. Hovudoppgåve i etnologi, Universitetet i Oslo 1994.
 • Vaardal, Helge: Samfunn og kriminalitet i indre Sogn og Sunnfjord 1820-89. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1995.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Barnepengeliste (1734 SOGN)
Reigestering Paa Børenne-Penger i ytter Soegenn Anno 1645. I: Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn. Nr 9 (1934). S. 79-98. Merknad: Oversyn over umyndige born sine midlar. Frå lensrekneskap for Bergenhus.
 • Militærrulle (1735 SOGN)
Sogningernes sidste ledingsfærd. I: Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn. Nr 1 (1910). S. 72-95. Red. Per Tang. Merknad: Utkommanderte til Svinesund 1611.
 • Visitasmelding (1736 SOGN)
Biskop Johan Nordal Bruns dagbok paa visitatsreiser i Sogn. 1802. 1806. 1812. I: Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn. Nr 2 (1912). S. 5-46. Red. Per Tang.

Aviser