Bibliografi:Sogn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Sogn og Fjordane fylke · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Askvoll · Aurland · Balestrand · Bremanger· Eid· Fjaler · Flora Oslo byleksikon 1938.JPG
Førde · Gaular · Gloppen · Gulen · Hornindal · Hyllestad · Høyanger · Jølster
Leikanger · Luster · Lærdal · Naustdal · Selje · Sogndal · Solund · Stryn · Vik · Vågsøy · Årdal
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Engesæter, Aage: "Rift om brødet"? Befolkning, ressursar og økonomi i Sogn 1801–1855. Sogndal. 1985. 136 s.
  • Melding: Standal, Ragnar i Heimen, b. XXIII, s. 28.
 • Fortun fra til Sognefest : festskrift til G. F. Heiberg på 70-årsdagen. Red. R. Kloster ofl. Utg. John Grieg. 1941. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 316–317.
 • Holmsen, Andreas: «Soga aat eit vestnorskt bygdelag (Sogn)». I hans: Gard – Bygd – Rike. Utg. Universitetsforlaget. 1966. S. 22–36. (Fyrst trykt i Syn og segn 1935).
 • Hoprekstad, Olav: «Jon Laberg. Ein samtale». I: Heimen, b. VII, s. 130–132.
 • Kirkeby, Birger: Liv og lagnad på 1600-talet. Utg. Kolofon/B.Kirkeby. 2003-2005. 3 b.
 • Norske bygder IV: Sogn. Ved Hans Aall ofl. Utg. John Grieg. 1937. 254 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Olav Hoprekstad: «Landet og folket», s. 9–38.
  • Andreas Holmsen: «Økonomisk og administrativ historie», s. 39–103.
  • Magnus Olsen: «Runeinnskriftene i Sogn», s. 104–114.
  • Gustav Indrebø: «Sognamålet», s. 115–130.
  • Th. Gunnarson: «Det religiøse livet», s. 131–140.
  • Kjell Bondevik: «Folkedikting», s. 141–158.
  • Arne Bjørndal: «Folkemusikk», s. 159–166.
  • Anna Knutsen: «Bunaden», s. 167–179.
  • Robert Kloster: «Kunstarbeide og håndverk», s. 180–194.
  • Gisle Midttun: «Sognahus», s. 195–248.
 • Sande, Olav: Segner frå Sogn. Ved J. Bondevik og A. Bjørkum. Utg. Norsk bokreidingslag. 1992. (1. utg. 1887–1892).
 • Sande, Olav: Segner frå Sogn. Ved Odd Njøs. Utg. Skald. 2004. 124 s. (1. utg. 1887–1892).
 • Shetelig, Haakon: «Et folkemuseum blir til». I: Heimen, b. VII, s. 7–15. (Av en minnetale over G.F. Heiberg).
 • «Sogn». I: Heimen, b. VII, s. 133–140. (I serien: «Vårt arbeid»).
 • Velle, Steinar: Tusen år i Sogn. Utg. Selja. 2017. 176 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Bjærke, Torill Thømt: Problemer omkring en gruppe smijernsbeslag i Sogn, Valdres og Gudbrandsdalen. Oslo 1978 Fag: Kunsthistorie
 • Dommasnes, Liv Helga: Yngre jernalder i Sogn - forsøk på sosial rekonstruksjon. Bergen 1976 Fag: Arkeologi
 • Hauge, Ragni: Fruktdyrkingen i indre og midtre Sogn. Oslo 1948 Fag: Geografi
 • Hundvebakke, Kirsten og Schei, Gunvor: Sogn: ein bibliografi: litteratur utgjeve 1945-1975. Oslo?? 1977 Fag: SBH
 • Lie, Knut Larsen: Tilskot til Sogns økonomiske historie 1600-1660. Oslo 1924 Fag: Historie
 • Nedberge, Torill: Annonsering i lokalpressa i Sogn etter siste verdenskrigen. Ei undersøking i bruken av nynorsk/bokmål sett i høve til skriftmål/talemål. Bergen 1982 Fag: Nordisk
 • Ohnstad, Anders: Dei indre fjordbygder i Sogn på veg til pengehushold. Tilskot til den økonomiske og sosiale historie i det 19de hundreåret (1820-1910). Oslo 1943 Fag: Historie
 • Skaar, Oskar: Strukturskifte i næringslivet i Indre Sogn 1814-1914. Oslo 1947 Fag: Historie
 • Skjeldestad, Åge: Rotlaus ungdom? Ungdomsflytting i Sogn 1790-1801. Bergen 1984 Fag: Historie
 • Thue, Johannes Brynjulf: Gardsproduksjon, handel og sjøtransport i jord- og skogbruksbygdene i Sogn 1830-1900. Det økonomiske systemet i nokre lokalsamfunn på Vestlandet. Bergen 1971 Fag: Historie
 • Vigrestad, John: Forholdet mellom almue og øvrighet i Indre Sogn Sorenskriveri under den store nordiske krig. Bergen 1978 Fag: Historie
 • Anker, Leif: Stokk eller stein? Kirker, byggemåter og mulige byggherrer i indre Sogn om lag 1130-1350 belyst ved et utvalg kirker fra perioden. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Kunsthistorie. Kommune:
 • Auestad, Jan G.: Sogn i romertid og folkevandringstid. Et samfunn i endring. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Furre, Gunnar: En smeltedigel for praktikere og romantikere. Ein studie av Sogn jord- og hagebruksskule. Universitetet i Bergen 1998. Fag: Etnologi. Kommune:
 • Horgen, Gudlaug Nedrelid: Ola på Ola, og endå ein Ola. Personnamn i Indre Sogn i folketeljingi av 1801. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Nordisk. Kommune:
 • Lødøen, Trond Klungseth: Landskapet som rituell sfære i steinalder. En kontekstuell studie av bergartsøkser fra Sogn. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Natvik, Oddvar: Brotsatferd i Sogn og Sunnfjord på 1600-tallet. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Sunnfjord: Se også Sogn]
 • Planke, Terje: Sognebåten: bygging, formforståelse og kunnskap. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Etnologi. Kommune:
 • Vaardal, Helge: Samfunn og kriminalitet i indre Sogn og Sunnfjord 1820-89. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Sunnfjord: Se også Sogn]

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Barnepengeliste (1734 SOGN)
Reigestering Paa Børenne-Penger i ytter Soegenn Anno 1645. I: Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn. Nr 9 (1934). S. 79-98. Merknad: Oversyn over umyndige born sine midlar. Frå lensrekneskap for Bergenhus.
 • Militærrulle (1735 SOGN)
Sogningernes sidste ledingsfærd. I: Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn. Nr 1 (1910). S. 72-95. Red. Per Tang. Merknad: Utkommanderte til Svinesund 1611.
 • Visitasmelding (1736 SOGN)
Biskop Johan Nordal Bruns dagbok paa visitatsreiser i Sogn. 1802. 1806. 1812. I: Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn. Nr 2 (1912). S. 5-46. Red. Per Tang.

Aviser