Bibliografi:Aust-Agder fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Aust-Agder fylke · Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Froland · Gjerstad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Grimstad · Iveland · Lillesand · Risør · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Åmli
Setesdal
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Agder-bibliografien. Utg. Agder historielag. 1983-1997.
  • B. 1: Andreassen, Berit: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to Agder-fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1979. 1983. 285 s. Digital utgavebokhylla.no
  • B. 2: Kaastrup, Sølvi: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust-Agder : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1980. 1986. 338 s. Digital utgavebokhylla.no
  • B. 3: Kaastrup, Sølvi og Per: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust- og Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver 1979 (1980)-1990. 1997. 325 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Aust-Agder Arbeiderparti i 100 år 1907-2007, 2007
 • Johnsen, Berit Eide og Gustav Sætra: Sørlandsk skipsfart : 1600-1920. Utg. Portal. 2016. ISBN 978-82-8314-102-3.
 • Vevstad, Jens: Aust-Agder fylke gjennom 100 år. 1837-1937. Utg. av Aust-Agder fylkesting ved ei nemnd. 1943. 636 s.
 • Årbok. Utg. Aust-Agder-Museet. 1955-57
 • Årbok. Utg. Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet. 1958-

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Andresen, Bjørn J.: Kystsoneprosjektet i Aust-Agder. Mål og resultat. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Planfag. Kommune:
 • Berg, Halvdan Torje: Arbeidsledigheten i Aust-Agder. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Sosialøkonomi. Kommune:
 • Egdalen, Sidsel Winther: Lydverket i Aust-Agderdiplom 1348-1457. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Nordisk. Kommune:
 • Eliassen, Stein: Lokalpolitikere og konfliktbehandling. En studie av fylkesplanleggingsprosessen i Aust-Agder. Oslo 1977 Fag: Statsvitenskap
 • Grasmo, Walborg Dahl: Den militære motstand i D 18 1940-1945. (Aust-Agder.) Oslo 1972 Fag: Historie
 • Havstad, Kristin J.: Lokalhistorisk - topografisk bibliografi for Aust-Agder 1981-83. Statens bibliotekhøgskole 1987. Fag: . Kommune:
 • Kvale, Svein Egil: Tveit-namna i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Nordisk. Kommune: [Merknad: Telemark: se også Agder]
 • Lahn, Leif: Forskere i aksjon. En refleksjon over et utviklingsprosjekt i Aust-Agder. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Sosialpedagogikk. Kommune:
 • Moland, Carolina M.: Født til å eie. En kulturvitenskapelig analyse av odelsjenter fra Aust-Agder og Telemark. Universitetet i Bergen 2005. Kulturvitenskap.
 • Norland, Sigurd: Finnes det regioner i Aust-Agder som går mot avfolking? En analyse på kommunenivå fra 1950 til 1990. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune:
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. 1991.
 • Skalleberg, Tore: Vegårsvassdraget i Aust-Agder. Verneverdig i naturgeografisk sammenheng? Universitetet i Oslo 1985. Fag: Naturgeografi. Kommune: Vegårshei
 • Sætra, Gustav Grunde: Embetsmann, bonde, borger. Konflikten mellom trelasthandlerne i Arendal og bøndene i opplandet. (Deler av Aust-Agder og Vest-Telemark.) Bergen 1980 Fag: Historie
 • Ugland, Trygve: Norsk distriktspolitikk i 1990-årene. Hovedmålsetting og faktisk innsats. En analyse av Aust-Agder og Finnmark i et distriktspolitisk perspektiv. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Statsvitenskap. Kommune: [Merknad: Finnmark: se også Aust-Agder]
 • Østerud, Brit: Lokalhistorisk bibliografi for Aust-Agder. Tidsskriftartikler 1966-77. Oslo?? 1983 Fag: SBH
 • Østerås, Svein Atle: Hovedtrekk ved det sivile motstandsarbeid i Aust-Agder under siste krig, med et utenrikspolitisk forord, og et idepolitisk etterord. Oslo 1975 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1026 AUST-AGDER)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Nedenes amt/Aust-Agder fylke. 1838- - .

Eksterne ressurser