Bibliografi:Øygarden kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Sund kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur frå heile kommunen

 • Asphaug, Arne: Kva løytnant Henriksen fortalde frå Fjell og Sund i året 1860. Utg. Sund kommune. 1998. 16 s. ISBN 82-991523-6-4.
 • Nordstrand, Harald: Eigartilhøve og finansiering av fiskeflåten i Austevoll, Sund og Fjell ca. 1920-1960. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen 1997.

Lokalhistorisk litteratur frå Fjell

 • Aalvik, Ingunn: Ungdom, velferd og flytting. En sosialpolitisk undersøking av tre ulike lokalsamfunn. Hovedoppgave i sosiologi, Bergen 1979.
 • Berntsen, Tore: Nemndenes plass og funksjon i den kommunale forvaltning. En sammenlignende studie av tre kommunale nemnder i to Vestlandskommuner. Hovedoppgave i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1977.
 • Egge, Klaus: Planlegging av ni-årig skule i Fjell og Gloppen. Ein analyse av dei lokale reaksjonane på det statlege utbyggingstiltaket. Hovedoppgave i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1976.
 • Fjell bygdebok. Utg. Fjell kommune. 1996-
  • Band 1. Gunnstein Akselberg ofl.: Det stig av hav.... Natur- og kulturhistoria fram til 1700. 1996. 496 s. ISBN 82-7926-042-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 2: Skurtveit, Halvor ofl.: Gards- og slektshistoria for gardsnummer 1-19. 2005. 672 s. ISBN 82-419-0354-5. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 3: Skurtveit, Halvor ofl.: Gards- og slektshistoria for gardsnummer 20-29 og 59-60. 2006. 608 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 4: Skurtveit, Halvor ofl.: Gards- og slektshistoria for gardsnummer 30-41. 2008. 639 s. ISBN 978-82-514-0738-0. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 5: Skurtveit, Halvor ofl.: Gards- og slektshistoria for gardsnummer 42-58. 2010. 688 s. ISBN 978-82-514-0749-6. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 6: Skurtveit, Halvor: Almennhistoria 1700–1910. 2017. 717 s. ISBN 978-82-7128-939-3.
 • Grytten, Ola Honningdal: Fra utkantbutikk til storsenter : Sartor senter 1978-2004. Utg. Sartor holding. 2004. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kobbeltveit, Olav: Fjell kommune : jubileumsskrift : 1837-1987. Utg. Fjell kommune. 1987. 39 s.
 • Lauvik, Hans: Kav stril : ord og uttrykk med noko attåt. Red. Tore Turøy. 2013. 286 s. ISBN 9788299606349.
 • Lie, Jan Helge: "Bymann og stril". Kommunikasjonsutvikling og samfunnsendring vest for Bergen. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1987. Fag: Geografi. Kommune: Fjell [Merknad: Øygarden: se også Fjell, Sund: se også Fjell, Bergen: se også Fjell]
 • Meyer, Morten Andre: Organisasjonslæring i offentlige forvaltningsenheter. En case-studie av helse- og sosialetaten i Fjell kommune. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Fjell
 • Paetzel, Ina: Miljøvernhensyn i kystsoneplanleggingen. En studie fra Fjell kommune i Hordaland. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1994.
 • Trengereid, Nils (red.): Bygdesoga for Fjell. 1970. 683 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ohnstad, Anders i Heimen, b. XV, s. 494–498.
 • Trones, Jan-Ivar: Bjorøy i yngre steinalder. Et tolkningsforslag om sosial organisering. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1996.

Lokalhistorisk litteratur frå Sund

Kausland kapell, fotografi frå boka Kirkerne i Søndre Bergenhus amt av B. E. Bendixen.
 • Asphaug, Arne og Svein Olaf Drageland: Bygdebok for Vardøy : eit øysamfunn i havgapet. Sund kommune. 2000. 240 s. ISBN 82-991523-8-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Asphaug, Arne: Bygdesoge frå Sund 1320-1660 : tre hundre armods år? Utg. Sund kommune. 1987. 153 s. ISBN 82-991523-0-5
  • Melding: Marthinsen, Liv i Heimen, b. XXVII, s. 53–54.
 • Asphaug, Arne: Næringsvegane i Sund og Austevoll 1866-1890. Utg. Sund kommune. 1997. 128 s. ISBN 82-991523-5-6. (Merknad: "... eit kjeldeskrift, som gjev att dei utførlege meldingane om den økonomiske tilstanden i Sund og Austevoll, som lensmennene sende til amtsmannen kvart femte år, frå 1866 til 1890" - Innleiinga.) Digital versjonNettbiblioteket.
 • Djuvik, Salmund (red.): Sund kirke gjennem 600 år : 1327 - 1877 - 1927 : festskrift. Utg. Sund menighetsråd. 1927. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe: De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992-1994. Utg. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 1995. 154 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordstrand, Harald: Kystkvinner – kvardagsportrett frå Hordalandskysten. Bergen 2000.
 • Nordstrand, Åshild: Stranda husmorlag : liv og røre i 70 år. Utg. Stranda kvinne- og familielag. 2009. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søreide, Oddvar M.: Dei gav oss ein arv. 2001-2006. 2 b.
  • Del 1: Bygdebok for Skoge : bygde- og ættesoge for Skoge år 900-2000. 2001. 264 s. ISBN 82-92157-02-6. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 2: Gardssoge for Store Sangolt, Litle Sangolt, Skaga og Dommedal. Del 2. 2006. 272 s. ISBN 978-82-92157-04-6

Lokalhistorisk litteratur frå Øygarden

 • Barsnes, Geir: Tilbakeblikk : slekta etter Paul Mikkelsen Vik og Berta Pauline Paulsdotter Rød. Utg. G. Barsnes. Rong. 2000. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dåvøy, Kjell Tore: Gards- og ættesoge frå Dåvøy og Rotevågsøy. To øyer i Øygarden kommune og soga om Fløskjeret. 2000. 211 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grytten, Ola Honningdal: Blom fiskeoppdrett : ny-haugiansk entreprenørskap innen akvakultur. Utg. Fagbokforlaget. 2017. 230 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nærøy, Arne Johan (red.): Troll-prosjektet : arkeologiske undersøkelser på Kollsnes, Øygarden k[ommune], Hordaland, 1989-1993. Utg. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 1994. 278 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vik, Odd Arild ofl.: Bygdebok for Vik i Øygarden : frå dei eldste tider til no. Utg. Vik Grendalag. 2010. 759 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- (1640 SUND)
Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Sunds Herred 1867. 1867. 94 s.

Aviser