DS «Norge»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
DS «Norge», fotografert mellom 1890 og 1900.
Foto: Ukjent

DS «Norge» var et dampdrevet passasjerskip som gikk mellom Skandinavia og USA, med stopp i Kristiansand. De fleste av passasjerene var emigranter, mange av dem nordmenn. I 1904 gikk skipet på grunn ved Rockall nær Hebridene. 628 av de 795 som var ombord omkom, deriblant 224 nordmenn.[1] Dette er det største enkeltstående tapet av norske liv på sjøen noensinne.

Skipet ble bygd i 1881 av Alex. Stephen & Sons i Glasgow. Det het opprinnelig «Pieter de Coninck», og seilte for det belgiske rederiet Theodore C. Engels & Co. Skipet var 338 fot langt og 42 fot bredt, og veide inn med 3318 brutto registertonn og 3700 tonn dødvekt. Dampmaskinen fikk det opp i en fart på ti knop. I 1889 ble skipet solgt til det danske dampskipselskapet Thingvalla, og det fikk da navnet «Norge». Thingvalla slet i 1890-åra økonomisk, og i 1897 overtok DFDS hele deres flåte.

Forliset

Klippa ved Rockall er godt synlig i klarvær. Da DS «Norge» skulle gå sør om Rockall var det tåke, og da er det stor fare for å gå på undervannsskjæret som lurer bare en drøy meter under overflaten.
Foto: «Anilocra» (2005).

Ruta skipet kjørte på denne tida var Stettin-København-Kristiania-Kristiansand-New York. Det hadde reist fra København 22. juni, og kom til Kristiania 24. juni. Samme kveld kom skipet til Kristiansand, og på morgenen 25. juni ble en lovpålagt kontroll utført. Passasjertallene er noe forvirrende. Danskene telte nemlig ikke et barn under 12 år som én passasjer, men som en halv. Det er en mening bak dette - det gjelder faktisk passasjertall i forhold til fartøyets øvre grense, og barn veier knapt halvparten så mye som voksne. Ifølge de danske reglene var det 604 passasjerer om bord. Men i Norge var aldersgrensa for å telle som halv passasjer 14 år, og dermed ble det 599 ½ passasjer etter norske regler.

Passasjerlistene avslører at det faktisk var 727 passasjerer om bord. Av disse var 223 barn under tolv år, og 23 av disse var under ett år. Vi kjenner også nasjonaliteten deres:

 • 72 dansker.
 • 284 nordmenn.
 • 103 svensker.
 • 259 russere og finner (disse ble telt sammen).
 • 2 tyskere.
 • 2 briter.
 • 5 amerikanere.

På formiddagen 25. juni la skipet ut fra Kristiansand på det som skulle bli siste reis. Kvelden etter passerte det Duncansbyhead, den nordøstlige spissen av Skottland. Neste morgen passerte de nordspissen av Hebridene, og det var her kaptein Valdemar Johannes Gundel tok avgjørelsen om å gå sør om Rockall. Skjæret var det eneste farlige undervannsskjæret langs ruta, og normalt gikk man nord om det for å være helt sikker. Gikk man på sørsida var det større fare for å gå på skjæret, men i godt vær skulle det være trygt. Kapteinen hadde gjort det tidligere uten problemer. På formiddagen 27. juni var «Norge» tvers av Flannan Isles, og etter å ha peila posisjonen satte kapteinen en kurs som skulle ta dem 11–12 kvartmil sør om Rockall. Dette var god sikkerhetsmargin, selv når man tar med i beregninga at strømmen kunne føre skipet 3–4 kvartmil nordover. Da de på ettermiddagen passerte St. Kilda ble det igjen peila, og kapteinen konstaterte at de holdt kursen.

I god sikt kan man se Rockall på seksten kvartmils avstand. Selv om det meste av skjæret ligger under vann, er det nemlig ei klippe som står over. Det var god sikt da Gundel satte kurs, og selv om de seilte om natta mot skjæret skulle de ikke nå det før om morgenen. Førstestyrmann Gilbe fikk ordre om å purre kapteinen dersom det ble dårlig sikt. Klokka fem på morgenen den 28. juni skjedde nettopp det; det hadde begynte å skye til, og Gilbe varsla kapteinen. Når været ble dårligere var det fare for større avdrift, og kapteinen justerte derfor kursen noe. Han mente at den nye kursen skulle ta dem tjue kvartmil sør for Rockall. Det han ikke tok med i beregninga var at de var i ferd med å krysse Golfstrømmen, og at det ved fullmåne, som det var denne natta, var spesielt stor fare for avdrift fordi tidevannsstrømmene i området blir sterkere enn ellers. Klokka 07:45 den 28. juni 1904 var skipet 23 kvartmil lenger nord enn det kapteinen trodde, og det gikk dermed rett på skjæret. Faktisk var avdriften så sterk at dersom kapteinen ikke hadde endra kurs ville de kommet trygt forbi på nordsida av Rockall. De ville nok ha blitt vettskremt om de brått hadde sett klippen på feil side av skipet, men alle ville overlevd turen.

Et av de 160 menneskene som overlevde forliset var forfatteren Herman Wildenvey. Han skrev senere om opplevelsen. Da skipet grunnstøtte hadde han nettopp fått en flaske whisky i hånda, for å avhjelpe sjøsyke:

I det samme lød der et veldig brak. Jeg røk med flasken i hånden som en kanonkule bort i Estermanns køye. Selv hadde han nær smadret veggen. Det neste vi hørte var et signal fra maskinen og skipet slo akterover, full fart akterover.
– Herman Wildenwey, 1937

Kapteinen slo altså bakk; dette stemmer med det som ble oppgitt i sjøforklaringa. Og det skal han ha lykkes med. Men det viste seg raskt at det var et stort hull forut, og at skipet tok inn vann raskt.

Skipet sank på bare 20 til 30 minutter. Under evakueringa av skipet var det totalt kaos. Det ble raskt klart at det var i ferd med å synke, og mannskapet satte i gang med å få ut livbåtene. De voksne prøvde å få på seg redningsvester, men de fleste hadde aldri sett slike før og visste ikke hvordan de skulle knytes. Det var ikke vester til småbarna. Det var åtte livbåter som mannskapet strevde med å få ut. En av dem, trolig nr. 7, ble så full av folk at taljen slapp, og folk ble kasta ut da den falt og ble hengende fast etter det andre tauet. På en annen, nr. 2, satt taljen fast, og kapteinen måtte hogge over tauet. Da livbåten traff vannet ble den fylt av vann, og ingen kunne i ettertid gjøre rede for dem som var ombord – trolig har den gått til bunns med skipet. Livbåt nr. 6 ble trolig aldri satt ut. Bare fem av båtene ble berga. Det var også en redningsflåte på akterdekket. Denne løsna da skipet sank og styrta inn i folkemengden på dekk. Den skal ha blitt sett på sjøen med folk ombord, men ble aldri funnet.

16 kvinner, 36 barn og 91 menn blant passasjerene og 24 mann fra besetningen klarte å berge livet. De aller fleste av dem kom seg rett i en av livbåtene, mens kapteinen og en maskinassistent ble plukka opp etter noe over en time. Kapteinen sto, slik det skulle være, på brua da skipet gikk ned, men han kom seg til overflaten og trådte vannet til en livbåt kom nær nok. Ni av de omkomne, deriblant fire nordmenn, døde i Stornoway, og to barn døde på sjøen.

Ved sjøforklaringa ble livbåtenes tilstand oppsummert:

 • Livbåt 1: Godkjent for 48 personer, hadde 71 ombord; derav 62 passasjerer (28 barn, 8 kvinner og 26 menn) og 9 fra besetninga. Kapteinen ble plukka opp av denne livbåten. Plukka opp av det tyske petroleumsfartøyet «Energie» søndag 3. juli. Åtte år gamle Alf Emil Hinderssen døde ombord, og ble begravet i sjøen. Tatt inn til Stornoway.
 • Livbåt 2: Godkjent for 48 personer. Fylt med vann under sjøsetting, og forsvant med alle ombord.
 • Livbåt 3: Godkjent for 28 personer, hadde 28 ombord; derav 27 passasjerer (20 menn, 6 kvinner og 1 barn) og en matros. Plukka opp av den britiske tråleren «Salvia» onsdag 29. juni. Tatt inn til Grimsby.
 • Livbåt 4: Godkjent for 28 personer, hadde 19 ombord; derav 11 passaserer (10 menn og 1 barn) og 8 fra besetninga. Plukka opp av skonnerten «Olga Pauline» tirsdag 5. juli. Tatt inn til Færøyene.
 • Livbåt 5: Godkjent for 26 personer, hadde 17 ombord; derav 11 passasjerer (11 menn) og 6 fra besetninga. Plukka opp av den skotske fiskebåten «Largo Bay» mandag 4. juli. Tatt inn til Aberdeen.
 • Livbåt 6: Godkjent for 27 personer, ble trolig ikke satt ut.
 • Livbåt 7: Godkjent for 23 personer, havarerte under sjøsetting.
 • Livbåt 8: Godkjent for 23 personer, hadde 35 ombord; alle passasjerer (26 menn, 2 kvinner og 7 barn). Da ingen fra besetninga var med ble den ført av sjømann og seilmaker Jørgen Hansen fra Larvik. En russisk gutt døde ombord. Plukka opp av «Cervona» søndag 3. juli.

Båt 4 ble altså ikke funnet før en uke hadde gått siden forliset. De fleste var tynnkledd, og det var lite proviant og vann i båtene. Dette var årsaken til at flere omkom etter at de var redda i land.

Den 6. juli kunne kaptein Gundel telegrafere rederiets direktør og fortelle om forliset. Passasjerene fikk reise videre, om de ville det, mens mannskapet ble sendt til Danmark.

Sjøforklaringa viste at skipet hadde nok livbåter etter datidas krav, men for få til å romme alle passasjerer. Dette var åtte år før «Titanic» forliste, og først da fikk man regler om at det skulle være nok livbåter til alle ombord. Årsaken til ulykka forblir uklar. En spekulasjon som kom fram var at det kan ha vært feilnavigering på grunn av spesielle magnetiske fenomener rundt Rockall som påvirka kompasset. Kaptein Gundel trodde han var godt sør om Rockall, og la kursen vestover. Skjæret lå 1,4 meter under havoverflaten.

Rettssaken etter forliset ble holdt for lukka dører, noe det kom mye kritikk for. Det viste seg blant annet at dommer J.N.A. Madvig hadde sendt kritiske spørsmål videre til rederiet, slik at de kunne forberede sine svar. Særlig var den norske sjøfartsdirektøren Magnus Andersen krass i sine spørsmål. Dommeren gjennomførte avhørene selv, og delte bare ut redigerte utdrag av protokollen til pressen. Madvig frifant rederi og mannskap, men kaptein Gundel måtte betale egne saksomkostninger på 600 kroner.

Kaptein Gundel ble etter rettssaken sjef for DFDS' virksomhet i frihavnen i København, og hadde jobb på land til han gikk av med pensjon i 1925. Han døde i 1931. DFDS' direktør Jacob Brandt ble frikjent, men måtte gå fra stillingen i rederiet. Offisielt gikk han på grunn av dårlig helse, men det er liten tvil om at det skjedde for å redde selskapets omdømme. Dommer Madvig forsøkte i 1905 å presse regjeringa til å endre rettens organisering, og leverte inn sin oppsigelse som pressmiddel. Han var da 72 år gammel, og regjeringa hadde ikke noe problem med å akseptere oppsigelsen, så den planen slo feil.

Nordmennene på DS «Norge»

Mannskapet

Blant mannskapet var det bare to nordmenn:

Navn Født Hjemsted Stilling Skjebne
Amundsen, Christian Bernhard Østfold, Sarpsborg Båtsmann Omkom
Petersen, Karl Johan 1880-09-11 Vestfold, Tønsberg Matros Berga

Passasjerene

Ånund Drengsson Mosdøl (1878-1904) fra Bykle lot seg fotografere i Kristiansand dagen før han la ut på ferden mot Amerika med DS «Norge». Det skulle bli det siste bildet av ham.

Rekkefølgen er satt opp slik den er gjengitt i Bjørn Davidsens bok om forliset (2001). Dette er gjort fordi man der får familier samla, slik at det er lettere å få oversikt. Navnene er skrevet på formen «etternavn, fornavn», og dermed er det mulig å sortere dem alfabetisk, eller etter andre kriterier, ved å trykke i overskriftsraden.

Opplysningene er henta fra emigrantprotokoller. Hjemstedet er trolig feil på en del personer, fordi det i stedet for siste faste bopæl er oppgitt midlertidig bopæl på utreisestedet. En betydelig del av protokollene er transkribert og ligger på Digitalarkivet. Det er i noen tilfeller lenka til Historisk befolkningsregister, der man finner posten i protokollen, under merknader. Fødselsåret er oppgitt i noen protokoller, mens det i andre står alder. Alderen er omregna til fødselsår, men her kan det selvsagt være feil, slik vi også finner i andre kilder fra perioden.

Navn Født Hjemsted Stilling Skjebne Merknader
Andersen, Amalie 1877 Kristiania Omkom
Andersen, Adolf Ludvig 1898 Kristiania Omkom
Andersen, Hjørdis Cecilie M. 1901 Kristiania Omkom
Dalan, Marie 1887 Aust-Agder, Arendal Omkom
Hansen, Emil Eriksen 1858 Kristiania Murer Berga
Hansen, Antonette Elen Marie 1845 Kristiania Omkom
Nilsen, Sigurd Johannes 1886 Kristiania Lagerbetjent Berga
Olsen, Hans Olaf 1886 Kristiania Bud Berga
Hindklev, Kari Larsen 1878 Oppland, Fåberg Omkom
Hestebraathen, Hans Olsen 1885 Hedmark, Nord-Odal Arbeider Berga
Hansen, Hilda Karoline Fredriksen 1878 Kristiania Omkom
Nilsen, Johan August 1867 Vestfold, Svelvik Sjømann Omkom
Englund, Karl Fredrik Olaus 1861 Kristiania Typograf Omkom
Englund, Anna Oline Mathea 1871 Kristiania Omkom
Englund, Astrid 1893 Kristiania Omkom
Englund, Harald Kristian 1896 Kristiania Omkom
Englund, Hedvig 1898 Kristiania Omkom
Englund, Anna 1900 Kristiania Omkom
Lundgren, Karoline Emilie 1861 Kristiania Omkom
Lundgren, Klara 1893 Kristiania Omkom
Andersen, Nina 1875 Østfold, Hobøl Omkom
Hansen, Kristiane Marie 1881 Akershus, Bærum Omkom
Hansen, Inga Antonie 1884 Akershus, Bærum Omkom
Hansen, Anna Kamilla 1882 Akershus, Bærum Omkom
Liffers, Heinrik Frans Herbert 1875 Gipsmaker Omkom Oppført med bosted Tyskland, men reiste fra Kristiania. HBR.
Pedersen, Martha Pauline 1882 Hedmark, Sør-Odal Omkom
Osmundsen, Eliette 1883 Kristiansand Omkom
Syversen, Oscar Fredrik 1883 Kristiania Omkom
Pedersen, Emma 1887 Kristiania Omkom
Olsen, Frithjof Oscar 1851 Kristiania Omkom
Olsen, Josefine Olava 1849 Kristiania Omkom
Hinderssen, Karl Emil 1864 Kristiania Sjømann og maler Berga HBR
Hinderssen, Petra Johanne 1875 Kristiania Berga
Hinderssen, Alf Emil Konstantin 1896 Kristiania Omkom Døde i livbåt, begravet i sjøen.
Hinderssen, Alfhild Natalie 1898 Kristiania Omkom Berga, men døde i Stornoway.
Johannessen, Karl Johan 1884 Akershus, Aker Sjømann Berga
Gustavsen, Jeanette 1882 Buskerud, Drammen Omkom
Hansen, Karen Elise 1885 Kristiania Omkom
Korneliusen, Torbjørg 1859 Telemark, Langesund Omkom
Korneliusen, Gunvald Marinius 1885 Telemark, Langesund Sjømann Omkom
Korneliusen, Herman Gunerius 1890 Telemark, Langesund Omkom
Korneliusen, Elisabeth 1892 Telemark, Langesund Omkom
Korneliusen, Georg Arthur 1895 Telemark, Langesund Omkom
Korneliusen, Henrik Torbjørn 1901 Telemark, Langesund Omkom
Korneliusen, Ole Kristian 1876 Kristiania Maler Omkom Oppgitt bosted er Danmark, men reiste fra Kristiania. HBR
Redalen, Johan Torgersen 1886 Buskerud, Sigdal Tømmermann Berga
Steen, Bernt Magnus 1862 Oppland, Jevnaker Fabrikkarbeider Omkom
Steen, Mathilde 1864 Oppland, Jevnaker Omkom
Steen, Johan Martinius Magnusen 1888 Oppland, Jevnaker Omkom
Steen, Konrad Marius 1889 Oppland, Jevnaker Omkom
Steen, Borghild 1891 Oppland, Jevnaker Omkom
Steen, Osvald 1896 Oppland, Jevnaker Omkom
Steen, Hjørdis 1899 Oppland, Jevnaker Omkom
Steen, Hedvig 1902 Oppland, Jevnaker Omkom
Kristiansen, Andreas 1857 Buskerud, Ådal Fabrikkarbeider Omkom
Kristiansen, Thea 1862 Buskerud, Ådal Omkom
Kristiansen, Karen Thorene 1888 Buskerud, Ådal Omkom
Kristiansen, Theodor 1892 Buskerud, Ådal Omkom
Kristiansen, Thora Mimi 1896 Buskerud, Ådal Omkom
Kristiansen, Hedvig Amanda 1900 Buskerud, Ådal Omkom
Kristiansen, Johanne 1902 Buskerud, Ådal Omkom
Kristiansen, Margit Bergljot 1903 Buskerud, Ådal Omkom
Andersen, Signe Eufemie 1888 Østfold, Fredrikstad Omkom
Vaal, Helene Charlotte 1879 Buskerud, Drammen Omkom
Vaal, Arne 1900 Buskerud, Drammen Omkom
Vaal, Anna 1903 Buskerud, Drammen Omkom
Aanerudhagen, Karl Anton Mathiasen 1873 Oppland, Vestre Gausdal Arbeider Berga
Aanerudhagen, Sina 1880 Oppland, Vestre Gausdal Berga
Aanerudhagen, Trygve 1900 Oppland, Vestre Gausdal Berga
Aanerudhagen, Albert 1903 Oppland, Vestre Gausdal Berga
Engebretsen, Minda Eline 1883 Akershus, Bærum Omkom
Bramstedt, Kathrine Gustavsen 1870 Telemark, Kragerø Omkom
Bramstedt, Inghardt 1893 Telemark, Kragerø Omkom
Bramstedt, Jenny 1895 Telemark, Kragerø Omkom
Bramstedt, Gustava 1901 Telemark, Kragerø Omkom
Bramstedt, Helga Johanne 1900 Telemark, Kragerø Omkom
Bramstedt, Ingrid 1903 Telemark, Kragerø Omkom
Knudsen, Elias Kristian 1871 Telemark, Kragerø Sjømann Omkom
Strandbakken, Oscar Pedersen 1888 Akershus, Fet Tømmerfløter Berga HBR.
Rognaas, Knud Hansen 1883 Oppland, Nord-Aurdal Arbeider Omkom
Bergemoen, Johanne 1871 Oppland, Sør-Fron Omkom
Bergemoen, Berthe 1895 Oppland, Sør-Fron Omkom
Bergemoen, Marie 1897 Oppland, Sør-Fron Omkom
Bergemoen, Andreas 1900 Oppland, Sør-Fron Omkom
Bergemoen, Anna 1901 Oppland, Sør-Fron Omkom
Bergemoen, Ragnhild 1903 Oppland, Sør-Fron Omkom
Syringen, Magnus Nartinusen 1875 Hedmark, Trysil Arbeider Omkom
Syringen, Karsten Martinusen 1887 Hedmark, Trysil Arbeider Omkom
Koht, Johanne 1882 Telemark, Eidanger Berga HBR
Nilsen, Axel Karl Norum 1872 Nordland, Lurøy Ingeniør Berga
Hansen, Isodora 1869 Østfold, Fredrikstad Berga
Hansen, Ruth 1894 Østfold, Fredrikstad Berga
Hansen, Ingrid Agathe 1896 Østfold, Fredrikstad Berga
Hansen, Ester Olivia 1899 Østfold, Fredrikstad Berga
Hansen, Andrea Margrethe 1900 Østfold, Fredrikstad Omkom Berga, men døde i Stornoway.
Pedersen, Karen 1886 Hedmark, Grue Omkom
Andvordjordet, Anne 1885 Oppland, Lom Omkom
Gutubø, Anne 1886 Oppland, Lom Omkom
Aldsrud, Inga Mathilde 1888 Oppland, Ringebu Omkom
Gjefseneie, Ole Kristian Edvardsen 1878 Oppland, Gran Arbeider Omkom
Fredriksen, Emma Ovidia Olsen 1889 Oppland, Gran Berga
Haugsbakken, Ole Hilmar Olsen Fredriksen 1887 Oppland, Gran Snekker Omkom
Guldbrandsen, Olaf 1881 Kristiania Lagerarbeider Omkom
Nilsen, Nils Oscar 1885 Kristiania Kjøregutt Omkom
Sevaldrud, Edvard Torgersen 1888 Oppland, Brandbu Arbeider Berga
Sevaldrud, Torger Eriksen 1863 Oppland, Brandbu Arbeider Berga
Lunde, Ole Konrad Eriksen 1883 Buskerud, Øvre Eiker Fabrikkarbeider Omkom
Nilsen, Nils Didrik 1883 Buskerud, Skoger Høvleriarbeider Omkom
Jørgensen, Inga Marie 1863 Akershus, Aker Berga
Jørgensen, Gudrund 1888 Akershus, Aker Berga
Jørgensen, Einar 1891 Akershus, Aker Berga
Jørgensen, Harriet 1894 Akershus, Aker Berga
Jørgensen, Harald 1900 Akershus, Aker Omkom Berga, men døde i Stornoway.
Jørgensen, Ingrid 1902 Akershus, Aker Omkom Berga, men døde i Stornoway.
Eriksen, Thorvald 1855 Kristiania Murer Omkom
Bøhnsmoen, Edvard Karlsen 1870 Akershus, Eidsvoll Maler Berga
Ahlsen, Hans Anton 1874 Akershus, Nes Baker Berga
Omtvedt, Anders Augustinussen 1886 Arbeider Berga Norsk-amerikaner, bosatt i Hallen/Hollen. HBR.
Pedersen, Kristiane Elenore Gustava 1875 Omkom Bosted i Danmark, men reiste fra Kristiania.
Valsigeie, Johannes Olafsen 1884 Hedmark, Furnes Smed Omkom
Amundsen, Indiana Adina 1888 Vestfold, Sandefjord Berga
Sogsti, Valborg 1886 Kristiania Omkom
Nilsen, Kristiane Louise 1873 Buskerud, Drammen Omkom
Selvig, Anna Bergitte 1884 Vestfold, Sande Omkom
Lauritsen, Herman Theodor Portaas 1885 Buskerud, Nedre Eiker Gymnaselev Berga Senere kjent som Herman Wildenvey.
Vaagaasar, Rolf Johnsen 1887 Oppland, Lom Arbeider Berga
Olestad, Andor 1886 Oppland, Lillehammer Arbeider Omkom
Hagen, Hilmar Johansen 1883 Oppland, Brandbu Arbeider Omkom
Hagen, Lise Marie Johansen 1887 Oppland, Brandbu Omkom
Johannesen, Jacob 1877 Buskerud, Lier Sjømann Omkom
Johannesen, Alfred 1882 Buskerud, Lier Arbeider Omkom
Syversen, Zacarias Schwartz Backer 1866 Kristiania Rørlegger Omkom
Arnesen, Bernhard 1869 Kristiania Murer Omkom
Pedersen, Oline 1870 Kristiania Omkom
Pedersen, Birger T. 1896 Kristiania Omkom
Pedersen, Valborg 1900 Kristiania Omkom
Pedersen, Gunnar 1901 Kristiania Omkom
Pedersen, William 1903 Kristiania Omkom
Karlstad, Kristian Nilson 1874 Østfold, Skiptvet Snekker Omkom
Hagen, Erik Olsen 1847 Oppland, Sør-Aurdal Husmann Omkom HBR
Hagen, Anne 1843 Oppland, Sør-Aurdal Omkom HBR
Hagen, Iver 1889 Oppland, Sør-Aurdal Omkom HBR
Magnusen, Anna Josefine 1887 Kristiania Omkom
Eid, Ole Kristiansen 1874 Akershus, Blaker Sliperiarbeider Berga
Eid, Inga Marie 1872 Akershus, Blaker Omkom
Eid, Harald Kristian 1900 Akershus, Blaker Omkom
Eid, Marthe 1903 Akershus, Blaker Berga
Johnsen, Otto H. 1864 Kristiania Sjømann Omkom
Jensen, Otto 1844 Kristiania Arbeider Berga
Wang, Hans Kristiania Omkom Norsk-amerikaner, på vei hjem fra besøk i Norge.
Wang, Dortea Kristiania Omkom Norsk-amerikaner, på vei hjem fra besøk i Norge.
Støre, Maren Emilie 1875 Nordland, Bodø Butikkdame Omkom
Lie, Petra 1878 Møre og Romsdal, Molde Omkom
Lie, Origa 1903 Møre og Romsdal, Molde Omkom
Sivertsen, Augusta Beate 1883 Møre og Romsdal, Molde Arbeider Berga
Pettersen, Inga Sofie 1882 Nordland, Brønnøy Strykerske Omkom
Bya, Karen J. Hansdatter 1883 Nord-Trøndelag, Grong Berga Var nygift med Hilmar Julias Johnsen Fosmo.
Fosmo, Hilmar Julias Johnsen 1883 Nord-Trøndelag, Grong Skomaker Berga Var nygift med Karen J. Hansdatter Bya.
Nilsen, Elisabeth 1871 Finnmark, Hammerfest Omkom
Halvorsen, Anton B. 1883 Finnmark, Talvik Fisker
Bø. Sivert M. 1872 Troms, Målselv Smed Berga
Hansen, Jentoft Severin 1878 Nordland, Hadsel Fisker Berga
Korsan, Peter Ragnar 1881 Møre og Romsdal, Molde Musiker Omkom
Øiaas, Ingeborg Marie 1877 Sør-Trøndelag, Trondheim Sydame Omkom
Jeremiassen, Olga Katrine 1882 Nordland, Brønnøy Tjenestepike Omkom
Jørgensen, Julie Marie 1887 Nordland, Herøy Arbeider Omkom
Jespersen, Johannes Grønning 1885 Nordland, Vågan Fisker Berga
Vik, Eline Sofie 1867 Nordland, Hadsel Omkom
Vik, Johan Lind 1891 Nordland, Hadsel Omkom
Vik, Helga Marie 1892 Nordland, Hadsel Omkom
Vik, Hans Berner 1894 Nordland, Hadsel Omkom
Vik, Albin Schønning 1895 Nordland, Hadsel Omkom
Vik, Thorolf Kristian 1897 Nordland, Hadsel Omkom
Vik, Selma Johanne 1900 Nordland, Hadsel Omkom
Hjelseth, Paul Pedersen 1884 Møre og Romsdal, Kvernes Fisker Berga
Hjelseth, Ole Martin 1887 Møre og Romsdal, Kvernes Arbeider Berga
Olsen, Hilmar Sigurd Gerhard Josef 1887 Sør-Trøndelag, Strinda Fabrikkarbeider Omkom
Sinneshaug, Hans Olsen 1883 Sør-Trøndelag, Hemnes Jordarbeider Omkom
Gylland, Even Pedersen 1880 Sør-Trøndelag, Horg Snekker Omkom
Gylland, Sigrid Evensdatter 1834 Sør-Trøndelag, Horg Omkom
Langaas, Hansine Otilie 1882 Nord-Trøndelag, Levanger Tjenestepike Omkom
Hjelde, Martha Margrethe 1886 Nord-Trøndelag, Beitstad Tjenestepike Omkom
Larsen, Johan Mathias 1884 Nordland, Vefsn Gårdbruker Omkom
Knudsen, Jørgen Kristian 1884 Sør-Trøndelag, Trondheim Telegrafist Berga
Haukland, Nitalius Sivertsen 1884 Nordland, Buksnes Fisker Berga
Gibostad, Jens Johansen Svartfjeld 1853 Troms, Lenvik Gårdbruker og fisker Berga
Gibostad, Jensine Svartfjeld 1853 Troms, Lenvik Omkom
Gibostad, Einar Kornelius Jensen Svartfjeld 1887 Troms, Lenvik Arbeider Omkom
Gibostad, Albert Svartfjeld 1890 Troms, Lenvik Omkom
Gibostad, Anna Svartfjeld 1894 Troms, Lenvik Omkom
Gibostad, Erik Svartfjeld 1894 Troms, Lenvik Omkom
Gibostad, Bordanna Jensen Svartfjeld 1892 Troms, Lenvik Omkom
Paulsen, Marianne 1882 Vestfold, Hedrum Tjenestepike Omkom
Hansen, Jørgen 1858 Vestfold, Larvik Seilmaker Berga Tok kommandoen i livbåt 8.
Hansen, Christian 1861 Fraktemann Omkom
Hansen, Anna Cathrine 1867 Omkom
Hansen, Georg 1900 Omkom
Hansen, Inga Marie 1902 Omkom
Karlsen, Otilie 1864 Vest-Agder, Kristiansand Sydame Omkom
Skraastad, Torval Andreas 1888 Vest-Agder, Kristiansand Kjørekar Berga
Skraastad, Thomas Johanes 1891 Vest-Agder, Kristiansand Berga
Olausen, Anders Martin 1872 Vest-Agder, Laudal Matros Omkom
Stoil, Olaf Knudsen 1847 Telemark, Nissedal Gårdbruker Omkom
Stoil, Auna 1859 Telemark, Nissedal Gårdbruker Omkom
Stoil, Aase 1884 Telemark, Nissedal Omkom
Stoil, Gunhild 1886 Telemark, Nissedal Omkom
Stoil, Knud 1889 Telemark, Nissedal Omkom
Stoil, Johan 1893 Telemark, Nissedal Omkom
Stoil, Birgit 1900 Telemark, Nissedal Omkom
Stoil, Olaf 1897 Telemark, Nissedal Omkom
Birkeland, Klara 1884 Aust-Agder, Dypvåg Tjenestepike Omkom
Halvorsen, Olga 1884 Aust-Agder, Åmli Poståpner Omkom
Halvorsen, Hanna 1886 Aust-Agder, Åmli Omkom
Børusen, Bergit 1879 Aust-Agder, Åmli Tjenestepike Omkom
Aarhus, Margrete 1874 Aust-Agder, Åmli Tjenestepike Omkom
Markusen, Aasilv 1873 Vest-Agder, Kristiansand Rengjøringsarbeider Omkom
Johansen, Josefine 1881 Vest-Agder, Tveit Tjenestepike Berga
Mostøl, Aanon Drengsen 1878 Aust-Agder, Bykle Gårdbruker Omkom HBR
Birkeland, Jørgen Olsen Wiberg 1887 Aust-Agder, Hornnes Gruvearbeider Omkom
Birkeland, Kirsten Olsen Wiberg 1886 Aust-Agder, Hornnes Tjenestepike Omkom
Olsen, Karel Anton 1879 Vest-Agder, Oddernes Sagarbeider Omkom
Nilsen, Erik 1868 Aust-Agder, Søndeled Stuert Berga
Hansen, Inga 1877 Aust-Agder, Lillesand Tjenestepike Omkom
Aanonsdatter, Sigrid 1861 Aust-Agder, Valle Gårdskone Omkom Sigrid Ånunsdotter Rysstad, reiste etter mannen Torleiv Larsson Berg (f. 1860) til Amerika. De reiste fra Hylestad til Amerika med deres seks barn.
Aanonsdatter (sic!), Ingeborg 1888 Aust-Agder, Valle Barn Omkom Ingebjørg, eldste datter til Sigrid Ånundsdotter Rysstad og mannen Torleiv Larsson Berg fra Hylestad i Setesdal.
Aanonsdatter (sic!), Aanon 1895 Aust-Agder, Valle Barn Omkom Ånund,født 1894, eneste sønn og fjerde barnet til Sigrid Ånundsdotter Rysstad og mannen Torleiv Larsson Berg fra Hylestad i Setesdal.
Aanonsdatter (sic!), Wilborg 1889 Aust-Agder, Valle Barn Omkom Vilborg, nest eldste datter til Sigrid Ånundsdotter Rysstad og mannen Torleiv Larsson Berg fra Hylestad i Setesdal.
Aanonsdatter (sic!), Helga 1897 Aust-Agder, Valle Barn Omkom Hæge, født 1895, nest yngst i barneflokken til Sigrid Ånundsdotter Rysstad og mannen Torleiv Larsson Berg fra Hylestad i Setesdal.
Aanonsdatter (sic!), Inger 1900 Aust-Agder, Valle Barn Omkom Født 1899, yngst i barneflokken til Sigrid Ånundsdotter Rysstad og mannen Torleiv Larsson Berg fra Hylestad i Setesdal.
Aanonsdatter (sic!), Targir 1893 Aust-Agder, Valle Barn Omkom Targjerd, født 1892, tredje barnet til Sigrid Ånundsdotter Rysstad og mannen Torleiv Larsson Berg fra Hylestad i Setesdal.
Taraldsen, Oluf Theodor 1887 Aust-Agder, Grimstad Sagarbeider Omkom
Olsen, Oscar Bertinius 1885 Aust-Agder, Arendal Mekaniker Omkom
Jørgensen, Johan 1876 Aust-Agder, Fjære Matros Omkom
Jørgensen, Ole 1880 Aust-Agder, Fjære Båtbygger Omkom
Sørensen, Nelly 1885 Aust-Agder, Holt Omkom
Johanesen, Alvilde 1881 Aust-Agder, Fjære Omkom
Johanesen, Jerling 1901 Aust-Agder, Fjære Omkom
Johanesen, Amanda 1903 Aust-Agder, Fjære Omkom
Omundsen, Tomine 1859 Aust-Agder, Vestre Moland Omkom
Omundsen, Jenny 1894 Aust-Agder, Vestre Moland Omkom
Omundsen, Thorval 1897 Aust-Agder, Vestre Moland Omkom
Olsen, Ole 1862 Aust-Agder, Dypvåg Styrmann Berga
Føresund, Anders Svendingsen 1876 USA Hustømmermann Omkom Norsk-amerikaner.
Halvorsen, Helmer Johan 1874 Aust-Agder, Austre Moland Sagarbeider Omkom
Olsen, Hary Theodor 1882 Vest-Agder, Kristiansand Rørlegger Omkom
Andersen, Ole M. 1861 Aust-Agder, Fjære Skipsbygger Omkom
Anda, Jonas 1859 Rogaland, Klepp Gruveeier Omkom HBR
Anda, Rakel 1871 Rogaland, Klepp Omkom
Anda, Nils 1898 Rogaland, Klepp Omkom
Anda, Judith 1900 Rogaland, Klepp Omkom
Anda, Ingeborg 1902 Rogaland, Klepp Omkom
Anda, Gunder 1904 Rogaland, Klepp Omkom
Andersen, Marie 1844 Rogaland, Haugesund Husholderske Omkom
Andersen, Marie Emilie 1878 Rogaland, Haugesund Tjenestepike Omkom
Gudmestad, Karl Martin 1887 Rogaland, Nærbø Gårdsarbeider Omkom
Norheim, Edvard 1880 Rogaland, Stavanger Matros Berga
Monsen, Ole 1882 Rogaland, Tysvær Fisker Berga
Bjergo, Asbjørn B. 1886 Rogaland, Skudenes Dekksgutt Berga
Danielsen, Jens 1887 Rogaland, Skudenes Gårdsarbeider Omkom
Gundersen, Gunvald 1886 Rogaland, Skudenes Gårdsarbeider Berga
Olsen, Gunder Marcelius 1889 Rogaland, Stavanger Omkom
Berg, Elin Jørgensen 1881 Hordaland, Bergen Sydame Omkom
Solberg, Inga 1899 Hordaland, Masfjorden Omkom På vei til foreldrene i Wisconsin.
Bottolfsen, Ludvig Johan 1881 Hordaland, Bergen Sjømann Berga
Tømmerstøl, Mikkel Pedersen 1846 Sogn og Fjordane, Davik Gårdbruker Omkom
Tømmerstøl, Anna Mikkelsdatter 1843 Sogn og Fjordane, Davik Omkom
Tømmerstøl, Rasmine Andrea 1889 Sogn og Fjordane, Davik Omkom
Vingen, Mathias Severin Thuesen 1875 Hordaland, Bergen Sjømann Omkom
Thuesen, Martha Petra 1879 Hordaland, Bergen Omkom
Tømmerstøl, Anna Martine Mikkelsdatter 1886 Hordaland, Bergen Strykerske Omkom
Koch, Dagny Kristensen 1877 Hordaland, Bergen Omkom
Koch, Anton Knut 1898 Hordaland, Bergen Omkom
Koch, Johanne Rosine Regnhardt 1900 Hordaland, Bergen Omkom
Koch, Doretthe Kristiane Regnhardt 1903 Hordaland, Bergen Omkom
Humborstad, Josefine Karoline 1889 Sogn og Fjordane, Davik Tjenestepike Omkom
Lund, Anton Amundsen 1843 Hordaland, Bergen Maskinist
Olsen, Olaf Jørgen 1886 Hordaland, Bergen Støperiarbeider Berga
Dahl, Thora Amalie 1877 Kristiania Tjenestepike Omkom
Kjos, Johanne Arnesdatter 1884 Sogn og Fjordane, Hafslo Omkom
Varberg, Kari Nilsdatter 1835 Hordaland, Ulvik Omkom
Børve, Pernilda Haakonsdatter 1884 Hordaland, Kvam Tjenestepike Omkom
Sandstø, Nils Larsen 1887 Hordaland, Ullensvang Gårdsarbeider Berga
Lund, Cecilie Mathilde Hansen 1879 Hordaland, Årstad Fabrikkarbeider Berga
Vikøren, Nils Gjertsen 1884 Sogn og Fjordane, Vik Sjømann Berga
Bakke, Carl Severin Larsen 1885 Hordaland, Sund Fisker Berga
Opheim, Lasse Klemmetsen 1886 Sogn og Fjordane, Innvik Gårdsarbeider Berga

Referanser

 1. Tallene varierer i ulike omtaler av forliset. Her er tallene fra Bjørn Davidsens bok (2001) lagt til grunn.

Litteratur og kilder