Forside:Risør kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

ØSTLANDET  • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Aust-Agder • Vest-Agder
Østre Agder • Setesdal
Gjerstad • Risør • Tvedestrand • Vegårshei • Åmli • Arendal • Froland • Grimstad • Birkenes • Lillesand

Om Risør kommune
0901 Risor komm.png
Risør er en by og kommune i Aust-Agder fylke. Risør fikk kjøpstadsrettigheter 7. mai 1723, men stedets historie går i alle fall enda 150 år tilbake. Risør ble slått sammen med Søndeled i 1964 og fikk dermed et omland. Kommunen grenser nå til Kragerø, Gjerstad og Tvedestrand.   Les mer ...
 
Smakebiter fra artikler
Søren Georg og Anne Marie Abel. Silhuetten blei laga av venen deira Peder Mandrud Tuxen.
Anne Marie Abel f. Simonsen (døypt 5. januar 1781 i Risør, død 23. desember 1846 i Gjerstad) var prestefrue i Finnøy og Gjerstad. Ho var kjøpmannsdotter, ho var gift med den populære og forstandige presten Søren Georg Abel, og ho var mor til mellom anna matematikaren Niels Henrik Abel. Ein skulle tru det var oppskrifta på eit godt og lukkeleg liv, men kjøpmannen gjekk konkurs, presten hamna i vanære og matematikarsonen døydde ung. Når Anne Marie allereie før desse problema hadde byrja søkje lukka i botnen av ei flaske, blir dette for ein stor del ei trist livshistorie.   Les mer …

Gjerstad kyrkje var hovudkyrkja i prestegjeldet.
Foto: C. Christensen Thomhav

Gjerstad prestegjeld i Aust-Agder var eit av prestegjelda i Aust-Nedenes prosti. Det besto opphavleg av hovudsoknet Gjerstad sokn og annekssokna Vegårshei, Søndeled og Risør. I 1742 blei Risør prestegjeld oppretta, og i 1745 blei Søndeled sokn overført dit.

Ved avviklinga av prestegjelda i 2000-åra besto Gjerstad framleis av dei to sokna Gjerstad og Vegårshei, og var då i utstrekning identisk med kommunane Gjerstad og Vegårshei.   Les mer …

Kystlaget Øster Riisøer, trebåtbrygga i Risør.
Foto: Heidi Thöni Sletten

Kystlaget Øster Riisøer, Risør kommune, ble etablert i juli 2008 og har om lag 100 medlemmer. Kystlaget skal ta vare på den lokale kystkulturen og arrangerer kurs i alt fra lokale mattradisjoner til prambygging. Laget er medlem av Forbundet KYSTEN og mottok Kystlagsprisen 2015 for sitt gode arbeid.

  • Kystlaget leier deler av den gamle båtbua til K. Christensen på Hammeråker, nærheten av Moen trebåtbyggeri. Hver vinter arrangert kystlaget prambyggingskurs, en ti-talls medlemmer fått bygge sine egne prammer.
  • Kystlaget forvalte 22 båtplassene på den innerste brygga på indre havn til trebåteierne. Brygga er fylt opp av trebåter, og bare trebåter.
  • Kystlaget har valgt å adoptere Stakenaustet på Stangeholmen som sitt kystkulturminne i Forbundet KYSTENs kampanjen Adopter et kystkulturminne.
  • Kystlaget har stor kursvirksomhet i alt fra lokale mattradisjoner, sjømannskap, knuter, spleising, stell av sjektemotorer til prambygging.
  • Kystlaget har årlig stand under Trebåtfestivalen i Risør og har blitt kåra til den fineste standen.
  • Kystlaget samarbeider også om drifta av Kanonjolla Øster Riisøer 3 og redningsskøyta Risør II.   Les mer …

Otto Claudius Munthe Tobiesen
Otto Claudius Munthe Tobiesen (1764-1849) var byfogd i Risør. I ettertid huskes han særlig gjennom legatet enkefru Maren Tobiesen opprettet i deres navn, som velstående medlem av Risørs borgerskap, samt for kommisjonsarbeidet i etterkant av kornopprøret i Lyngør og Dypvåg i 1801. Han var også stevnet for å ha smuglet en rekke forskjellige matvarer til Risør under blokkaden fra 1807-1813.   Les mer …

Østerriisøer dramatiske selskab var et borgerlig amatørteater som virket i Risør. Vi har gode kilder til selskapets virksomhet fra 1830 til 1836, men det er sannsynlig at selskapet er startet som del av bølgen av borgerlige teaterselskaper som begynte på slutten av 1700-tallet. Selskapet var et samlingselement for store deler av Risørs borgerskap, og både stedets byfogd, og flere av stedets kjøpmenn var aktive deltakere.   Les mer …

0901 Risor komm.png
Risør er en by og kommune i Aust-Agder fylke. Risør fikk kjøpstadsrettigheter 7. mai 1723, men stedets historie går i alle fall enda 150 år tilbake. Risør ble slått sammen med Søndeled i 1964 og fikk dermed et omland. Kommunen grenser nå til Kragerø, Gjerstad og Tvedestrand.   Les mer …
 
Se også


 
Eksterne ressurser
Forside:Risør kommune/Eksterne ressurser
 
Kategorier for Risør kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler