Gater og veier i Kongsberg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra 17. mai gata, som er et særegent gatenavn for Kongsberg.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Motiv fra Storgata i Kongsberg.
Motiv fra Hyttegata, med sitt særegne bygningsmiljø.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)
Numedalsveien er hovedveien nordover mot Numedal.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)
Steenstrups gate har navn etter Kongsbergs eidsvollsmann Paul Steenstrup.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Motiv fra Birger Ruuds vei i Kongsberg.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Tinius Olsens gate er en av hovedgatene i Kongsberg sentrum.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Artikkelen Gater og veier i Kongsberg kommune gir en oversikt over gater og veier i Kongsberg kommune i tabellform. Les mer om den enkelte vei og gate, og se bilder, ved å klikke på de blå oppslagsordene til venstre i tabellen. Oversikten er ikke uttømmende.

Gate/veg Strøk Navn etter Merknader
17. mai gata Nymoen 17. mai-feiringen Alternative skrivemåter: 17. Mai gata, 17. maigata.
Abels gate Glabak Matematikeren Niels Henrik Abel Abels søster var gift med sølvverksdirektør Carl Friedrich Bøbert.
Alf Prøysens vei Sulusåsen Forfatteren Alf Prøysen
Apotekergata Vestsida Går forbi Apotek Mynten (Myntgata 13). Har vært apotek her siden opprettelsen av Kongsberg Apotek ca. 1690
Andreas Nygaards vei Skavanger Industriarbeider og politiker Andreas Olsen Nygaard (1878-1963)
Asbjørnsens vei Sulusåsen Eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen
Auensplassveien Jondalen Plassen Auensplass
Bekkedokk Nymoen Eiendommen Bekkedokk på nordsiden av gaten. Dokk: søkk i terrenget.
Birger Ruuds vei Gamlegrendåsen Idrettsmannen Birger Ruud (1911-1998) fra Kongsberg
Boecks gate Vestsida Kongsberglegen Carl Wilhelm Boeck (1808-1873).
Bussedalen Vestsida Usikkert, kan være tidligere navn på Hasbergtjerndalen, eller ha tysk tilknytning. Brukes i dagligtale om hele området sør for Kongsberg kirke, mot Metodistkirken.
Bævergrendveien Bevergrenda Bevergrenda Har ikke bakgrunn i dyret bever, men i et tidligere gårdsnavn.
Camilla Colletts vei Sulusåsen Forfatteren Camilla Collett
Christian Augusts gate Nymoen Prins Christian August (1768-1810), general og stattholder i Norge. Sørligste del kjent som Festivalgata under Kongsberg Jazzfestival.
Christian IV.des gate Vestsida Kongsbergs grunnlegger, kong Christian IV. Alternative skrivemåter: Christian IV's gate, Christian IVs gate.
Christian Sindings vei Gamlegrendåsen Komponisten Christian Sinding (1856-1941) fra Kongsberg.
Christine Strays vei Gamlegrendåsen Christine Stray Strand (død 1971), rektor ved Kongsberg husstellskole og bystyremedlem (H).
Cort Adelers gate Skinnarberga Sjøoffiseren Cort Adeler (1622-1675).
Dikterstien Sulusåsen Forfatter Magnus Brostrup Landstad (1876-1956), som bodde i området.
Dyrgravveien Skavanger Dyre-relatert navn. Flere av veiene i området har dyrerelaterte navn.
Edwin Wadds vei Gamlegrendåsen Edwin Wadd (1900-1979), redaktør i Laagendalsposten 1928-1970.
Eillef Guttormsens vei Gamlegrendåsen Hotell- og kinoeier Eillef Guttormsen.
Eikerveien Sulusåsen Eikerbygdene Del av den gamle Kongeveien Drammen-Kongsberg
Elgfaret Skavanger Dyre-relatert navn. Flere av veiene i området har dyrerelaterte navn.
Erik Brofoss vei Gamlegrendåsen Statsråd og sentralbanksjef Erik Brofoss (1908-1979) Brofoss var født og oppvokst i Kongsberg.
Glogers vei Gamlegrendåsen Orgelbygger Gottfried Heinrich Gloger (1710-1779), særlig kjent for sitt orgel til Kongsberg kirke.
Halfdan Cleves vei Sandsværmoen Komponisten Halfdan Cleve (1879-1951) fra Kongsberg Kort vei som løper langs Sørlandsbanen
Hasbergs vei Vestsida Berglege Bernt Jørgen Hasberg (1789-1833). Også det nærliggende dalsøkket Hasbergtjerndalen har navn etter Hasberg.
Heltzens vei Sulusåsen Bergembetsmannen Michael Heltzen (1712-1770). Heltzen var medgrunnlegger av Bergseminaret på Kongsberg i 1757.
Henckels gate Sulusåsen Bergembetsmann og sølvverksdirektør Ole Henckel (1750-1824).
Henrik Bechs vei Sulusåsen Treskjærer og skulptør Henrik Bech (ca. 1718-1776) Beck arbeidet bl.a. med interiøret i Kongsberg kirke
Hornsruds vei Sulusåsen Christopher Hornsrud (1859-1960), Arbeiderpartiets første statsminister.
Hyttegata Vestsida Smeltehytta ved Kongsberg sølvverk (Hyttegata 3). Norsk bergverksmuseum holder til i Smeltehytta.
Ivar Throndsens vei Gamlegrendåsen Myntgravør Ivar Throndsen (1853-1932)
Josefine Nilsens vei Gamlegrendåsen Josefine Nilsen (1882-1988) Blant de første kvinnelige bystyremedlemmer på Kongsberg. Ble nær 106 år.
Julius Middelthuns vei Gamlegrendåsen Billedhuggeren Julius Middelthun (1820-86) Middelthun var født og oppvokst på Kongsberg
Justermester Eriksens vei Gamlegrendåsen Justermester og myntgravør Edvard Eriksen (1880-1963).
Jørgen Moes gate Sulusåsen Biskop og eventyrinnsamler Jørgen Moe (1813-1882).
Kirkegata Vestsida Kongsberg kirke
Kirkegårdsveien Vestsida Kongsberg nye kirkegård Nordligste del het i eldre tid Vassganga.
Klems gate Eikermoen-Skinnarberga Overrettsakfører og ordfører Anders Fredrik Klem (1826-1884). Nordre del het tidligere Sotliganga og før det Baltzerganga
Kluftebakken Korpemoen Usikkert, kan være slektsnavnet Kluft, eller landskapsrelatert. Sørligste del, mot Rogstadbakken, er gang- og sykkelvei.
Løvåsveien Gamlegrendåsen Beboerne Sofie og Ole Løvås, som flyttet hit i 1920-årene.
Madam Poppes vei Gamlegrendåsen Madam Poppe, født Karen Aarhus (1735-1803). Madam Poppe var enke etter bergmester Fredrik Wilhelm Poppe
Marcus Thranes vei Skavanger Marcus Thrane (1817-1890), lærer, publisist, pressemann og politisk reformator
Masovngata Vestsida Masovn ved tidligere jernverk anlagt av oberberghauptmann Schlanbush på 1680-tallet
Mauritz Hansens gate Korpemoen Forfatteren og skolemannen Mauritz Hansen (1794-1842). Mauritz Hansen var bestyrer ved Kongsberg middelskole.
Myntgata Vestsida Den kongelige mynt, produsent av norske mynter på Kongsberg fra 1686.
Møllebakken Nymoen Tidligere mølle i området
Nansens gate Vestsida Fridtjof Nansen (1861-1930)
Numedalsveien Vestsida Numedal Hovedveien mot Numedal, del av E134, deretter fylkesvei 40.
Otto Sverdrups vei Sandsværmoen Polarutforskeren Otto Sverdrup (1859-1930)
Ove Gjeddes vei Gamlegrendåsen Lensherre og sølvverksdirektør Ove Gjedde (1594-1660).
Peckels gate Vestsida Apotekerfamilien Peckel
Petter Auerdahls vei Gamlegrendåsen Petter Auerdahl (1889-1966), lærer, lokalhistoriker, lokalpolitiker
Petter Hugsteds vei Gamlegrendåsen Kongsberg-hopperen Petter Hugsted (1921-2000)
Prokurator Torps gate Eikermoen Prokurator Christopher Gothart Torp, første ordfører i Kongsberg.
Rogstadbakken Vestsida Sannynligvis etter de første eierne av Rogstadgården (Rogstadbakken 4)
Rådhusgata Vestsida Gamle Kongsberg rådhus (brant 1986) Alternativt navn er Willmsbakken
Schlanbusch vei Sulusåsen Heinrich von Schlanbusch (ca. 1640-1705) overberghauptmann, sølvverksdirektør fra 1686. Schlanbusch var opprinnelig fra Hannover. Også involvert i Røros Kobberverk og Eidsvoll Jernverk.
Skarpåsveien Sulusåsen Eiendommen Skarpås ved Drammensveien
Skolegata Nymoen Den første Nymoen skole Mye av den gamle, lave trehusbebyggelsen er bevart i Skolegata.
Sondre Norheims vei Gamlegrendåsen Skipioneren Sondre Norheim (1825-1897) Feilskrevet Nordheim på veiskiltene
Spitegrenda Bevergrenda Spiten-gårdene Gårdsnavnet Spiten skal ha sitt opphav i et bekkenavn, Spit ('fritt fremsprudlende stråle').
Stasjonsbakken Nymoen Den opprinnelige Kongsberg jernbanestasjon Het opprinnelig Jernbanegaten, lagd ferdig til den offisielle åpningen av Kongsbergbanen 9. november 1871.
Steenstrups gate Vestsida Kongsbergs eidsvollsmann, Paul Steenstrup (1772-1864).
Stertebakke Stertebakke Veiens beliggenhet i bratt bakke Sterte kan bety å anstrenge seg, slepe, streve, evt, å stramme tøylene.
Stiksrudgata Glabak Gammelt vegnavn, skal ha opphav i tilflyttet bergmann rundt 1700. Gata går gjennom et område med en del eldre trehusbebyggelse
Storgata Nymoen Kongsbergs hovedgate Opprinnelig anlagt ca. 1641 som del av den gamle Kongeveien Drammen-Kongsberg.
Stretaliveien Sulusåsen Gården Stretalia
Stukenbrocks gate Vestsida Bergverksembetsmannen Joachim Andreas Stukenbrock (1699-1756). Stukenbrock tegnet Kongsberg kirke. Minnesmerke over ham ved gata.
Sølvverksgata Vestsida Kongsberg sølvverk Gata er blant de eldste på Kongsberg.
Søren Jaabæks vei Skavanger Søren Jaabæk (1814-1894), politiker.
Tillischbakken Skinnarberga Overførster Henrich Wilhelm Tillisch (1788-1860). Lågdalsmuseet åpnet ved Glitre gård, Tillischbakken 8/10, i 1928
Tinius Olsens gate Nymoen Ingeniør og oppfinner Tinius Olsen (1845-1932) fra Kongsberg. Byste av Tinius Olsen ved gata.
Treatrumsgata Glabak Sannsynligvis opphav i det tyske ordet 'trumm', som er kjent fra gruvespråket Gata går gjennom et område med en del eldre trehusbebyggelse.
Trysil-Knuts vei Gamlegrendåsen Skiløperen Trysil-Knut. Veien fikk navn i 1978.
Tunmarcks vei Sulusåsen Den svensk-norske maleren Erik Gustav Tunmarck (1729-1789). Tunmarck arbeidet på 1760-tallet med dekorasjoner i Kongsberg kirke
Uelands gate Eikermoen Bonde og politiker Ole Gabriel Ueland (1799-1879)
Werenskiolds gate Sandsværmoen Maleren Erik Werenskiold (1855-1938) Broren, J.A. Werenskiold, var overrettssakfører i Kongsberg.

Kilder