Minnesmerker etter 22. juli-terroren

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 ble det satt opp ulike minnesmerker i hele landet, og også noen i utlandet. Noen er offisielle, andre er satt opp etter privat initiativ i de ulike kommunene som ble berørte. Det har vært sårt og vanskelig for mange og det har vært stort engasjement. Det har til og med vært flere rettssaker om beliggenhet og utforming. Det offisielle minnesmerket i Hole kommune har det vært størst strid om. Det sto ikke klart til 10-årsmarkeringa i 2021, noe regjeringen opplyste i en pressemelding 7. mai 2021, knapt to måneder før markeringa. Offisiell åpning lørdag 18. juni 2022.

Spontant minnesmerke med utsikt over til Utøya.
Foto: Paal Sørensen (2011).
Midlertidig minnesmerke ved Høyblokka på Johan Nygaardsvolds plass. Avduka 22.07.2018.
Foto: Eva Rogneflåten (2018).


Nasjonale minnesmerker

Oslo kommune

Midlertidig nasjonalt minnesmerke på Johan Nygaardsvolds plass

Syv år etter terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya er et nytt, men midlertidig minnesmerke avduka på Johan Nygaardsvolds plass, 22. juli 2018. Minnesmerket består av en vegg med alle ofrenes navn og alder, i tillegg til et «gulv» av tromlet glass. Glassbitene symboliserer det knuste glasset i området rundt regjeringskvartalet etter at bomben gikk av. Minnesmerket er plassert på Johan Nygaardsvolds plass.

Rosemonument ved Oslo domkirke - "Jernrosene"

«Jernrosene» er et prosjekt som Tobbe Malm og Tone Mørk Karlsrud tok initiativ til etter terrorangrepene 22. juli 2011. Det ble avduka 28. september 2019 av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Lisbeth Røyneland, leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene. Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon var også til stede.

Smeder fra hele verden, overlevende, etterlatte og andre berørte ble invitert til å smi roser, og til slutt ble det ca. 1000 roser i alt.

Etter litt ulike utforminger og tomtealternativer fant prosjektet sin plass i Domkirkeparken, like ved der det største rosehavet var i dagene etter terrorangrepet i 2011. Kunstkomiteen som har jobbet fram prosjektet i sin nåværende form har bestått av kunstner Tobbe Malm, prosjektleder Inger Gogstad og skulpturkonservator Ingrid Skard Skomedal fra Kulturetaten i Oslo, leder for den den nasjonale støttegruppen etter 22.juli Lisbeth Røyneland, Ledende domkirkeprest Elisabeth Thorsen og Helge Lunder, som har fungert som kunstkonsulent og arkitekt. Prosjektet har også samarbeidet tett med Tone Syrdalen Dovland fra Bilfritt byliv/Bymiljøetaten.

Minnesmerket er sirkulært, 5,5 meter bredt og ca. 50-80 cm høyt på det høyeste. Det består ca. 900 jernroser plassert ut som i et blomsterbed på ei sirkulær stålplate. Denne plata er omslutta av en plasstøpt ring i lys betong som både beskytter kunstverket og fungerer som en benk. Betongbenken får en glatt slipt overflate og ha varmeelementer i sitteflata for å smelte snø og gjøre det behagelig å sitte på kalde dager. De smidde rosene har stor variasjon i utforming, kompleksitet, robusthet og materialsammensetning, så kunstverket er levende i den forstand at de ulike rosene over tid og i ulikt tempo vil ruste, endre utseende og avgi spor på stålplata de er festa på. Kontrasten mellom dette sårbare og forgjengelige blir tydelig mot den lyse, glatte, omsluttende betongbenken.


Hole kommune

Terrorren 22. juli 2011 utspant seg først i Regjeringskvartalet, deretter ute på Utøya i Hole kommune i Buskerud. Hole kommune takka nei til den private gaven med Nico Widerberg-monumentet, siden kommunen skal ha et nasjonalt minnesmerke på landsida. Regjeringa Stoltenberg satte ned en styringsgruppe som skulle komme med forslag til utforming og plassering. Det ble utlyst en konkurranse som kunstneren Jonas Dahlberg vant. Dahlberg skulle utforme tre minnesteder; "Memory Wound"Sørbråten i Hole kommune, "Time and Movement" og "Dialogue for the Future" i Oslo og oppdraget var at de skulle ha en sammenheng. Det kom imidlertid så store protester på Memory Wound og flere naboer gikk til rettssak, slik at hele prosjektet på Sørbråten ble skrinlagt og kontrakten med kunstneren ble terminert. Dahlberg har laga video om prosjektene. [1] AUF ønska ikke en opprivende rettssak mot naboer om Sørbråtenprosjektet, så de tilbød staten å legge monumentet på deres tomt på Utøyakaia for å få på plass det nasjonale monumentet.

Arbeidene med å bygge det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia starta opp 3. august 2020. Men 16 naboer og andre med tilknytning til stedet, gikk til søksmål mot staten og AUF for å få også dette prosjektet stoppa. De mente blant annet at det er for psykisk belastende å ha et slikt minnested så tett på. Etter mange runder forelå det en rettskraftig 8. mars 2021, og minnestedet er planlagt ferdigstilt til 10-årsmarkeringa 22. juli 2021. 7. mai 2021 kom imidlertid regjeringa med annonsering av at minnestedet ikke blir klart til avduking 22. juli i år allikevel.

Sørbråten

På denne odden på Sørbråten var det nasjonale minnesmerket "Memory Wound" ment å komme.
Foto: Eva Rogneflåten, 2021.
 • I desember 2011 beslutta Stoltenberg II-regjeringa å opprette nasjonale minnesteder etter terrorangrepene 22. juli 2011 på Utøya og i regjeringskvartalet, i henholdsvis Hole kommune og Oslo. Regjeringa etablerte en styringsgruppe som fikk som mandat å vurdere minnestedenes innhold, og presentere forslag til lokalisering og hvordan etableringa av minnestedene skulle organiseres. Styringsgruppa ble leda av Åse Kleveland.
 • 20.04.2012: Styringsgruppas innstilling ble lagt fram for Kulturdepartementet (KUD). På dette grunnlaget beslutta regjeringa at det skal etableres offisielle minnesteder som hedrer de døde, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige etter angrepene: ett på landsida mot Utøya i Hole kommune, ett midlertidig og ett permanent minnested i regjeringskvartalet som skal åpnes når byggeprosjektet i regjeringskvartalet er ferdigstilt. De to første minnestedene skal stå ferdige 22. juli 2015.
 • 30.07.2012: Kunst i offentlige rom (KORO) mottar oppdragsbrev fra KUD og nedsetter et kunstutvalg. Utvalget består av en representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, en representant for AUF, en representant utnevnt av regjeringa (Stoltenberg II), en arkitekt, representant for Statsbygg og to kunstkonsulenter fra KORO.
 • 19.11.2012: Oppstartsmøte kunstutvalg.
 • 09.04.2013: På bakgrunn av styringsgruppas innstilling offentligjorde regjeringa ved fornyingsminister Rigmor Aasrud (AP) at det nasjonale minnesmerket skulle legges til Sørbråten. Regjeringa lyste ut en konkurranse, og de ønska en sammenheng mellom Utøya og regjeringskvartalets minnesmerker.
 • 19.06.2013: Kunstutvalgets kunstplan godkjennes av direktør Svein Bjørkås i KORO.
 • 20.06.2013: Utlysning av åpen, internasjonal prekvalifisering.
 • 10.10.2013: Åtte finalister blir invitert til lukket konkurranse.
 • 23.02.2014: Konkurransebidragene presenteres på en utstilling i Rådhusgalleriet.
 • 27.02.2014: Juryleder og kunstkonsulent i KORO, Jørn Mortensen, kunngjør at Jonas Dahlberg skal utforme de tre minnestedene (Memory Wound, Time and Movement og Dialogue for the Future).
 • 09.04.2014: Åpent folkemøte på Sundvolden Hotell ved Tyrifjorden. Jørn Mortensen (leder av kunstutvalget) presenterer kunstprosjektet, Statsbygg presenterer byggeprosjektet.
 • 28.04.2014: Statsråd Jan Tore Sanner (H) kunngjør at Minnested på Sørbråten utsettes i ett år, til 22. juli 2016.
 • 10.06.2014: Drøftingsmøte på Sundvolden Hotell. Informasjon til beboere og velforening om prosessen og de videre planer for etablering av minnestedet.
 • 02.07.2014: KORO skriver kontrakt med Jonas Dahlberg Studio. Kontraktssum for tre prosjekter (permanent minnested i Hole kommune, midlertidig og permanent minnested i regjeringskvartalet): NOK 17. 000 000,-
 • 10.11.2014: Åpent folkemøte på Sundvollen hotell med statsråd Jan Tore Sanner (H) til stede.
 • 15.04.2015: Statsråd Jan Tore Sanner (H) mottar rapporten «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune». [2]
 • Vinteren 2015/16: KORO gjennomfører møter med Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, Utstranda vel og AUF.
 • 05.04.2016: Statsrådene Jan Tore Sanner og Linda Hofstad Helleland (begge H) offentliggjør at Statlig reguleringsplan for nasjonalt minnested på Sørbråten er vedtatt.
 • 27.06.2016: 24 Naboer i Hole kommune tar ut stevning mot staten for å få omgjort beslutningen om et nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole.
 • 08.09.2016: Regjeringa Solberg I v/regjeringsadvokaten fremmer et forliksforslag til naboene ved deres advokat Harald Stabell. Forslaget innebærer en endring i utforminga av minnestedet på Sørbråten.
 • 14.09.2016: Naboene ved advokat Harald Stabell avviser regjeringas forliksforslag.
 • 09.02.2017: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mottar forslag om mulig lokalisering av minnested på landsida ved Utøyakaia i Hole kommune, fra Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og AUF.
 • 25.04.2017: 24 av naboene til det planlagte minnestedet på Sørbråten har saksøkt staten fordi de mener at verket vil påføre dem stor belastning. 25. april var rettssaken i Ringerike tingrett beramma.
 • 15.06.2017: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mottar en rapport fra Statsbygg, som har vurdert Utøyakaia som minnested i Hole kommune i Buskerud. (Fra 01.01.2020 ble Buskerud del av Viken fylke.)
 • 21.06.2017: Regjeringa (Solberg I) beslutter at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved Utøyakaia. Kontrakten med Jonas Dahlberg om utforming av minnestedene etter 22. juli i Hole og Oslo sies opp i sin helhet. Dette innebærer at hverken kunstverket Memory Wound eller Dahlbergs forslag til minnested i regjeringskvartalet blir realisert. Samtidig er også KORO sitt oppdrag om gjennomføring av minnestedene avslutta.
 • 14.05.2020: Hole kommune vedtar med 17 av 23 stemmer detaljplan for nasjonalt minnested på Utøyakaia.
 • 28.05.2020: Utøya-naboer går til søksmål mot Hole kommune. Målet er å stoppe minnested-plasseringa på Utøyakaia.

Utøyakaia

Illustrasjonsbilde. Minnestedet ved Utøyakaia sett i fugleperspektiv. Foto Statsbygg/Manthey Kula (2019)
 • 09.02.2017: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mottar forslag om mulig lokalisering av minnested på landsiden ved Utøyakaia i Hole kommune, fra Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og AUF.
 • 15.06.2017: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mottar en rapport fra Statsbygg, som har vurdert Utøyakaia som minnested i Hole kommune i Buskerud. (Fra 01.01.2020 ble Buskerud del av Viken fylke.)
 • 21.06.2017: Regjeringa (Solberg I) beslutter at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved Utøyakaia. Kontrakten med Jonas Dahlberg om utforming av minnestedene etter 22. juli i Hole og Oslo sies opp i sin helhet. Dette innebærer at verken kunstverket Memory Wound eller Dahlbergs forslag til minnested i regjeringskvartalet blir realisert. Samtidig er også KORO sitt oppdrag om gjennomføring av minnestedene avslutta.
 • 14.05.2020: Hole kommune vedtar med 17 av 23 stemmer detaljplan for nasjonalt minnested på Utøyakaia. [3]
 • 28.05.2020: Utøya-naboene går til søksmål mot Hole kommune. Målet er å stoppe minnested-plasseringa på Utøyakaia.
 • 03.08.2020 Statsbygg setter i gang med bygginga av det nasjonale minnesmerket ved Utøyakaia, til tross for naboprotester.
 • dato. 16 naboer har saksøkt staten og AUF for det planlagte minnestedet for 22. juli ved Utøyakaia.
 • 30.11.2020: Oppstart av rettssak i Ringerike tingrett.
 • 25.11.2020: Ankesaken ble vunnet av staten og AUF. Bygginga på Utøyakaia kan fortsette inntil søksmålet for å få det stansa er avgjort. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt.
 • Rettssaken ble i desember 2020 utsatt på grunn av sykdom.
 • 07.01.2021: Gjenopptakelse av rettssaken.
 • 08.02.2021: Domsavsigelse. Minnesmerket ved Utyakaia kan oppføres. Frist for å anke er satt til 8. mars 2021.
 • 08.03.2021: Dommen er rettskraftig, da de 16 naboene til Utøyakaia ikke gikk videre til lagmannsretten med saken om å stoppe bygging av et nasjonalt minnested etter terroraksjonen den 22. juli 2011. Ankefristen gikk ut i dag. [4]

Ringerike tingrett skriver blant annet i dommen:

Saksøkerne har åpenbart rett i at de uforskyldt må bære belastningene ved å få et nasjonalt minnested i sitt nærområde. Retten har forståelse for at dette oppleves som urimelig. Dette er likevel ikke avgjørende. Slik retten vurderer saken har de hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia større vekt enn de negative virkningene av minnestedet for saksøkerne.

Tingretten mener det ikke er særlig tvil om at etableringa av et minnested etter 22. juli-terroren må sies å ha minst like stor samfunnsmessig betydning som andre inngripende offentlige tiltak, som for eksempel etablering av veier og vindkraftanlegg. Retten mener videre at det vanskelig kan legges til grunn en rettstilstand som ville innebære at minnesteder etter store tragedier skal være underlagt strengere naborettslige betingelser enn andre samfunnsmessige tiltak uten slik tragisk bakgrunn.

Tingretten mener at sakens helt spesielle forhistorie og manglende parallell i rettspraksis gir grunnlag for å frita saksøkerne fra å bære statens sakskostnader.

Det er saksøkerne som sammen med sine naboer på Utstranda skal leve med og måtte takle de endringer og belastninger minnestedet vil medføre i lokalmiljøet. Slik retten ser det er det av verdi for samfunnet at saksøkerne etter en årelang og for dem smertefull prosess, fikk prøvd saken i sin fulle bredde for domstolene. Saken har av mange grunner vært krevende. Tingretten har likevel ikke vært i vesentlig tvil om utfallet, men legger ikke utslagsgivende vekt på dette ved avgjørelsen av spørsmålet om sakskostnader. Alle forhold tatt i betraktning er det tingrettens syn at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita saksøkerne for kostnadsansvaret.

[5]

 • 07.05.2021: Regjeringen opplyser i en pressemelding at minnestedet på Utøykaia ikke blir ferdig til tiårsmarkeringen. I pressemeldingen står det:
Etter dialog med Støttegruppen etter 22. juli og AUF, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at det ikke blir en offisiell åpning av minnestedet på Utøyakaia 22. juli i år. Det er to årsaker til dette. Den første årsaken er at pandemien kan legge begrensninger på hvor mange som kan samles ved det nye minnesmerket, noe som kan medføre at ikke alle de pårørende og etterlatte får anledning til å delta på åpningen. Den andre årsaken er at området rundt minnesmerket på Utøyakaia fortsatt vil være en byggeplass, blant annet fordi det bygges en ny adkomstvei ned til kaia.

[6]

[7]

 • 03.06.2022: Kongeparet på offisielt besøk på Utøya. Det nasjonale minnesmerket på Utøyakaia nesten helt klargjort til deres besøk. [8]
 • 18.06.2022: Offisiell åpning av minnestedet.

På minneplaketten på Utøyakaia står det:

Minneplakett med både norsk og engelsk tekst.
Foto: Eva Rogneflåten (2022)
Utøya har siden 1950 vært et viktig sted i den norske

arbeiderbevegelsens historie. Øya har vært et politisk verksted. Hit har

titusener av ungdommer kommet for å jobbe for demokrati, likeverd og

solidaritet. Forslag herfra har blitt til nasjonal politikk og har endret

menneskers liv.


Utøyakaia ble et viktig sted da terroren rammet Norge den 22. juli 2011.

Det var herfra ungdommene tar ferja over til sommerleiren. Det var her

Gro Harlem Brundtland dro fram og tilbake samme dag. Det var dette som

ble basen for en av de største redningsaksjonene som har funnet sted på

norsk jord. Her stod leirdeltakere som opplevde terroren fra landsiden.

Her kom ungdommer som hadde svømt fra øya, eller blitt plukket opp av

modige båtfolk i land.


Etter terroren måtte AUF finne en vei tilbake til Utøya. Minnet måtte

ivaretas, og det måtte legges til rette for nytt liv. Ekstremismen skulle ikke

få vinne. Ungdommenes engasjement skulle ikke stoppes med vold. AUF,

etterlatte og overlevende gikk sammen om å finne en meningsfull framtid

for øya. Fire år etter angrepet startet arbeidet med å gjenoppbygge og

fornye Utøya.


Hegnhuset omkranser i dag deler av det tidligere kafébygget. Det er

Internasjonalt anerkjent som et av verdens viktigste bygg. Lysningen er de

berørte sitt eget minnested – et vakkert og fredfylt sted nord på øya.

Utøya er fortsatt hjerter i AUF, men i dag strekker øyas betydning seg langt

utover arbeiderbevegelsen. Den har blitt et samlingspunkt for engasjert

ungdom fra inn- og utland og et sted for diskusjon, toleranse, vennskap

og kjærlighet.


Det nasjonale minnesmerket på Utøyakaia åpnet våren 2022. Det er et sted

som representerer savn, men også redning, mot og livskraft.

Lokale minnesmerker

Nico Widerbergs minnemonument 2207 2011

Lokale minnesmerker etter terrorangrepene 22. juli 2011. Minnesmerkene under produksjon, skulpturer sammen med kunstneren. Bilde fått av Nico Widerberg. Detalj av diktet på steinen, med Nico Widerbergs signatur.

Etter terrorhendelsene mot Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 ble det reist en rekke likeartede minnesmerker i de fleste kommunene der ofrene kom fra. Minnesmerkene er utformet av kunstneren Nico Widerberg, og er laget i Iddefjordgranitt. De er produsert av Skjeberg-bedriften Johansen Monumenthuggeri i Sarpsborg, og er donert av en anonym giver. Minnesmerkene er påført datoen 22. juli 2011 og deler av et dikt av Lars Saabye Christensen.

I 2012 ble det sendt ut 53 minnesmerker laget av billedhuggeren Nico Widerberg i Iddefjordgranitt. Iddefjordgranitt er den samme steinen som er brukt i Vigelandsparken, og kunstneren syntes den lysegrå steinen svarte til det han ønsket å skape - sorg med håp i seg. Det ville blitt feil med en tung, mørk stein, mente han. Figurene representerer menneskene som mangler, siden det er menneskene det i aller høyeste grad handler om.

Dette ble et kontroversielt prosjekt, siden statuene er gitt av en anonym giver. Billedhoggerforeningen, ved styreleder Gisle Harr, rådet kommunene til å takke nei til den generøse gaven. Han uttalte at "Vi er en av mange i det kunstfaglige miljøet som har reagert på dette. Vi må få inn flere innspill og ideer om hva slags kunst det bør være, og ikke minst hva den skal uttrykke. Dette er ingen privatsak, men det blir den nå, dessverre". Widerberg på sin side ble såret over ikke å ha blitt kontaktet av sin egen organisasjon før den gikk ut i pressen og kritiserte prosjektet.

Diktet på steinen

På steinen er også deler av et dikt av Lars Saabye Christensen rissa inn. Et dikt som først ble lest i offentligheten av Aksel Hennie under minneseremonien i Oslo Spektrum søndag 21. august 2011.

Sorgen er et hardt materiale
vi er sorgens arbeidere
vi hamrer den, bender den og bøyer
og former den

Så samle dine blomster
i en vid bukett
samle ditt lys
for å se gjennom mørket
samle din glede
for å bære all gråt
samle ditt håp
for å holde på drømmen
samle dine tanker
for å tåle all tvil

så samle ditt menneske
samle våre medmennesker
samle oss sammen

Tabelloversikt over kommuner med minnesmerker, reist hvor, avduka når og av hvem, samt bilde

Her er kartreferansene plotta inn i Google Maps [9], slik at det er lett å finne ut hvor minnesmerkene er lokalisert.

Kommune Reist hvor Avduka når Avduka av Bilde
Alta Enden av gågata, nær Nordlysbadet og Nordlyskatedralen 22.08.2012 Statsråd Karl Eirk Schjøtt-Pedersen

22.juli 2011 lokale minnesmerker Alta fotografert av Tarjei Jensen Bech 17.02.2021.jpg

Askøy I parken ved Vatnavatnet, Kleppestø 29.09.2012 Stian Davies, ordfører i ungdommens kommunestyre og ordfører Siv Høgtun (H) 22.juli 2011 lokale minnesmerker Askøy kommune Fotograf Eva Rogneflåten 12.06.2022 20.jpg
Bardu Like utenfor Bardu kirke, rett ved Kjærlighetsbenken 31.08.2012 Fylkesmann Svein Ludvigsen sammen med Bardus ordfører Arne Nysted (Ap). AUF-er og Utøya-overlever, Iril Myrvang Gjørv, la ned blomster. Søsknene til de to terrorofrene, Stian Kristiansen og Hanne Linaker, planta hvert sitt rosetre. Far til Gunnar Linaker, Roald Linaker holdt takketale. Tor-Ola Solberg, Lars Bremnes og Keth Bjørnsen deltok også 22.juli 2011 lokale minnesmerker Bardu kommune Fotograf Aleksander Nessan 04.09.2021 1.jpg
Bodø Solparken 18.09.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Bodø Fotograf Gunnar Rogneflåten 12.08.2020 1.jpg
Bærum I Kjørboparken i Sandvika 22.08.2012 Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H). Minneord av leder i Bærum AUF Ida Sandvik Knudsen. 22.juli 2011 lokale minnesmerker Bærum kommune Fotograf Eva Rogneflåten 13.05.2021 10.jpg
Drammen Gamle KirkeplassBragernes 22.11.2012 Drammens ordfører Tore Opdal Hansen (H) 22. juli minnesmerke Drammen 2014.jpg
Eidsvoll Nær Andelva, ved Eidsvollsbygningen 22.08.2012 Schjetnes brødre Dennis og Rino stod for selve avdukinga. Kulturminister Anniken Huitfeldt var også tilstede. Nestleder i AUF, Åsmund Aukrust holdt tale, og det gjorde også ordfører Einar Madsen (Ap). Alexandra Rotan framførte låtene vi ofte forbinder med 22. juli: «Mitt lille land» og «Til ungdommen». 22. juli Eidsvollsbygningen 2020.jpg
Eigersund Gruset 06.10.2012 Avduking ved Dalane AUF sin leder Marta-Johanne Svendsen 22.juli 2011 lokale minnesmerker Eigersund Fotograf Eva Rogneflåten 14.07.2023 1.jpg
Fredrikstad I Lykkebergparken, rett vis a vis Fredrikstad domkirke, midt i byen 28.10.2012 Ordfører Jon Ivar Nygård (Ap) og partisekretør i Arbeiderpartiet Raymond Johansen. Tale ved leder i Fredrikstad AUF Jaran Berg 22.juli 2011. Lokale minnesmerker. Fredrikstad, står ved domkirken midt i byen. Fotografert av Solveig Uthus Sævarang, 23.07.2019.jpg
Frosta Minnehage i Tautra Mariakloster 29.09.2012 Vigsla av kapellan Peter Anthony O'Brian. Takketaler ved Utøya-overlever Miriam Einangshaug og Frosta-ordfører Johan Petter Skogseth (Sp). 22.juli 2011 lokale minnesmerker Frosta kommune Minnehagen i Tautra Mariakloster Fotograf Vigleik Haga 01.06.2022 2.jpg
Gjøvik I parken like ved Gjøvik stasjon 20.12.2012 Avduking ved Thorvald Stoltenberg, taler ved AUF-leder Ingrid Marie Vaag Endrerud og ordfører Bjørn Iddberg 22 juli minnesmerke Gjøvik 2017.jpg
Grue Utenfor rådhusetKirkenær 27.08.2012 Avduking ved tidligere justisminister Knut Storberget. AUF-eren Elisabeth Dreyer Sidselrud fra Kongsvinger holdt appell. I tillegg kom avdelingsdirektør Tonje Meinich ved internasjonalt sekretariat i departementet og ordfører Niels F. Rolsdorph (H) 22.juli 2011 lokale minnesmerker Grue kommune Fotograf Eva Rogneflåten 26.02.2022 4.jpg
Hadsel Ved kirka på Melbu 13.07.2012
Halden Sørsida av Rødsberget 22.08.2012 Justisminister Knut Storberget (Ap) og ordfører Thor Håkon Edquist (H) 22.juli 2011 lokale minnesmerker Halden kommune Fotograf Eva Rogneflåten 17.07.2021 2.jpg
Hamar Mjøsholmen ved Koigen 22.08.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Hamar Fotograf Gunnar Rogneflåten 15.06.2021 1.jpg
Haugesund I parken ved rådhuset 19.08.2012
Hole Nasjonalt minnesmerke, ved Utøyakaia 18.06.2022 Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), leder i støttegruppa Lisbeth Røyneland, ordfører i Hole kommune Syver Leivestad (H) og leder i AUF, Astrid Hoem (f. 1995) 22.juli 2011 nasjonale minnesmerker Hole kommune Utøyakaia fotograf Eva Rogneflåten 20220606 38.jpg
Kristiansand Ved Domkirken 28.10.2012 Ordfører Arvid Grundekjøn (H), varaordfører Arvid Kristiansen (KrF) 22.juli 2011 lokale minnesmerker Kristiansand Fotograf Eva Rogneflåten 14.07.2023 1.jpg
Levanger Utenfor idrettsbygget Trønderhallen 25.08.2012 Søstrene Oda (14) og Marie (10) foretok selve avdukinga. Ordfører Robert Svarva (Ap) tilstede 22.juli 2011 lokale minnesmerker Levanger kommune fotografert av Jørn Einar Skrødal, 21.07.2021 1.jpg
Longyerbyen Ved Longyerbyen kirke 20.10.2012 Selve avdukinga ble foretatt av mor Laila Buø, sammen med Johannes Buø sine venner Sondre Hvedding Krogstad, Erlend Foss Telsø og Markus Sæter. Til stede var også lokalstyreleder Geir Hekne (H) og sysselmann Odd Olsen Ingerø 22. juli minnesmerke Svalbard.JPG
Lunner Ved Lunner ungdomsskole og Lunnerhallen på Hadeland 12.08.2012 Ordfører Harald Tyrdal (Ap) la ned krans under avdukingsseremonien 22.juli 2011 lokale minnesmerker Lunner kommune Fotografert av Eva Rogneflåten 24.10.2021 4.jpg
Lyngdal I Alleen, i parken rett ved rådhuset 22.07.2013 22.juli 2011 lokale minnesmerker Lyngdal kommune Fotografert av Jadranko Kudra, 20.07.2021 2.jpg
Malvik Like foran porten til Hommelvik kirke, som ligger midt i kommunesenteret Hommelvik 10.11.2012 Tilstede var bl.a. ordfører Terje Bremnes Granmo, Sebastian Perreau og næringsminister Trond Giske 22.juli 2011 lokale minnesmerker Malvik kommune fotografert av Frida Røsand 18.08.2020 2.jpg
Mandal Ved Risøbank i Furulunden, like ved Sjøsanden 05.08.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Mandal Fotograf Eva Rogneflåten 14.07.2023.jpg
Namsos I friluftsområde ved sjøen utenfor Rock City, senter for pop og rock 22.08.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Namsos kommune Fotografert av Jarle Mediå 05.09.2021 1.jpg
Nes (Akershus/Viken) Bautaplassen ved Glomma 22.08.2012 Ordfører Oddmar Blekkerud (Ap) var til stede. Selve avdukinga stod Victoria Stenbergs søsken og kjæreste, Haakon Solvik, for. 22. juli-minnesmerke Nes i Akershus sett mot Glomma Victoria Stenberg foto Eva Rogneflåten 26.02.2022 1.jpg
Nesodden Ved Vanntårnet i sentrum 22.08.2012 Ordfører Nina Sandberg 22.juli 2011 lokale minnesmerker Nesodden kommune Fotografert av Eva Rogneflåten 30.03.2021 01.jpg
Nord-Odal Mellom kirka og kommunehuset i Sand (Nord-Odal) 22.07.2012 22. juli-minnesmerke – Nord-Odal kommune Fotografert av Eva Rogneflåten 26.02.2022 02.jpg
Nøtterøy (sammen med Tønsberg) Ved Teie hovedgård på grensa til Tønsberg 16.09.2012. Seinere flytta, se Tønsberg 22. juli-minnesmerke Tønsberg og Nøtterøy.jpg
Orkdal (slo seg sammen med Meldal, Agdenes og Krokstadøra i Snillfjord til nye Orkland kommune per 01.01.2020) På et rekreasjonssted ved Gammelosen, like ved Orklandbadet 30.06.2012 Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista) og fylkessekretær i AUF Sør-Trøndelag Lisa Marie Husby 22.juli 2011 lokale minnesmerker Orkland kommune Fotograf Eva Rogneflåten 23.06.2021 6.jpg
Oslo Midlertidig Nasjonalt minnesmerke ved HøyblokkaJohan Nygaardsvolds plass 22.07.2018 Nasjonale minnesmerker etter terroren 22. juli 2011 Midlertidig minnesmerke Johan Nygaardsvolds plass 22.07.2018.PNG
Oslo Lokalt minnesmerke på privat initiativ "Jernrosene" ved Oslo Domkirke 28.09.2019 Partisekretær i Arbeiderpartiet Raymond Johansen og leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene Lisbeth Røyneland. Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon var også til stede Nasjonale minnesmerker etter terroren 22. juli 2011 Jernrosene fotografert av Eva Rogneflåten 29.10.2019 2.jpg
Osterøy Ved rådhuset i Lonevåg 12.08.2012
Porsanger Ved rådhuset i Lakselv 20.08.2012
Rana Havmannsplassen 07.09.2012 Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen 22.juli 2011. Lokale minnesmerker Rana kommune fotografert av Vigleik Haga, 23.07.2019 1.jpg
Rygge. (Per 01.01.2020 slått sammen med Moss kommune) Bygdetunet, i nærheten av Rygge kirke 22.07.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Rygge kommune Fotograf Eva Rogneflåten 17.07.2021 11.jpg
Salangen Utenfor kirka 22.08.2012
Sarpsborg Står midt i byen i kirkeparken 22.07.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Sarpsborg Fotograf Solveig Uthus Sævarang 23.07.2019.jpg
Sortland I parkområdet mellom ungdomsskolen og den videregående skolen 13.07.2012
Stange Står ved biblioteket 02.10.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Stange, Hedmark Fotograf Trine Lise Stårvik 24.07.2019.jpg
Stavanger LundsnesetHundvåg 16.04.2013 Malin Sandvik, Marianne Sandviks søster, og Jakob Bjelland Eriksen, leder i Rogaland AUF stod for selve avdukinga. Ordfører Christine Sagen Helgø (H) holdt også tale. 22. juli 2011 lokale minnesmerker Stavanger fotografert av Eva Rogneflåten 16.07.2023 17.jpg
Stjørdal Rett utenfor Ole Vig videregående skole, i nærheten av Stjørdalshallen og Stjørdal Voksenopplæringssenter 23.10.2012 Rådmann Kjell Fosse, leder i AUF Stjørdal, Marius Lillegjerdet, ordfører Ole Hermod Sandvik (H). Taler ved tvillingsøstrene Sandra og Renata og pappa Eirik Eriksen 22.juli 2011 lokale minnesmerker Stjørdal kommune Fotografert av Eva Rogneflåten 09.08.2021 1.jpg
Stryn Betaniaparken i Stryn sentrum 11.08.2012 Fylkesmann Anne Karin Hamre

Tilstede var bl.a. helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og ordfører i Stryn, Sven Flo (H)

22.juli 2011 lokale minnesmerker Stryn fotografert av Frida Røsand 23.07.2020 1.jpg
Sula Ved Indre Sula kyrkje 23.09.2012 Fylkesmannens representant Ketil Matvik Foldal foretok avdukinga sammen med Sulas ordfører Geir Ove Vegsund (H). Broren Tore Flåte Bjørkavåg sang og mor Toril Flåte leste dikt. Lise Lauvås Neerland, som representerte både AUF og Fagforbundet, holdt tale 22.juli 2011 lokale minnesmerker Sula kommune kommune Fotograf Eva Rogneflåten 24.06.2021 8.jpg
Tinn I AdminiparkenRjukan 04.08.2013
Tokke Ved Elvarheim ungdomshus 22.07.2012 Avdukinga ble foretatt av Tokke-ordfører Hilde Alice Vågslid (Ap) 22.juli 2011 lokale minnesmerker Tokke kommune Fotograf Eva Rogneflåten 18.07.2023 (9).jpg
Trondheim «Terra Incognita – Den hvite plassen». I Tordenskioldsparken, det vil si området mellom Frimurerlogen og Vår Frue kirke 18.10.2016 Ordfører Rita Ottervik. Det var også taler ved leder for Ungdommens bystyre Eskil Gaasø og Ida Ødegaard fra AUF 22.juli 2011 lokale minnesmerker Trondheim kommune Terra Incognita sett fra Vår frues strete Foto Eva Rogneflåten 07.08.2021 4.jpg
Tønsberg, sammen med Nøtterøy, (fra 01.01.2018 Færder kommune) I minneparken ved Hotel Klubben 22.juli 2011 lokale minnesmerker Tønsberg og Nøtterøy 8 Fotograf Cathrine Palm Spange 15.08.2019.jpg
Vadsø Ved Vadsø kirke 26.08.2012 Assisterende fylkesmann Tor Stafsnes
Vefsn I Byparken i Mosjøen 23.10.2012 Ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) leda seremonien. Ronjas venninne Maria Hattem talte. De tre Utøya-overleverne fra Mosjøen; Rigmor Aufles, Tobias Tokle Sørstad og Stian Johansen foretok selve avdukinga 22.juli 2011 lokale minnesmerker Vefsn kommune Fotografert av Eva Rogneflåten 17.10.2021 8.jpg
Vestby Opprinnelig ved den videregående skolen, seinere flytta til minneparken, Vestby sentrum 22.07.2012 Minneparken Vestby 06.jpg
Våler På sletta mellom Herredshuset og Våler kirke 16.09.2012 Ordfører Reidar Kaabbel (Sp) 22.juli 2011 lokale minnesmerker Våler kommune Fotograf Eva Rogneflåten 17.07.2021 3.jpg
Ørsta I Laguneparken 19.08.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Ørsta kommune Fotografert av Gunnar Rogneflåten 24.06.2021 3.jpg
Østre Toten Utenfor Lena videregående skole, mellom rådhuset og Totenhallene 23.08.2012
Øvre Eiker I Skriverparken, ved Drammenselva i Hokksund 18.08.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Øvre Eiker kommune Fotograf Eva Rogneflåten 19.07.2021 15.jpg
Øygarden (slått sammen av Sund, Fjell og gamle Øygarden kommuner per 01.01.2020) Ved Stranda skuleSotra 16.09.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Øygarden kommune fotografert av Eva Rogneflåten, 11.06.2022 1.jpg
Ålesund Ved Spjelkavik kirke 09.09.2012 22.juli 2011 lokale minnesmerker Ålesund kommune Fotograf Eva Rogneflåten 24.06.2021 8.jpg
Ås Ved Nordby kirke 25.08.2012 Under avdukingsseremonien talte AUF-medlem og Utøya-overlever Ina Libak, sogneprest Sigurd Bakke, ordfører Johan Alnes (Ap), samt leder i Ås Arbeiderparti Ivar Eikanger. 22.juli 2011 lokale minnesmerker Ås kommune 11 Fotograf Eva Rogneflåten 30.03.2021.jpg
Kutaisi i Georgia
Bommersvik i Sverige 22.juli 2011 lokale minnesmerker, utlandet The Utøya-monument at Bommersvik, Sweden foto Jonatan Svensson Glad 05.08.2014.jpg

Vandalisering av minnesmerker

Tønsberg

Minnesmerket etter 22. juli i Tønsberg ble natt til 22. juli 2019 utsatt for hærverk. Forbipasserende oppdaga at det var spraya et hakekors på minnesteinen som står ved Hotel klubben. [10]

Kristiansand

Torsdag 13. juli 2023 ble det oppdaga grønne tusjtegninger på bauten. Det er usikkert hvem som har gjort det og om kommunen kunne få det vekk før 12-årsmarkeringa 22. juli 2023.[11]

Billedgalleri

Billedgalleri Jernrosene

Billedgalleri Lysningen

Billedgalleri Nico Widerbergs monument 2207 2011, om selve monumentet

Billedgalleri Nico Widerbergs monument 2207 2011, utplassert i de enkelte kommunene

Billedgalleri Sørbråten

Billedgalleri Utøyakaia

Referanser

 1. * Dahlberg, Jonas: ''Notes on a Memorial. Document of work on the 22 July memorial sites. Med Cecilie Løveid som leser sitt eget dikt Fjordland fra boka Vandreutstillinger. Vimeo, 2018. Besøkt 28.04.2021.
 2. *Michel, Per-Olof og Per Moum Hellevik: Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, 2015. ISBN 9788281220843. Digital versjonNettbiblioteket.
 3. https://www.hole.kommune.no/moeteplan-og-saksdokumenter.359455.no.html Besøkt 01.06.2021.
 4. Jalil, Hina og Elisabeth Grøndahl: Naboene til Utøyakaia anker ikke saken om 22. juli-minnestedet. Nrk.no, 08.03.2021. Besøkt 25.03.2021.
 5. Kolsrud, Kjetil: Nabo-søksmål mot Utøya-minnesmerke fikk ikke medhold. Ringerike tingrett har frikjent staten og AUF i søksmålet som ble anlagt av naboer som protesterer mot byggingen av et nasjonalt Utøya-minnesmerke. Rett24.no, 8. februar 2021.
 6. * Regjeringen: Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2021. Pressemelding om at det nasjonale minnesmerket ved Utøyakaia ikke blir åpnet til 10-årsmarkeringen 22. juli 2021. regjeringen.no, 07.05.2021. Besøkt 14.05.2021.
 7. * Engebretsen, Laila Nguyen og Maria Kommandantvold: Minnestedet på Utøykaia blir ikke ferdig til tiårsmarkeringen. Nrk.no, 10. mai 2021. Besøkt 14.05.2021.
 8. * Helljesen, Vilde og Kristi Marie Skrede: Rørt kongepar besøkte Utøya for første gang: – Det må ha vært helt forferdelig å være her. nrk.no, 03.06.2022. Besøkt 08.06.2022.
 9. 22.juli-minnesmerker avmerket på Google Maps.
 10. * Klausen, Marte: Sprayet hakekors på 22. juli-minnesmerke. Dagbladet, 22.07.2019. Besøkt 22.07.2019
 11. Kosalka, Aleksandra: Har ikke klart å fjerne tegninger på Utøya-minnesmerke. Fædrelandsvennen, torsdag 20. juli 2023, forsida og s. 5. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder og litteratur