Skedsmokvinner i lokalhistorien

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anne Marie Olsdatter Iversen (f. 1817) var jordmor i Skedsmo fra 1861 til 1902.
Foto: Haavelmo 1, 1929

Skedsmokvinner i lokalhistorien er en del av lokalhistoriewikiens delprosjekt Kvinner i lokalhistoria. I innledningen til delprosjektet heter det: «I lokalhistoria, som i historieskriving og -forsking ellers, er kvinner ofte underrepresentert. Dette skyldes til dels at det kan være vanskeligere å finne kvinner å omtale i eldre tiders politiske og økonomiske historie, der kvinner gjerne enten spiller biroller eller omtales kollektivt. Men det skyldes også at historie som andre akademiske fag har vært mannsdominert, og har oversett viktigheten av kvinner og av «kvinnelige sysler». Dette samsvarer med forholdene i Skedsmo.

I tabellen nedenfor finnes kvinner som har opprettet egne bedrifter, f. eks. ulike typer butikker, systuer, bakeri, kiosker, kafeer, hvilesteder eller overnattingssteder. Flere er initiativtakere til og ledere i ulike typer frivillige organisasjoner, andre driver gårdsbruk eller husmannsplasser, noen er lærere, jordmødre, frisører, telegrafdamer, kontordamer eller annet. Tabellen inneholder også kvinner som på andre måter fortjener å bli synliggjort i lokalsamfunnet. De fleste som er med i tabellen, var etablert før 1940. Tabellen utvides når litteratur og kilder fra etterkrigstida er gjennomsøkt.

Hovedkildene til tabellen og biografiene er Daniel Helset (red.): Kjøpmannskalenderen. Norges kjøpmenn. Akershus fylke. Oslo 1948, Johs. Sætherskar: (red.): Det Norske næringsliv. 12 : Akershus fylkesleksikon, Bergen 1952. ( Digital utgave på Nettbiblioteket), Olav Bangen: Vegviser for Lillestrøm. Kristiansand 1947, Lillestrøm historielags bedriftsregistreringer i 1990-åra og Espeland, Arne: Norske skolefolk (første utgave), Stavanger 1934. (Digital utgave på Nettbiblioteket). Ikke alle virksomheter er registrert her, f. eks. små butikker med et begrenset vareutvalg og frisørdamer og syersker som drev næringen i sin egen stue. Disse har det vært vanskelig å spore opp.

En grunn til at det finnes lite stoff om kvinnenes virksomhet i Skedsmo, er at få private arkiv er bevart etter butikker eller annen virksomhet som kvinner drev. En annen er at kvinner skiftet navn når de giftet seg, og de fleste la ned bedriften etter at de fikk familie. Men noen drev bedrifter sammen med sin mann. Dette er noen grunner til at de fleste biografiene er spirer. Det vises for øvrig til hjelpesida Hjelp: Hvordan finne kvinner i kildene?. Her finnes det gode eksempler.

Noen representanter for Skedsmo-kvinnene:

Liste over skedsmokvinner i lokalhistorien

Lista under tabellen viser kildene og litteraturen som hittil er gjennomgått for å finne opplysninger om kvinnene.

Navn Yrke/Virksomhet Merknad
Betty Amundsen Næringsdrivende Aktiv i Lillestrøms avholdsarbeid hele livet, ledet barnelosjen i 40 år.
Alma Andersen Poståpner Poståpner ved Leirsund poståpneri fra 1937 til ????.
Solveig Andersen Initiativtaker og første leder av Strømmen Damekor, stiftet 13. juni 1928, sammen med Ella Stav.
Anna Andersson Opprettet Anna Andersson. Melk og brødvarer. Lillestrøm
Anette Andreassen Lærer Ansatt ved Asak skole i Leirsund, Lillestrøm Brugsskole og Kirkegatens skole i Lillestrøm.
Thea Andreassen Lærer Ansatt ved Asak skole fra 1898 til 1927
Randi Marie Arneberg Lærer Ansatt ved Sten skole
Anna Barkenæs Opprettet Anna Barkenæs. Kolonial (Lillestrøm)
Elvine Berg Første innehaver av Strømmen Manufaktur 1924-1948.
Hjørdis Margrete Berg-Omholt Lærer, musiker og organisasjonsleder. Stiftet Gjellerås skolekor i 1936 og Gjellerås skoleorkester i 1947.
Anna Kristine Berger Lærer Ansatt ved Asak skole, Lillestrøm Brugsskole og Kirkegatens skole i Lillestrøm.
Magnhild Bergsjø Lærer Lærer ved Sørum og Vigernes skoler i Lillestrøm.
Aslaug Berntsen Styremedlem i det første styret i Lillestrøm Arbeideravholdslag i 1932.
Ragnhild Berntsen Lærer Lærer i Snertingdal 1912-1916, Sten skole 1916-1922 og Sagdalen skole fra 1922 til 19??.
Agnes Olivia Birkeland Jordmor Ansatt som jordmor i Skedsmo bygd i 1922.
Maren Bjørnstad Åpnet det første offentlige folkebadet i 1905 i privatboligen i Nittedalsgata 8 i Lillestrøm, Lillestrøm Folkebad. Hundre år 14. januar 1980.
Helene Briseid Lærer Ansatt ved Tærud og Gjellerås skoler i Skedsmo.
Gerda Bostrøm Jordmor Jordmor i Strømmen fra 1927.
Anne Braanaas Lærer Folketellingen for Lillestrøm i 1910 oppgir at hun var lærer ved Sørum skole i Lillestrøm.
Dorte Erichsdatter Brånås Heks Dømt for trolldomskunster og brent som heks i 1619.
Mimi By Etablerte Victoria Skomagasin (Lillestrøm)
Signe Baastad Etablerte Effect frukt- og tobakksforretning (Lillestrøm)
Frieda Dalen Lærer og fagforeningsleder
Ragna Dons Bestyrerinne ved Valstadbraaten Reconvalescenthjem (Skedsmo).
Sara Petronelle Dorph Driftig prestefrue på Huseby. Overlevde tre prester.
Hjørdis Dæhli Etablerte Kafe Centrum (Lillestrøm)
Ella Egeberg Overtok og drev N. Nielsen. Kolonial (Lillestrøm)
Ester Ekelund Opprettet Ester Ekelund. Syatelier (Lillestrøm)
Eli i Skrevet Opprettet Losjihuset Eli i Skrevet (Lillestrøm)
Kaisa Ellefsen Opprettet Kaisa Ellefsen. Kolonial (Lillestrøm)
Kristine Ellefsen Overtok Kaisa Ellefsens kolonial. Navneskifte til Kristine Ellefsen. Kolonial (Lillestrøm) Eldste kolonial i Lillestrøm da den ble lagt ned i 1976 (83 år)
Mary Emitsen Opprettet Mary Emitsen. Damefrisør (Strømmen)
Bergljot Engebretsen Overtok Storgatens Kolonial AS (Lillestrøm)
Marte Karine Enger Gardkone. Drev omfattende husflidsarbeid.
Asta Eriksen Etablerte Asta Eriksen. Systue (Strømmen)
Astrid Paus Eriksen Opprettet Astrid Paus. Manufaktur og Syforretning (Strømmen) 6. oktober 1925.
Ragnhild Eriksen Medeier og -arbeider i J. Eriksen (Lillestrøm). Fortsatte skotøy- og manufakturavdelingen etter mannens død i 1946.
Gerd Evensen Opprettet Gerd Evensen. Frisørsalong (Strømmen)
Inger Fallet Lærer Ansatt ved Sten skole 1925-1927.
Karoline Farup Etablerte Karoline Farup. Manufakturforretning (Strømmen)
Martha Faye Informant til virksomheten ved Lillestrøm middelskoles første år der hun selv tok eksamen ved i 1890.
Anna Finsrud Syerske Drev systue med seks ansatte i Lillestrøm i begynnelsen av 1900-tallet.
Helga Finstad Lærer Ansatt ved Sten skole 1922-1925.
Inga Fladeby Etablerte Inga Fladeby. Tobakk- og fruktforretning (Lillestrøm)
Selma Flesvig Lærer Vikarlærer i Lillestrøm 1902-1903, ansatt ved Sagdalen skole fra 1901-19??
Kari Flaa Drev sammen med sin mann forretningen Steinar Flaa. Kjøtt, flesk, pålegg (Lillestrøm).
Marie Foseid Innehaver sammen med mannen Martinius Foseid av firmaet Martinius Foseid. Kolonial, manufaktur, kraftfor og gjødning (Lillestrøm).
Randi Fuglevand Overtok kiosken Corona Tobakksforretning (Lillestrøm) etter Inger Gulbrandsen på 1960-tallet og drev den til i 1990-åra.
Anna Furuseth Arbeidet i bedriften H. L. Furuseth. Byggvarer (Lillestrøm) som mannen etablerte i 1894.
Elisa Gierløff Etablerte Elisa Gierløffs Blomsterforretning (Strømmen). Blomsterforretningen hadde tilhold i Damhauggården i Strømsveien 69, der Sverre Damhaugs elektriske forretning disponerte alle utstillingsvinduene mot Strømsveien. Elisa Gierløff hadde egen inngang fra nordre tverrfasade. På fritiden tok hun i mot barnemisjonen i de samme lokalene.
Ingrid Grønby Drev sammen med sin mann K. R. Grønby. Bakeri & Konditori (Lillestrøm) i Lillestrøm.
Aase Gudmundsdatter Mistenkt for å være heks. Frikjent pga mangel på vitner. Fra Nitteberg.
Agnes Gulbrandsen Lærer Ansatt i Lørenskog 1900-1901, i Strømmen fra 1902-1923. Emigrerte til USA i 1923.
Barbara Gulbrandsen Journalist Ordfører i Skedsmo 1985-1991
Gudrun Gulbrandsen Etablerte Wiborg og Gulbrandsen. Kolonial (Strømmen) sammen med Dagmar Wiborg fra 4. juni 1930.
Inger Gulbrandsen Etablerte Corona Tobakksforretning (Lillestrøm)
Marie Gulbrandsen Den eneste kvinne blant 81 menn som kjøpte aksje pålydende kr. 100 til grunnfondet i Lillestrøm Sparebank i 1887.
Marna Gulden Lærer Underviste ved Sagdalen skole 1930-1933.
Solveig Gundersen Drev sammen med sin mann Foto-Gunn (Strømmen)
Else Gustu Etablerte Else Gustu. Moteforretning (Lillestrøm)
Alice Hafslund Lærer Vikarlærer ved Lillestrøm Brugsskole omkring 1900. Lærer ved Hammer skole i Lørenskog omkring 1910.
Inger Halvorsen Etablerte Inger Halvorsen. Damefrisør (Lillestrøm)
Inger-Ane Halvorsen Etablerte Inger-Ane Halvorsen. Frisørsalong (?) (Strømmen)
Signe Halvorsen Butikkinnehaver, sykepleier Var innehaver av Strømmen Garn- og Tricotasjeforretning fra 1939. Var sykepleier i Skedsmo i 13 år.
Hedvik Hannestad Telegrafdame ved Lillestrøm telegrafstasjon. Skrev og illustrerte minnetekster fra Lillestrøm i Akershus Arbeiderblad
Anna Hansen Jordmor og koppevaksinatør. Hun holdt til i Gjerdrumsgata i Lillestrøm.
Hilda Hansen Bedriftsleder Overtok driften av Linderen Handelsgartneri etter at hennes mann, Carl Hansen, døde i 1934.
Solveig Hansen Aktiv i avholdssaken i Lillestrøm. Med i byggekomiteen for lokalet til Losje Concordia (Lillestrøm) som sto ferdig i 1924.
Olga L. Hanssen Typograf Jobba i avisa Akershus i 35 år. Kasserer i Lillestrøm Typografiske Forening i 34 år. Tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.
Marit Harildstad Lærer Lærer i Gjellerås, Leirsund og Tærud kretser i Skedsmo.
Anna Harstad Etablerte og drev Anna Harstad. Modeforretning (Lillestrøm) sammen med søstrene Sofie og Thora.
Sofie Harstad Etablerte og drev Anna Harstad. Modeforretning (Lillestrøm) sammen med søstrene Anna og Thora.
Thora Harstad Etablerte og drev Anna Harstad. Modeforretning (Lillestrøm) sammen med søstrene Anna og Sofie.
Aslaug Sofie Hassel Fotograf Etablert som fotograf på Lillestrøm i 1934.
Borghild Hauglid Kontordame, lokal- og slektshistoriker. Kontordame ved Skedsmo og Sørum Elektrisitetsforsyning og Leirsund trevarefabrikk. Gjorde banebrytende arbeid innen lokal- og slektshistorie.
Ingeborg Hauglid Organisasjonsleder Første leder i Skedsmo Bygdekvinnelag, stiftet 23. februar 1927 med navnet Skedsmo Bondekvinnelag.
Bertha Hegge Etablerte Bertha Hegge. Fotoforretning (Strømmen)
Ragna Hegge Lærer Ansatt ved Kjeller småskole fra 1923-19??
Elise Theodora Heiss Poståpner Poståpner ved Skedsmo poståpneri fra 1881 til 1905 da stasjonsmesteren ved Leirsund stasjon overtok stillingen.
Maren Sofie Heiss (1767-1848) Gårdbrukerkone Styrte storgården Mellom-Asak mens mannen, oberst og sjøkrigskommissær Otto Christian Heiss, deltok i Napoleonskrigene. Drev også gården etter hans død. Aktiv i lokalsamfunnet.
Evelyn Helvig Frisør Født Nygård 1913 - død 2001. Etablerte Evelyn Helvig Damefrisørsalong (Strømmen) i 1948, avviklet 1980.
Marie Hoberg Poståpner Poståpner ved Strømmen poståpneri fra 1921 til 1947?
Sigrid Holmen Lærer Lærer i Larvik 1901-1910, ved privat middelskole i Solør 1010-1912, på Åsnes 1912-1916, i Skjeberg 1916-1921, i Strømmen 1922-19?? Lærerinnenes representant i Skjeberg skolestyre og i Skedsmo skolestyre.
Ella Holmsen Organisasjonsleder Første leder i Strømmen Husmorlag, stiftet 2. mars 1938.
Anna Marie Holmsen Lokalpolitiker, husbestyrerinne på Nordre Stalsberg Første kvinne som ble valgt inn i Skedsmo kommunestyre. Satt fra 1923 til 1926.
Ester Holt Jordmor Praktiserte som jordmor i Lillestrøm fra 1943 til ca. 1960. Senere helsesøster og sykepleier på Lillestrøm sykehus.
Karoline Holt Butikkinnehaver Innehaver av Braate Landhandel (Strømmen) 1936-1947. Adresse Statsråd Ihlens vei 67. Statsråd Ihlens vei var anlagt bare få år tidligere, bl. a som følge av at jernbaneovergangen fra landhandelen til Gressrudveien var blitt nedlagt rundt 1930.
Astrid Høgden Jordmor Drev jordmorpraksis i egne lokaler i Lillestrøm Kinotheater fra 1947 til ca. 1960.
Agnes Katharina Høgevold Lærer og organisasjonsleder Ledet Strømmen barneavholdslag under Den Norske Godtemplarorganisjonen, stiftet 1942.
Karen Johanne Haagestad Fotograf Fotograf i Lillestrøm og Oslo
Constance Bruun Ihlen Skuespiller Constance Bruun ble født i Stavanger 25. august 1863 og døde i Strømmen 15. oktober 1894. Hun debuterte som skuespiller på Christiania Theater 1882 og giftet seg med Nils Claus Ihlen i 1892. De bosatte seg på Bråte gård, og fikk sønnen Nils N. Ihlen. Hun døde i 1894, bare 31 år gammel.
Lydia Ingebretsen Kopierske hos Ingebretsen Fotoatelier (Lillestrøm)
Olivia Ingebretsen Fagforeningsleder Leder i Kjeller arbeiderkvinnelag som ble stiftet 1936.
Aagot Isaksen Etablerte Aagot Isaksen. Blomsterforretning og begravelsesbyrå (Lillestrøm)
Marthe Isingrud Drev kafeen Hvilestedet Korset (Skedsmo). Hvilested for kjørekarer som brukte hest
Annie Iversen Organisasjonleder Første leder i Arbeidernes Damekor (Strømmen)
Anne Marie Olsdatter Iversen Jordmor og hjelpevaksinetrise Beskikket som jordmor og hjelpevaksinetrise i Skedsmo i 1861. Datter til jordmor Marie Paulsdatter Valstdabråten.
Aase Johansen Etablerte Aase Johansen. Frisør (Lillestrøm)
Hilda Jensen Fotograf Aktiv i Lillestrøm fra 1894, senere i Kristiania og Sarpsborg.
Erasma Johannesen Telegrafbestyrerinne Ansatt ved Lillestrøm Rikstelefonstasjon
Klara Johnsbraaten Etablerte Skjetten Landhandel (Strømmen) i 1918
Eugenia Marie Kielland Lærer, forfatter, konsulent, litteraturkritiker.
Ingeborg Kjus Sangerinne Utdannet i Oslo mellom 1910 og 1920.
Titten Kloumann Første leder i Strømmen og Skjetten Sanitetsforening
Thea Kopperud Husmor og lokalpolitiker Arbeiderpartiets første kvinnelige representant i Skedsmo kommunestyre. Valgt inn i 1934.
Regine Kringen Lærer Ansatt som lærer i Skedsmo fra 1914 til 19??.
Anna Kristiansen Drev sammen med sin mann bedriften A. O. Kristiansen. Konditori og Bakeri (Lillestrøm). Drev bakeriet alene etter sin manns død.
Aslaug Fossum Kristiansen Lærer Hun var først ansatt ved Sarpsborg folkeskole, fra 1935 til 1945 ved Asak skole, ved Oslo folkeskoler 1946-54 og siden igjen ved Asak skole.
Borghild Kristiansen Etablerte Strømmen Konditori i 1926.
Marie Ljungberg Krogsrud Lærer Lærer på Lillestrøm Brugsskole
Annie Larsen Etablerte Annie Larsen. Frisersalong (Leirsund)
Jenny Larsen Første leder i Lillestrøm Håndverkerforenings Dameklubb etablert i 1931.
Margit Larsgård Menighetssøster i Lillestrøm menighet 1948-1968.
Pauline Lund Etablerte P. Lund. Kolonial (Lillestrøm) sammen med sin mann Kristian Lund.
Birgit Løkenhagen Tjener Jobbet som tjener på flere gårdsbruk. Hundre år 3. juli 2013. Se Hundreåringer.
Ingeborg Mathisen Grunnlegger av Furuskogen Kvindeforening i Lillestrøm.
Ragna Mosgaard Lærer Ansatt ved Sagdalen skole fra 1892 til 19??. Senere ved Majorstua skole i Kristiania.
Alfhild Myrheim Etablerte Alfhild Myrheim. Manufakturforretning (Lillestrøm) i 1933.
Anna Maastrup Etablerte Anna Maastrup. Storgatens Modeforretning (Lillestrøm) i 1925.
Ingrid Nielsen Etablerte Hvam Landhandleri (Skjetten) i 1929
Gunda Nielsen Overtok og drev videre Hvam Landhandleri (Skjetten)
Othilie Nielsen Etablerte N. Nielsen Kolonial (Lillestrøm) i 1923 Dattera Ella Egeberg overtok i 1943.
Alma Nitteberg Etablerte Norheim kafe (Skedsmokorset i 1936
Aase Noraker Etablerte sammen med sin mann, Olav Noraker, Noraker Pels og Buntmakeri (Lillestrøm) i 1938. Hun opprettet også Lillestrøm Syatelier (Lillestrøm) i 1947 Var fagutdannet buntmaker.
Kaia Nordby Etablerte Kaia Nordby. Friserdame (Skedsmokorset)
Marta Nygaard Lærer Ansatt ved Tærud skole.
Ragna Nøkleby Lærer Ansatt ved Gjellerås skole 1922-19??.
Hjørdis Olaissen Etablerte Hjørdis Olaissen. Damefrisør (Lillestrøm)
Emilie Larsdatter Olsen Jordmor Beskikket som jordmor i Lillestrøm fra 1880, fra 1902 i Østre distrikt i Skedsmo, dvs. Lillestrøm og Skedsmo bygd. Var jordmor til hun døde i 1921. Datter av jordmor Anne Marie Olsdatter Iversen
Gusta Olsen Etablerte Gusta Olsen. Manufakturforretning (Lillestrøm) i 1909. Tok handelsbrev i 1909.
Bergljot Opstad Poståpner/postmester Født 1910. Sentral leder av Posten på Skedsmokorset i 17 år, fra 1969 til 1980.
Klara Ottesen Sekretær Aktiv i avholdssaken. Første sekretær i Barnelosjen Fram (Lillestrøm) i 1891.
Magnhild Paulsen Etablerte Magnhild Paulsen. Damefrisør (Lillestrøm) Første damefrisør i Lillestrøm, opprettet i 1909.
Amalie Pedersen Organisasjonsleder Første leder i Strømmen kvinnelige arbeiderforening, stiftet 6. april 1907.
Gudrun Pedersen Etablerte Idun frisørsalong (Lillestrøm) Damefrisør
Martha Pedersen Organisasjonsleder Leder for Strømmen Blindesaksforening
Mary Pedersen Drev Oscar Pedersen. Fotografisk Aterlier, foto- og rammeforretning (Lillestrøm) Etablert av Oskar Pedersen i 1932. Mary Pedersen overtok bedriften i 19??.
Paula Pedersen Kontordame Jobbet på lensmannskontoret i Lillestrøm hos lensmann Alf Hansen Eiet.
Petra Pedersen Telefonbestyrer Ansatt som den første telefonbestyrer ved Skedsmo Telefonsentral i 1898
Sophie Radich Lærer Den første kvinnelige læreren i Lillestrøm.
Rønnaug Rasmusdatter Mistenkt for å være heks. På et ting på Stalsberg i 1671 ble hun beskyldt for heksekunster. Saken kokte bort.
Dagny Ribsskog Lærer Lærer ved Asak skole 1926-1927, fra 1927-19?? ved Sagdalen skole. Skolekjøkkenpost ved Sagdalen skole fra 1933-19??
Helga Ribsskog Lærer Ansatt ved Ruud skole i Rælingen 1920-1927, ved Asak skole i Skedsmo 1927-19??
Gunda Robarth Postmester Poståpner i 1890, postmester i 1892.
Ragna Robarth Sanglærerinne
Gerd Rognmo Etablerte første jentetropp i KFUK i Lillestrøm i 1936. Var leder 1939-1952.
Anna Ruud Første leder i Lillestrøm Samvirkelags Kvinneforening etablert i 1911.
Karoline Sofie Ruud Jordmor Ble i 1903 beskikket som jordmor i Vestre distrikt i Skedsmo, dvs. i Strømmen, Lørenskog og gårdene vest for Nitelva.
Martha Ruud Lærer Ansatt ved Kirkegatens skole i Lillestrøm.
Bolette Ryen Gårdbrukerkone Anla en stor frukthage på Ryen omkring 1870.
Sidsel Ryen Skuespiller, (1943-) Bosatt på Ryen Gård i Skjettenbakken.
Anna Røsholm Lærer Ansatt ved Gjellerås skole 1916-1920, ved Sagdalen skole 1920-1922.
Maren Sagstuen Levde trolig av leieinntekter fra butikker og privatpersoner. Flyttet som enke med tre barn fra husmannsplass i Fet til Lillestrøm i 1875 der hun kjøpte huset på hjørnet Storgata - Voldgata.
Anna Seglen Grunnlegger av Barnelosjen Fram (Lillestrøm) i avholdsforeningen Losje Concordia (Lillestrøm) i 1891.
Julie Selmer Etablerte Enkefru Selmers losjihus (Lillestrøm) i 1880.
Marie Selvig Lærer Den første kvinnelige læreren ved den nyopprettede Sørum skole i Lillestrøm i 1902.
Anna Semelenge Meierske Den første meiersken ved Lillestrøm Meieri. Hun ble ansatt 23. april 1891. Hun fikk en lønn på kr. 60,00 pr, måned, og det ble innredet leilighet til henne i meieribygningen som lå i Storgata 1.
Anna Sjøblom Innehaver av Lillestrøm Isenkram & Farvehandel (Lillestrøm) i 1948. Bedriften ble opprettet i 1913.
Karly Skaar Drev Norheim kafe sammen med Alma NittebergSkedsmokorset fra 1936.
Gjørdis Smith Telegrafbestyrerinne Ansatt ved Lillestrøm Rikstelefonstasjon.
Anna Sofsrud Fotograf Drev fotoforretning i Lillestrøm fra 1903 til 1921 sammen med søstera Ragna Sofsrud. Hadde yrkesbetegnelsen fotograf.
Ragna Sofsrud Fotografassistent Drev fotoforretning i Lillestrøm fra 1903 til 1921 sammen med søstera Anna Sofsrud. Hadde yrkesbetegnelsen fotografassistent.
Julie Solem Drev Lillestrøm Hotell sammen med sin mann Arne Marius Solem i krigsårene 1940-1945.
Ella Stav Organisasjonsleder Initiativtaker og første leder av Strømmen Damekor, stiftet 13. juni 1928, sammen med Solveig Andersen
Gudrun Stenbæk Etablerte i 1933 G. Stenbæk. Melkeforretning, glass, stentøy, og kortevarer (Strømmen) sammen med sin mann Morten Stenbæk
Anna Stensrud Overtok kafeen Kaffistova (Lillestrøm) sammen med faren Anton O. Gjætrang i 1917. Drev kafeen alene fra 1935
Hilda Stjernesund Forfatter
Sigrid Syversen Etablerte Strømmen Parfymeri og Frisersalong i 1927. Var innehaver til 1936.
Jensine Søgaard Første leder i Lillestrøm Vel- og Hagebruksforenings kvinnelag etablert i 1932.
Hulda Sørensen Sammen med Dagmar Waldorff var hun første leder i Frelsesarmeen i Lillestrøm i 1889.
Søstrene Erikstad Søstrene etablerte Søstrene Erikstad. Systue (Lillestrøm) i hjemmet sitt i 1940-åra.
Martha Theiste Første leder i Lillestrøm Røde Kors. Hun var leder 1924-1925 og nestleder 1926-1929.
Ragnhild Therkelsen Etablerte Ragnhild Therkelsen. Damefrisør (Lillestrøm)
Julie Walborg Thrane Var medhjelper i morens restaurant ved Lillestrøm stasjon.
Karen Marthine Thrane Drev jernbanerestaurant i Fet 1865-1867, fra 1867 Jernbanerestauranten i Lillestrøm Gikk under navnet Madam Thrane
Mari Thorud Husmor. Ble 102 år. Se Hundreåringer
Margit Thorud Lektor og historiker. Jobbet ved Lillestrøm interkommunale høyere almenskole 1953-19??.
Ingrid Tomassen Etablerte Ingrid Thomassen. Frisørsalong (Leirsund).
Jenny Tomter Etablerte Godbit. Strømmen Konditori 1931. Innehaver 1931-1938.
Alma Dagmar Tosterud Etablerte Fagerborg Hotell (Lillestrøm) i 1923 sammen med sin mann Johan Alfred Tosterud.
Agnes Tvetermoen Etablerte og drev Søstrene Tvetermoen. Systue (Lillestrøm) sammen med søstera Dagmar.
Dagmar Tvetermoen Etablerte og drev Søstrene Tvetermoen. Systue (Lillestrøm) sammen med søstera Agnes.
Marie Paulsdatter Valstadbråten Jordmor og vaksinetrise Jordmor og vaksinetrise i Skedsmo og Nittedal i begynnelsen av 1800-tallet. Beskikket i perioden 1828-1861. Hun var mor og mormor til jordmødrene Anne Marie Olsdatter Iversen og Emilie Larsdatter Olsen.
Anna Vegheim Lærer Ansatt i Tærud og Gjellerås skolekretser 1909-19??
Dagmar Waldorff Sammen med Hulda Sørensen var hun første leder i Frelsesarmeen i Lillestrøm i 1889.
Helga Waldorff Foreningsleder og lokalpolitiker Aktiv i Lillestrøm arbeiderlags kvinnegruppe og i flere lag og foreninger.
Gudrun Westbye Etablerte Sigrid og Gudrun Westbye. Systue (Lillestrøm) sammen med søstera Sigrid.
Sigrid Westbye Etablerte sammen med søstera Gudrun Sigrid og Gudrun Westbye. Systue (Lillestrøm).
Margit Westheim Overtok sin mors forretning M. Fossum. Kolonial (Strømmen) i 1931
Anna Wethal Initiativtaker til Strømmen og Skjetten Sanitetsforening.
Aase Wethal Aase Wethal. Belysning, husflid og brukskunst (Lillestrøm) i 1934. Drev også systue for lampeskjermer.
Jane Westbye Drev Centrum Frisersalong. Lillestrøm som ble opprettet i 1941.
Dagmar Wiborg Etablerte og drev Wiborg og Gulbrandsen. Kolonial (Strømmen) sammen med Gudrun Gulbrandsen fra 4. juni 1930.
Anna Wigaard Etablerte Anna Wigaards Eftf. Kioskvarer (Strømmen) i 1923. Ble overtatt av H. Suphammer i 1946.
Engeline Jacobine Worsøe Jordmor Jordmor i Lillestrøm fra 1923 til omkring 1960 (?). Distriktsjordmor i Fet, Rælingen og Skedsmo.
Mathilde Ødeby Drev Lillestrøm Hotell sammen med sin mann Kristian Ødeby fra 1917 til hun døde i 1919.
Ida Ørbeck Jordmor Jobbet i Lillestrøm/Skedsmo i 1920-åra.
Dagmar Cecilie Aamodt Lærer Ansatt ved Sagdalen skole 1916-1919.
Inger Aamodt Etablerte Strømmen Smør og Ostehus og Kolonial i 1939.
Signe Aas-Johansen Etablerte Kafe Gimle. Skedsmokorset i 1939
Hildur Aarstad Innehaver av Lefsebakeriet (Sagdalen). Het senere Henriksen.

Kilder og litteratur

Muntlige kilder

 • Solveig Finsrud, Lillestrøm.
 • Wahl, Per, Lillestrøm.
 • Thor Ødeby, Lillestrøm.

Skriftlige kilder

 • Andersen, Rune: Bilder fra gamle Skedsmo. Nesodden 2002.
 • Bangen, Olav: Vegviser for Lillestrøm. Kristiansand 1947.
 • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historier om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
 • Bunæs, Steinar 2012: Strømmen og Skjetten Sanitetsforening 100 år. 40 s. Ill.
 • Folketellingene 1865, 1875, 1900 og 1910.
 • Helset, Daniel (red.): Kjøpmannskalenderen. Norges kjøpmenn. Akershus fylke. Oslo 1948.
 • Jæger, Olaf: Schønings Norske Posttjenestemenn. 4de utgave 1903-47.
 • «Kjerringa på Strømmen - en utstilling om Akershuskvinnene gjennom 100 år». Utgitt av Akershus imellom nr. 2 1987.
 • Lillestrøm. Bedriftstellingen 1936.
 • Lillestrøm Historielag. Bedriftsregistrering i 1990-åra.
 • Lillestrøm kommune. En historie i bilder. Utgiver: LillestrømFondet 2002.
 • Lindbæck, Odd m. fl.: Byen på Måsan. Trekk fra Lillestrøms historie. Utgitt av Lillestrøm historielag og Lillestrømfondet. Lillestrøm 2000.
 • Medby, Johan: Lillestrømjubileet 1958. Utgitt av Lillestrøm kommune 1958.
 • Norsk fotografisk tidsskrift 5, 1916.
 • Norsk fotografisk tidsskrift 14, 1925.
 • Preus museumsregister over norske fotografer.
 • Sandnes, Svein: Lillestrøm. Byens historie fra 1860 til 2020. Rånåsfoss 2017.
 • Stjernesund, Hilda: Blå minner fra en grønn barndom. Erindringer fra Lillestrøm ca. 1902-1920. Utgitt av Lillestrøm historielag. Lillestrøm 1995. Digital versjonNettbiblioteket.