Bibliografi:Aust-Agder fylke

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Agder · Aust-Agder · Setesdal · Vest-Agder
Arendal · Birkenes · Bygland · Bykle · Evje og Hornnes· Farsund · Flekkefjord · Froland · Gjerstad · Grimstad · Hægebostad
Oslo byleksikon 1938.JPG
Iveland · Kristiansand · Kvinesdal · Lillesand · Lindesnes · Lyngdal · Risør
Sirdal · Tvedestrand · Valle · Vegårshei · Vennesla · Åmli · Åseral
Tidsskrifter i Aust-Agder · Tidsskrifter i Vest-Agder

Denne bibliografien gjelder tidligere Aust-Agder fylke, og er ikke ajourført.

Lokalhistorisk litteratur

 • Agder-bibliografien. Utg. Agder historielag. 1983-1997.
  • B. 1: Andreassen, Berit: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to Agder-fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1979. 1983. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B. 2: Kaastrup, Sølvi: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust-Agder : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1980. 1986. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • B. 3: Kaastrup, Sølvi og Per: Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Aust- og Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver 1979 (1980)-1990. 1997. 325 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Agders historie. Utg. Agder historielag. 1991-
  • B.1:Låg, Torbjørn: 800-1350. 1999. 508 s. ISBN 82-90575-24-6. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2:
  • B.3: Fløystad, Ingeborg: 1641-1723. Bønder, byvekst og borgere. 2007. 477 s. ISBN 978-82-90575-34-7.
  • B.4: 1723-1840. Økonomisk vekst ved kysten, stagnasjon i det indre....
  • B.5: Slettan, Bjørn: 1840-1920. Ansikt mot sjøen, grunnfeste i jorda. 1998. 520 s. ISBN 82-90575-21-1. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.6: Masdalen, Kjell Olav: 1920-1945. Mellomkrigstid og okkupasjon. 1991. 473 s. ISBN 82-90575-10-6.
  • B.7: 1945-2000. Etterkrigstid og Agder mot tusenårsskiftet
 • Aust-Agder Arbeiderparti i 100 år 1907-2007, 2007
 • Bolling, Reidar: Kyrkjeliv i Christianssands stift i attande hundreåret. Utg. Land og kirke. Oslo. 1947. 434 s.
  • Melding: Tønnessen, Joh. N. i Heimen, b. VII, s. 527–528.
 • Dannevig, Hartvig: Skipsforlis på Sørlandskysten. Utg. Cappelen. 1969. 224 s.
  • Melding: Try, Hans i Heimen, b. XV, s. 325–327.
 • En hundreåring ser tilbake : Lars Ingvald Johnsens livshistorie fra et kystsamfunn i Aust-Agder. Red. Ingrid Ytterdal. Utg. Norsk Folkeminnelag. 1991. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Helland-Hansen, Kjeld: «Litt om historiearbeid på Agder». I: Heimen, b. XIII, s. 51–68.
 • Nilsen, Sigrid E.: Glemte mestere : kirkekunst og inventar i gamle Nedenes prosti. Utg. [S. E. Nilsen]. 1992. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Berit Eide og Gustav Sætra: Sørlandsk skipsfart : 1600-1920. Utg. Portal. 2016. ISBN 978-82-8314-102-3.
 • Løyland, Jon: Soger og segner, viser og vers : folkeminne frå Agder. Red. av Leonhard B. Jansen. Utg. Agder historielag. 2008. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mykland, Knut: «Et historisk problem i ei bygd i Råbygdelaget». I: Heimen, b. XIII, s. 86–96.
 • Nidarå tømmersalslag 1930-1980 : Østre Nedenes skogeierforening 1930-1946 og om skogeiersamarbeid før 1930. Utg. Nidarå tømmersalslag. 1980. Digital versjonNettbiblioteket. (Agder og Telemark)
 • Skar, Sigrun: Agderbunader : 1770–1800 : 1800–1850. Mandal. 1959. 142 s.
  • Melding: Noss, Aagot i Heimen, b. XII, 420–421.
 • Telegrafmennenes landsforbund, krets 40 - Agder 50 år : 1934-1984. Utg. Telegrafmennenes landsforbund, krets 40. 1984. 24 s. Merknad: Telemark, Aust- og Vest-Agder.
 • Tveite, Stein: «Bonde og borgar på Agder». I: Heimen, b. IX, s. 264–276.
 • Vevstad, Jens: Aust-Agder fylke gjennom 100 år. 1837-1937. Utg. av Aust-Agder fylkesting ved ei nemnd. 1943. 636 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. VI, s. 320–322.
 • Årbok. Utg. Aust-Agder-Museet. 1955-57
 • Årbok. Utg. Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet. 1958-

Hovedoppgaver 1907-

 • Andresen, Bjørn J.: Kystsoneprosjektet i Aust-Agder. Mål og resultat. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Planfag. Kommune:
 • Berg, Halvdan Torje: Arbeidsledigheten i Aust-Agder. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Sosialøkonomi. Kommune:
 • Egdalen, Sidsel Winther: Lydverket i Aust-Agderdiplom 1348-1457. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Nordisk. Kommune:
 • Eliassen, Stein: Lokalpolitikere og konfliktbehandling. En studie av fylkesplanleggingsprosessen i Aust-Agder. Oslo 1977 Fag: Statsvitenskap
 • Grasmo, Walborg Dahl: Den militære motstand i D 18 1940-1945. (Aust-Agder.) Oslo 1972 Fag: Historie
 • Havstad, Kristin J.: Lokalhistorisk - topografisk bibliografi for Aust-Agder 1981-83. Statens bibliotekhøgskole 1987. Fag: . Kommune:
 • Kvale, Svein Egil: Tveit-namna i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Nordisk. Kommune: [Merknad: Telemark: se også Agder]
 • Lahn, Leif: Forskere i aksjon. En refleksjon over et utviklingsprosjekt i Aust-Agder. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Sosialpedagogikk. Kommune:
 • Moland, Carolina M.: Født til å eie. En kulturvitenskapelig analyse av odelsjenter fra Aust-Agder og Telemark. Universitetet i Bergen 2005. Kulturvitenskap.
 • Norland, Sigurd: Finnes det regioner i Aust-Agder som går mot avfolking? En analyse på kommunenivå fra 1950 til 1990. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune:
 • Nyberget, O.M. og L. Aakre: Virkninger av statstilskudd til skogplanting. En undersøkelse i Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Telemark. 1991.
 • Skalleberg, Tore: Vegårsvassdraget i Aust-Agder. Verneverdig i naturgeografisk sammenheng? Universitetet i Oslo 1985. Fag: Naturgeografi. Kommune: Vegårshei
 • Sætra, Gustav Grunde: Embetsmann, bonde, borger. Konflikten mellom trelasthandlerne i Arendal og bøndene i opplandet. (Deler av Aust-Agder og Vest-Telemark.) Bergen 1980 Fag: Historie
 • Ugland, Trygve: Norsk distriktspolitikk i 1990-årene. Hovedmålsetting og faktisk innsats. En analyse av Aust-Agder og Finnmark i et distriktspolitisk perspektiv. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Statsvitenskap. Kommune: [Merknad: Finnmark: se også Aust-Agder]
 • Wekre, Eivind: Sørlandets meierifolkforening 1921-1971. Utg. Sørlandets meieriforening. 1971. 12 s.
 • Østerud, Brit: Lokalhistorisk bibliografi for Aust-Agder. Tidsskriftartikler 1966-77. Oslo?? 1983 Fag: SBH
 • Østerås, Svein Atle: Hovedtrekk ved det sivile motstandsarbeid i Aust-Agder under siste krig, med et utenrikspolitisk forord, og et idepolitisk etterord. Oslo 1975 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1026 AUST-AGDER)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Nedenes amt/Aust-Agder fylke. 1838- - .

Aviser

Eksterne ressurser